Jump to content
Invision Community
Sign in to follow this  
thangsra

Xref

Recommended Posts

thangsra    7

Có ai chỉ giúp khi xr một bản vẽ vào 1 bản vẽ làm thế nào để chọn được vị trí bắt điểm vậy. Mình thấy nó cứ bắt điểm lung tung ah. Help me!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nộ Thiên    133
Có ai chỉ giúp khi xr một bản vẽ vào 1 bản vẽ làm thế nào để chọn được vị trí bắt điểm vậy. Mình thấy nó cứ bắt điểm lung tung ah. Help me!

Gốc tọa độ (0,0,0).

Muốn chọn đc vị trí bắt điểm hãy "move" toàn bộ object sao cho gốc tọa độ trùng với điểm cần chọn. Rồi sau đó mới xref

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gốc tọa độ (0,0,0).

Muốn chọn đc vị trí bắt điểm hãy "move" toàn bộ object sao cho gốc tọa độ trùng với điểm cần chọn. Rồi sau đó mới xref

dung' roi` day

Share this post


Link to post
Share on other sites
kengiang23    5

yếu tố quan trọng nhất trong Xref là UCS.

Trước khi Xref bạn phải đưa cả 2 file về UCS world.

nếu trước đó ko vẽ ko tính đến gốc tọa độ thì phải move thủ công

nếu còn văng lung tung thì xem lại đơn vị (m, mm, inches...)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×