Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
trangkho1610

ĐÁNH SỐ THỨ TỰ

Các bài được khuyến nghị

CÁC BÁC CHO HỎI TRONG TRẮC DỌC MÌNH MUỐN ĐÁNH SỐ THỨ TỰ NHANH BẰNG CÁCH NÀO THẾ?

VD: C.1, C.3, C.4.. MÌNH MUỐN ĐÁNH LẠI CHO ĐÚNG THỨ TỰ THÌ DÙNG CÁCH NÀO THẾ?

CẢM ƠN CÁC BÁC TRƯỚC.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
CÁC BÁC CHO HỎI TRONG TRẮC DỌC MÌNH MUỐN ĐÁNH SỐ THỨ TỰ NHANH BẰNG CÁCH NÀO THẾ?

VD: C.1, C.3, C.4.. MÌNH MUỐN ĐÁNH LẠI CHO ĐÚNG THỨ TỰ THÌ DÙNG CÁCH NÀO THẾ?

CẢM ƠN CÁC BÁC TRƯỚC.

 

xài thử cái líp này. chú ý chon font chư phù hợp để chạy đúng. tui dung ok lám

;*********************************************************************

(defun c:tdv ( / cumdt dodai thoat dem ten doituong textxl dem goc toi)

; Khoi dau cua chuong trinh

(princ "\nCopy Inteligent...\n")

(setq luuecho (getvar "cmdecho")

luu *error*

*error* ketthuc

cumdt (ssget)

dodai (sslength cumdt)

goc (getpoint "\nSelect base point:")

thoat nil

dem 0

textxl nil

);

(setvar "cmdecho" 0)

; Loc ra duoc ong text de xu ly

(while (and (= thoat nil)

(< dem dodai)

)

(setq ten (ssname cumdt dem)

dem (1+ dem)

doituong (entget ten)

kieu (cdr (assoc 0 doituong))

)

 

(if (or (= kieu "TEXT")

(= kieu "MTEXT")

)

(setq thoat T

textxl (cdr (assoc 1 doituong))

)

)

);

(while T

(setq toi (getpoint "\nSelect next point: " goc)

vitrilech (list (- (car toi) (car goc)) (- (nth 1 toi) (nth 1 goc)))

dem 0

)

(while (< dem dodai)

(setq ten (ssname cumdt dem)

dem (1+ dem)

doituong (entget ten)

kieu (cdr (assoc 0 doituong))

)

 

(if (or (= kieu "TEXT")

(= kieu "MTEXT")

)

(doitext ten)

(copy_dt ten)

 

);if

)

);while

(ketthuc)

);defun

(princ "Type \"tdv\" to start")

;Note: bien toan cuc: textxl vitrilech

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
CÁC BÁC CHO HỎI TRONG TRẮC DỌC MÌNH MUỐN ĐÁNH SỐ THỨ TỰ NHANH BẰNG CÁCH NÀO THẾ?

VD: C.1, C.3, C.4.. MÌNH MUỐN ĐÁNH LẠI CHO ĐÚNG THỨ TỰ THÌ DÙNG CÁCH NÀO THẾ?

CẢM ƠN CÁC BÁC TRƯỚC.

Bạn phải làm 2 bước.

Bước 1: Bạn đổi tất cả chữ C.1, C.3, C.4,.. thành C.cadviet bằng cách chọn tất cả các text, nhấn Ctr+1 để hiện bảng properties rồi nhập vào C.cadviet vào ô Contents.

Bước 2: Bạn dùng lệnh TCount, chọn các đối tượng theo thứ tự. và chọn tham số Find&replace rồi chọn search string là cadviet:

Command: tcount

Select objects: 1 found

Select objects: 1 found, 2 total

Select objects: 1 found, 3 total

Select objects: 1 found, 4 total

Select objects:

Sort selected objects by [X/Y/Select-order] <Select-order>:S

Specify starting number and increment (Start,increment) <1,1>:1,1

Placement of numbers in text [Overwrite/Prefix/Suffix/Find&replace..] <Find&replace>: F

Enter search string <123>: cadviet

4 objects modified.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×