Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Lấy toạ độ trong cảnh nhìn (view)


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 rungxanhonline

rungxanhonline

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 15 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 26 March 2011 - 05:12 PM

Đây là phần code mình lấy các thông tin của cảnh nhìn hiện thời

Public Sub AddView()
Dim objView As AcadView
Dim objActViewPort As AcadViewport
Dim strNewViewName As String
Dim varCenterPoint As Variant
Dim dblPoint(1) As Double

strNewViewName = InputBox("Enter name for new view: ")
If strNewViewName = "" Then Exit Sub
On Error Resume Next
Set objView = aCadApp.ActiveDocument.Views.Item(strNewViewName)

If objView Is Nothing Then
Set objView = aCadApp.ActiveDocument.Views.Add(strNewViewName)
aCadApp.ActiveDocument.ActiveSpace = acModelSpace
varCenterPoint = aCadApp.ActiveDocument.GetVariable("VIEWCTR")
dblPoint(0) = varCenterPoint(0): dblPoint(1) = varCenterPoint(1)
Set objActViewPort = aCadApp.ActiveDocument.ActiveViewportt

With objView
.Center = dblPoint
.Direction = aCadApp.ActiveDocument.GetVariable("VIEWDIR")
.Height = objActViewPort.Height
.Target = objActViewPort.Target
.Width = objActViewPort.Width
End With

MsgBox "A new view called " & objView.Name & _
" has been added to the Views collection."
Else
MsgBox "This view already exists."
End If
End Sub
Khi mình sử dụng cảnh nhìn này thì tỉ lệ bị thay đổi, bây giờ mình muốn làm cách nào để giữ nguyên tỉ lệ đó nếu không được thì các tiền bối có thể chỉ giúp mình cách lấy các toạ độ điểm giới hạn của khung nhìn này. Cám ơn nhiều. Mong các tiền bối sớm trả lời.
 • 0

#2 rungxanhonline

rungxanhonline

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 15 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 27 March 2011 - 08:02 AM

up cái cho các bậc tiền bối trả lời nào
 • 0