Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Hỏi về ID điểm


 • Please log in to reply
4 replies to this topic

#1 tuvanthietke.hcm

tuvanthietke.hcm

  biết lệnh array

 • Members
 • PipPipPip
 • 182 Bài viết
Điểm đánh giá: 4 (bình thường)

Đã gửi 16 February 2011 - 03:15 PM

Command: id
Specify point: X = 375450 Y = 185250

Làm sao để ID nó ra theo đơn vị mét: X = 375.450 Y = 185.250

Cảm ơn
 • 0

#2 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4329 Bài viết
Điểm đánh giá: 3830 (đỉnh cao)

Đã gửi 16 February 2011 - 09:47 PM

Command: id
Specify point: X = 375450 Y = 185250

Làm sao để ID nó ra theo đơn vị mét: X = 375.450 Y = 185.250

Cảm ơn

Tue_NV có 2 cách :
Cách 1-> Dùng lệnh Id -> Tiếp đến sử dụng lệnh Cal

Command: id
Specify point: X = -100603 Y = 658103 Z = 0

Command: cal
>> Expression: @/1000 -> Gõ @/1000
-100.603,658.1025,0 -> Đây là kêt quả

Cách 2 : Bấm Phím Ctrol+8 -> Khởi động Quick Cal
-> Pick vào Biểu tượng GetCoordinates -> Cad sẽ hỏi
Command: >> Enter a point: -> Bạn Pick 1 điểm cần lấy Tọa độ
-> Được kết quả Trong hộp Quick Cal Bạn gõ thêm /1000 vào phía sau -> Enter
Ví dụ : Được kết quả Trong hộp Quick Cal [176098,642239,0] -> Bạn gõ thêm /1000 vào phía sau
[176098,642239,0]/1000 -> Enter -> Sẽ được kết quả mong muốn

Xem hình vẽ này, bạn sẽ hiểu
Hình đã gửi
 • 1

#3 tuvanthietke.hcm

tuvanthietke.hcm

  biết lệnh array

 • Members
 • PipPipPip
 • 182 Bài viết
Điểm đánh giá: 4 (bình thường)

Đã gửi 17 February 2011 - 01:25 PM

Tue_NV có 2 cách :
Cách 1-> Dùng lệnh Id -> Tiếp đến sử dụng lệnh Cal

Command: id
Specify point: X = -100603 Y = 658103 Z = 0

Command: cal
>> Expression: @/1000 -> Gõ @/1000
-100.603,658.1025,0 -> Đây là kêt quả

Cách 2 : Bấm Phím Ctrol+8 -> Khởi động Quick Cal
-> Pick vào Biểu tượng GetCoordinates -> Cad sẽ hỏi
Command: >> Enter a point: -> Bạn Pick 1 điểm cần lấy Tọa độ
-> Được kết quả Trong hộp Quick Cal Bạn gõ thêm /1000 vào phía sau -> Enter
Ví dụ : Được kết quả Trong hộp Quick Cal [176098,642239,0] -> Bạn gõ thêm /1000 vào phía sau
[176098,642239,0]/1000 -> Enter -> Sẽ được kết quả mong muốn

Xem hình vẽ này, bạn sẽ hiểu
Hình đã gửi


Cảm ơn bạn, nhưng không ID hàng loạt được
 • 0

#4 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4329 Bài viết
Điểm đánh giá: 3830 (đỉnh cao)

Đã gửi 17 February 2011 - 02:16 PM

Cảm ơn bạn, nhưng không ID hàng loạt được

Muốn ID hàng loạt, thì dùng Lisp. Bạn chép dòng này, paste vào command
(while (getpoint "Pick 1 diem :") (princ (mapcar '(lambda(x) (/ x 1000)) (getvar "lastpoint")))(princ "\n"))
 • 1

#5 gia_bach

gia_bach

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1458 Bài viết
Điểm đánh giá: 1435 (rất tốt)

Đã gửi 17 February 2011 - 02:30 PM

Muốn ID hàng loạt, thì dùng Lisp. Bạn chép dòng này, paste vào command
(while (getpoint "Pick 1 diem :") (princ (mapcar '(lambda(x) (/ x 1000)) (getvar "lastpoint")))(princ "\n"))

Không đuợc Tue_NV ơi.
(getvar "lastpoint") không đổi giá trị khi click điểm. (Cad 2010)
Đề nghị :
(while (setq a(getpoint "Pick point:")) (princ (mapcar '(lambda(x) (/ x 1000)) a))(princ "\n"))
 • 2