Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
  • Thông báo

    • Nguyen Hoanh

      CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

      Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
Đăng nhập để thực hiện theo  
nhatquyelec

Đo khoảng cách nhiều line

Các bài được khuyến nghị

nhatquyelec    1

Chào các bạn, có bạn nào biết cách đo khoảng cách nhiều line,

Vấn đề như thế này, tôi có đoạn đường gấp khúc, vd : ứng với 4 điểm A, B, C, D,

Cần đo khoảng cách tổng từ A->B->C->D,

???? mong giúp đỡ !

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn thử sử dụng LSP này xem sao:

(defun C:tg (/ tot_len ss e_name e_record e_type)

(princ "\nCADViet.com © 2007")

(setq tot_len 0.0)

(setq ss (ssget))

(if (null ss)

(exit)

)

(while (> (sslength ss) 0)

(setq e_name (ssname ss 0))

(setq e_record (entget e_name))

(setq e_type (cdr (assoc '0 e_record)))

(cond ((wcmatch e_type "LINE,ARC,CIRCLE,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE")

(command "lengthen" e_name "")

(setq tot_len (+ tot_len (getvar "PERIMETER")))

(ssdel e_name ss)

)

((wcmatch e_type "MLINE") (add_mline))

(e_type (ssdel e_name ss))

)

)

(prompt (strcat "\nTotal length is: " (rtos tot_len 2 2)))

(princ)

)

(princ "\ntg - free lisp from www.cadviet.com")

(princ)[/code]

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ketxu    2.652

Line của bạn đã có chưa? hay chỉ mới có 4 điểm. TRên diễn đàn có kha khá lisp tính tổng chiều dài rồi,, bạn có thể dễ dàng tìm thấy bằng công cụ tìm kiếm của diễn đàn hoặc Google

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×