Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Các bài được khuyến nghị

Dạ em không hiểu đoạn này lắm, nhờ mấy anh giải thích giùm được không a?

 

"Groups the actions of a single command, making them reversible by a single U command. When the Auto option is on, starting a command groups all actions until you exit that command. You can undo the group of actions as if it were one action.

 

UNDO Auto is not available if the Control option has turned off or limited the UNDO feature.

 

Enter UNDO Auto mode [ON/OFF] <current>: Enter on or off, or press ENTER

"

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Dạ em không hiểu đoạn này lắm, nhờ mấy anh giải thích giùm được không a?

 

"Groups the actions of a single command, making them reversible by a single U command. When the Auto option is on, starting a command groups all actions until you exit that command. You can undo the group of actions as if it were one action.

 

UNDO Auto is not available if the Control option has turned off or limited the UNDO feature.

 

Enter UNDO Auto mode [ON/OFF] <current>: Enter on or off, or press ENTER

"

Dạ có anh nào giải thích hộ em được không ạ ?Em biết ở đây nhiều anh gỏi lắm , đúng không a?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Dạ em không hiểu đoạn này lắm, nhờ mấy anh giải thích giùm được không a?

 

"Groups the actions of a single command, making them reversible by a single U command. When the Auto option is on, starting a command groups all actions until you exit that command. You can undo the group of actions as if it were one action.

 

UNDO Auto is not available if the Control option has turned off or limited the UNDO feature.

 

Enter UNDO Auto mode [ON/OFF] : Enter on or off, or press ENTER

"

 

Xin được dịch lại đoạn help trên (mà bạn đã trích ra từ Quick Refrence của AutoCAD 2008):

Nhóm lại các hành động từ một lệnh đơn lẻ, làm cho chúng có thể khôi phục lại bằng 1 lệnh U. Khi Auto option là on, khởi động một lệnh sẽ nhóm toàn bộ các hành động lại cho tới khi bạn thoát khỏi lệnh đó. Bạn có thể khôi phục nhóm các hành động đó như với một hành động.

UNDO Auto sẽ không sẵn sàng nếu như Control option đang tắt hoặc bị giới hạn chức năng UNDO.

 

Nói thì dài, nhưng bạn tạm hiểu như sau: Khi bạn sử dụng 1 lệnh lisp có vẽ 1000 đoạn thẳng, nếu UNDO Auto không sẵn sàng hoặc Control Option đang bị tắt, bạn sẽ phải sử dụng 1000 lệnh U mới trở lại được trạng thái trước khi sử dụng lisp. Còn nếu bạn đã bật Control Opton và UNDO Auto, bạn chỉ phải sử dụng 1 lệnh U.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×