Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Căn lề text + Mtext, Căn lề đối tượng


 • Please log in to reply
52 replies to this topic

#21 18011985

18011985

  biết lệnh hatchedit

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 261 Bài viết
Điểm đánh giá: 61 (tàm tạm)

Đã gửi 21 December 2010 - 04:38 PM

Các bác viết lsp ngắn hơn em nên em ngại lém không post lên đâu xí hổ thí mù.
 • 0
Trăng 16 trăng tròn
Em 16 bụng ... như trăng

Hướng dẫn sử dụng diễn đàn:
Để cảm ơn hay bài viết có ích: Ấn dấu + cuối bài.
Không vừa lòng hay bài spam: Ấn dấu - cuối bài.

#22 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5733 Bài viết
Điểm đánh giá: 2641 (tuyệt vời)

Đã gửi 21 December 2010 - 09:44 PM

Haizà..Bác lại xỉa bọn e rùi.Cái ngắn dài của code là cái người dùng k biết,cái thời gian hoàn thành sứ mệnh mới là cái Cadman cảm nhận..mà bác ém làm chi hè.

Cái mình biết mà không cho người ta biết là mình biết thì người ta lại nghĩ mình không biết cái mà mình biết nhưng người ta chưa biết

^^
 • 0

#23 VUVUZELA

VUVUZELA

  biết lệnh chamfer

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 211 Bài viết
Điểm đánh giá: 97 (tàm tạm)

Đã gửi 21 December 2010 - 10:05 PM

Haizà..Bác lại xỉa bọn e rùi.Cái ngắn dài của code là cái người dùng k biết,cái thời gian hoàn thành sứ mệnh mới là cái Cadman cảm nhận..mà bác ém làm chi hè.
^^


Chài
Cần câu cơm của ổng đó thì phải ém thui
:undecided:
 • 0

Hệ thống Liên Kết, Thiết Kế Tự Động

ttps://www.facebook...etThietKeTuDong


#24 dthoang.ktnk1

dthoang.ktnk1

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 22 December 2010 - 06:31 AM

chào các bác.em la sinh viên mới ra trường.kiến thức cad của em còn nhiều hạn chế.em mong các bác có tài liệu về hướng dẫn học cad xin gửi cho em vào mail:dthoang.ktnk1@gmail.com
em xin cám ơn
 • 0

#25 18011985

18011985

  biết lệnh hatchedit

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 261 Bài viết
Điểm đánh giá: 61 (tàm tạm)

Đã gửi 22 December 2010 - 07:57 AM

Haizà..Bác lại xỉa bọn e rùi.Cái ngắn dài của code là cái người dùng k biết,cái thời gian hoàn thành sứ mệnh mới là cái Cadman cảm nhận..mà bác ém làm chi hè.
^^

hì hì bác bảo em ém thì em post lsp lên làm chi. Mà post lên Cadviet em đã bỏ phần kiểm tra key bản quyền rùi mà. Mặc dù lsp này thì trên Internet thì vô vàn cách nhưng em vẫn muốn giữ một tý ty cho mình khì khì. Mà cái em viết chắc các bác cười em sái quai hàm lun. Nhưng kết quả okie là em zui zào.
Mà thui post lên cho các newbie có thêm tài liệu học tập vậy vì tương lai Cadviet:
Sau đây là file lsp:
;;;-------------------------------- Loading --------------------------------------------
(defun c:cc (/ C10 C11 C50 C71 C72 C73 DENT DSS DSSN ENT GOC GOC1 GOC2 H I
LSP LST M N N10 N11 N50 N71 N72 N73 OB P PT PT1 PT2 PTC SS SSN VT
DIALOG DOITUONG LETRAI LEPHAI CHINHGIUA PNGANG DANDONG
SS2ENT XOAYCHU)
(defun dialog (/ hanh dcl_id)
(while (not (vl-position hanh '(1 0)))
(setq dcl_id (load_dialog "Text.DCL"))
(if (not (new_dialog "Text" dcl_id))
(exit))
(action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
(action_tile "accept" "(done_dialog 1)")
(action_tile "ss" "(done_dialog 2)")
(action_tile "lt" "(done_dialog 3)")
(action_tile "lp" "(done_dialog 4)")
(action_tile "cg" "(done_dialog 5)")
(action_tile "cn" "(done_dialog 6)")
(action_tile "dan" "(done_dialog 7)")
(action_tile "xoay" "(done_dialog 8)")
(setq hanh (start_dialog))
(if(= hanh 2)(doituong))
(if(= hanh 3)(letrai))
(if(= hanh 4)(lephai))
(if(= hanh 5)(chinhgiua))
(if(= hanh 6)(pngang))
(if(= hanh 7)(dandong))
(if(= hanh 8)(xoaychu))
);while
(setq dcl_id (unload_dialog dcl_id))
)
(defun doituong ()
(setq ss (ssget '((0 . "*TEXT"))))
)
;;;------------------------ Can chu le trai ------------------------------------
(defun letrai ()
(if (= ss nil)(alert "B¹n ch­a chän ®èi t­îng")
(progn
(setq vt (getpoint "\n Chän vÞ trÝ c¨n chØnh: "))
(setq ptc (car vt))
(setq i 0)
(setq n (sslength ss))
(setq m n)
(while (< i n)
(setq ssn (ssname ss (setq m (1- m))))
(setq ent (entget ssn))
(if (= (cdr(assoc 0 ent)) "TEXT")
(progn
(setq c10 (cdr (assoc 10 ent)))
(setq n10 (list 10 ptc (cadr c10) (caddr c10)))
(setq c10 (assoc 10 ent))
(setq c73 (assoc 73 ent))
(setq c72 (assoc 72 ent))
(setq n73 (cons 73 0))
(setq n72 (cons 72 0))
(setq ent (subst n10 c10 ent))
(setq ent (subst n72 c72 ent))
(setq ent (subst n73 c73 ent))
(entmod ent)
)
)
(if (= (cdr(assoc 0 ent)) "MTEXT")
(progn
(setq c10 (cdr (assoc 10 ent)))
(setq n10 (list 10 ptc (cadr c10) (caddr c10)))
(setq c10 (assoc 10 ent))
(setq c71 (assoc 71 ent))
(setq n71 (cons 71 7))
(setq ent (subst n10 c10 ent))
(setq ent (subst n71 c71 ent))
(entmod ent)
)
)
(setq i (1+ i))
)
(setq ss (ssget "_P"))
)
)
(princ)
)
;;;------------------------ Can chu le phai ------------------------------------
(defun lephai ()
(if (= ss nil)(alert "B¹n ch­a chän ®èi t­îng")
(progn
(setq vt (getpoint "\n Chän vÞ trÝ c¨n chØnh: "))
(setq ptc (car vt))
(setq i 0)
(setq n (sslength ss))
(setq m n)
(while (< i n)
(setq ssn (ssname ss (setq m (1- m))))
(setq ent (entget ssn))
(if (= (cdr(assoc 0 ent)) "TEXT")
(progn
(setq c10 (cdr (assoc 10 ent)))
(setq c11 (cdr (assoc 11 ent)))
(setq n10 (list 10 ptc (cadr c10) (caddr c10)))
(setq n11 (list 11 ptc (cadr c10) (caddr c10)))
(setq c10 (assoc 10 ent))
(setq c11 (assoc 11 ent))
(setq c73 (assoc 73 ent))
(setq c72 (assoc 72 ent))
(setq n73 (cons 73 0))
(setq n72 (cons 72 2))
(setq ent (subst n10 c10 ent))
(setq ent (subst n11 c11 ent))
(setq ent (subst n72 c72 ent))
(setq ent (subst n73 c73 ent))
(entmod ent)
)
)
(if (= (cdr(assoc 0 ent)) "MTEXT")
(progn
(setq c10 (cdr (assoc 10 ent)))
(setq n10 (list 10 ptc (cadr c10) (caddr c10)))
(setq c10 (assoc 10 ent))
(setq c71 (assoc 71 ent))
(setq n71 (cons 71 9))
(setq ent (subst n10 c10 ent))
(setq ent (subst n71 c71 ent))
(entmod ent)
)
)
(setq i (1+ i))
)
(setq ss (ssget "_P"))
)
)
(princ)
)
;;;------------------------ Can chu giua ------------------------------------
(defun chinhgiua ()
(if (= ss nil)(alert "B¹n ch­a chän ®èi t­îng")
(progn
(setq vt (getpoint "\n Chän vÞ trÝ c¨n chØnh: "))
(setq ptc (car vt))
(setq i 0)
(setq n (sslength ss))
(setq m n)
(while (< i n)
(setq ssn (ssname ss (setq m (1- m))))
(setq ent (entget ssn))
(if (= (cdr(assoc 0 ent)) "TEXT")
(progn
(setq c10 (cdr (assoc 10 ent)))
(setq c11 (cdr (assoc 11 ent)))
(setq n10 (list 10 ptc (cadr c10) (caddr c10)))
(setq n11 (list 11 ptc (cadr c10) (caddr c10)))
(setq c10 (assoc 10 ent))
(setq c11 (assoc 11 ent))
(setq c73 (assoc 73 ent))
(setq c72 (assoc 72 ent))
(setq n73 (cons 73 0))
(setq n72 (cons 72 1))
(setq ent (subst n10 c10 ent))
(setq ent (subst n11 c11 ent))
(setq ent (subst n72 c72 ent))
(setq ent (subst n73 c73 ent))
(entmod ent)
)
)
(if (= (cdr(assoc 0 ent)) "MTEXT")
(progn
(setq c10 (cdr (assoc 10 ent)))
(setq n10 (list 10 ptc (cadr c10) (caddr c10)))
(setq c10 (assoc 10 ent))
(setq c71 (assoc 71 ent))
(setq n71 (cons 71 8))
(setq ent (subst n10 c10 ent))
(setq ent (subst n71 c71 ent))
(entmod ent)
)
)
(setq i (1+ i))
)
(setq ss (ssget "_P"))
)
)
(princ)
)
;;;--------------------------------- Can phuong ngang ----------------------------------------
(defun pngang ()
(if (= ss nil)(alert "B¹n ch­a chän ®èi t­îng")
(progn
(setq vt (getpoint "\n Chän vÞ trÝ c¨n chØnh: "))
(setq ptc (cadr vt))
(setq i 0)
(setq n (sslength ss))
(setq m n)
(while (< i n)
(setq ssn (ssname ss (setq m (1- m))))
(setq ent (entget ssn))
(if (= (cdr(assoc 0 ent)) "TEXT")
(progn
(if (and (= (car(cdr (assoc 11 ent))) 0.0)(= (cadr(cdr (assoc 11 ent))) 0.0)
(= (caddr(cdr (assoc 11 ent))) 0.0))
(progn
(setq c10 (cdr (assoc 10 ent)))
(setq n10 (list 10 (car c10) ptc (caddr c10)))
(setq c10 (assoc 10 ent))
(setq c73 (assoc 73 ent))
(setq c72 (assoc 72 ent))
(setq n73 (cons 73 0))
(setq n72 (cons 72 0))
(setq ent (subst n10 c10 ent))
(setq ent (subst n72 c72 ent))
(setq ent (subst n73 c73 ent))
(entmod ent)
)
(progn
(setq c10 (cdr (assoc 10 ent)))
(setq n10 (list 10 (car c10) ptc (caddr c10)))
(setq c10 (assoc 10 ent))
(setq c11 (cdr (assoc 11 ent)))
(setq n11 (list 11 (car c11) ptc (caddr c11)))
(setq c11 (assoc 11 ent))
(setq ent (subst n10 c10 ent))
(setq ent (subst n11 c11 ent))
(entmod ent)
)
)
)
)
(if (= (cdr(assoc 0 ent)) "MTEXT")
(progn
(setq c10 (cdr (assoc 10 ent)))
(setq n10 (list 10 (car c10) ptc (caddr c10)))
(setq c10 (assoc 10 ent))
(setq c71 (assoc 71 ent))
(if(or (= (cdr c71) 1) (= (cdr c71) 4))(progn(setq n71 (cons 71 7))(setq ent (subst n71 c71 ent))))
(if(or (= (cdr c71) 2) (= (cdr c71) 5))(progn(setq n71 (cons 71 8))(setq ent (subst n71 c71 ent))))
(if(or (= (cdr c71) 3) (= (cdr c71) 6))(progn(setq n71 (cons 71 9))(setq ent (subst n71 c71 ent))))
(setq ent (subst n10 c10 ent))
(entmod ent)
)
)
(setq i (1+ i))
)
(setq ss (ssget "_P"))
)
)
(princ)
)
;;;-------------------------------- Dan dong phuong ngang ----------------------------
(defun dandong ()
(if (= ss nil)(alert "B¹n ch­a chän ®èi t­îng")
(progn
(setq n (sslength ss))
(setq vt (getpoint "\n Chän vÞ trÝ c¨n chØnh: "))
(setq h (getreal "\n §é réng cña dßng: "))
(setq ptc (cadr vt))
(defun ss2ent (ss / sodt index lstent)
(setq sodt (if ss (sslength ss) 0)
index 0)
(repeat sodt
(setq ent (ssname ss index)
index (1+ index)
lstent (cons ent lstent)
);setq
);repeat
(reverse lstent)
)
(setq i 0)
(setq lst (ss2ent ss))
; (setq lst (vl-sort lst '(lambda (e1 e2) (< (cadr (assoc 10 (entget e1))) (cadr (assoc 10 (entget e2)))))))
(setq lst (vl-sort lst '(lambda (e1 e2) (> (caddr (assoc 10 (entget e1))) (caddr (assoc 10 (entget e2)))))))
(foreach e lst
(setq ent (entget e))
(if (= (cdr(assoc 0 ent)) "TEXT")
(progn
(if (and (= (car(cdr (assoc 11 ent))) 0.0)(= (cadr(cdr (assoc 11 ent))) 0.0)
(= (caddr(cdr (assoc 11 ent))) 0.0))
(progn
(setq c10 (cdr (assoc 10 ent)))
(setq n10 (list 10 (car c10) ptc (caddr c10)))
(setq c10 (assoc 10 ent))
(setq c73 (assoc 73 ent))
(setq c72 (assoc 72 ent))
(setq n73 (cons 73 0))
(setq n72 (cons 72 0))
(setq ent (subst n10 c10 ent))
(setq ent (subst n72 c72 ent))
(setq ent (subst n73 c73 ent))
(entmod ent)
)
(progn
(setq c10 (cdr (assoc 10 ent)))
(setq n10 (list 10 (car c10) ptc (caddr c10)))
(setq c10 (assoc 10 ent))
(setq c11 (cdr (assoc 11 ent)))
(setq n11 (list 11 (car c11) ptc (caddr c11)))
(setq c11 (assoc 11 ent))
(setq ent (subst n10 c10 ent))
(setq ent (subst n11 c11 ent))
(entmod ent)
)
);end if
)
(progn
(if (= (cdr(assoc 0 ent)) "MTEXT")
(progn
(setq c10 (cdr (assoc 10 ent)))
(setq n10 (list 10 (car c10) ptc (caddr c10)))
(setq c10 (assoc 10 ent))
(setq c71 (assoc 71 ent))
(if(or (= (cdr c71) 1) (= (cdr c71) 4))(progn(setq n71 (cons 71 7))(setq ent (subst n71 c71 ent))))
(if(or (= (cdr c71) 2) (= (cdr c71) 5))(progn(setq n71 (cons 71 8))(setq ent (subst n71 c71 ent))))
(if(or (= (cdr c71) 3) (= (cdr c71) 6))(progn(setq n71 (cons 71 9))(setq ent (subst n71 c71 ent))))
(setq ent (subst n10 c10 ent))
(entmod ent)
)
)
)
)
(setq ptc (- ptc h))
)
(setq ss (ssget "_P"))
)
)
(princ)
)
;;;-----------------------------------------Xoay chu theo duong--------------------------------------------
(defun xoaychu ()
(if (= ss nil)(alert "B¹n ch­a chän ®èi t­îng")
(progn
(setq i 0)
(setq pt (getpoint "\n Chän ®­êng chuÈn: "))
(setq dss (ssget pt))
(setq dssn (ssname dss 0))
(setq dent (entget dssn))
(if (= (cdr(assoc 0 dent)) "LINE")
(progn
(setq pt1 (cdr(assoc 10 dent)))
(setq pt2 (cdr(assoc 11 dent)))
(setq goc (angle pt1 pt2))
(if (and (< (* pi 0.5) goc)(< goc (* pi 1.5)))(setq goc (- goc pi)))
);end progn
(if (= (cdr(assoc 0 dent)) "POLYLINE")
(progn
(setq ob (vlax-ename->vla-object dssn))
(setq n (vlax-curve-getEndParam ob))
(setq i 0)
(setq lsp (list))
(while (<= i n)
(setq p (vlax-curve-getPointAtParam ob i))
(setq lsp (append lsp (list p)))
(setq i (+ i 1))
);end progn
(setq i 0)
(while (<= i n)
(if (> i 0)
(progn
(setq pt1 (nth (- i 1) lsp))
(setq pt2 (nth i lsp))
(setq goc1 (angle pt1 pt))
(setq goc2 (angle pt pt2))
(if(and(or(and(<= (car pt1) (car pt))(<= (car pt) (car pt2)))(and(<= (car pt2) (car pt))
(<= (car pt) (car pt1))))(or(and(<= (cadr pt1) (cadr pt))(<= (cadr pt) (cadr pt2)))
(and(<= (cadr pt2) (cadr pt))(<= (cadr pt) (cadr pt1))))(or(= goc1 goc2)
(< -0.001 (- goc1 goc2))(< -0.001 (- goc2 goc1))))
(progn
(setq goc (angle pt1 pt2))
(if (and (< (* pi 0.5) goc)(< goc (* pi 1.5)))(setq goc (- goc pi)))
(setq i (+ 1 n))
);end progn
);end if
);end progn
);end if
(setq i (1+ i))
)
)
)
)
(setq i 0)
(setq n (sslength ss))
(setq m -1)
(while (< i n)
(setq ssn (ssname ss (setq m (1+ m))))
(setq ent (entget ssn))
(if (or (= (cdr(assoc 0 ent)) "MTEXT") (= (cdr(assoc 0 ent)) "TEXT"))
(progn
(setq n50 (cons 50 goc))
(setq c50 (assoc 50 ent))
(setq ent (subst n50 c50 ent))
(entmod ent)
)
)
(setq i (1+ i))
);end while
(setq ss ss)
)
)
(princ)
)
(dialog)
(princ)
)

Sau đây là file dcl:
Text :dialog {label = "Ch­¬ng tr×nh trî gióp xö lý text";
:text {label = "T¸c gi¶: KS.Tr­¬ng §øc H¹nh - C«ng ty t­ vÊn 11";
alignment = centered;
}
:row{
:boxed_column{label = "Lùa chän ®èi t­îng";
:row {
:text{label = "Chän ®èi t­îng:"; alignment = left; alignment = centered;
}
:button{label = "Chän";
key = "ss";
width= 10;
fixed_width=true;
}
}
:row {
:text{label = "Xoay ®èi t­îng:"; alignment = left; alignment = centered;
}
:button{label = "Xoay";
key = "xoay";
width= 10;
fixed_width=true;
}
}
:row {
:text{label = "D·n dßng ph­¬ng ngang:"; alignment = left; alignment = centered;
}
:button{label = "D·n";
key ="dan";
width= 10;
}
}
}
:boxed_column{label = "Xö lý ®èi t­îng";
:row {
:text{label = "C¨n lÒ tr¸i:"; alignment = left; alignment = centered;
}
:button{label = "VÞ trÝ";
key = "lt";
fixed_width = true;
}
}
:row {
:text{label = "C¨n lÒ ph¶i:"; alignment = left; alignment = centered;
}
:button{label = "VÞ trÝ";
key = "lp";
fixed_width = true;
}
}
:row {
:text{label = "C¨n chÝnh gi÷a:"; alignment = left; alignment = centered;
}
:button{label = "VÞ trÝ";
key = "cg";
fixed_width = true;
}
}
:row {
:text{label = "C¨n ph­¬ng ngang:"; alignment = left; alignment = centered;
}
:button{label = "VÞ trÝ";
key = "cn";
fixed_width = true;
}
}
}
}
ok_only;
}

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi phamthanhbinh: 22 December 2010 - 10:10 AM
Bố trí lại cho vừa trang

 • 3
Trăng 16 trăng tròn
Em 16 bụng ... như trăng

Hướng dẫn sử dụng diễn đàn:
Để cảm ơn hay bài viết có ích: Ấn dấu + cuối bài.
Không vừa lòng hay bài spam: Ấn dấu - cuối bài.

#26 mrsmart

mrsmart

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 12 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 22 December 2010 - 09:31 AM

Cám ơn bác 18011985 cho đã share, cho mình hỏi là mình thấy nhiều lisp có tích hợp luôn dcl trong đó vd chạy 1 lisp là hiện ra hộp thoại luôn còn mình thấy ae vẫn viết dcl ra 1 file riêng. Không biết ưu nhược của vấn đề đó ntn!
 • 0

#27 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5733 Bài viết
Điểm đánh giá: 2641 (tuyệt vời)

Đã gửi 22 December 2010 - 09:33 AM

Hút máu khẩn cấp :"> ... Hề hề..
P/S : Mời các bác ngó sang lsp Căn lề Objects ^^
 • 0

#28 mrsmart

mrsmart

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 12 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 22 December 2010 - 09:44 AM

Ah cho mình hỏi file dcl dùng font j vậy?
 • 0

#29 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5733 Bài viết
Điểm đánh giá: 2641 (tuyệt vời)

Đã gửi 22 December 2010 - 09:47 AM

Cám ơn bác 18011985 cho đã share, cho mình hỏi là mình thấy nhiều lisp có tích hợp luôn dcl trong đó vd chạy 1 lisp là hiện ra hộp thoại luôn còn mình thấy ae vẫn viết dcl ra 1 file riêng. Không biết ưu nhược của vấn đề đó ntn!

Dạng lisp đó là đóng gói hoàn thiện của các file LSP,DCL riêng rẽ.Tất nhiên, chỉnh xửa phải là chỉnh xửa từ file DCL + lsp gốc rồi mới đóng gói lại 1 file ^^.Với 1 lisp dạng *.vlx đã tích hợp hộp thoại thì ưu điểm là gọn, nhẹ, tiện, bảo mật hơn và đỡ rườm rà. Nhược điểm là bớt được thanks do không phải là mã nguồn mở :undecided:).
 • 0

#30 mrsmart

mrsmart

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 12 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 22 December 2010 - 09:52 AM

Ý của ketxu mình hiểu nhưng ý mình là mình gặp file lisp(.lsp not .vlx), run file lisp này thì nó chạy luôn ra hộp thoại, có thể đó là một cách lập trình hay hơn chăng.
 • 0

#31 Tri

Tri

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 31 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 22 December 2010 - 10:07 AM

Ý của ketxu mình hiểu nhưng ý mình là mình gặp file lisp(.lsp not .vlx), run file lisp này thì nó chạy luôn ra hộp thoại, có thể đó là một cách lập trình hay hơn chăng.

Cái này theo mình hiểu là tạo 1 file .dcl tạm ngay trong Lisp và gọi nó lên ngay trong Lisp.
Tuy nhiên viết dcl ngay trong lsp thì phức tạp hơn và khó quản lý hơn. Tuy nhiên, việc quản lý file thì dễ dàng hơn, chỉ cần Load Lisp là có thể sử dụng được
Còn việc viết Dcl và Lisp riêng rẽ thì cách viết DCL dễ dàng hơn. tuy nhiên phải chỉ rõ đường dẫn của DCL (hoặc DCL phải năm trong Support file Search Path) thì Lísp mới gọi DCL lên được

Cái nào cũng có ưu và nhược điểm của nó vậy.
 • 1

#32 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5733 Bài viết
Điểm đánh giá: 2641 (tuyệt vời)

Đã gửi 22 December 2010 - 11:02 AM

Ý của ketxu mình hiểu nhưng ý mình là mình gặp file lisp(.lsp not .vlx), run file lisp này thì nó chạy luôn ra hộp thoại, có thể đó là một cách lập trình hay hơn chăng.

À, đó là dạng lisp có đoạn code tạo DCL động, bác gia_bach có làm ví dụ rồi đó ^^
 • 0

#33 18011985

18011985

  biết lệnh hatchedit

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 261 Bài viết
Điểm đánh giá: 61 (tàm tạm)

Đã gửi 22 December 2010 - 12:27 PM

Ah cho mình hỏi file dcl dùng font j vậy?

Mình dùng Vntime bạn dùng notepad chuyển sang vntime là đọc được thôi (tích hợp với cad 2004 còn Cad cao hơn không hỗ trợ tiếng việt nữa roài). Vẫn đang nghiên cứu để có tiếng việt trong Cad đời sau.
 • 0
Trăng 16 trăng tròn
Em 16 bụng ... như trăng

Hướng dẫn sử dụng diễn đàn:
Để cảm ơn hay bài viết có ích: Ấn dấu + cuối bài.
Không vừa lòng hay bài spam: Ấn dấu - cuối bài.

#34 maihanh191

maihanh191

  biết lệnh scale

 • Members
 • PipPipPip
 • 148 Bài viết
Điểm đánh giá: 16 (tàm tạm)

Đã gửi 13 October 2011 - 02:50 AM

sao em dung lenh cc lai khong duoc. may' bao' "error: quit / exit abort" la` sao a
 • 0

#35 risusu

risusu

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 34 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)

Đã gửi 13 October 2011 - 08:19 AM

hì hì bác bảo em ém thì em post lsp lên làm chi. Mà post lên Cadviet em đã bỏ phần kiểm tra key bản quyền rùi mà. Mặc dù lsp này thì trên Internet thì vô vàn cách nhưng em vẫn muốn giữ một tý ty cho mình khì khì. Mà cái em viết chắc các bác cười em sái quai hàm lun. Nhưng kết quả okie là em zui zào.
Mà thui post lên cho các newbie có thêm tài liệu học tập vậy vì tương lai Cadviet:
Sau đây là file lsp:



Sau đây là file dcl:
Text :dialog {label = "Ch&#173;&#172;ng tr&#215;nh tr&#238; gi&#243;p x&#246; l&#253; text";:text {label = "T&#184;c gi&#182;: KS.Tr&#173;&#172;ng &#167;&#248;c H&#185;nh - C&#171;ng ty t&#173; v&#202;n 11";alignment = centered;}:row{:boxed_column{label = "L&#249;a ch&#228;n &#174;&#232;i t&#173;&#238;ng"; :row { :text{label = "Ch&#228;n &#174;&#232;i t&#173;&#238;ng:"; alignment = left; alignment = centered; } :button{label = "Ch&#228;n"; key = "ss"; width= 10; fixed_width=true; } }:row { :text{label = "Xoay &#174;&#232;i t&#173;&#238;ng:"; alignment = left; alignment = centered; } :button{label = "Xoay"; key = "xoay"; width= 10; fixed_width=true; } }:row { :text{label = "D&#183;n d&#223;ng ph&#173;&#172;ng ngang:"; alignment = left; alignment = centered; } :button{label = "D&#183;n"; key ="dan"; width= 10; } }}:boxed_column{label = "X&#246; l&#253; &#174;&#232;i t&#173;&#238;ng"; :row { :text{label = "C&#168;n l&#210; tr&#184;i:"; alignment = left; alignment = centered; } :button{label = "V&#222; tr&#221;"; key = "lt"; fixed_width = true; } }:row { :text{label = "C&#168;n l&#210; ph&#182;i:"; alignment = left; alignment = centered; } :button{label = "V&#222; tr&#221;"; key = "lp"; fixed_width = true; } }:row { :text{label = "C&#168;n ch&#221;nh gi&#247;a:"; alignment = left; alignment = centered; } :button{label = "V&#222; tr&#221;"; key = "cg"; fixed_width = true; } }:row { :text{label = "C&#168;n ph&#173;&#172;ng ngang:"; alignment = left; alignment = centered; } :button{label = "V&#222; tr&#221;"; key = "cn"; fixed_width = true; } }}}ok_only;}


Không hiểu sao mình down về 2 file dcl và lisp bỏ vào ổ C load lên rồi mà không có tín hiệu gì???
 • 0
^_^0905-0988.782004^_^

#36 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5556 Bài viết
Điểm đánh giá: 2675 (tuyệt vời)

Đã gửi 13 October 2011 - 08:33 AM

sao em dung lenh cc lai khong duoc. may' bao' "error: quit / exit abort" la` sao a

Lý do: lisp không tìm ra vị trí của file DCL. Có nhiều cách để xử lý:
- Copy file DCL vào thư mục "Support" của Cad.
- Add Path đến thư mục chứa file DCL.
- ...
 • 0

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#37 risusu

risusu

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 34 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)

Đã gửi 13 October 2011 - 09:25 AM

Lý do: lisp không tìm ra vị trí của file DCL. Có nhiều cách để xử lý:
- Copy file DCL vào thư mục "Support" của Cad.
- Add Path đến thư mục chứa file DCL.
- ...


Đã làm theo bác hướng dẫn nhưng đánh lệnh thì vẫn không nhận không biết máy tui có lỗi gì không. Những lisp khác chạy tốt
 • 0
^_^0905-0988.782004^_^

#38 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5556 Bài viết
Điểm đánh giá: 2675 (tuyệt vời)

Đã gửi 13 October 2011 - 09:45 AM


Đã làm theo bác hướng dẫn nhưng đánh lệnh thì vẫn không nhận không biết máy tui có lỗi gì không. Những lisp khác chạy tốt

Sau khi đánh lệnh, bạn nhấn F2, rồi copy lên đây xem lỗi gì nào?
 • 0

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#39 risusu

risusu

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 34 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)

Đã gửi 13 October 2011 - 09:53 AM

Sau khi đánh lệnh, bạn nhấn F2, rồi copy lên đây xem lỗi gì nào?


Dạ đây ạ.
Hình đã gửi
 • 0
^_^0905-0988.782004^_^

#40 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5556 Bài viết
Điểm đánh giá: 2675 (tuyệt vời)

Đã gửi 13 October 2011 - 11:35 AM

Dạ đây ạ.

Tôi sử dụng không thấy lỗi, rất có thể trong khi đang sử dụng CC thì bạn cũng đang sử dụng 1 lisp khác nên có thể bị lỗi các biến của lisp CC. Nếu có thể thì bạn up bản vẽ của bạn lên kiểm tra, chắc dễ tìm ra bệnh hơn
 • 0

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.