Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
 • Thông báo

  • Nguyen Hoanh

   CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

   Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
khoind

Tại sao mình không chọn nhiều đối tượng được?

Các bài được khuyến nghị

khoind    0

khi mình vẽ 1 hình chữ nhật lệnh line .Vẽ xong mình muốn Move hình chữ nhật đó ,mình pick vao đường thẳng đầu tiên máy báo( Select objects: 1 found ) mình pick tiếp vào đường thẳng thứ 2 thì máy lại báo ( Select objects: 1 found, 1 total ) máy mình làm sao vậy,làm sao mình không chọn được cả 4 đường thẳng.Khi máy báo (Select objects) mình đánh 'all' thì lại được .Mính mới học cad nên còn nhiều bỡ ngỡ mong các bạn giúp đỡ

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
giaptk3    13
khi mình vẽ 1 hình chữ nhật lệnh line .Vẽ xong mình muốn Move hình chữ nhật đó ,mình pick vao đường thẳng đầu tiên máy báo( Select objects: 1 found ) mình pick tiếp vào đường thẳng thứ 2 thì máy lại báo ( Select objects: 1 found, 1 total ) máy mình làm sao vậy,làm sao mình không chọn được cả 4 đường thẳng.Khi máy báo (Select objects) mình đánh 'all' thì lại được .Mính mới học cad nên còn nhiều bỡ ngỡ mong các bạn giúp đỡ

bạn vào tools-options-slection-bỏ dấu o chổ use Shift to add to slection

http://www.cadviet.com/sub/hupload.php?fok=untitled.bmp

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
khoind    0

cảm ơn bạn nha mình vừa gửi câu hỏi lên thì bạn đã giúp mình ,mình chưa thử nhưng mình cũng cảm ơn bạn nha về nhà mình sẽ thử mình đang ở ngoài quán mà

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
vanthanhfpt    2
bạn vào tools-options-slection-bỏ dấu o chổ use Shift to add to slection

http://www.cadviet.com/sub/hupload.php?fok=untitled.bmp

Mình cũng bị lỗi như vậy. May quá nhờ pác chỉ giúp. Cảm ơn pác nhiều nhá!

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
hhhhgggg    30
Mình cũng bị lỗi như vậy. May quá nhờ pác chỉ giúp. Cảm ơn pác nhiều nhá!

Chắc máy của bạn bị nhiễm Virut rùi, bạn sử dụng lisp diệt Virut của cadviet xem!

CODE

;;;============= Thiet dat lai cac tham so he thong========

(command "CURSORSIZE" "100")

(command "viewres" "Y" "20000")

(command "zoomfactor" "100")

(command "mbuttonpan" "1")

(command "fillmode" "1")

(command "zoofactor" "100")

(command "dimzin" "1")

(command "regenauto" "on")

(command "PICKFIRST" "1")

(command "PICKADD" "1")

(command "PICKAUTO" "1")

(command " PICKDRAG" "0")

(command " MIRRTEXT" "0")

(command " FILEDIA" "1")

(setvar "osmode" 15359)

(command "osmode" 15359)

;; --------- Fix acad.lsp virus ---------

;; Free lisp from CADViet.com

 

 

(setq removedcodelist (list

";; Silent load."

"(princ)"

"(load \"acadapp\")"

"(load \"ddcopy.lsp\")"

""

)

infectedcodelist (strcat

"(load \"acadapp\"),"

"(load \"ddcopy.lsp\"),"

"(setq path (findfile \"base.dcl\"))"

)

restoresv (list (cons "cmdecho" 1)

(cons "zoomfactor" 60)

(cons "mbuttonpan" 1)

(cons "HIGHLIGHT" 1)

(cons "fillmode" 1)

 

)

restorecmd (list "plot" "u" "qsave"

"line" "quit" "trim"

"extend" "move" "xplode"

"xref" "xbind"

)

 

)

 

 

 

 

(princ "\n")

(princ "\n")

(princ "\n****************************************")

(princ "\nCADViet AntiVirus v1.01 is starting ...")

(setq ifile 0)

(vl-load-com)

 

(setq support_path (findfile "base.dcl")

support_path (substr support_path 1 (- (strlen support_path) 8))

nowdwg (getvar "dwgname")

wjqm (findfile nowdwg)

wjqm (if wjqm

wjqm

nowdwg

)

dwg_path (substr wjqm 1 (- (strlen wjqm) (strlen nowdwg)))

 

removedlist (list

(strcat support_path "acadapp.lsp")

(strcat support_path "acadappp.lsp")

(strcat support_path "ddcopy.lsp")

(strcat dwg_path "acad.lsp")

)

fixedlist (list

(strcat support_path "acad.mnl")

(strcat support_path "acad.lsp")

)

)

 

(defun fixvr (fn / content infected)

(if (setq ff (open fn "r"))

(progn

(while (setq str (read-line ff))

(if (not (member str removedcodelist))

(setq content (append content (list str)))

(if (wcmatch str infectedcodelist)

(setq infected t)

)

)

)

(close ff)

(if infected

(progn

(setq ff (open fn "w"))

(foreach str content

(write-line str ff)

)

(close ff)

(princ (strcat "\nfile " fn " was fixed!"))

(setq ifile (1+ ifile))

)

)

)

)

)

 

(foreach fn removedlist

(if (vl-file-delete fn)

(progn

(princ (strcat "\nfile " fn " was deleted!"))

(setq ifile (1+ ifile))

)

)

)

 

(foreach fn fixedlist

(fixvr fn)

)

 

(princ "\nCADViet AntiVirus finishes scanning ...")

(if (= ifile 0)

(princ "\nNo infected files were found!")

(progn

(setvar "cmdecho" 0)

(mapcar '(lambda (cn) (setvar (car cn) (cdr cn))) restoresv)

(mapcar '(lambda (cn) (command ".redefine" cn)) restorecmd)

(princ (strcat "\nTotal "

(itoa ifile)

" infected files were found and removed!"

)

)

(setvar "cmdecho" 1)

)

)

(princ "\n****************************************")

(princ "\n")

(princ "\n")

(princ)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×