Rated 5/5 based on 240179 internet user reviews

Jump to content


Change Photo

Dng lệnh Solprof, soldraw


 • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1 hathai

hathai

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 2 posts
Danh tiếng: 0 (bnh thường)

Gửi vào 08 May 2008 - 09:24 PM

Thưa cc bc em mới học Cad 3d, m dng mi ci lệnh solprof, soldraw vẽ hnh chiếu từ hnh 3d c sẵn m khng được.Em đ load dạng đường hidden ri m khi c hnh chiếu th n ton l đường thẳng thi . :blush: Tiện thể hỏi cc bc đ c kinh nghiệm l khi dng lệnh solview th lm thế no mất được cc đường bao giữa cc khung nhn vậy. leluoi.gif Tranh thủ hơn cao thủ hỏi cc bc về sự khc nhau giữa lệnh mview v lệnh solview khi dng để biểu diễn cc hnh chiếu l g vậy. Em mới học nn bối rối qu. unsure.gif Mong cc bc chỉ gio. :cheers:
 • 0

#2 khoind

khoind

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 24 posts
Danh tiếng: 0 (bnh thường)

Gửi vào 15 May 2008 - 02:33 PM

sao cc bc c kinh nghiệm khng gip hathai đi .Em cng lm nhưng n khng hiện cc nt đứt mong cc bc gip cho
 • 0

#3 nguyenhuyhoang

nguyenhuyhoang

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 749 posts
Danh tiếng: 422 (tốt)

Gửi vào 15 May 2008 - 11:40 PM

Thưa cc bc em mới học Cad 3d, m dng mi ci lệnh solprof, soldraw vẽ hnh chiếu từ hnh 3d c sẵn m khng được.Em đ load dạng đường hidden ri m khi c hnh chiếu th n ton l đường thẳng thi . :cheers: Tiện thể hỏi cc bc đ c kinh nghiệm l khi dng lệnh solview th lm thế no mất được cc đường bao giữa cc khung nhn vậy. leluoi.gif Tranh thủ hơn cao thủ hỏi cc bc về sự khc nhau giữa lệnh mview v lệnh solview khi dng để biểu diễn cc hnh chiếu l g vậy. Em mới học nn bối rối qu. unsure.gif Mong cc bc chỉ gio. :blush:


Bạn đ c đối tượng 3D - chuyển qua layout - g lệnh mspace - chọn topview(hnh chiếu bằng) - {G lệnh solprof hoặc menu-draw-solid-profile hoặc chọn biểu tượng trn thanh cng cụ Solid (Cad 2006 trở về trước) , Nếu l Cad 2007,8,9 Menu Draw - Modeling - Setup - Profile} - chọn đối tượng 3D - Enter 4 lần. Lm tương tự cho 2 hnh chiếu cn lại v hnh 3D (nếu cần thể hiện nt khuất)

Trở về Model space - di chuyển cc HC ra để quan st. Khi cc hnh chiếu 2D đươc tạo ra th trong Layer cũng xuất hiện thm 2 lớp PH.... v PV...
PH... chứa cc đối tượng nt khuất. Để thấy nt khuất - g LA - chọn lớp PH... - chọn continu... - Load - chọn Hidden2 - OK Bạn sẽ thấy tất cả.
Đến đy vẫn chưa thấy nt khuất bạn dng lệnh LTScale để thay đổi tỉ lệ chiều di cc nt khuất để dễ thấy hơn
 • 1