Jump to content
Invision Community

Recommended Posts

Phidoi_gabay    14

Hi All !

Mình đang cần bản 3d max 9.0. Nhà mình ai có thí share cho mình với. Tìm mỏi mắt trong kho dữ liệu mà không có !Thanks !

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nguyen Hoanh    4,537
Hi All !

Mình đang cần bản 3d max 9.0. Nhà mình ai có thí share cho mình với. Tìm mỏi mắt trong kho dữ liệu mà không có !Thanks !

 

Bạn vào trang web chính thức của Autodesk mà download!

 

Hoặc search từ 3ds max 9.0 download trên google.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dat_ERESSON    0
Hi All !

Mình đang cần bản 3d max 9.0. Nhà mình ai có thí share cho mình với. Tìm mỏi mắt trong kho dữ liệu mà không có !Thanks !

Tui có nhưng share hơi nâu. hic lên có thể gưi qua mail

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×