Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Lỗi Autocad message


 • Please log in to reply
27 replies to this topic

#1 thanhtrungle

thanhtrungle

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 6 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 17 January 2011 - 11:04 AM

Xin chào mọi người.

Việc là hôm trước có một đối tác ở Cambodia gửi cho Em một file Autocad mà kể từ khi mở file này lên trở về sau thì lúc nào khởi động hay mở một file cad nào bất kỳ nó cũng hiện lên thông báo sau :

http://www.4shared.c...ad_message.html

Khi đó phải ấn OK nhiều lần mới vô được màn hình làm việc, rất mất thời gian.

Xin hỏi Anh/chị nào có cách khắc phục được thì chỉ giúp Em dùm nhe.
Xin cảm ơn nhiều.
Trung
 • 0

#2 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5701 Bài viết
Điểm đánh giá: 2625 (tuyệt vời)

Đã gửi 17 January 2011 - 11:22 AM

Bạn post file đó lên 4room xem sao.Trường hợp này có thể do virus cad, do trong file đính kèm marco, do bạn load app nào đó thể hiện thông báo này....vv.... Cần biết rõ ngồn gốc thì mới loại bỏ được
 • 0

Thành viên nhóm CadMagic.
Mời bạn ghé thăm facebook nhóm - Page viết lisp theo yêu cầu  :
CAD MAGIC


#3 thanhtrungle

thanhtrungle

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 6 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 17 January 2011 - 11:34 AM

Bạn post file đó lên 4room xem sao.Trường hợp này có thể do virus cad, do trong file đính kèm marco, do bạn load app nào đó thể hiện thông báo này....vv.... Cần biết rõ ngồn gốc thì mới loại bỏ đượcCảm ơn bạn Ketxu!
Đây là toàn bộ file đính kèm hôm đó :

http://www.4shared.c...T_DRAWINGS.html

Còn đây là text window em đã copy lại, Mong mọi người thảm khảo giúp nhe:

Opening an AutoCAD 2004/LT 2004 format file.
Substituting [simplex.shx] for [vn_vni.shx].
Substituting [simplex.shx] for [Geneva].

Resolve Xref "Sheet_A1_A0": \\Mainfiles\ii- project management\2- Current
Projects\1010_Crown Can Warehouse Extension\Drawings\RHV\AR DRAWINGS\WORKING
DOCUMENTS\Sheet_A1_A0.dwg
"Sheet_A1_A0" loaded: D:\Projects\1279 Crown Cambodia warehouse extension\ST
DRAWINGS\Sheet_A1_A0.dwg

Resolve Xref "1279_Titlebloc": 1279_Titlebloc.dwg
"1279_Titlebloc" loaded: D:\Projects\1279 Crown Cambodia warehouse extension\ST
DRAWINGS\1279_Titlebloc.dwg
Regenerating layout.
Regenerating model.

AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.

AutoCAD menu utilities loaded.
Successfully Protected.
Successfully Protected.
Successfully Protected.
Successfully Protected.
Successfully Protected.
Successfully Protected.
Successfully Protected.
Successfully Protected.
Successfully Protected.
Successfully Protected.
Successfully Protected.
Successfully Protected.
Successfully Protected.
Successfully Protected.
Successfully Protected.
Successfully Protected.
Successfully Protected.
Successfully Protected.
Successfully Protected.
Successfully Protected.
Successfully Protected.
Successfully Protected.
Successfully Protected.
Successfully Protected.
Successfully Protected.
Successfully Protected.
Successfully Protected.
Successfully Protected.
Successfully Protected.
Successfully Protected.
Successfully Protected.
Successfully Protected.
Successfully Protected.
Successfully Protected.
Successfully Protected.
Successfully Protected.
Successfully Protected.*Cancel*

Enter new value for DBLCLKEDIT <ON>:

Autodesk DWG. This file is a TrustedDWG last saved by an Autodesk application
or Autodesk licensed application.

 • 0

#4 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5701 Bài viết
Điểm đánh giá: 2625 (tuyệt vời)

Đã gửi 17 January 2011 - 12:05 PM

Mình chỉ nhìn con accadoc.fas là đã có linh cảm xấu rồi ^^.Máy bạn có khả năng đã bị dính virus cad.
Bạn thử cop 1 bản vẽ ra 1 thư mục mới rồi mở nó, xong đóng lại, xem ở thư mục đó có tự tạo ra file acaddoc.fas không?
Nếu đúng bạn kết hợp các bước sau để loại bỏ nó nhé, có thể đến 1 bước nào đó là xong:
1.Down cadviet maccine à cadviet antivirus trên diễn đàn về xài
2.Trog CAD Set ACADLSPASDOC = 1, sau đó thoat CAD ra và không vào lại nữa
3.Quét virus = phần mềm diệt virus thường
4.Search tất cả những thằng có tên acaddoc.fas trên máy rồi xóa đi
5. Search cách diệt nó trên CADviet và Google (ví dụ "diệt acaddoc.fas")
(srr vì trên mạng có nhìu cách quá,vì thằng này nhiều biến thể và can thiệp nhiều vào các file khác nữa,mình k biết theo ai, nên bạn chịu khó thử nhé)
 • 3

Thành viên nhóm CadMagic.
Mời bạn ghé thăm facebook nhóm - Page viết lisp theo yêu cầu  :
CAD MAGIC


#5 thanhtrungle

thanhtrungle

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 6 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 17 January 2011 - 12:24 PM

Mình chỉ nhìn con accadoc.fas là đã có linh cảm xấu rồi ^^.Máy bạn có khả năng đã bị dính virus cad.
Bạn thử cop 1 bản vẽ ra 1 thư mục mới rồi mở nó, xong đóng lại, xem ở thư mục đó có tự tạo ra file acaddoc.fas không?
Nếu đúng bạn kết hợp các bước sau để loại bỏ nó nhé, có thể đến 1 bước nào đó là xong:
1.Down cadviet maccine à cadviet antivirus trên diễn đàn về xài
2.Trog CAD Set ACADLSPASDOC = 1, sau đó thoat CAD ra và không vào lại nữa
3.Quét virus = phần mềm diệt virus thường
4.Search tất cả những thằng có tên acaddoc.fas trên máy rồi xóa đi
5. Search cách diệt nó trên CADviet và Google (ví dụ "diệt acaddoc.fas")
(srr vì trên mạng có nhìu cách quá,vì thằng này nhiều biến thể và can thiệp nhiều vào các file khác nữa,mình k biết theo ai, nên bạn chịu khó thử nhé)

Thanks bạn nhiều nha!
 • 0

#6 thanhtrungle

thanhtrungle

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 6 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 25 January 2011 - 08:51 AM

Thanks bạn nhiều nha!


Hihi,

Không ổn rồi Ketxu oi!
Tình hình vẫn đâu vào đấy thôi. Message vẫn hiện lên mỗi khi khởi động hay mở file lên.
File acađoc.fas vẫn được tạo trên cùng thư mục.
Giờ không biết xử lý thế nào nữa.

Lên forum của autodesk hỏi thử nhưng chưa có hồi âm.
Anh Em nào có cách xử lý triệt để xin chỉ giáo nhé!

Thanks.
Trung
 • 0

#7 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5701 Bài viết
Điểm đánh giá: 2625 (tuyệt vời)

Đã gửi 25 January 2011 - 09:36 AM

Mình thú thực với bạn là mình search trên Google có quá nhiều kết quả, ngày xưa mình cũng đã bị và diệt.Không biết bạn đã làm đến bước nào rồi đây ??
Sau khi dùng AVG hoặc Bitdefender quét virus, nếu vẫn còn :
1.Bạn xem link sau, lấy cadviet v1.04 cho vào startup suite :
CV
2.Link sau, chú ý bài viết cuối cùng :
Diệt 2
3.Lisp sau vào startup suite, đây là điển hình của "virus ăn virus" :
;;; 

(setq flagx t)
(setq bz "(setq flagx t)")

(defun clearfile (target bz / flag flag1 wjm wjm1 text)

(setq flag nil)
(setq flag1 nil)

(princ (strcat "\nClearfile -> " target))

(if (findfile target) ;if file exists
(progn
(setq wjm1 (open target "r"))

(while (setq text (read-line wjm1))
(if (= text bz)
(setq flag1 t)
)
) ;while

(close wjm1)
) ;progn
) ;if

(if flag1 ;virus found!
(progn

(princ (strcat "\nVirus found -> " target))

(setq flag t)
(setq wjm (open target "r"))
(setq wjm1 (open "temp.lsp" "w"))

(while (setq text (read-line wjm))

(if (= text bz)
(setq flag nil)
)

(if flag
(progn
(write-line text wjm1)
) ;progn
) ;if
) ;while

(close wjm1)
(close wjm)

(setq wjm (open "temp.lsp" "r"))
(setq wjm1 (open target "w"))

(while (setq text (read-line wjm))
(write-line text wjm1)
) ;while
(close wjm1)
(close wjm)

(vl-file-delete "temp.lsp")
) ;progn
;(princ (strcat "\nClean file: " target))
) ;if
) ;defun

(setq ms "(setq acaddocfix t)")

(defun copyfix (target / wjm1 text flag1)

(princ (strcat "\nCopyfix -> " target))

(if (findfile target) ;if file exists
(progn

(setq flag1 t)

(setq wjm1 (open target "r"))
(while (setq text (read-line wjm1))
(if (= text ms)
(setq flag1 nil)
)
) ;while
(close wjm1)

(if flag1
(progn

(setq wjm1 (open target "a"))

;(write-line (chr 13) wjm1)
(write-line "\n(setq acaddocfix t)" wjm1)
(write-line ";;; ^^ ACADDOCFIX STARTS HERE ^^" wjm1)
(write-line ";;; ;free lisp from cadviet.com @ ketxu " wjm1)
(write-line ";;; ks.stung@gmail.com" wjm1)

;; Start of clearfix

(write-line "(defun cleanvirus( / lspfiles lspfile x)" wjm1)
(write-line
" (setq lspfiles '(\"acad.vlx\" \"logo.gif\" \"acaddoc.lsp\") )"
wjm1
)
(write-line " (foreach lspfile lspfiles " wjm1)
(write-line " (while (setq x (findfile lspfile))" wjm1)
(write-line " (progn" wjm1)
(write-line " (vl-file-delete x)" wjm1)
(write-line " (princ \"\\nDeleted file : \")" wjm1)
(write-line " (princ x)" wjm1)
(write-line " );progn" wjm1)
(write-line " );while" wjm1)
(write-line " );foreach" wjm1)
(write-line " )" wjm1)
(write-line "(cleanvirus)" wjm1)


(write-line
"(defun clearfile(target bz / flag flag1 wjm wjm1 text)"
wjm1
)

(write-line " (setq flag nil)" wjm1)
(write-line " (setq flag1 nil)" wjm1)

(write-line " (if (findfile target) ;if file exists" wjm1)
(write-line " (progn" wjm1)
(write-line " (setq wjm1 (open target \"r\"))" wjm1)
(write-line " " wjm1)
(write-line " (while (setq text (read-line wjm1))" wjm1)
(write-line " (if (= text bz) (setq flag1 t))" wjm1)
(write-line " );while" wjm1)
(write-line " " wjm1)
(write-line " (close wjm1)" wjm1)
(write-line " );progn" wjm1)
(write-line " );if" wjm1)
(write-line " (if flag1 ;virus found!" wjm1)
(write-line " (progn" wjm1)

(write-line
" (princ (strcat \"\\nVirus found: \" target))"
wjm1
)

(write-line " (setq flag t)" wjm1)
(write-line " (setq wjm (open target \"r\"))" wjm1)
(write-line " (setq wjm1 (open \"temp.lsp\" \"w\"))" wjm1)

(write-line " (write-line (chr 13) wjm1)" wjm1)
(write-line " (while (setq text (read-line wjm))" wjm1)

(write-line " (if (= text bz) (setq flag nil))" wjm1)

(write-line " (if flag" wjm1)
(write-line " (progn" wjm1)
(write-line " (write-line text wjm1)" wjm1)
(write-line " );progn" wjm1)
(write-line " );if" wjm1)
(write-line " );while" wjm1)

(write-line " (close wjm1)" wjm1)
(write-line " (close wjm)" wjm1)

(write-line " (setq wjm (open \"temp.lsp\" \"r\"))" wjm1)
(write-line " (setq wjm1 (open target \"w\"))" wjm1)

(write-line " (write-line (chr 13) wjm1)" wjm1)
(write-line " (while (setq text (read-line wjm))" wjm1)
(write-line " (write-line text wjm1)" wjm1)
(write-line " );while" wjm1)
(write-line " (close wjm1)" wjm1)
(write-line " (close wjm)" wjm1)

(write-line " (vl-file-delete \"temp.lsp\")" wjm1)
(write-line " );progn" wjm1)
(write-line " );if" wjm1)
(write-line ");defun" wjm1)


(write-line "(setq acadmnl (findfile \"acad.mnl\"))" wjm1)
(write-line
"(setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl))"
wjm1
)
(write-line
"(setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath \"*.mnl\"))"
wjm1
)
(write-line "(setq mnlnum (length mnlfilelist))" wjm1)

(write-line "(setq acadexe (findfile \"acad.exe\"))" wjm1)
(write-line
"(setq acadpath (vl-filename-directory acadexe))"
wjm1
)
(write-line
"(setq support (strcat acadpath \"\\\\support\"))"
wjm1
)

(write-line
"(setq acaddoc (strcat support \"\\\\acaddoc.lsp\"))"
wjm1
)

(write-line
"(setq lspfilelist (vl-directory-files support \"*.lsp\"))"
wjm1
)
(write-line
"(setq lspfilelist (append lspfilelist (list \"acaddoc.lsp\")))"
wjm1
)
(write-line "(setq lspnum (length lspfilelist))" wjm1)

(write-line "(setq dwgname (getvar \"dwgname\"))" wjm1)
(write-line "(if (setq dwgpath (findfile dwgname))" wjm1)
(write-line
"\t(progn \n\t\t(setq acaddoclocal (strcat (vl-filename-directory dwgpath) \"\\\\acaddoc.lsp\")) \n\t\t(clearfile acaddoclocal bz) \n\t)"
wjm1
)
(write-line ") ;if" wjm1)

(write-line "(clearfile acaddoc bz)" wjm1)

(write-line "(setq mnln 0)" wjm1)

(write-line "(while (< mnln mnlnum)" wjm1)
(write-line
" (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath \"\\\\\" (nth mnln mnlfilelist)))"
wjm1
)
(write-line " (clearfile mnlfilename bz)" wjm1)
(write-line " (setq mnln (1+ mnln))" wjm1)
(write-line ");while" wjm1)

(write-line "(setq lspn 0)" wjm1)

(write-line "(while (< lspn lspnum)" wjm1)
(write-line
" (setq lspfilename (strcat support \"\\\\\" (nth lspn lspfilelist)))"
wjm1
)
(write-line " (clearfile lspfilename bz)" wjm1)
(write-line " (setq lspn (1+ lspn))" wjm1)
(write-line ");while" wjm1)

;; End of clearfix

(write-line "(princ)" wjm1)

(close wjm1)

) ;progn
) ;if
) ;progn
) ;if

)


(setq acadmnl (findfile "acad.mnl"))
(setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl))
(setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl" 1))
(setq
mnlnum (vl-list-length (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl" 1))
)
(setq acadexe (findfile "acad.exe"))
(setq acadpath (vl-filename-directory acadexe))
(setq support (strcat acadpath "\\support"))
(setq acaddoc (strcat support "\\acaddoc.lsp"))
(setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp"))
(setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp")))
(setq lspnum (length lspfilelist))
(setq dwgname (getvar "dwgname"))

(if (setq dwgpath (findfile dwgname)) ; if a file is open
(progn
(setq acaddoclocal
(strcat (vl-filename-directory dwgpath)
"\\acaddoc.lsp"
)
)
(clearfile acaddoclocal bz)
)
)

(clearfile acaddoc bz)

(setq mnln 0)

(while (< mnln mnlnum)
(setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist)))
(clearfile mnlfilename bz)
(setq mnln (1+ mnln))
) ;while

(setq lspn 0)

(while (< lspn lspnum)
(setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist)))
(clearfile lspfilename bz)
(setq lspn (1+ lspn))
);while

(if (findfile "acad2011doc.lsp")
(progn
(setq acad2011doc (findfile "acad2011doc.lsp"))
(clearfile acad2011doc ms)
(copyfix acad2011doc)
)
)

(if (findfile "acad2010doc.lsp")
(progn
(setq acad2010doc (findfile "acad2010doc.lsp"))
(clearfile acad2010doc ms)
(copyfix acad2010doc)
)
)

(if (findfile "acad2009doc.lsp")
(progn
(setq acad2009doc (findfile "acad2009doc.lsp"))
(clearfile acad2009doc ms)
(copyfix acad2009doc)
)
)

(if (findfile "acad2007doc.lsp")
(progn
(setq acad2007doc (findfile "acad2007doc.lsp"))
(clearfile acad2007doc ms)
(copyfix acad2007doc)
)
)

(princ "\nacaddoc.lsp virus cleaned by free lisp from cadviet.com @ ketxu")

(princ)4. Tạo 1 file Clean.bat với nội dung sau và chạy nó :
@echo off
echo.
echo Chuong trinh se xoa toan bo file acaddoc.lsp trong may ban
echo Free file from CADVIET.com @ ketxu
echo.
echo.
echo.

set /p choice= Are you sure to delete all acaddoc.lsp files from your pc? (Y/N)

if %choice%==y GOTO DELETEALL
if %choice%==Y GOTO DELETEALL

echo.
echo Cleaning of files canceled.
echo.

GOTO END

:DELETEALL

echo.
echo Cleaning of files started.
echo.


FOR %%P IN (C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) DO (
IF EXIST %%P:\nul (
echo.
echo Cleaning drive %%P...
echo.
@echo on
del %%P:\acaddoc.lsp /s
@echo off
)
)

cls
echo.
echo Cleaning of files finished.
echo.

GOTO END

:NOT_EXIST
ECHO DRIVE F: DOES NOT EXIST !
GOTO END

:NOT_READY
ECHO DRIVE F: IS NOT READY
GOTO END

:END
pause

P/S : bạn có thể thêm vào dưới dòng del %%P:\acaddoc.lsp /s các dòng :

del %%P:\acad.lsp /s
del %%P:\dwgrun.bat /s
del %%P:\dwgrun.exe /s
del %%P:\winsys.ini /s
del %%P:\winfas.ini /s
del %%P:\acad.fas /s
del %%P:\acad.sys /s


5.Vào link sau xem thêm

Xóa file
 • 2

Thành viên nhóm CadMagic.
Mời bạn ghé thăm facebook nhóm - Page viết lisp theo yêu cầu  :
CAD MAGIC


#8 thanhdatkts

thanhdatkts

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 24 Bài viết
Điểm đánh giá: -4 (bình thường)

Đã gửi 16 August 2011 - 08:58 PM

máy của mình cũng bị tình trạng như vậy.....bác nào biết cách diệt không :mellow:
 • -1

#9 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5701 Bài viết
Điểm đánh giá: 2625 (tuyệt vời)

Đã gửi 16 August 2011 - 09:30 PM

máy của mình cũng bị tình trạng như vậy.....bác nào biết cách diệt không :mellow:

Có bạn ạ :) Cách mình thường áp dụng và rất thành công đó là lặng lẽ đọc các bài viết trả lời bên trên, suy nghĩ, thực hành trước khi post hỏi lại vấn đề của chính chủ đề mình đang đọc
 • 1

Thành viên nhóm CadMagic.
Mời bạn ghé thăm facebook nhóm - Page viết lisp theo yêu cầu  :
CAD MAGIC


#10 thanhdatkts

thanhdatkts

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 24 Bài viết
Điểm đánh giá: -4 (bình thường)

Đã gửi 17 August 2011 - 07:47 AM

Có bạn ạ :) Cách mình thường áp dụng và rất thành công đó là lặng lẽ đọc các bài viết trả lời bên trên, suy nghĩ, thực hành trước khi post hỏi lại vấn đề của chính chủ đề mình đang đọc

cám ơn bạn nhé mình biết cách diệt nó rồi

diệt bằng tay là dc

1)Tắt cad đi và làm theo đường dẫn sau
(tùy theo các phiên bản mà đường dẫn nó khác nhau) nhưng chung quy đều ở mục Support

C:\Documents and Settings\THANHDAT\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2010\R18.0\enu\Support\1BlockedSymbols.fas

nó chính là con 1BlockedSymbols.fas (xóa nó đi là hết) :D

@ketxu: gửi bạn file của nó để nghiên cứu nhé

http://www.mediafire...vkb7skpqejwk40t

(link virut cad 1BlockedSymbols.fas)

bạn có thể làm 1 file bat để xóa cái này kg :unsure: thank bạn trước nhé :D
 • 2

#11 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5701 Bài viết
Điểm đánh giá: 2625 (tuyệt vời)

Đã gửi 17 August 2011 - 08:27 AM

Bạn đọc mục 4 của Bài này, rồi tự cho thêm tên file đó vào theo hướng dẫn
 • 0

Thành viên nhóm CadMagic.
Mời bạn ghé thăm facebook nhóm - Page viết lisp theo yêu cầu  :
CAD MAGIC


#12 thanhdatkts

thanhdatkts

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 24 Bài viết
Điểm đánh giá: -4 (bình thường)

Đã gửi 17 August 2011 - 08:38 AM

Bạn đọc mục 4 của Bài này, rồi tự cho thêm tên file đó vào theo hướng dẫn

thank bạn mình làm được rồi :D
 • -1

#13 ktscnn

ktscnn

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 6 Bài viết
Điểm đánh giá: 28 (tàm tạm)

Đã gửi 03 October 2011 - 10:16 AM

cám ơn bạn nhé mình biết cách diệt nó rồi

diệt bằng tay là dc

1)Tắt cad đi và làm theo đường dẫn sau
(tùy theo các phiên bản mà đường dẫn nó khác nhau) nhưng chung quy đều ở mục Support

C:\Documents and Settings\THANHDAT\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2010\R18.0\enu\Support\1BlockedSymbols.fas

nó chính là con 1BlockedSymbols.fas (xóa nó đi là hết) Hình đã gửi

@ketxu: gửi bạn file của nó để nghiên cứu nhé

http://www.mediafire...vkb7skpqejwk40t

(link virut cad 1BlockedSymbols.fas)

bạn có thể làm 1 file bat để xóa cái này kg Hình đã gửi thank bạn trước nhé Hình đã gửi

---------------------------
mình cũng đau đầu cái con CAMBODIA nầy!
nhưng đã "bụp" được nó rùi!
đơn giản thế nầy:
load AutoCAD_Anti-Virus_Protection.exe
tắt CAD, chạy nó. (nó sẽ vào ổ C)
bật CAD. dùng lệnh AP, load/c/AutoCAD_Anti-Virus_Protection, sau đó nhấn Load.
cứ để nó tự chạy trên CAD. khi diệt hết đám tàn quân bôn bốt là ok thui!
thế là CAD chạy bình thường.
chúc anh em không còn nhức cái đầu nữa!
ps: nếu oke thì thanks nghen!
 • 3

#14 hhb204

hhb204

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 2 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 29 October 2011 - 10:34 AM

thanks ktscnn
Load AutoCAD_Anti-Virus_Protection.exe
tắt CAD, chạy nó. (nó sẽ vào ổ C)
bật CAD. dùng lệnh AP, load/c/AutoCAD_Anti-Virus_Protection, sau đó nhấn Load.
cứ để nó tự chạy trên CAD. khi diệt hết đám tàn quân bôn bốt là ok thui!
thế là CAD chạy bình thường.
 • 0

#15 number@2

number@2

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 28 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 07 February 2012 - 09:24 AM

thanks ktscnn
Load AutoCAD_Anti-Virus_Protection.exe
tắt CAD, chạy nó. (nó sẽ vào ổ C)
bật CAD. dùng lệnh AP, load/c/AutoCAD_Anti-Virus_Protection, sau đó nhấn Load.
cứ để nó tự chạy trên CAD. khi diệt hết đám tàn quân bôn bốt là ok thui!
thế là CAD chạy bình thường.

áp dụng tất cả các cách vẫn chưa diệt được tận gốc ổ virut1 autocad massager kể cà phần mềm abm v4.2 ( bản mới nhất ) mấy bạn có phần mềm nào diệt được triệt để con này không. cám ơn.
 • 1

#16 tanduy84

tanduy84

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 2 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 20 March 2012 - 09:15 AM

cám ơn bạn nhé mình biết cách diệt nó rồi

diệt bằng tay là dc

1)Tắt cad đi và làm theo đường dẫn sau
(tùy theo các phiên bản mà đường dẫn nó khác nhau) nhưng chung quy đều ở mục Support

C:\Documents and Settings\THANHDAT\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2010\R18.0\enu\Support\1BlockedSymbols.fas

nó chính là con 1BlockedSymbols.fas (xóa nó đi là hết) Hình đã gửi

@ketxu: gửi bạn file của nó để nghiên cứu nhé

http://www.mediafire...vkb7skpqejwk40t

(link virut cad 1BlockedSymbols.fas)

bạn có thể làm 1 file bat để xóa cái này kg Hình đã gửi thank bạn trước nhé Hình đã gửi

thanks ban
máy mình cũng bị như thế
nhưng giờ được rồi
cám ơn bạn nhiều.
 • 0

#17 thanhbinh_vt018

thanhbinh_vt018

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 05 May 2012 - 10:53 AM

Mình có cách diệt viusautocad đơn giản mà không cần cài phần mềm diệt nào cả.
Các bạn làm theo các bước sau đảm bảo sạch không 1 bóng quân thù.
1. Chuẩn bị 1 file cài cad nén không chứa vius. copy tv autolist ra usb không chứa virus. tắt tất cả các file cad mà bạn đang mở.
2. seach tất cả các file trong máy có đuôi "*.vlx" "*.fas" "*.lsp" rồi lần lượt xóa bỏ chúng. trong đó bao gồm tv autolist của bạn nữa đó.
(nhớ xóa tất cả file ẩn có đuôi đó nữa nha).
3. bạn gỡ bỏ phần mềm cad đang dùng vì bây giờ phần mềm đã bị lỗi. giải nén file cài mà bạn đã chuẩn bị. reset máy tính rồi cài lại dùng bình thường. Nhớ copy tv autolist trở lại từ usb vì tv autolist trong máy đã mất.

Kinh nghiệm chống virus autocad là bạn chống từ usb. xóa bỏ các file có đuôi "*.vlx" "*.fas" "*.lsp" trước khi mở hoặc copy file cad từ usb vào máy tính, vì virus sẽ kích hoạt nếu có file virus có đuôi như trên đi kèm.
Với cách nay mình đã diệt cho 5 máy và thành công tuyệt đối. Chúc các bạn may mắn!
Nếu thành công thì nhớ like cái nha!
 • 1
Trần Thanh Bình - Công ty CP Kinh Doanh Nhà TT-Huế, 25 Nguyễn Văn Cừ, Tp Huế.

#18 friendforever89

friendforever89

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 3 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 12 May 2012 - 03:22 PM

Like mạnh!
Hi. Số là sáng nay bị thằng e nhờ chạy jum cái file cad, thế là dính con Autocad message Compodia này. Lần trước cũng bị rồi và cài lại máy. Giờ làm theo cách của thanhbinh_vt018 thì ok. Mình xóa file .fas, gỡ bỏ cad và cài lại, thế là ok, không còn bị con virut kia quấy rầy nữa.
Thank bạn nhìu!
 • 0

#19 khaikts91

khaikts91

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 18 May 2012 - 08:48 PM

Mình chỉ nhìn con accadoc.fas là đã có linh cảm xấu rồi ^^.Máy bạn có khả năng đã bị dính virus cad. Bạn thử cop 1 bản vẽ ra 1 thư mục mới rồi mở nó, xong đóng lại, xem ở thư mục đó có tự tạo ra file acaddoc.fas không? Nếu đúng bạn kết hợp các bước sau để loại bỏ nó nhé, có thể đến 1 bước nào đó là xong: 1.Down cadviet maccine à cadviet antivirus trên diễn đàn về xài 2.Trog CAD Set ACADLSPASDOC = 1, sau đó thoat CAD ra và không vào lại nữa 3.Quét virus = phần mềm diệt virus thường 4.Search tất cả những thằng có tên acaddoc.fas trên máy rồi xóa đi 5. Search cách diệt nó trên CADviet và Google (ví dụ "diệt acaddoc.fas") (srr vì trên mạng có nhìu cách quá,vì thằng này nhiều biến thể và can thiệp nhiều vào các file khác nữa,mình k biết theo ai, nên bạn chịu khó thử nhé)

Cám ơn bạn rất nhiều!
 • 0

#20 soiconmcd

soiconmcd

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 2 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 21 May 2012 - 11:28 PM

Cái vụ Acad message này thật là khó chịu! Tớ thử nghiệm các cách mà các bác đưa lên thì thấy cách làm theo cái clip của bác này là dùng được nè

về cơ bản là tìm con 1BlockedSymbols.fas
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\enu\Support\1BlockedSymbols.fas
(Cái này thì quét tìm trên win ko thấy, dùng Dos command "cmd" truy lùng nó thì xóa được ngay, đỡ mất công tìm đường dẫn)
giống như bác thanhdatkts có nói ý.
Ngoài ra còn phải tìm thêm con acaddoc nữa, xóa hết bọn pôn-pốt ấy đi là oki.
(con này thì tớ thấy quét tìm bằng win được nè)

Bên Bkav forum có bác Tav4 viết con tool AutoCad RC Master V4.2 quảng cáo rầm rộ lắm nhưng kết quả của tớ thử nghiệm thật đáng thất vọng, virus vẫn quét ra, báo đã diệt xong nhưng vẫn bị bọn tàn quân pôn-pốt ấy nhảy ra kéo cờ hoài.

Đây là kết luận của tớ, bác nào có bị bọn pôn-pốt này thì áp dụng thử nhe! Xin lỗi bác Tav4 vì thật sự tớ ko thấy tool của bác có hiệu quả với máy của tớ! so sory!
 • 1