Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
hieu_trang

cánh lưu lại các phím tắt AutoCAD

Các bài được khuyến nghị

Mọi người ơi tôi có vấn đề này xin chỉ giúp

tôi quen dùng các phím tắt để vẻ nhưng sang máy khac lại mất công đặt lại có cánh náo để lưu lại các phím tắt đấy không ?????

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mọi người ơi tôi có vấn đề này xin chỉ giúp

tôi quen dùng các phím tắt để vẻ nhưng sang máy khac lại mất công đặt lại có cánh náo để lưu lại các phím tắt đấy không ?????

Có cách để bạn dùng phím tắt quen thuộc của bạn (nếu không dùng lisp) đó là bạn copy file acad.pgp trong bộ cài auto cad của bạn và đè lên file acad.pgp của máy kia (chú ý bạn phải coyp file acad.pgp của máy kia ra 1 chỗ khác trước khi copy đè file của bạn nên để lúc sau bạn copy trả lại người ta không là ăn trận mắng đấy).

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

 

Mọi người ơi tôi có vấn đề này xin chỉ giúp
tôi quen dùng các phím tắt để vẻ nhưng sang máy khac lại mất công đặt lại có cánh náo để lưu lại các phím tắt đấy không ?????

bạn dùng lệnh pgp2lsp sau đây để convert file pgp hiện hành của bạn thành 1 file lisp. Sau đó copy file lisp này sang máy khác rồi appload lên rồi dùng.
(defun c:pgp2lsp( / )
(setq
flsp (open (getfiled "PGP to lisp - free lisp from CADViet.com" "cadviet_key" "lsp" 1) "w")
fpgp (open (findfile "acad.pgp") "r")
)
(while (setq curstr (read-line fpgp))
(if (and (/= (substr curstr 1 1) ";") (setq vt (vl-string-position (ascii ",") curstr)) (> vt 0))
(progn
(setq lenhtat (vl-string-trim " " (substr curstr 1 vt))
lenhdu (vl-string-trim "*" (vl-string-trim " " (substr curstr (+ vt 2))))
lenhlsp (strcat "(defun c:" lenhtat "()(command \"" lenhdu "\"))")
)
(if (not (vl-string-position (ascii " ") lenhdu))
(write-line lenhlsp flsp)
)
)
)
)
(close flsp)
(close fpgp)
(princ)
)
 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
bạn dùng lệnh pgp2lsp sau đây để convert file pgp hiện hành của bạn thành 1 file lisp. Sau đó copy file lisp này sang máy khác rồi appload lên rồi dùng.

(defun c:pgp2lsp( / )
 (setq  
  flsp (open (getfiled "PGP to lisp - free lisp from CADViet.com" "cadviet_key" "lsp" 1) "w")
  fpgp (open (findfile "acad.pgp") "r")
 )
 (while (setq curstr (read-line fpgp))
  (if (and (/= (substr curstr 1 1) ";") (setq vt (vl-string-position (ascii ",") curstr)) (> vt 0))
   (progn
(setq lenhtat (vl-string-trim " " (substr curstr 1 vt))
   lenhdu (vl-string-trim "*" (vl-string-trim " " (substr curstr (+ vt 2))))
   lenhlsp (strcat "(defun c:" lenhtat "()(command \"" lenhdu "\"))")
    )
(if (not (vl-string-position (ascii " ") lenhdu))
(write-line lenhlsp flsp)
 )
   )
  )
 )
 (close flsp)
 (close fpgp)
 (princ)
)

Ví dụ như giờ e đã có file lisp này trong máy rồi ( file lisp sau khi đã convert file lệnh ấy ). Có cánh nào để mỗi lần sử dụng e chỉ cần dùng lệnh thì lisp sẽ đc load vào hay unload ra mà không phải dùng đến lệnh AP và laod lisp ko?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ví dụ như giờ e đã có file lisp này trong máy rồi ( file lisp sau khi đã convert file lệnh ấy ). Có cánh nào để mỗi lần sử dụng e chỉ cần dùng lệnh thì lisp sẽ đc load vào hay unload ra mà không phải dùng đến lệnh AP và laod lisp ko?

Đổi tên nó thành acad.lsp rồi copy nó vào thư mục support.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Có cách để bạn dùng phím tắt quen thuộc của bạn (nếu không dùng lisp) đó là bạn copy file acad.pgp trong bộ cài auto cad của bạn và đè lên file acad.pgp của máy kia (chú ý bạn phải coyp file acad.pgp của máy kia ra 1 chỗ khác trước khi copy đè file của bạn nên để lúc sau bạn copy trả lại người ta không là ăn trận mắng đấy).

Cách này không hay lắm. Nếu người khác mà dùng thì không ổn. Có cánh như sau :

- Tạo file acad.pgp của riêng mình

- Khi dùng CAD cần load file này vào bằng cánh :

OP ->Files ->Support File Shearch Path ->Add đến đường link file acad.pgp

Move Down lên trên đầu ->OK

dùng lệnh reinit để sử dụng lại các tập lệnh của mình

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ví dụ như giờ e đã có file lisp này trong máy rồi ( file lisp sau khi đã convert file lệnh ấy ). Có cánh nào để mỗi lần sử dụng e chỉ cần dùng lệnh thì lisp sẽ đc load vào hay unload ra mà không phải dùng đến lệnh AP và laod lisp ko?

Hình như cách này vẩn không ổn. Cái tôi cần lưu không phải là các lệnh như vậy thì không có gì phải nói

Vấn đề là tôi đặt phím tắt Ctrl+Shilft+B là Layiso, mỗi lần sang máy khác hoặc cài lại thì mất công phải đặt lại

Nhờ các sư phụ ngỉ cách giúp !!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
bạn dùng lệnh pgp2lsp sau đây để convert file pgp hiện hành của bạn thành 1 file lisp. Sau đó copy file lisp này sang máy khác rồi appload lên rồi dùng.

(defun c:pgp2lsp( / )
 (setq  
  flsp (open (getfiled "PGP to lisp - free lisp from CADViet.com" "cadviet_key" "lsp" 1) "w")
  fpgp (open (findfile "acad.pgp") "r")
 )
 (while (setq curstr (read-line fpgp))
  (if (and (/= (substr curstr 1 1) ";") (setq vt (vl-string-position (ascii ",") curstr)) (> vt 0))
   (progn
(setq lenhtat (vl-string-trim " " (substr curstr 1 vt))
   lenhdu (vl-string-trim "*" (vl-string-trim " " (substr curstr (+ vt 2))))
   lenhlsp (strcat "(defun c:" lenhtat "()(command \"" lenhdu "\"))")
    )
(if (not (vl-string-position (ascii " ") lenhdu))
(write-line lenhlsp flsp)
 )
   )
  )
 )
 (close flsp)
 (close fpgp)
 (princ)
)

Vậy bây giờ em muốn lưu file fisp này ở 1 thư mục cố định và 1 tên cố định thì làm thế nào vậy anh ?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vậy bây giờ em muốn lưu file fisp này ở 1 thư mục cố định và 1 tên cố định thì làm thế nào vậy anh ?

Bạn đã dùng lisp chưa?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn đã dùng lisp chưa?

E dùng rồi! ý e là khi save file lisp ( sau khi đã convert ấy ) thì làm thế nào để nó lưu ở 1 thư mục nào đó và với tên cố định ! Ví dụ e muốn hộp thoại hiện ra với tiêu đề "PGP to lisp - free lisp from CADViet.com" được mở ở thư mục C:\cadviet chẳng hạn chứ không phải la my document như trên ! Và tên khi luu cũng là tên cố định!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
E dùng rồi! ý e là khi save file lisp ( sau khi đã convert ấy ) thì làm thế nào để nó lưu ở 1 thư mục nào đó và với tên cố định ! Ví dụ e muốn hộp thoại hiện ra với tiêu đề "PGP to lisp - free lisp from CADViet.com" được mở ở thư mục C:\cadviet chẳng hạn chứ không phải la my document như trên ! Và tên khi luu cũng là tên cố định!

Có còn ai lười hơn bạn không?

Bạn tiết kiệm gì 1 cái click?

 

Tôi sẽ không bao giờ viết một cái lisp stupid như vậy đâu, bạn hãy chịu khó tốn thêm 1 cái click để đạt được điều bạn muốn.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Có còn ai lười hơn bạn không?

Bạn tiết kiệm gì 1 cái click?

 

Tôi sẽ không bao giờ viết một cái lisp stupid như vậy đâu, bạn hãy chịu khó tốn thêm 1 cái click để đạt được điều bạn muốn.

Anh hiểu nhầm ý e rồi ! e muốn lưu lại với 1 tên và đường dẫn cố định là để e viết thêm 1 lisp. lisp này có tác dụng sẽ load file lisp vừa luu đó ( nếu ko có đương dẫn và tên cố định thì e ko làm đc ) hki mình cần load lệnh tắt đó lên mà không cần phải dùng lệnh AP vì nhiều nguời không biết cách load lisp!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Anh hiểu nhầm ý e rồi ! e muốn lưu lại với 1 tên và đường dẫn cố định là để e viết thêm 1 lisp. lisp này có tác dụng sẽ load file lisp vừa luu đó ( nếu ko có đương dẫn và tên cố định thì e ko làm đc ) hki mình cần load lệnh tắt đó lên mà không cần phải dùng lệnh AP vì nhiều nguời không biết cách load lisp!

Xin lỗi vì tôi hiểu nhầm.

 

Nhưng bạn mâu thuẫn quá.

- mình cần load lệnh tắt đó lên mà không cần phải dùng lệnh AP vì nhiều nguời không biết cách load lisp: nghĩa là người sử dụng không biết cách load lisp.

- để e viết thêm 1 lisp. lisp này có tác dụng sẽ load file lisp vừa luu đó: không rõ người sử dụng làm sao dùng được file lisp của bạn khi họ không biết cách load lisp.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn mâu thuẫn quá.

 

- 'mình cần load lệnh tắt đó lên mà không cần phải dùng lệnh AP vì nhiều nguời không biết cách load lisp!' = nghĩa là người sử dụng không biết cách load lisp.

- 'để e viết thêm 1 lisp. lisp này có tác dụng sẽ load file lisp vừa luu đó': tôi không rõ người sử dụng làm sao dùng được file lisp này khi họ không biết cách load lisp.

Là thế này ! Em đang gom các lisp trên diễn đàn làm thành 1 bộ cài đặt bàng file exe. Sau khi cài đặt thì chỉ cần mở cad lên là cad tự laod tất cả các lisp đó và tự load cả menu do e viết nữa. Người dùng không cần phải load gì hết ! Còn nếu họ muốn cập nhật lệnh tắt thì chỉ việc vào menu của em và chọn lệnh là đc ! Nhân đây e cũng muốn hỏi anh xem riêng chuyên ngành xây dựng, kiến trúc thì nên dùng những lisp gì trên diễn đàn !

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Là thế này ! Em đang gom các lisp trên diễn đàn làm thành 1 bộ cài đặt bàng file exe. Sau khi cài đặt thì chỉ cần mở cad lên là cad tự laod tất cả các lisp đó và tự load cả menu do e viết nữa. Người dùng không cần phải load gì hết ! Còn nếu họ muốn cập nhật lệnh tắt thì chỉ việc vào menu của em và chọn lệnh là đc ! Nhân đây e cũng muốn hỏi anh xem riêng chuyên ngành xây dựng, kiến trúc thì nên dùng những lisp gì trên diễn đàn !

Cách đơn giản nhất là file *.exe của bạn có khả năng dò ra đường dẫn tới file acad.lisp, vì file này luôn được load mỗi khi AutoCad khởi động,.

Nhiệm vụ tiếp theo của file *.exe của bạn là chèn thêm một dòng nữa vào file này, với nội dung là lệnh load các lisp của bạn, thế là xong, nhỉ?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cách đơn giản nhất là file *.exe của bạn có khả năng dò ra đường dẫn tới file acad.lisp, vì file này luôn được load mỗi khi AutoCad khởi động,.

Nhiệm vụ tiếp theo của file *.exe của bạn là chèn thêm một dòng nữa vào file này, với nội dung là lệnh load các lisp của bạn, thế là xong, nhỉ?

cái đó e làm đc rồi anh àh ! giờ chỉ giải quyết cái vụ lệnh tắt nữa thôi ! Hic

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
cái đó e làm đc rồi anh àh ! giờ chỉ giải quyết cái vụ lệnh tắt nữa thôi ! Hic

À trong cái mà e nói e có đưa cái tổng hợp thép ctk của anh vào đáy ! hihi

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

moi người ơi tôi có 1 vấn đề cần giúp tôi muốn có 1 lisp kết hợp 2 lệnh fitler +find ,ví dụ : tôi muốn lọc đối tượng text, chiều cao text ,layer ,màu ,chuỗi text giống trong lệnh find. tôi thấy kết hợp 2 lệnh lại sẽ rất tiện trong việc lọc đối tượng là text, vì trong 1 bản vẽ có rất nhiều text trùng layer ,màu, độ cao mà mình chỉ muốn chọn những từ chẳng hạn có chữ cái cot v.v...

mong các bạn trên diễn dàn giúp với, có gởi mail cho mình : yumeshin971@yahoo.com.vn rất cảm ơn mọi người.Mong diễn dàn tiếp tục phát triễn !

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×