Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
* * * * - 2 Bình chọn

Lisp vẽ trắc dọc, trắc ngang kênh mương


 • Please log in to reply
41 replies to this topic

#21 cd2k44

cd2k44

  Edu level: li5

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 648 Bài viết
Điểm đánh giá: 122 (tàm tạm)

Đã gửi 25 July 2009 - 03:58 PM

bạn dùng thử nhé
đây chỉ là crack của nó thôi. còn phần mềm thì bạn tìm trên mạng nhé. mình cũng load trên mạng về. chúc bạn thành công.
http://www.cadviet.c...pfiles/KHOA.rar

"tranlaogia" có thể upload cả bộ cài và hướng dẫn cài được không mình cài TKK pro4.0 thi nó báo là "bạn đang sử dụng bản demo...click chuot vài lần nó out mất" còn cài bản TKK.net thi nó báo là" can not connect...". nếu được bạn upload bộ setup va hướng dẫn cài đặt thi tốt lắm. Hoặc bạn có thể mail hướng dẫn cài đặt cho mình theo địa chỉ anhtuan011185@gmail.com. "tranlaogia" cho hoi them la nếu đang cài nova dùng với cad2002 và chạy khoá ảo thì có sử dụng được TKK kô
 • 0

#22 tranlaogia

tranlaogia

  biết lệnh scale

 • Members
 • PipPipPip
 • 142 Bài viết
Điểm đánh giá: 16 (tàm tạm)

Đã gửi 25 July 2009 - 04:58 PM

"tranlaogia" có thể upload cả bộ cài và hướng dẫn cài được không mình cài TKK pro4.0 thi nó báo là "bạn đang sử dụng bản demo...click chuot vài lần nó out mất" còn cài bản TKK.net thi nó báo là" can not connect...". nếu được bạn upload bộ setup va hướng dẫn cài đặt thi tốt lắm. Hoặc bạn có thể mail hướng dẫn cài đặt cho mình theo địa chỉ anhtuan011185@gmail.com. "tranlaogia" cho hoi them la nếu đang cài nova dùng với cad2002 và chạy khoá ảo thì có sử dụng được TKK kô

khóa ảo mình upload trên đây chạy được cả TOpo, nova, TKK nhưng chỉ tương thích cho cad 2004, 2005 thôi. bạn phải tải TKK pro16. bạn tìm trên mạng nhiều lắm. phần phềm Tkkpro.net16 có dung lương 23MB nên khhông load lên được. BẠn copy về cài bình thường. để sử dụng được khoá này bạn cần có thêm harmony settup2006(topo) và hasp4_ driver_ settup và cùng với khoá ảo mình đã upload thì mới chạy được.
 • 0

#23 cd2k44

cd2k44

  Edu level: li5

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 648 Bài viết
Điểm đánh giá: 122 (tàm tạm)

Đã gửi 29 July 2009 - 02:45 PM

khóa ảo mình upload trên đây chạy được cả TOpo, nova, TKK nhưng chỉ tương thích cho cad 2004, 2005 thôi. bạn phải tải TKK pro16. bạn tìm trên mạng nhiều lắm. phần phềm Tkkpro.net16 có dung lương 23MB nên khhông load lên được. BẠn copy về cài bình thường. để sử dụng được khoá này bạn cần có thêm harmony settup2006(topo) và hasp4_ driver_ settup và cùng với khoá ảo mình đã upload thì mới chạy được.

mình đã thử rồi nhưng mà chi xài được một số lệnh thôi.còn thiết kế tuyến đều không được.hic khó hiểu quá.Trợ giúp nhé bạn
 • 0

#24 tranlaogia

tranlaogia

  biết lệnh scale

 • Members
 • PipPipPip
 • 142 Bài viết
Điểm đánh giá: 16 (tàm tạm)

Đã gửi 29 July 2009 - 04:01 PM

mình đã thử rồi nhưng mà chi xài được một số lệnh thôi.còn thiết kế tuyến đều không được.hic khó hiểu quá.Trợ giúp nhé bạn

phần mềm TKK dùng như là TDN. dòng lệnh gần như nhau. chỉ khác là khi bạn vạch đường đỏ còn tính thêm các chỉ tiêu của kênh nữa. thế bạn đang ở đâu?
 • 1

#25 SONMK2008

SONMK2008

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 13 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 29 July 2009 - 06:56 PM

Xin lỗi vì spam nhé
 • 0

#26 nguyenvankha1984

nguyenvankha1984

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 4 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 29 July 2009 - 08:34 PM

tÔI CÓ 1 ĐOẠN LISP VẼ ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC MẶT CẮT TỪ MỘT FILE TINH TOÁN NHƯNG LẠI BỊ LỔI NHỜ ANH EM TRÊN DIỄN ĐÀN CHIA SẼ
 • 0

#27 tranlaogia

tranlaogia

  biết lệnh scale

 • Members
 • PipPipPip
 • 142 Bài viết
Điểm đánh giá: 16 (tàm tạm)

Đã gửi 30 July 2009 - 05:16 PM

không cài được đâu bạn ạ chỉ chạy được 1 là topo neu dung DungTP.dng hoặc dùng được TKK-pro net nếu dùng ToanTKK pro_net.dng . Theo kinh nghiệm của tôi thì khoá của bạn file dng phải chạy được đoòng thời TôP và TKK pro nếu chạy được TKK pro k thôi thì khi khởi động lại máy là phải load lại khoá TKK .còn NoVa thì Không chạy được đâu .điện thoại di động của mình là 0989355109 Mình là Sơn mail: giason06@yahoo.com

Khoá này chỉ là khoá bản be khoa nên chỉ chayi từng phần mềm 1 thôi. chứ không thẻ chạy đồng thời cả nova và topo được. nếu cứ dùng từng cái 1 thì chỉ cần tắt đi và load lại cái mình dùng là được
 • 0

#28 nguyenvankha1984

nguyenvankha1984

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 4 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 31 July 2009 - 11:58 AM

[quote name='nguyenvankha1984' date='Jul 29 2009, 20:34' post='68670']
tÔI CÓ 1 ĐOẠN LISP VẼ ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC MẶT CẮT TỪ MỘT FILE TINH TOÁN NHƯNG LẠI BỊ LỔI NHỜ ANH EM TRÊN DIỄN ĐÀN CHIA SẼ(Prompt
"\nChuong trinh ve hien trang . Thi hanh bang lenh \"VEMC\"."
)

;Chuong trinh chinh
(Defun c:VEMC (/ xuong mss mangx mangy mangdc smc
ten_file mo_doc tam i temp j
tenmc vitrimc sdiem laylayer solop
)
(setq mss (getreal "\nNhap muc so sanh: ")
xuong 30.0
)

(setq
ten_file (getfiled "Chon tap tin so lieu kenh" "//" "txt" 8)
)
(setq mo_doc (open ten_file "r"))
(setq laylayer (getvar "CLAYER"))

(setq tam (read (strcat "(" (read-line mo_doc) ")")))

(while (/= tam ())

(setq tenmc (vl-symbol-name (nth 0 tam))
vtrimc (nth 2 tam)
sdiem (nth 1 tam)
)

(setq i 2)
(setq mangx (list 0))
(setq mangy nil)
(setq mangdc nil)
(while (< (- i 2) sdiem)
(if (< (- i 1) sdiem)
(progn
(setq temp (nth (* i 2) tam))
(setq mangx (append mangx (list temp)))
)
)
(setq temp (nth (1- (* i 2)) tam))
(setq mangy (append mangy (list temp)))
(setq i (1+ i))
)
(setq solop (nth (* (1+ sdiem) 2) tam))
(setq j 0)
(repeat solop
(setq
mangdc
(append mangdc (list (nth (+ 1 j (* (1+ sdiem) 2)) tam)))
)
(setq j (1+ j))
)
(setvar "CMDECHO" 0)

(ve_mat_cat mangx mangy tenmc)

(setq xuong (+ xuong 30.0))

(setq tam (read (strcat "(" (read-line mo_doc) ")")))
)
(setvar "CMDECHO" 1)
(close mo_doc)
(princ)
)

(defun ve_mat_cat (mangx mangy tenmc / p1 p2 i don giu temp)
(setq giu (getvar "OSMODE"))
(setvar "OSMODE" 0)
;Ve hien trang PLINE
(chuyen_layer "KENH-HT")
(setq i 1)
(setq p1 (list (nth 0 mangx) (- (nth 0 mangy) mss xuong)))
(setq don (nth 0 mangx))
(command
"_pline"
p1
(while (< i sdiem)
(setq p2 (list (+ (nth i mangx) don) (- (nth i mangy) mss xuong)))
(setq don (+ don (nth i mangx)))
(setq i (1+ i))
(command p2)
)
)
;Ve ten mat cat
(chuyen_layer "KENH-TENMC")
(setq p1 (list (nth 0 mangx) (- 10 xuong)))
(command "_text" "mc" p1 "0.7" "0" tenmc)

;Ve duong so sanh
(chuyen_layer "KENH-DSS")
(setq p1 (list (nth 0 mangx) (- 0 xuong)))
(setq p2 (list don (- 0 xuong)))
(command "_line" p1 p2 "")

;Ve duong duoi so sanh
(setq p1 (list (nth 0 mangx) (- 0 xuong 2.0)))
(setq p2 (list don (- 0 xuong 2.0)))
(command "_line" p1 p2 "")

;Ve duong duoi nua
(setq p1 (list (nth 0 mangx) (- 0 xuong 4.0)))
(setq p2 (list don (- 0 xuong 4.0)))
(command "_line" p1 p2 "")

;Ve duong dung tren
(chuyen_layer "KENH-DD")
(setq i 0)
(setq don 0)
(while (< i sdiem)
(setq don (+ don (nth i mangx)))
(setq p1 (list don (- (nth i mangy) mss xuong)))
(setq p2 (polar p1 (/ (* pi 3) 2) (- (nth i mangy) mss)))
(command "_line" p1 p2 "")
(setq i (1+ i))
)
;Ve duong dung duoi
(chuyen_layer "KENH-DDD")
(setq i 0)
(setq don 0)
(while (< i sdiem)
(setq don (+ don (nth i mangx)))
(setq p1 (list don (- 0 xuong 2.0)))
(setq p2 (polar p1 (/ (* pi 3) 2) 2.0))
(command "_line" p1 p2 "")
(setq i (1+ i))
)
;Ve text dung
(chuyen_layer "KENH-CHUDUNG")
(setq i 0)
(setq don 0)
(while (< i sdiem)
(setq don (+ don (nth i mangx)))
(setq p1 (list don (- 0 xuong 1.0)))
(setq temp (rtos (nth i mangy) 2 2))
(command "_text" "mc" p1 "0.4" "90" temp)
(setq i (1+ i))
)
;Ve text ngang
(chuyen_layer "KENH-CHUNGANG")
(setq i 0)
(setq don 0)
(while (< i sdiem)
(setq don (+ don (nth i mangx)))
(setq temp (- don (/ (nth i mangx) 2.0)))
(setq p1 (list temp (- 0 xuong 3.0)))
(setq temp (rtos (nth i mangx) 2 1))
(if (and (< (nth i mangx) 1) (> (nth i mangx) 0))
(command "_text" "mc" p1 "0.4" "90" temp)
(progn
(if (= (nth i mangx) 0)
(command "_text" "mc" p1 "0.4" "0" "")
(command "_text" "mc" p1 "0.4" "0" temp)
)
)
)
(setq i (1+ i))
)

;Ve duong dia chat
(chuyen_layer "KENH-DC")
(setq i 0)
(while (< i solop)
(progn
(setq p1 (list (nth 0 mangx) (- (nth i mangdc) mss xuong)))
(setq p2 (list don (- (nth i mangdc) mss xuong)))
(command "_line" p1 p2 "")
(setq i (1+ i))
)
)
(setvar "OSMODE" giu)
(setvar "CLAYER" laylayer)
)
 • 0

#29 cd2k44

cd2k44

  Edu level: li5

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 648 Bài viết
Điểm đánh giá: 122 (tàm tạm)

Đã gửi 31 July 2009 - 04:10 PM

phần mềm TKK dùng như là TDN. dòng lệnh gần như nhau. chỉ khác là khi bạn vạch đường đỏ còn tính thêm các chỉ tiêu của kênh nữa. thế bạn đang ở đâu?

Mình tên là tuấn hiện đang cộng tác ở sài gòn. "tranlaogia" có thể cho biết sđt để mình điện hỏi được không.Mình cài mà không được các lệnh thiết kế chỉ dùng được các lệnh phụ trợ như: "HCB, PL...". địa chỉ mail của mình là anhtuan011185@gmail.com. Bạn có thể gửi cho mình hướng dẫn cài đặt được không.Cảm ơn bạn
 • 0

#30 TRUNGNGAMY

TRUNGNGAMY

  biết lệnh block

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 403 Bài viết
Điểm đánh giá: 91 (tàm tạm)

Đã gửi 01 August 2009 - 03:47 PM

Các bạn có thể cho mình tài liệu về qui trình và mẫu báo cáo về trắc dọc trắc ngang kênh, mương, rạch đc kg. Trước giờ làm bên địa chính bây giờ muốn nghiên cứu cái này nên thiếu nhiều thông tin. Các bạn có thể post lên đây hoặc gởi cho mình theo địa chỉ trungngamy@yahoo.com. Xin cám ơn rất nhiều
 • 0

#31 vbao

vbao

  biết lệnh array

 • CADViet Team
 • PipPipPip
 • 184 Bài viết
Điểm đánh giá: 80 (tàm tạm)

Đã gửi 01 August 2009 - 09:49 PM

Các bạn có thể cho mình tài liệu về qui trình và mẫu báo cáo về trắc dọc trắc ngang kênh, mương, rạch đc kg. Trước giờ làm bên địa chính bây giờ muốn nghiên cứu cái này nên thiếu nhiều thông tin. Các bạn có thể post lên đây hoặc gởi cho mình theo địa chỉ trungngamy@yahoo.com. Xin cám ơn rất nhiều

gửi anh Dũng
http://www.cadviet.c...nh_thuy_loi.pdf
 • 2

#32 TRUNGNGAMY

TRUNGNGAMY

  biết lệnh block

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 403 Bài viết
Điểm đánh giá: 91 (tàm tạm)

Đã gửi 02 August 2009 - 12:36 AM

gửi anh Dũng
http://www.cadviet.c...nh_thuy_loi.pdf

Cám ơn bạn, bạn là ai mà lại biết mình thế. Nếu bạn đã từng làm công việc này có thể cung cấp cho mình một dữ liệu hoàn chỉnh từ file số liệu độ cao, bản vẽ gốc địa hình, các tuyến trắc dọc trắc ngang và mặt cắt mẫu. Nếu có chương trình và hướng dẫn càng tốt. Mình muốn tham khảo để viết một cái chương trình có thể làm theo cách của mình.
 • 1

#33 nguyenvankha1984

nguyenvankha1984

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 4 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 03 August 2009 - 11:46 AM

vấn đề này thi mình cũng tìm hiểu kỹ rồi. đây là file mà bàn cần . tuy nhiên cái lisp "vemc" đã bị thếu cái gì đó nên nó không chạy được . trắt dọc chẳng qua là 03 mặt cắt ngang ghép lại thôi (01 đường bờ trái 01, đường bờ phải, 01 đường đáy kênh). và tỳ lệ thì trắt dọc thì mình đả chia ra de phù hợp với cắt ngang (file excell)
 • 0

#34 tranlaogia

tranlaogia

  biết lệnh scale

 • Members
 • PipPipPip
 • 142 Bài viết
Điểm đánh giá: 16 (tàm tạm)

Đã gửi 03 August 2009 - 03:00 PM

Mình tên là tuấn hiện đang cộng tác ở sài gòn. "tranlaogia" có thể cho biết sđt để mình điện hỏi được không.Mình cài mà không được các lệnh thiết kế chỉ dùng được các lệnh phụ trợ như: "HCB, PL...". địa chỉ mail của mình là anhtuan011185@gmail.com. Bạn có thể gửi cho mình hướng dẫn cài đặt được không.Cảm ơn bạn

minh da gui huong dan cho ban có gì thì liên lạc với mình theo số điện thoại 0976079263
 • 1

#35 xuandao0708

xuandao0708

  biết lệnh scale

 • Members
 • PipPipPip
 • 140 Bài viết
Điểm đánh giá: 8 (bình thường)

Đã gửi 05 August 2009 - 12:24 PM

Chừng nào anh TrungNgaMy viết xong trương trình chạy mặt cắt dọc và cắt ngang thì cho em xin 1 bản nha, bổ xung thêm phần kiến thức còn thiếu. Em thì chỉ có file catngang, catdoc, vedm nhưng đuôi fas nên củng chẳng biết file nguồn thì đòi hỏi như thế nào nữa. Hi vọng kỳ này được 1 lisp hoàn chỉnh về mặt cắc dọc, ngang, ve đồng mức. Cá mơn anh TrungNgaMy và mọi người nhiều. :s_dead:
 • 0

#36 cd2k44

cd2k44

  Edu level: li5

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 648 Bài viết
Điểm đánh giá: 122 (tàm tạm)

Đã gửi 06 August 2009 - 12:17 PM

minh da gui huong dan cho ban có gì thì liên lạc với mình theo số điện thoại 0976079263

đã check mail mà vân chưa nhận ược trần lao gia ah.nhờ tranlaogia gửi lại giùm mình nha
 • 0

#37 tranlaogia

tranlaogia

  biết lệnh scale

 • Members
 • PipPipPip
 • 142 Bài viết
Điểm đánh giá: 16 (tàm tạm)

Đã gửi 06 August 2009 - 01:43 PM

đã check mail mà vân chưa nhận ược trần lao gia ah.nhờ tranlaogia gửi lại giùm mình nha

huong dẫn cài TKK
http://www.cadviet.c..._tkkpro2005.doc :bigsmile:
 • 0

#38 cd2k44

cd2k44

  Edu level: li5

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 648 Bài viết
Điểm đánh giá: 122 (tàm tạm)

Đã gửi 07 August 2009 - 12:23 PM

huong dẫn cài TKK
http://www.cadviet.c..._tkkpro2005.doc :bigsmile:

ặc đã thực hiện theo đúng hướng dẫn vẫn cài không được. Có khi nào là do cài nova cad2002 kô ta.nhờ cao thủ chỉ bảo
 • 0

#39 vminh_ct

vminh_ct

  biết lệnh stretch

 • Members
 • PipPipPip
 • 167 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 14 May 2010 - 05:15 PM

bác Trần lão Gia có thể gửi phần mềm TTKpro 16 cho e qua mail này có được không. E đang rất cần PM này. đây là mail của em
Minhxcd@gmail.com
 • 0
" Sống trên đời cần có 1 tấm lòng,để gió mãi cuốn đi"

#40 HoangSon614

HoangSon614

  biết lệnh properties

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 254 Bài viết
Điểm đánh giá: 66 (tàm tạm)

Đã gửi 14 May 2010 - 05:53 PM

bác Trần lão Gia có thể gửi phần mềm TTKpro 16 cho e qua mail này có được không. E đang rất cần PM này. đây là mail của em
Minhxcd@gmail.com

Bạn thử cái này xem
Link: http://www.mediafire.com/?dzrnljbnhmd
 • 0
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
Hôm qua là sự học hỏi nhận được sau 1 ngày
Ngày mai là sự bí ẩn mà chúng ta sẽ khám phá


------------------------------------------
http://www.tailieukythuat.com