Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

cắt các đường ghi kích thước


 • Please log in to reply
25 replies to this topic

#1 cauduong1k49

cauduong1k49

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 16 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 21 December 2010 - 10:12 AM

Các bác cho e hỏi làm thế nào để cắt ngắn bớt các đường ghi kích thước cho đều nhau.E nghe nói là dùng autolip.dung appload gi day.Có thể hướng dẫn e kỹ hơn không,ngoài cách đó có cách nào để cắt các đường kích thước không?????
 • 0

#2 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5721 Bài viết
Điểm đánh giá: 2636 (tuyệt vời)

Đã gửi 21 December 2010 - 10:25 AM

Bạn đã vẽ CAD lâu chưa :undecided:
Cách làm ngắn gọn là như thế này nhé.Đầu tiên bạn down file lisp này về để ở 1 chỗ nào đó gọn gàng và dễ thấy
Sau đó dùng lệnh appload ( thông thường lệnh tắt là ap),chọn đến file bạn vừa down về -> nhấn LOAD
OK.Vậy là bạn có thể sử dụng 2 lệnh mới do đoạn LISP trên quy định :
1 là CD dùng để cắt thằng hàng phần kéo dài dim
2 là GD dùng để sắp xếp điểm đặt dim
2 lệnh này quy định trong nội dung của file lisp ở dòng defun c:cd
defun c:gd,nếu thấy k thích dùng là cd,gd thì bạn có thể thay chữ cd,gd thành a bê cê đê e j đó,miễn là k phải tiếng việt có dấu và không nên trùng với các lệnh khác.
Nếu muốn tất cả các bản vẽ đều có thể sử dụng mà cần load lại,thì sau khi dùng lệnh ap,bạn kick vào nút Contens ở bên dưới chữ Starup Suite và hình cái cặp,rồi chọn Add,và lại chọn đến file này
(defun ctd_err (s)
(if(/= s "Function cancelled")
(princ (strcat "\nError: " s)) )(setq *error* old_err)(princ)
)
(defun C:GD (/ dim_ch ll_ d13_ d14_ d4_ d2_ point_cat old_osm d10_n cat_h ang_h
ang_n dis_1 ang_g ang_d dim_l dim_new dis_h old_ang)
(setq old_err *error* *error* ctd_err)
(setvar "Cmdecho" 0)
(setq old_osm(getvar "Osmode") old_ang(getvar "Angdir"))
(setvar "Angdir" 0); (setvar "Osmode" 0)
(prompt "\nChon Dim <Aligned-Liner-Hor-Ver> dinh giong hang.")
(if(and(setq dim_ch(ssget '((0 . "DIMENSION"))))
(setq point_cat(getpoint "\nDiem moc giong hang <New>: ")) )
(progn
(setq ll_ 0 tol_(sslength dim_ch) total 0.0)
(while (< ll_ tol_)
(setq d2_(ssname dim_ch ll_) d3_(entget d2_) d4_(cdr(assoc 1 d3_)) )
(prompt "\nDiem giong moi")
(if(and d3_ d4_)
(setq d13_(cdr(assoc 13 d3_))
d10_(cdr(assoc 10 d3_))
d14_(cdr(assoc 14 d3_))
ang_n(angle d10_ d13_)
dis_1(distance d10_ d13_)
ang_g(angle d10_ d14_)
ang_d(- ang_g (dtr 90)) ) ;setq
)
(if (and d3_ point_cat)
(progn
(setq dis_h(distance d10_ point_cat)
ang_h(angle d10_ point_cat)
cat_h(* (sin (- ang_h ang_d)) dis_h)
d10_n(polar d10_ ang_g cat_h) )
(if (and d10_ d3_ d10_n)
(progn
(setq d3_(subst (cons '10 d10_n) (cons '10 d10_) d3_) )
(entmod d3_)(prompt "..... OK !")
) (princ "\n..... Khong thuc hien !")
)
)
)
(setq ll_(+ ll_ 1))
);while
)
)
(setvar "Osmode" old_osm)(setvar "Angdir" old_ang)
(setq *error* old_err)
(princ)
)
;;;;;;;; Cat duong giong cac loai Dim (Align - Liner - Hor - Ver)
(defun C:cd (/ dim_ch ll_ d13_ d14_ d4_ d2_ point_cat old_osm dm_13 d10_1 cat_h ang_h
ang_n dis_1 ang_g ang_d dim_l dim_new dm_14 dis_h old_ang)
(setq old_err *error* *error* ctd_err)
(setvar "Cmdecho" 0)
(setq old_osm(getvar "Osmode") old_ang(getvar "Angdir"))
(setvar "Angdir" 0) ;(setvar "Osmode" 0)
(prompt "\nChon Dim <Aligned-Liner-Hor-Ver> dinh cat.")
(if(and(setq dim_ch(ssget '((0 . "DIMENSION"))))
(setq point_cat(getpoint "\nDiem moc cat duong giong <New>: ")) )
(progn
(setq ll_ 0 tol_(sslength dim_ch) total 0.0)
(while (< ll_ tol_)
(setq d2_(ssname dim_ch ll_) d3_(entget d2_) d4_(cdr(assoc 1 d3_)) )
(prompt "\nDiem giong moi")
(if(and d3_ d4_)
(setq d13_(cdr(assoc 13 d3_)) ;Dim 2
d10_(cdr(assoc 10 d3_)) ;Dim Chuan
d14_(cdr(assoc 14 d3_)) ;Dim 1
ang_n(angle d10_ d13_)
dis_1(distance d10_ d13_)
ang_g(angle d10_ d14_)
ang_d(- ang_g (dtr 90))
dim_l(* (cos (- ang_n ang_d)) dis_1) );setq
)
(if (and dim_l point_cat)
(progn
(setq dis_h(distance d10_ point_cat)
ang_h(angle d10_ point_cat)
cat_h(* (sin (- ang_h ang_d)) dis_h)
dm_14(polar d10_ ang_g cat_h) ;New point2
d10_1(polar d10_ ang_d dim_l)
dm_13(polar d10_1 ang_g cat_h) ) ;New point 1
(if (and dm_13 dm_14 d14_ d13_ d3_)
(progn
(setq d3_(subst (cons '13 dm_13) (cons '13 d13_) d3_)
d3_(subst (cons '14 dm_14) (cons '14 d14_) d3_))
(entmod d3_)(prompt "..... OK !")
) (princ "\n..... Khong thuc hien !")
)
)
)
(setq ll_(+ ll_ 1))
);while
)
)
(setvar "Osmode" old_osm)(setvar "Angdir" old_ang)
(setq *error* old_err)
(princ)
)


p/s :nếu bạn là dân vẽ kỹ thuật, bạn nên tìm hiểu sơ qua về lisp,chí ít là cách sử dụng :leluoi: CHúc bạn thành công
 • 5

#3 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5721 Bài viết
Điểm đánh giá: 2636 (tuyệt vời)

Đã gửi 21 December 2010 - 10:29 AM

À,ngoài cách mình vừa nói thì mình biết có 2 cách các bạn SV khi edit thương làm là :
Kẻ xline lấy mốc
1 : explode nó ra thành đối tượng riêng biệt,rồi trim cắt các đường chân line như bình thường ( theo mnình thì : dim k còn làdim nữa -> tuyệt đối cấm)
2 : kick chuột vào chân dim và kéo nó dài ra ngắn đi tùy ý (theo mình thì quá thủ công -> cũng tuyệt đối cấm )
:undecided: :leluoi:
 • 2

#4 dell1564

dell1564

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 30 Bài viết
Điểm đánh giá: 12 (tàm tạm)

Đã gửi 21 December 2010 - 10:35 AM

spam tý
bác có cái chử ký pro quá :undecided:)

À,ngoài cách mình vừa nói thì mình biết có 2 cách các bạn SV khi edit thương làm là :
Kẻ xline lấy mốc
1 : explode nó ra thành đối tượng riêng biệt,rồi trim cắt các đường chân line như bình thường ( theo mnình thì : dim k còn làdim nữa -> tuyệt đối cấm)
2 : kick chuột vào chân dim và kéo nó dài ra ngắn đi tùy ý (theo mình thì quá thủ công -> cũng tuyệt đối cấm )
:leluoi: :cheers:


 • 0

Công việc của tôi gắn liền với máy tính, vì thế tôi luôn tìm tòi và chia sẽ những kinh nghiệm sử dụng máy tính cho mọi người. My Blog: Thủ thuật hay - Thủ thuật tin học & Mạng xã hội, Phần mềm diệt virus miễn phí tốt nhất 2014


#5 haond83

haond83

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 13 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 27 March 2011 - 02:16 AM

Bạn đã vẽ CAD lâu chưa :undecided:
Cách làm ngắn gọn là như thế này nhé.Đầu tiên bạn down file lisp này về để ở 1 chỗ nào đó gọn gàng và dễ thấy
Sau đó dùng lệnh appload ( thông thường lệnh tắt là ap),chọn đến file bạn vừa down về -> nhấn LOAD
OK.Vậy là bạn có thể sử dụng 2 lệnh mới do đoạn LISP trên quy định :
1 là CD dùng để cắt thằng hàng phần kéo dài dim
2 là GD dùng để sắp xếp điểm đặt dim
2 lệnh này quy định trong nội dung của file lisp ở dòng defun c:cd
defun c:gd,nếu thấy k thích dùng là cd,gd thì bạn có thể thay chữ cd,gd thành a bê cê đê e j đó,miễn là k phải tiếng việt có dấu và không nên trùng với các lệnh khác.
Nếu muốn tất cả các bản vẽ đều có thể sử dụng mà cần load lại,thì sau khi dùng lệnh ap,bạn kick vào nút Contens ở bên dưới chữ Starup Suite và hình cái cặp,rồi chọn Add,và lại chọn đến file này

(defun ctd_err (s)
(if(/= s "Function cancelled")
(princ (strcat "\nError: " s)) )(setq *error* old_err)(princ)
)
(defun C:GD (/ dim_ch ll_ d13_ d14_ d4_ d2_ point_cat old_osm d10_n cat_h ang_h
ang_n dis_1 ang_g ang_d dim_l dim_new dis_h old_ang)
(setq old_err *error* *error* ctd_err)
(setvar "Cmdecho" 0)
(setq old_osm(getvar "Osmode") old_ang(getvar "Angdir"))
(setvar "Angdir" 0); (setvar "Osmode" 0)
(prompt "\nChon Dim <Aligned-Liner-Hor-Ver> dinh giong hang.")
(if(and(setq dim_ch(ssget '((0 . "DIMENSION"))))
(setq point_cat(getpoint "\nDiem moc giong hang <New>: ")) )
(progn
(setq ll_ 0 tol_(sslength dim_ch) total 0.0)
(while (< ll_ tol_)
(setq d2_(ssname dim_ch ll_) d3_(entget d2_) d4_(cdr(assoc 1 d3_)) )
(prompt "\nDiem giong moi")
(if(and d3_ d4_)
(setq d13_(cdr(assoc 13 d3_))
d10_(cdr(assoc 10 d3_))
d14_(cdr(assoc 14 d3_))
ang_n(angle d10_ d13_)
dis_1(distance d10_ d13_)
ang_g(angle d10_ d14_)
ang_d(- ang_g (dtr 90)) ) ;setq
)
(if (and d3_ point_cat)
(progn
(setq dis_h(distance d10_ point_cat)
ang_h(angle d10_ point_cat)
cat_h(* (sin (- ang_h ang_d)) dis_h)
d10_n(polar d10_ ang_g cat_h) )
(if (and d10_ d3_ d10_n)
(progn
(setq d3_(subst (cons '10 d10_n) (cons '10 d10_) d3_) )
(entmod d3_)(prompt "..... OK !")
) (princ "\n..... Khong thuc hien !")
)
)
)
(setq ll_(+ ll_ 1))
);while
)
)
(setvar "Osmode" old_osm)(setvar "Angdir" old_ang)
(setq *error* old_err)
(princ)
)
;;;;;;;; Cat duong giong cac loai Dim (Align - Liner - Hor - Ver)
(defun C:cd (/ dim_ch ll_ d13_ d14_ d4_ d2_ point_cat old_osm dm_13 d10_1 cat_h ang_h
ang_n dis_1 ang_g ang_d dim_l dim_new dm_14 dis_h old_ang)
(setq old_err *error* *error* ctd_err)
(setvar "Cmdecho" 0)
(setq old_osm(getvar "Osmode") old_ang(getvar "Angdir"))
(setvar "Angdir" 0) ;(setvar "Osmode" 0)
(prompt "\nChon Dim <Aligned-Liner-Hor-Ver> dinh cat.")
(if(and(setq dim_ch(ssget '((0 . "DIMENSION"))))
(setq point_cat(getpoint "\nDiem moc cat duong giong <New>: ")) )
(progn
(setq ll_ 0 tol_(sslength dim_ch) total 0.0)
(while (< ll_ tol_)
(setq d2_(ssname dim_ch ll_) d3_(entget d2_) d4_(cdr(assoc 1 d3_)) )
(prompt "\nDiem giong moi")
(if(and d3_ d4_)
(setq d13_(cdr(assoc 13 d3_)) ;Dim 2
d10_(cdr(assoc 10 d3_)) ;Dim Chuan
d14_(cdr(assoc 14 d3_)) ;Dim 1
ang_n(angle d10_ d13_)
dis_1(distance d10_ d13_)
ang_g(angle d10_ d14_)
ang_d(- ang_g (dtr 90))
dim_l(* (cos (- ang_n ang_d)) dis_1) );setq
)
(if (and dim_l point_cat)
(progn
(setq dis_h(distance d10_ point_cat)
ang_h(angle d10_ point_cat)
cat_h(* (sin (- ang_h ang_d)) dis_h)
dm_14(polar d10_ ang_g cat_h) ;New point2
d10_1(polar d10_ ang_d dim_l)
dm_13(polar d10_1 ang_g cat_h) ) ;New point 1
(if (and dm_13 dm_14 d14_ d13_ d3_)
(progn
(setq d3_(subst (cons '13 dm_13) (cons '13 d13_) d3_)
d3_(subst (cons '14 dm_14) (cons '14 d14_) d3_))
(entmod d3_)(prompt "..... OK !")
) (princ "\n..... Khong thuc hien !")
)
)
)
(setq ll_(+ ll_ 1))
);while
)
)
(setvar "Osmode" old_osm)(setvar "Angdir" old_ang)
(setq *error* old_err)
(princ)
)


p/s :nếu bạn là dân vẽ kỹ thuật, bạn nên tìm hiểu sơ qua về lisp,chí ít là cách sử dụng :leluoi: CHúc bạn thành công


sau khi load lisp rồi.máy thông báo:
Chon Dim <Aligned-Liner-Hor-Ver> dinh cat.
select object thì mình chọn đường kích thước định cắt rồi enter
máy thông bao:điểm mốc cắt đường gióng mình nhập 200 sa k thấy thay đổi gì nhỉ
 • 0

#6 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5721 Bài viết
Điểm đánh giá: 2636 (tuyệt vời)

Đã gửi 27 March 2011 - 08:07 AM

Chọn điểm mốc, tức là kich chuột vào màn hình (getpoint), chứ cad nó không nhận 1 con số bạn ạ.200 của bạn có nghĩa gì ở trong thao tác cắt dim ?
 • 0

#7 ThuValentino

ThuValentino

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 11 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 27 March 2011 - 11:19 AM

Chọn điểm mốc, tức là kich chuột vào màn hình (getpoint), chứ cad nó không nhận 1 con số bạn ạ.200 của bạn có nghĩa gì ở trong thao tác cắt dim ?

em kích chuột cũng ko thấy lệnh đc thực hiện :(
 • 0

Cuộc đời đó có bao nhiêu mà hững hờ ?


#8 xuanhaithanhhoa

xuanhaithanhhoa

  biết lệnh break

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 223 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 27 March 2011 - 11:32 AM

À,ngoài cách mình vừa nói thì mình biết có 2 cách các bạn SV khi edit thương làm là :
Kẻ xline lấy mốc
1 : explode nó ra thành đối tượng riêng biệt,rồi trim cắt các đường chân line như bình thường ( theo mnình thì : dim k còn làdim nữa -> tuyệt đối cấm)
2 : kick chuột vào chân dim và kéo nó dài ra ngắn đi tùy ý (theo mình thì quá thủ công -> cũng tuyệt đối cấm )
:undecided: :leluoi:e laod cái lisp của bác về dùng nhưng ko dùng được,
những lisp mà lâu nay em dùng thì vẫn upload và dùng bình thường,bác xem lai xem có bị sai chỗ nào ko?
 • 0

#9 haond83

haond83

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 13 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 27 March 2011 - 01:43 PM

Chọn điểm mốc, tức là kich chuột vào màn hình (getpoint), chứ cad nó không nhận 1 con số bạn ạ.200 của bạn có nghĩa gì ở trong thao tác cắt dim ?

m cũng thử kích chuột rùi nhg cũng k thấy lệnh thực hiện nên mình thử nhập số cũng k thấy j?xin bạn chỉ cụ thể cho m với
 • 0

#10 Detailing

Detailing

  biết lệnh imageclip

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 668 Bài viết
Điểm đánh giá: 279 (khá)

Đã gửi 27 March 2011 - 02:53 PM

mình dùng thử thấy rất tốt

1. load lisp vô (chỉ cần load 1 lần)
2. đánh lệnh cd
3. Bạn chọn tất cả các dim muốn cắt đường gióng
4. Click 1 điểm bất kì (nhưng đừng chọn lên đường kích thước nha)
Xong!
 • 0

Ideas don't matter, execution does!

1908412_308002392716743_8165279281236341


#11 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5721 Bài viết
Điểm đánh giá: 2636 (tuyệt vời)

Đã gửi 27 March 2011 - 08:59 PM

Có lẽ vấn đề download hoặc chép code có vấn đề ^^. Các bạn thử reply bài của mình rồi chép hết nội dung giữa 2 phần code để cho vào lisp xem nào. Nếu vẫn không đc thì để két xem lại, vì ở máy này hok có CAD, soi code chắc hâm người lun ^^
 • 0

#12 mr.nguyen08ql

mr.nguyen08ql

  biết lệnh text

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 279 Bài viết
Điểm đánh giá: 59 (tàm tạm)

Đã gửi 27 March 2011 - 09:19 PM

không thực hiện đc thật bác ahm : code lisp em download về '

;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.c...showtopic=30603
(defun ctd_err (s)
(if(/= s "Function cancelled")
(princ (strcat "\nError: " s)) )(setq *error* old_err)(princ)
)
(defun C:GD (/ dim_ch ll_ d13_ d14_ d4_ d2_ point_cat old_osm d10_n cat_h ang_h
ang_n dis_1 ang_g ang_d dim_l dim_new dis_h old_ang)
(setq old_err *error* *error* ctd_err)
(setvar "Cmdecho" 0)
(setq old_osm(getvar "Osmode") old_ang(getvar "Angdir"))
(setvar "Angdir" 0); (setvar "Osmode" 0)
(prompt "\nChon Dim <Aligned-Liner-Hor-Ver> dinh giong hang.")
(if(and(setq dim_ch(ssget '((0 . "DIMENSION"))))
(setq point_cat(getpoint "\nDiem moc giong hang <New>: ")) )
(progn
(setq ll_ 0 tol_(sslength dim_ch) total 0.0)
(while (< ll_ tol_)
(setq d2_(ssname dim_ch ll_) d3_(entget d2_) d4_(cdr(assoc 1 d3_)) )
(prompt "\nDiem giong moi")
(if(and d3_ d4_)
(setq d13_(cdr(assoc 13 d3_))
d10_(cdr(assoc 10 d3_))
d14_(cdr(assoc 14 d3_))
ang_n(angle d10_ d13_)
dis_1(distance d10_ d13_)
ang_g(angle d10_ d14_)
ang_d(- ang_g (dtr 90)) ) ;setq
)
(if (and d3_ point_cat)
(progn
(setq dis_h(distance d10_ point_cat)
ang_h(angle d10_ point_cat)
cat_h(* (sin (- ang_h ang_d)) dis_h)
d10_n(polar d10_ ang_g cat_h) )
(if (and d10_ d3_ d10_n)
(progn
(setq d3_(subst (cons '10 d10_n) (cons '10 d10_) d3_) )
(entmod d3_)(prompt "..... OK !")
) (princ "\n..... Khong thuc hien !")
)
)
)
(setq ll_(+ ll_ 1))
);while
)
)
(setvar "Osmode" old_osm)(setvar "Angdir" old_ang)
(setq *error* old_err)
(princ)
)
;;;;;;;; Cat duong giong cac loai Dim (Align - Liner - Hor - Ver)
(defun C:cd (/ dim_ch ll_ d13_ d14_ d4_ d2_ point_cat old_osm dm_13 d10_1 cat_h ang_h
ang_n dis_1 ang_g ang_d dim_l dim_new dm_14 dis_h old_ang)
(setq old_err *error* *error* ctd_err)
(setvar "Cmdecho" 0)
(setq old_osm(getvar "Osmode") old_ang(getvar "Angdir"))
(setvar "Angdir" 0) ;(setvar "Osmode" 0)
(prompt "\nChon Dim <Aligned-Liner-Hor-Ver> dinh cat.")
(if(and(setq dim_ch(ssget '((0 . "DIMENSION"))))
(setq point_cat(getpoint "\nDiem moc cat duong giong <New>: ")) )
(progn
(setq ll_ 0 tol_(sslength dim_ch) total 0.0)
(while (< ll_ tol_)
(setq d2_(ssname dim_ch ll_) d3_(entget d2_) d4_(cdr(assoc 1 d3_)) )
(prompt "\nDiem giong moi")
(if(and d3_ d4_)
(setq d13_(cdr(assoc 13 d3_)) ;Dim 2
d10_(cdr(assoc 10 d3_)) ;Dim Chuan
d14_(cdr(assoc 14 d3_)) ;Dim 1
ang_n(angle d10_ d13_)
dis_1(distance d10_ d13_)
ang_g(angle d10_ d14_)
ang_d(- ang_g (dtr 90))
dim_l(* (cos (- ang_n ang_d)) dis_1) );setq
)
(if (and dim_l point_cat)
(progn
(setq dis_h(distance d10_ point_cat)
ang_h(angle d10_ point_cat)
cat_h(* (sin (- ang_h ang_d)) dis_h)
dm_14(polar d10_ ang_g cat_h) ;New point2
d10_1(polar d10_ ang_d dim_l)
dm_13(polar d10_1 ang_g cat_h) ) ;New point 1
(if (and dm_13 dm_14 d14_ d13_ d3_)
(progn
(setq d3_(subst (cons '13 dm_13) (cons '13 d13_) d3_)
d3_(subst (cons '14 dm_14) (cons '14 d14_) d3_))
(entmod d3_)(prompt "..... OK !")
) (princ "\n..... Khong thuc hien !")
)
)
)
(setq ll_(+ ll_ 1))
);while
)
)
(setvar "Osmode" old_osm)(setvar "Angdir" old_ang)
(setq *error* old_err)
(princ)
)
 • 0

#13 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5721 Bài viết
Điểm đánh giá: 2636 (tuyệt vời)

Đã gửi 27 March 2011 - 09:34 PM

Hoàn toàn bình thường bạn ạ :)
 • 0

#14 mr.nguyen08ql

mr.nguyen08ql

  biết lệnh text

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 279 Bài viết
Điểm đánh giá: 59 (tàm tạm)

Đã gửi 27 March 2011 - 09:52 PM

sau khi load thì em thực hiện lệnh không tác dụng anh à.đến đoạn pick điểm cắt thì không đc nữa.
 • 0

#15 thanhnhutdang

thanhnhutdang

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 11 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 25 August 2011 - 02:07 PM

Giúp với mấy anh ơi! Không duoc dang bí luôn nè!
 • 0

Cánh chim tìm đạo cuối trời............


#16 thanhnhutdang

thanhnhutdang

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 11 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 25 August 2011 - 02:10 PM

Giúp với mấy anh ơi! Không duoc dang bí luôn nè!
 • 0

Cánh chim tìm đạo cuối trời............


#17 thanhnhutdang

thanhnhutdang

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 11 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 25 August 2011 - 02:13 PM

Giúp với mấy anh ơi! Không duoc dang bí luôn nè!
 • 0

Cánh chim tìm đạo cuối trời............


#18 thanhnhutdang

thanhnhutdang

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 11 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 25 August 2011 - 02:15 PM

Giúp với mấy anh ơi! Không duoc dang bí luôn nè!
 • 0

Cánh chim tìm đạo cuối trời............


#19 mr.nguyen08ql

mr.nguyen08ql

  biết lệnh text

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 279 Bài viết
Điểm đánh giá: 59 (tàm tạm)

Đã gửi 25 August 2011 - 03:57 PM

Giúp với mấy anh ơi! Không duoc dang bí luôn nè!

GÌ mà run hết lên thế bác, cái gì thì cũng phải từ từ chớ; Bác dùng tạm cái Lisp em kiếm đc trên Cadviet nhé :(lệnh CD);

(DEFUN C:CD (/ CMD SS LTH DEM PT DS KDL N70 GOCX GOCY PT13 PT14 PTI PT13I PT14I
PT13N PT14N O13 O14 N13 N14 OSM OLDERR PT10 PT11)
(print)
(SETQ CMD (GETVAR "CMDECHO"))
(SETQ OSM (GETVAR "OSMODE"))
(SETQ OLDERR *error*
*error* myerror)
(PRINC "Lam on chon vao duong kich thuoc !")
(SETQ SS (SSGET))
(SETVAR "CMDECHO" 0)
(SETQ PT (GETPOINT "Chon vi tri cut:"))
(SETQ PT (TRANS PT 1 0))
(COMMAND "UCS" "W")
(SETQ LTH (SSLENGTH SS))
(SETQ DEM 0)
(WHILE (< DEM LTH)
(PROGN
(SETQ DS (ENTGET (SSNAME SS DEM)))
(SETQ KDL (CDR (ASSOC 0 DS)))
(IF (= "DIMENSION" KDL)
(PROGN
(SETQ PT10 (CDR (ASSOC 10 DS)))
(SETQ PT11 (CDR (ASSOC 11 DS)))
(SETQ PT13 (CDR (ASSOC 13 DS)))
(SETQ PT14 (CDR (ASSOC 14 DS)))
(SETQ N70 (CDR (ASSOC 70 DS)))
(IF (OR (= N70 32) (= N70 33) (= N70 160) (= N70 161))
(PROGN
(SETQ GOCY (ANGLE PT10 PT14))
(SETQ GOCX (+ GOCY (/ PI 2)))
)
)
(SETVAR "OSMODE" 0)
(SETQ PTI (POLAR PT GOCX 2))
(SETQ PT13I (POLAR PT13 GOCY 2))
(SETQ PT14I (POLAR PT14 GOCY 2))
(SETQ PT13N (INTERS PT PTI PT13 PT13I NIL))
(SETQ PT14N (INTERS PT PTI PT14 PT14I NIL))
(SETQ O13 (ASSOC 13 DS))
(SETQ O14 (ASSOC 14 DS))
(SETQ N13 (CONS 13 PT13N))
(SETQ N14 (CONS 14 PT14N))
(SETQ DS (SUBST N13 O13 DS))
(SETQ DS (SUBST N14 O14 DS))
(ENTMOD DS)
)
)
(SETQ DEM (+ DEM 1))
)
)
(COMMAND "UCS" "P")
(SETVAR "CMDECHO" CMD)
(SETVAR "OSMODE" OSM)
(setq *error* OLDERR) ; Restore old *error* handler
(PRINC)
)


 • 2

#20 lesytung.nuce

lesytung.nuce

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 2 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 19 September 2011 - 04:19 PM

lisp "cd " của MrNguyen08 dùng ngon. :D, thank bác.
 • 0