Jump to content
Invision Community
Sign in to follow this  
pdkhoa

dimensions style

Recommended Posts

pdkhoa    0

giải thích rõ giùm em dòng lệnh "Scale dimensions style to layout" ở Modify Dimensions style là nó lấy tỉ lệ ơ đâu mà gán vô.coi tileệ ở đâu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'

Share this post


Link to post
Share on other sites
lp_hai    215

giải thích rõ giùm em dòng lệnh "Scale dimensions style to layout" ở Modify Dimensions style là nó lấy tỉ lệ ơ đâu mà gán vô.coi tileệ ở đâu.

CÓ nghĩa là nó sẽ scale độ lớn text, mũi tên...theo tl của layout.

vd nếu bạn chọn dòng phía dưới là use overall scale of: 1 thì độ lớn của text sẽ nhân lên 1 lần (vd bạn chọn độ lớn của text là 2), nếu ở overall scale of: 50 thì độ lớn sẽ nhân lên 50 lần là 100. trường hợp này thường sữ dụng cho dim ben model. vì tl 1/50 bạn phải chọn 50 dể dộ lớn text nhân lên 50 lần, khi qua bên layout bạn chỉnh Viewport có tl 1/50 thì nó sẽ scale hình và chữ của bạn xuống 1/50 thì khi này text của bạn in ra là 2(đúng tlệ)

trở lại VĐề. nếu bạn chọn scale dimension to layout thì nó sẽ tự scale lớn chử của bạn theo tl của layout luôn. vd nếu bạn dim ở môi trường paper space (tl 1/1) thì chiều cao của text sẽ là 2. khi bạn nhấp đúp vào trog khung nhìn có tl 1/50 bạn dim kích thước thì tự động text của dim sẽ là 100 (50x2)

hy vọng bạn hiểu ý mình.

hehehe

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×