Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Lisp mirror đối tượng không cần pick điểm


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 trongquan

trongquan

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 31 Bài viết
Điểm đánh giá: 3 (bình thường)

Đã gửi 02 April 2008 - 07:14 PM

Ai có lisp hoặc viết được lisp có thể mirro một đối tượng bằng cách kích vào đối tượng sau đó chỉ vào một đường thẳng bất ki là nó tự mirro qua đường thẳng kho, đỡ phải chọn 2 điểm trên đưởng thẳng!Nhiều khi làm thế hơi "nông dân" :bigsmile:
 • 0

#2 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 02 April 2008 - 10:07 PM

Ai có lisp hoặc viết được lisp có thể mirro một đối tượng bằng cách kích vào đối tượng sau đó chỉ vào một đường thẳng bất ki là nó tự mirro qua đường thẳng kho, đỡ phải chọn 2 điểm trên đưởng thẳng!Nhiều khi làm thế hơi "nông dân" :bigsmile:

Lệnh tên là MBL (mirror by line):

(defun c:mbl()
(setq ss (ssget)
tt (entget (car (entsel "\nHay chon duong line: ")))
p1 (cdr (assoc 10 tt))
p2 (cdr (assoc 11 tt))
oldos (getvar "osmode")
)
(princ "\nXoa doi tuong cu(Y/N)?")
(setvar "osmode" 0)
(command ".mirror" ss "" p1 p2 pause)
(setvar "osmode" oldos)
(princ)
)

 • 0