Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

xin lisp giống lệnh cdtext nhưng dùng ở trên cad


 • Please log in to reply
10 replies to this topic

#1 hadeptrai

hadeptrai

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 70 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 17 March 2011 - 02:23 PM

Các bác ơi cho e xin cái lisp xuất các cao độ ra file .txt giống như lệnh cdtext ở trên nova ấy nhưng e dùng ở trên cad2007 thì nó ko có. E thank các bác.Ai cho e em xin hậu tạ các bác bằng 1 e girl call ngon lành cành đào (Nếu như các bác muốn)
 • 0

#2 cd2k44

cd2k44

  Edu level: li5

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 648 Bài viết
Điểm đánh giá: 122 (tàm tạm)

Đã gửi 17 March 2011 - 03:15 PM

Bạn có thể copy đoạn lisp này về và save lại sử dung:
;-----------------***********ChuyÓn Cao §é Tõ Acad Vµo Files .TXT**********------------
;********************
(defun doichu ()
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "osmode" 0)
(if_file2)
;(setq s (getstring "\nFilename <Khong-Ten>: "))
;(if (= s nul) (setq s "Khong-Ten"))
(setq fn (open filename2 "w"))
(setq i 0)
(setq j 1)
(prompt "\n")
(prompt "\Chän C¸c §iÓm Cao §é : ")
(setq ss (ssget (list (cons 0 "Text"))))
(if ss
(progn
(repeat (sslength ss)
(setq ent (entget (ssname ss i)))
(setq nd (cdr (assoc 1 ent)))
(setq ss1 (cdr (assoc 72 ent)))
(setq ss2 (cdr (assoc 73 ent)))
(if (and (= ss1 0) (= ss2 0))
(setq td (cdr (assoc 10 ent)))
(setq td (cdr (assoc 11 ent)))
)
;(setq td1 (cdr (assoc 10 ent)))
(setq Y (cadr td))
(setq X (car td))
(setq z (caddr td))
(write-line (strcat (itoa j)
" "
(rtos X 2 3)
" "
(rtos Y 2 3)
" "
(rtos z 2 3)
" "
nd
) fn)
(setq i (+ i 1))
(setq j (+ j 1))
)
)
)
(close fn)
(setvar "osmode" 191)
(prompt "\n**** Chóc B¹n Thµnh C«ng ***")
(princ)
)
;********************************
;*********
(defun c:XCDT ()
(doichu)
)
;;***************************Mo file
(defun if_file1 (/ name1)
(if (= filename1 nil)
(progn
(setq name1 (getfiled "Më TËp Tin Chøa Sè LiÖu"
(strcat "d:/canhan/TUAN/luu/" "solieu") "txt" 2))
(if name1 (setq filename1 (strcase name1)))
)
(progn
(setq name1 (getfiled "Më TËp Tin Chøa Sè LiÖu"
filename1 "txt" 2))
(if name1 (setq filename1 (strcase name1)))
)
)
)
;****************************Ghi file
(defun if_file2 (/ name2)
(if (= filename2 nil)
(progn
(setq name2 (getfiled "Më TËp Tin Chøa Sè LiÖu"
(strcat "d:/canhan/TUAN/luu/" "solieu") "txt" 1))
(if name2 (setq filename2 (strcase name2)))
)
(progn
(setq name2 (getfiled "L­u TËp Tin Sè LiÖu"
filename2 "txt" 1))
(if name2 (setq filename2 (strcase name2)))
)
)
)
 • 1

#3 hadeptrai

hadeptrai

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 70 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 17 March 2011 - 03:18 PM

Dùng thế nào hả bạn coppy thì coppy vào đâu mà song thì dùng lệnh như thế nào thank bạn
 • 0

#4 hadeptrai

hadeptrai

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 70 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 17 March 2011 - 03:40 PM

bạn đây rồi giúp mình cái thank bạn
 • 0

#5 hadeptrai

hadeptrai

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 70 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 17 March 2011 - 03:41 PM

bạn cho mình yahoo có đc ko :D
 • 0

#6 hadeptrai

hadeptrai

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 70 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 17 March 2011 - 04:09 PM

3 Thành viên đang đọc chủ đề này
2 members, 1 guests, 0 anonymous users
1. hadeptrai,
2. cd2k44
 • 0

#7 cd2k44

cd2k44

  Edu level: li5

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 648 Bài viết
Điểm đánh giá: 122 (tàm tạm)

Đã gửi 17 March 2011 - 04:32 PM

3 Thành viên đang đọc chủ đề này
2 members, 1 guests, 0 anonymous users
1. hadeptrai,
2. cd2k44

Bạn copy ve mở bằng notepad sau đó lưu file lại dưới dạng đuôi lisp.
Thui mình gửi bạn luôn:http://www.cadviet.com/upfiles/3/xtdt.rar
Tên lệnh xtdt
 • 1

#8 hadeptrai

hadeptrai

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 70 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 17 March 2011 - 04:42 PM

thank bạn nhé cần hàng thì aloo cho mình nhé thank pro
 • 0

#9 cd2k44

cd2k44

  Edu level: li5

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 648 Bài viết
Điểm đánh giá: 122 (tàm tạm)

Đã gửi 17 March 2011 - 04:48 PM

thank bạn nhé cần hàng thì aloo cho mình nhé thank pro

Hàng zì thía.Bạn có phần mềm gì hay hen,ok vậy cho mail đi tiện liên lạc
 • 0

#10 hadeptrai

hadeptrai

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 70 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 17 March 2011 - 04:49 PM

thaymobathanh@yahoo.com ok
 • 0

#11 Thaistreetz

Thaistreetz

  biết lệnh adcenter

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 914 Bài viết
Điểm đánh giá: 515 (tốt)

Đã gửi 17 March 2011 - 07:50 PM

Hàng zì thía.Bạn có phần mềm gì hay hen,ok vậy cho mail đi tiện liên lạc

=)) đọc topic này đến đây thì quặn ruột vì cười.
Đừng ôm cái máy tính suốt ngày thế chứ bạn. nghỉ ngơi giải trí tý đê :lol:
 • 0

Hình đã gửi
IN HIM, I TRUST. THE TRUST IN MY GOD