Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Tại sao mình không chọn nhiều đối tượng được?


 • Please log in to reply
5 replies to this topic

#1 khoind

khoind

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 24 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 11 March 2008 - 02:49 PM

khi mình vẽ 1 hình chữ nhật lệnh line .Vẽ xong mình muốn Move hình chữ nhật đó ,mình pick vao đường thẳng đầu tiên máy báo( Select objects: 1 found ) mình pick tiếp vào đường thẳng thứ 2 thì máy lại báo ( Select objects: 1 found, 1 total ) máy mình làm sao vậy,làm sao mình không chọn được cả 4 đường thẳng.Khi máy báo (Select objects) mình đánh 'all' thì lại được .Mính mới học cad nên còn nhiều bỡ ngỡ mong các bạn giúp đỡ
 • 0

#2 giaptk3

giaptk3

  biết vẽ pline

 • Members
 • PipPip
 • 64 Bài viết
Điểm đánh giá: 13 (tàm tạm)

Đã gửi 11 March 2008 - 03:06 PM

khi mình vẽ 1 hình chữ nhật lệnh line .Vẽ xong mình muốn Move hình chữ nhật đó ,mình pick vao đường thẳng đầu tiên máy báo( Select objects: 1 found ) mình pick tiếp vào đường thẳng thứ 2 thì máy lại báo ( Select objects: 1 found, 1 total ) máy mình làm sao vậy,làm sao mình không chọn được cả 4 đường thẳng.Khi máy báo (Select objects) mình đánh 'all' thì lại được .Mính mới học cad nên còn nhiều bỡ ngỡ mong các bạn giúp đỡ

bạn vào tools-options-slection-bỏ dấu o chổ use Shift to add to slection
http://www.cadviet.c...ok=untitled.bmp
 • 2

#3 khoind

khoind

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 24 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 11 March 2008 - 03:12 PM

cảm ơn bạn nha mình vừa gửi câu hỏi lên thì bạn đã giúp mình ,mình chưa thử nhưng mình cũng cảm ơn bạn nha về nhà mình sẽ thử mình đang ở ngoài quán mà
 • 0

#4 vanthanhfpt

vanthanhfpt

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 20 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 23 October 2009 - 12:20 AM

bạn vào tools-options-slection-bỏ dấu o chổ use Shift to add to slection
http://www.cadviet.c...ok=untitled.bmp

Mình cũng bị lỗi như vậy. May quá nhờ pác chỉ giúp. Cảm ơn pác nhiều nhá!
 • 1

-*-TO BE OR NOT TO BE-*-


#5 hhhhgggg

hhhhgggg

  biết dimedit

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 393 Bài viết
Điểm đánh giá: 30 (tàm tạm)

Đã gửi 23 October 2009 - 07:06 AM

Mình cũng bị lỗi như vậy. May quá nhờ pác chỉ giúp. Cảm ơn pác nhiều nhá!

Chắc máy của bạn bị nhiễm Virut rùi, bạn sử dụng lisp diệt Virut của cadviet xem!
CODE
;;;============= Thiet dat lai cac tham so he thong========
(command "CURSORSIZE" "100")
(command "viewres" "Y" "20000")
(command "zoomfactor" "100")
(command "mbuttonpan" "1")
(command "fillmode" "1")
(command "zoofactor" "100")
(command "dimzin" "1")
(command "regenauto" "on")
(command "PICKFIRST" "1")
(command "PICKADD" "1")
(command "PICKAUTO" "1")
(command " PICKDRAG" "0")
(command " MIRRTEXT" "0")
(command " FILEDIA" "1")
(setvar "osmode" 15359)
(command "osmode" 15359)
;; --------- Fix acad.lsp virus ---------
;; Free lisp from CADViet.com


(setq removedcodelist (list
";; Silent load."
"(princ)"
"(load \"acadapp\")"
"(load \"ddcopy.lsp\")"
""
)
infectedcodelist (strcat
"(load \"acadapp\"),"
"(load \"ddcopy.lsp\"),"
"(setq path (findfile \"base.dcl\"))"
)
restoresv (list (cons "cmdecho" 1)
(cons "zoomfactor" 60)
(cons "mbuttonpan" 1)
(cons "HIGHLIGHT" 1)
(cons "fillmode" 1)

)
restorecmd (list "plot" "u" "qsave"
"line" "quit" "trim"
"extend" "move" "xplode"
"xref" "xbind"
)

)
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n****************************************")
(princ "\nCADViet AntiVirus v1.01 is starting ...")
(setq ifile 0)
(vl-load-com)

(setq support_path (findfile "base.dcl")
support_path (substr support_path 1 (- (strlen support_path) 8))
nowdwg (getvar "dwgname")
wjqm (findfile nowdwg)
wjqm (if wjqm
wjqm
nowdwg
)
dwg_path (substr wjqm 1 (- (strlen wjqm) (strlen nowdwg)))

removedlist (list
(strcat support_path "acadapp.lsp")
(strcat support_path "acadappp.lsp")
(strcat support_path "ddcopy.lsp")
(strcat dwg_path "acad.lsp")
)
fixedlist (list
(strcat support_path "acad.mnl")
(strcat support_path "acad.lsp")
)
)

(defun fixvr (fn / content infected)
(if (setq ff (open fn "r"))
(progn
(while (setq str (read-line ff))
(if (not (member str removedcodelist))
(setq content (append content (list str)))
(if (wcmatch str infectedcodelist)
(setq infected t)
)
)
)
(close ff)
(if infected
(progn
(setq ff (open fn "w"))
(foreach str content
(write-line str ff)
)
(close ff)
(princ (strcat "\nfile " fn " was fixed!"))
(setq ifile (1+ ifile))
)
)
)
)
)

(foreach fn removedlist
(if (vl-file-delete fn)
(progn
(princ (strcat "\nfile " fn " was deleted!"))
(setq ifile (1+ ifile))
)
)
)

(foreach fn fixedlist
(fixvr fn)
)

(princ "\nCADViet AntiVirus finishes scanning ...")
(if (= ifile 0)
(princ "\nNo infected files were found!")
(progn
(setvar "cmdecho" 0)
(mapcar '(lambda (cn) (setvar (car cn) (cdr cn))) restoresv)
(mapcar '(lambda (cn) (command ".redefine" cn)) restorecmd)
(princ (strcat "\nTotal "
(itoa ifile)
" infected files were found and removed!"
)
)
(setvar "cmdecho" 1)
)
)
(princ "\n****************************************")
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ)
 • 0
Hoàng Giang

#6 chazo007

chazo007

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 15 August 2010 - 04:57 PM

thank bác giaptk3 nhé,
 • 0