Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Updatelisp

Cần đưa lisp và menu tự tạo vào support

Các bài được khuyến nghị

Ở đây mình có file lisp Uct.lsp và menu tự tạo LISP.mnu . Mình muốn đưa vào support để khi cad khởi động lên sẽ tự load nhưng không phải cách đơn giản là copy bỏ vào đâu.Mình sẽ viết một chương trình tự chạy(dùng trong Winrar) để khi click thì tự động chép 2 file ở trên vào support.Nhưng vấn đề khó khăn là ta phải chép vào support trong C:\Documents and Settings\User(Sử dụng của mỗi máy)\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\enu\Supportv thì cad mới load được.Mà User mỗi máy mỗi khác nên không chép 2 file đó vào support được.Vậy mình hỏi anh em có cách nào hay chỉ bảo?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ở đây mình có file lisp Uct.lsp và menu tự tạo LISP.mnu . Mình muốn đưa vào support để khi cad khởi động lên sẽ tự load nhưng không phải cách đơn giản là copy bỏ vào đâu.Mình sẽ viết một chương trình tự chạy(dùng trong Winrar) để khi click thì tự động chép 2 file ở trên vào support.Nhưng vấn đề khó khăn là ta phải chép vào support trong C:\Documents and Settings\User(Sử dụng của mỗi máy)\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\enu\Supportv thì cad mới load được.Mà User mỗi máy mỗi khác nên không chép 2 file đó vào support được.Vậy mình hỏi anh em có cách nào hay chỉ bảo?

Bạn download chuơng trình tạo file cài dặt về mà dùng! Mình đang dùng cái install creator pro ! Nó đơn giản và dễ dùng ! Bạn download về cài ra rồi có gì về sử dụng cứ hỏi mình!Mình sẽ giúp bạn cái đoạn mà bạn hỏi! Còn để chương trình tự load lisp lên, tự up menu vào cho bạn thì còn phải thêm mấy thủ thuật nũă về lisp!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn download chuơng trình tạo file cài dặt về mà dùng! Mình đang dùng cái install creator pro ! Nó đơn giản và dễ dùng ! Bạn download về cài ra rồi có gì về sử dụng cứ hỏi mình!Mình sẽ giúp bạn cái đoạn mà bạn hỏi! Còn để chương trình tự load lisp lên, tự up menu vào cho bạn thì còn phải thêm mấy thủ thuật nũă về lisp!

install creator pro mình dùng thử rồi!Bây giờ mình cần đoạn lisp để có thể đưa 2 file trên vào support,bạn mau cứu trợ mình với!?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn thử cách này nè.

Menu tự tạo thì gỏ lênh "Menuload" ---> Chọn menu của bạn.

Load tự động autolisp hay các add-on thì làm các bước sau

Command : APPLOAD ---> hiện ra hộp thoại "Load/Unload Application"

Click vào nút "Contents.." (phía trên nút "help") ---> hộp thoại "Start up suit"

Click vào nút "add" --> chọn những add-on file *.lsp, *.arx, *.dvb........mà bạn muốn load mỗi khi bạn mở autocad.

Không cần các file này đã được chép vào folder support. Thao tác này chỉ cần khai báo một lần, trừ trường hợp bạn thay đổi vị trí file cần load họăc cài lại autocad.

Vài ý nhỏ mong rằng giúp được bạn.

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn thử cách này nè.

Menu tự tạo thì gỏ lênh "Menuload" ---> Chọn menu của bạn.

Load tự động autolisp hay các add-on thì làm các bước sau

Command : APPLOAD ---> hiện ra hộp thoại "Load/Unload Application"

Click vào nút "Contents.." (phía trên nút "help") ---> hộp thoại "Start up suit"

Click vào nút "add" --> chọn những add-on file *.lsp, *.arx, *.dvb........mà bạn muốn load mỗi khi bạn mở autocad.

Không cần các file này đã được chép vào folder support. Thao tác này chỉ cần khai báo một lần, trừ trường hợp bạn thay đổi vị trí file cần load họăc cài lại autocad.

Vài ý nhỏ mong rằng giúp được bạn.

cách này không đúng với câu hỏi của bạn updatelisp. chắc bạn ấy muốn dùng WINRAR để nén lại khi bung cho các máy khác đó mà.

 

@Ar_Chanwoo: bạn có bộ cài + bẻ khóa chương trình nstall creator pro không share cho anh em dùng với

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
cách này không đúng với câu hỏi của bạn updatelisp. chắc bạn ấy muốn dùng WINRAR để nén lại khi bung cho các máy khác đó mà.

 

@Ar_Chanwoo: bạn có bộ cài + bẻ khóa chương trình nstall creator pro không share cho anh em dùng với

Đúng như vậy!Ý mình là làm sao đưa 2 file trên vào support trong C:\Documents and Settings\User \Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\enu\Support ,không phải copy bỏ vào bình thường mà phải dùng chương trình tạo file cài đặt để chỉ cần cầm file đó đi bất cứ máy nào cũng chỉ thao tác đơn giản là đã được đưa vào suport.Cái vướn mắt của mình là mỗi máy có một user khác nên đường dẫn thư mục cài đặt bị sai thành ra không chạy được chương trình cài đặt.

Bạn có thể vào này down về http://www.download.com/Install-Creator-Pr...4-10349877.html

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đúng như vậy!Ý mình là làm sao đưa 2 file trên vào support trong C:\Documents and Settings\User \Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\enu\Support ,không phải copy bỏ vào bình thường mà phải dùng chương trình tạo file cài đặt để chỉ cần cầm file đó đi bất cứ máy nào cũng chỉ thao tác đơn giản là đã được đưa vào suport.Cái vướn mắt của mình là mỗi máy có một user khác nên đường dẫn thư mục cài đặt bị sai thành ra không chạy được chương trình cài đặt.

Bạn có thể vào này down về http://www.download.com/Install-Creator-Pr...4-10349877.html

 

-Bạn nên viết các dữ liệu và menu (nói chung là mọi thứ) trong 1 thư mục nhất định nào đó không cần đưa vào thư mục support, như vậy giải quyết được vấn đề chép dữ liệu.

-Chỉ cần viết 1 file acaddoc.lsp để load các thứ của bạn. File này copy vào thư mục cài đặt cad là được rồi (gần như các máy thư mục này như nhau), giải quyết luôn được phần load tự động các lisp của bạn.

-Bạn tham khảo file acaddoc.lsp của mình về việc load menu, lisp và tạo đường dẩn cho tiện ích của bạn:

 

;----------------------------

(Defun C:run ( )

(setq OD (GETENV "ACAD"))

(setq NEW (strcat OD ";E:\\tienich\\dcl;E:\\tienich\\dwg;E:\\tienich\\hdt;E:\\tienich\\tvnd;E:\\tienich\\tvct"))

(setenv "ACAD" NEW)

;--------------------------

 

Tạo đường dẩn đến các thư mục cố định của bạn.

;---------------------------

(load"e:/tienich/lenh/thuvienndung")

(load"e:/tienich/lenh/thuvienchitiet")

(load"e:/tienich/lenh/tienichchonht")

(load"e:/tienich/lenh/thongke")

(load"e:/tienich/lenh/tienichdimht")

;---------------------------

 

Load các lisp của bạn.

 

;--------------

(defun S::STARTUP ()

(setq tinhtrangmenutienich (menugroup "tienich"))

(Cond

((= tinhtrangmenutienich nil)

(setq duongdanmenutienich (strcat odiachay "\\tienich\\filehethong\\tienich.mns"))

(command "_menuload" duongdanmenutienich)

(menucmd "P13=+tienich.pop1")

)

((/= tinhtrangmenutienich nil)

)

)

 

(Princ)

)

;-------------------

 

Load menu của bạn.

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
-Bạn nên viết các dữ liệu và menu (nói chung là mọi thứ) trong 1 thư mục nhất định nào đó không cần đưa vào thư mục support, như vậy giải quyết được vấn đề chép dữ liệu.

-Chỉ cần viết 1 file acaddoc.lsp để load các thứ của bạn. File này copy vào thư mục cài đặt cad là được rồi (gần như các máy thư mục này như nhau), giải quyết luôn được phần load tự động các lisp của bạn.

-Bạn tham khảo file acaddoc.lsp của mình về việc load menu, lisp và tạo đường dẩn cho tiện ích của bạn:

 

;----------------------------

(Defun C:run ( )

(setq OD (GETENV "ACAD"))

(setq NEW (strcat OD ";E:\\tienich\\dcl;E:\\tienich\\dwg;E:\\tienich\\hdt;E:\\tienich\\tvnd;E:\\tienich\\tvct"))

(setenv "ACAD" NEW)

;--------------------------

 

Tạo đường dẩn đến các thư mục cố định của bạn.

;---------------------------

(load"e:/tienich/lenh/thuvienndung") (load"e:/tienich/lenh/thuvienchitiet")

(load"e:/tienich/lenh/tienichchonht")

(load"e:/tienich/lenh/thongke")

(load"e:/tienich/lenh/tienichdimht")

;---------------------------

 

Load các lisp của bạn.

 

;--------------

(defun S::STARTUP ()

(setq tinhtrangmenutienich (menugroup "tienich"))

(Cond

((= tinhtrangmenutienich nil)

(setq duongdanmenutienich (strcat odiachay "\\tienich\\filehethong\\tienich.mns"))

(command "_menuload" duongdanmenutienich)

(menucmd "P13=+tienich.pop1")

)

((/= tinhtrangmenutienich nil)

)

)

 

(Princ)

)

;-------------------

 

Load menu của bạn.

Bộ cài bạn đownloa ở trên về mà dùng. mình sẽ post file register cho !

Bạn làm như trên đây để đc load menu và đường dẫn tự động !

Còn khi sử dụng chuơng trình. Bạn hãy download file ảnh của mình post đây và làm theo hướng dẫn :

Mở chương trình

Bước 1 : Chọn Tab File

Bước 2 : Bạn Add File mà bạn cần cài đặt vào ( Chọn Folder chứa file là đc)

Bước 3 : Bôi đen File đó ( nếu bạn có nhiều File thì có thể bôi đen cùng 1 lúc )

Bước 4 : Chọn Tab Windown

Bước 5 : Chọn Other

Bước 6 : Paste đưòng dẫn mà tôi cho dưới đây

Chú Ý : các bước trùng với các số mà tôi đánh dấu trên file ảnh gửi kèm

 

Bạn Paste đường dấn sau vào ô số 6

Cad 2007

#UserDir#\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\enu\Support

Cad 2008

#UserDir#\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\enu\Support

Cad 2009

#UserDir#\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2009\R17.2\enu\Support

FIle Ảnh hướng dẫn :

http://www.cadviet.com/upfiles/HuongDan.bmp

File bẻ khóa Install Creator Pro

http://www.cadviet.com/upfiles/RegCode.txt

Chúc bạn thành công !

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bộ cài bạn đownloa ở trên về mà dùng. mình sẽ post file register cho !

Bạn làm như trên đây để đc load menu và đường dẫn tự động !

Còn khi sử dụng chuơng trình. Bạn hãy download file ảnh của mình post đây và làm theo hướng dẫn :

Mở chương trình

Bước 1 : Chọn Tab File

Bước 2 : Bạn Add File mà bạn cần cài đặt vào ( Chọn Folder chứa file là đc)

Bước 3 : Bôi đen File đó ( nếu bạn có nhiều File thì có thể bôi đen cùng 1 lúc )

Bước 4 : Chọn Tab Windown

Bước 5 : Chọn Other

Bước 6 : Paste đưòng dẫn mà tôi cho dưới đây

Chú Ý : các bước trùng với các số mà tôi đánh dấu trên file ảnh gửi kèm

 

Bạn Paste đường dấn sau vào ô số 6

Cad 2007

#UserDir#\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\enu\Support

Cad 2008

#UserDir#\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\enu\Support

Cad 2009

#UserDir#\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2009\R17.2\enu\Support

FIle Ảnh hướng dẫn :

http://www.cadviet.com/upfiles/HuongDan.bmp

File bẻ khóa Install Creator Pro

http://www.cadviet.com/upfiles/RegCode.txt

Chúc bạn thành công !

Cảm ơn các bạn nhiều.!mình đã làm đươc .Mình cần nhất là đoạn "#UserDir#" như ban trả lời ở trên.Giờ đây mình có thể mang lisp đi bát kì máy nào mà vẫn xài ok!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bộ cài bạn đownloa ở trên về mà dùng. mình sẽ post file register cho !

Bạn làm như trên đây để đc load menu và đường dẫn tự động !

Đúng là cái mình đang cần, cảm ơn ban Ar_Chanwoo đã hướng dẫn cụ thể, lâu nay mình hay dùng cách load bình thường, giờ làm cài này thi Pro hơn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đúng là cái mình đang cần,

Bạn Ar_Chanwoo ơi, mình có đâu về, và làm theo hướng dẫn nhưng tạo xong lại chạy không được :s_big: không biết có lỗi gì không nữa

Đã giúp thì giúp cho trót được không ban, bạn có thể post bài hướng dẫn cụ thể từ A->Z không bạn, bạn dùng lâu rồi chắc thành thạo lắm.

Thanks bạn trước

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn Ar_Chanwoo ơi, mình có đâu về, và làm theo hướng dẫn nhưng tạo xong lại chạy không được :s_big: không biết có lỗi gì không nữa

Đã giúp thì giúp cho trót được không ban, bạn có thể post bài hướng dẫn cụ thể từ A->Z không bạn, bạn dùng lâu rồi chắc thành thạo lắm.

Thanks bạn trước

"nhưng tạo xong lại chạy không được" BẠN CÓ THỂ GIẢI THÍCH RÕ HƠN CHỖ NÀY ĐC KHÔNG? CÁI GÌ CHẠY KHÔNG ĐC ? CHƯƠNG TRÌNH TẠO FILE SETUP HAY LÀ LISP CAD KHÔNG TỰ APPLOAD ! NẾU CÓ THỂ BẠN HÃY POST FILE CHO MÌNH !

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
"nhưng tạo xong lại chạy không được" BẠN CÓ THỂ GIẢI THÍCH RÕ HƠN CHỖ NÀY ĐC KHÔNG? CÁI GÌ CHẠY KHÔNG ĐC ? CHƯƠNG TRÌNH TẠO FILE SETUP HAY LÀ LISP CAD KHÔNG TỰ APPLOAD ! NẾU CÓ THỂ BẠN HÃY POST FILE CHO MÌNH !

LispCad không tự Apload được, và trong quá trình cài đặt có hiện thông báo lỗi gì đó. Mình dùng Cad2006, và đường dẫn mình past vào bước số 6 cua hướng dẫn là: #UserDir#\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\enu\Support. Thế có đúng không bạn. Mình cũng làm theo 6 bước như ban đã hướng dẫn, cho mình hỏi là trong tab "Install info" cua CT "Creat Pro" có cần điền gì không bạn, mình nghi ngờ là bị lỗi chỗ này.

Đang lúc bực mình nên mình đã del file đó rồi, để mình thử lại nếu vẫn bị như thế mình sẽ post file cho bạn nha.

Do mới dung chương trình này lần đầu nên mong bạn thông cảm vì đã làm phiền nhiều. Thanks

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
LispCad không tự Apload được, và trong quá trình cài đặt có hiện thông báo lỗi gì đó. Mình dùng Cad2006, và đường dẫn mình past vào bước số 6 cua hướng dẫn là: #UserDir#\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\enu\Support. Thế có đúng không bạn. Mình cũng làm theo 6 bước như ban đã hướng dẫn, cho mình hỏi là trong tab "Install info" cua CT "Creat Pro" có cần điền gì không bạn, mình nghi ngờ là bị lỗi chỗ này.

Đang lúc bực mình nên mình đã del file đó rồi, để mình thử lại nếu vẫn bị như thế mình sẽ post file cho bạn nha.

Do mới dung chương trình này lần đầu nên mong bạn thông cảm vì đã làm phiền nhiều. Thanks

Mình không hiểu b định cho file jì vào thư mục đó ! Nhưng mình nghĩ không nhất thiết đâu ! Bạn có thể bỏ file đó ở Support trong C:\\Program File\\autocad 2007

Nếu biết đc rõ hơn m sẽ giúp bạn !

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mình không hiểu b định cho file jì vào thư mục đó ! Nhưng mình nghĩ không nhất thiết đâu ! Bạn có thể bỏ file đó ở Support trong C:\\Program File\\autocad 2007

Nếu biết đc rõ hơn m sẽ giúp bạn !

Cm ơn bạn arch_chien111 trước nha. ;) Là thế này: Mình có 1 file lisp *.LSP và 1 menu tự tạo *.MNU, Bây giờ mình muốn pro hơn 1 tí là tạo một file *.exe (hoặc 1 Lisp load tự động cũng được). Chỉ cần double click (hoặc dùng LISp) là toàn bộ file của mình được CAD load lên menu luôn, không cần phải vào load lên hay bỏ vào Contenst... trong Application như cách mình vẫn làm. Bạn hãy giúp mình nha, mình cảm ơn bạn trước.

À, mà bạn ở đâu thế, nếu ở đà nẵng thì rất hân hạnh được .. :s_big:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cm ơn bạn arch_chien111 trước nha. :ph34r: Là thế này: Mình có 1 file lisp *.LSP và 1 menu tự tạo *.MNU, Bây giờ mình muốn pro hơn 1 tí là tạo một file *.exe (hoặc 1 Lisp load tự động cũng được). Chỉ cần double click (hoặc dùng LISp) là toàn bộ file của mình được CAD load lên menu luôn, không cần phải vào load lên hay bỏ vào Contenst... trong Application như cách mình vẫn làm. Bạn hãy giúp mình nha, mình cảm ơn bạn trước.

À, mà bạn ở đâu thế, nếu ở đà nẵng thì rất hân hạnh được .. :mellow:

Mình sẽ hướng dẫn bạn sau 1 tgian nữa ! Hiện giờ m đang bận làm đồ án và nhà lại không có mang! Chờ mình nghỉ hè xong đã hé ! Chắc là tuần nữa thôi !

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
(hoặc 1 Lisp load tự động cũng được). Chỉ cần double click (hoặc dùng LISp) là toàn bộ file của mình được CAD load lên menu luôn, không cần phải vào load lên hay bỏ vào Contenst... trong Application như cách mình vẫn làm.

 

Không hiểu ý bạn ra sao nữa. Nếu là lisp load tự động các lisp và tạo đường dẩn + load menu thì bài viết bên trên của mình không lẻ không đáp ứng được hay sao? Bạn xem lại xem bên trên vài bài thôi.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Không hiểu ý bạn ra sao nữa. Nếu là lisp load tự động các lisp và tạo đường dẩn + load menu thì bài viết bên trên của mình không lẻ không đáp ứng được hay sao? Bạn xem lại xem bên trên vài bài thôi.

Sory!! từ bài của bạn mình đã làm được rồi, cái mình hỏi bạn Ar_Chanwoo là cách tạo ra file *.exe bằng phần mềm bạn ấy giới thiệu, tạo xong file *.exe rồi lại cài không được nên hỏi cách sử dụng thôi.

Nhân đây cho mình hỏi là làm cách nào để dữ liệu trong file acaddoc.lsp mình tạo ra load luôn vào file acad2006.lsp của CAD vậy

Cảm ơn trước nha

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Xin chào bạn Duy782006

Tôi có đọc đoạn autolisp để load menu của bạn rất hay. Cho tui hỏi là trong đó có dòng lệnh

(menucmd "P13=+tienich.pop1")

có phải để load menu tienich lên menu số 13 không. Xin bạn chỉ dùm cách nào để mình biết được trong acad lúc đó đã có bao nhiêu menu rồi không? Bởi vì nếu menu số 13 có rồi thì sẽ bị menu mới này load đè lên.

Xin cám ơn nhiều

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Xin chào bạn Duy782006

Tôi có đọc đoạn autolisp để load menu của bạn rất hay. Cho tui hỏi là trong đó có dòng lệnh

(menucmd "P13=+tienich.pop1")

có phải để load menu tienich lên menu số 13 không. Xin bạn chỉ dùm cách nào để mình biết được trong acad lúc đó đã có bao nhiêu menu rồi không? Bởi vì nếu menu số 13 có rồi thì sẽ bị menu mới này load đè lên.

Xin cám ơn nhiều

-Bạn nói đúng rồi.

-Mình khôg biết làm sao để biết hiện có bao nhiêu menu cả.

-Bạn yên tâm nó không đè lên mà xen vào nghĩa là cái menucó sẵn sẻ lùi về 1 vị trí.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn download chuơng trình tạo file cài dặt về mà dùng! Mình đang dùng cái install creator pro ! Nó đơn giản và dễ dùng ! Bạn download về cài ra rồi có gì về sử dụng cứ hỏi mình!Mình sẽ giúp bạn cái đoạn mà bạn hỏi! Còn để chương trình tự load lisp lên, tự up menu vào cho bạn thì còn phải thêm mấy thủ thuật nũă về lisp!

Bạn Ar_ ơi, mình down install creator pro về cài bản có bẻ khoá. Sau khi Test thử đến đoạn cuối cùng thì có thêm phần quảng cáo của hãng nữa (nó giống với bản miễn phí vậy bạn). Nếu như thế thì bản bẻ khoá có khac gì bản free đâu? Bạn dùng rồi có gặp lỗi này không

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn Ar_ ơi, mình down install creator pro về cài bản có bẻ khoá. Sau khi Test thử đến đoạn cuối cùng thì có thêm phần quảng cáo của hãng nữa (nó giống với bản miễn phí vậy bạn). Nếu như thế thì bản bẻ khoá có khac gì bản free đâu? Bạn dùng rồi có gặp lỗi này không

Mình dùng rồi và không gặp lỗi này! Bạn có chắc là đã bẻ khóa chưa >?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mình dùng rồi và không gặp lỗi này! Bạn có chắc là đã bẻ khóa chưa >?

Chắc chắn mà, mình cài bản register Version, bẻ khoá bằng Code bạn cho ở trên, vẫn cài được OK nhưng khi Text thử lại có phần quảng cáo như bản Unregister. Mình pó tay luôn. Bạn có thể up lại bản bạn đang dùng và Code bẻ khoá nữa được không? Mình cảm ơn bạn trước

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chắc chắn mà, mình cài bản register Version, bẻ khoá bằng Code bạn cho ở trên, vẫn cài được OK nhưng khi Text thử lại có phần quảng cáo như bản Unregister. Mình pó tay luôn. Bạn có thể up lại bản bạn đang dùng và Code bẻ khoá nữa được không? Mình cảm ơn bạn trước

http://www.cadviet.com/upfiles/Install_Creator_Pro_20.rar

Của bạn đây! Về nghiên cứu đi nhá. Nhớ cài đặt cho đúng đó !

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
http://www.cadviet.com/upfiles/Install_Creator_Pro_20.rar

Của bạn đây! Về nghiên cứu đi nhá. Nhớ cài đặt cho đúng đó !

Cảm ơn bạn Cường nha, Bạn đổi account rồi a? Acc kia sao không dùng nữa?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×