Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
hungcuongtx

Vẽ Đoạn thẳng khi biết góc và hình chiếu?

Các bài được khuyến nghị

em muốn vẽ đuờng gấp khúc ABCD. Đầu tiên em vẽ đoạn AB. Tại B làm sao xác định đuợc điểm C khi chỉ biết góc CBE =30 độ và BE= 50.

Em mới học Autocad, các anh làm ơn chỉ giùm. Cám ơn rất nhiều!

362011_40412_pm.jpg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

em muốn vẽ đuờng gấp khúc ABCD. Đầu tiên em vẽ đoạn AB. Tại B làm sao xác định đuợc điểm C khi chỉ biết góc CBE =30 độ và BE= 50.

Em mới học Autocad, các anh làm ơn chỉ giùm. Cám ơn rất nhiều!

362011_40412_pm.jpg

Bạn biết góc CBE=30 độ và BE= 50

-> Có thể tính được chiều dài của đoạn cần vẽ BC=BE/cos(CBE);

Bạn có thể sử dụng lệnh LINE kết hợp với 'cal

(Sử dụng tọa độ tương đối)

 

Command: l LINE

Specify first point: -> Pick điểm A

Specify next point or [undo]: -> Pick điểm B

Specify next point or [undo]: 'cal -> Gõ 'cal

>>>> Expression: @+[(50/cos(30))<30] -> gõ @+[(50/cos(30))<30]

 

Resuming LINE command.

 

Specify next point or [undo]: 104.617126,15.6379799,0 -> Đây chính là tọa độ tuyệt đối của C

 

Specify next point or [Close/Undo]: -> Enter

-> Xong

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Một cáh khác vẽ AEC sau đó:

gõ lệnh CHA với sự lựa chọn a

 

Command: cha CHAMFER

(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 50.0000, Dist2 = 50.0000

 

Select first line or [undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: a

 

Specify chamfer length on the first line <30.0000>: 50

 

Specify chamfer angle from the first line <0>: 30

 

Select first line or [undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]:

Select second line or shift-select to apply corner:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×