Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Thống kê cốt thép - CTK


 • Please log in to reply
220 replies to this topic

#201 vanbao_ks

vanbao_ks

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 4 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 05 September 2011 - 08:00 PM

sao các bạn ko dùng stcad hay dcad đi!
nó cũng có tính năng TKT mà!
 • 0

#202 leel

leel

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 3 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 01 October 2011 - 09:36 PM

Khỏi cần lisp, cũng chẳng cần software nào khác, chỉ cần chức năng drawing table trong autocad (từ 2008 trở lên) là lâp được bảng tkct, chỉnh sửa tự động rất thuận tiện.
 • 0

#203 vantori

vantori

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 35 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 11 October 2011 - 04:37 PM

MÌnh đang dùng phần mềm thống ke thép stcad 4.2(free), các bạn nào dùng thử CTK rồi nhận xét xem 2 phần mềm này cái nào tốt hơn.Xin cảm ơn!
 • 0

#204 duoc_dai_ka

duoc_dai_ka

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 19 November 2011 - 10:11 AM

Mod ơi ,giờ dùng tip 3.0 của xaydung.net đê.hay nhất rồi đó
 • 0

#205 phuong_ahome

phuong_ahome

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 9 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 19 November 2011 - 11:12 AM

duoc_dai_ka:Mod ơi ,giờ dùng tip 3.0 của xaydung.net đê.hay nhất rồi đó

vantori:MÌnh đang dùng phần mềm thống ke thép stcad 4.2(free), các bạn nào dùng thử CTK rồi nhận xét xem 2 phần mềm này cái nào tốt hơn.Xin cảm ơn!

leel:Khỏi cần lisp, cũng chẳng cần software nào khác, chỉ cần chức năng drawing table trong autocad (từ 2008 trở lên) là lâp được bảng tkct, chỉnh sửa tự động rất thuận tiện.


vanbao_ks:sao các bạn ko dùng stcad hay dcad đi!

muốn giới thiệu 1 chương trình hay hơn ít ra các bạn cũng cần phải cho người khác cái link hay ít lời giới thiệu vệ cái chương trình đó
 • 0

#206 anhhungkhongkhi

anhhungkhongkhi

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 3 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 21 November 2011 - 10:42 PM

tạo thêm hình dạng thép trong CTK5 ?? ở trong CTK5 chi có một số hình dạng hiên em muốn tạo thêm hình thép thì phải làm sao có anh nào biết không chỉ cho em với :D :D
 • 0

#207 Jin Yong

Jin Yong

  biết lệnh group

 • Vip
 • PipPipPipPipPipPip
 • 498 Bài viết
Điểm đánh giá: 334 (khá)

Đã gửi 26 November 2011 - 06:58 AM

Rất tiếc CTK không có chức năng tạo thêm hình dạng thép :)
 • 0

Phát triển phần mềm thiết kế Kết cấu Việt Nam - http://www.ketcausoft.com


#208 anvannamhd87

anvannamhd87

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 3 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 03 December 2011 - 02:25 AM

Cảm ơn Jin Yong!
Lisp thống kê thép của bạn có giao diện rất đẹp, dễ hiểu và rất tiện lợi.
Tôi đã sử dụng thử và thấy nó chạy rất tốt.
Nhưng có một cái rất nhỏ là bạn có thể để kết quả thống kê là số có hai chữ số sau dấu phẩy được không. Theo kết quả thống kê mình thử thì chỉ có một chữ số sau dấu phẩy. Mình muốn kết quả có hai chữ số sau dấy phẩy.
Hi, đây là một chuyện rất nhỏ thôi, vì mình không chỉnh sửa được trong chương trình của bạn nên mong bạn giúp cho.
Cảm ơn bạn nhiều!
 • 0

#209 nusgnart

nusgnart

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 10 July 2012 - 05:04 AM

See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

************** Exception Text **************
Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception: eFileSharingViolation
at Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database.ReadDwgFile(String fileName, FileShare fileSharing, Boolean allowCPConversion, String password)
at CTK_NET.molThongKe.Khoi_Tao_Moi_Truong_Do_Hoa()
at CTK_NET.myCommand.CTK()
at AcMgCommandClass.InvokeWorker(AcMgCommandClass* , MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
at AcMgCommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(AcMgCommandClass* , MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
at AcMgPerDocumentCommandClass.Invoke(AcMgPerDocumentCommandClass* , gcroot<System::Reflection::MethodInfo ^>* mi, Boolean bLispFunction)
at AcMgCommandClass.CommandThunk.Invoke(CommandThunk* )


************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
acdbmgd
Assembly Version: 17.1.0.0
Win32 Version: 17.1.219.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20Architecture%202008/AcdbMgd.DLL
----------------------------------------
msvcm80
Assembly Version: 8.0.50727.1433
Win32 Version: 8.00.50727.1433
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/WinSxS/x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.1433_x-ww_5cf844d2/msvcm80.dll
----------------------------------------
acmgd
Assembly Version: 17.1.0.0
Win32 Version: 17.1.51.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20Architecture%202008/acmgd.DLL
----------------------------------------
CTK_NET
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///D:/ctk50_pack_2/CTK5.0%20Pack/Dll%20%26%20Lisp/CTK_NET.dll
----------------------------------------
AcInfoCenterConn
Assembly Version: 17.1.0.0
Win32 Version: 17.1.51.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20Architecture%202008/AcInfoCenterConn.DLL
----------------------------------------
AdInfoCenter
Assembly Version: 17.1.0.0
Win32 Version: 17.1.219.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20Architecture%202008/AdInfoCenter.DLL
----------------------------------------
System.Windows.Forms
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Drawing
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
Autodesk.Interop.AcInetEngine
Assembly Version: 17.1.51.0
Win32 Version: 17.1.51.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20Architecture%202008/Autodesk.Interop.AcInetEngine.DLL
----------------------------------------
AdInfoCenter.resources
Assembly Version: 17.1.0.0
Win32 Version: 17.1.51.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20Architecture%202008/en-US/AdInfoCenter.resources.DLL
----------------------------------------
Accessibility
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
----------------------------------------
System.Xml
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
System.Configuration
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
2pumulyi
Assembly Version: 17.1.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
AcLayer
Assembly Version: 17.1.0.0
Win32 Version: 17.1.219.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20Architecture%202008/AcLayer.DLL
----------------------------------------
AcMgdShared
Assembly Version: 17.1.0.0
Win32 Version: 17.1.51.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20Architecture%202008/AcMgdShared.DLL
----------------------------------------
acmgdinternal
Assembly Version: 17.1.0.0
Win32 Version: 17.1.219.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20Architecture%202008/acmgdinternal.DLL
----------------------------------------
AcLayer.resources
Assembly Version: 17.1.0.0
Win32 Version: 17.1.51.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20Architecture%202008/en-US/AcLayer.resources.DLL
----------------------------------------
Autodesk.Interop.WSCommCntr1
Assembly Version: 17.1.51.0
Win32 Version: 17.1.51.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20Architecture%202008/Autodesk.Interop.WSCommCntr1.DLL
----------------------------------------
Autodesk.Interop.WebServices1
Assembly Version: 17.1.51.0
Win32 Version: 17.1.51.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20Architecture%202008/Autodesk.Interop.WebServices1.DLL
----------------------------------------
System.Web.Services
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Web.Services/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.Services.dll
----------------------------------------
ivvbugwl
Assembly Version: 17.1.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
Microsoft.VisualBasic
Assembly Version: 8.0.0.0
Win32 Version: 8.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
----------------------------------------

************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.

For example:

<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.

khi mình sử dụng toàn báo thế này vậy?????????????????????
 • 0

#210 Jin Yong

Jin Yong

  biết lệnh group

 • Vip
 • PipPipPipPipPipPip
 • 498 Bài viết
Điểm đánh giá: 334 (khá)

Đã gửi 10 July 2012 - 09:04 PM

See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

************** Exception Text **************
Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception: eFileSharingViolation
at Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database.ReadDwgFile(String fileName, FileShare fileSharing, Boolean allowCPConversion, String password)
....

khi mình sử dụng toàn báo thế này vậy?????????????????????


Trước hết, bạn phải chắc rằng bạn đã download phiên bản mới nhất tại đây: ketcausoft.com/.../CTK
Bạn cần cài đặt theo hướng dẫn, bao gồm việc đặt đường dẫn trong AutoCad cho thư mục chứa các file của CTK. Lỗi trên cũng có thể xảy ra khi bạn đang mở file CDC_Form.dwg
 • 0

Phát triển phần mềm thiết kế Kết cấu Việt Nam - http://www.ketcausoft.com


#211 trungleee

trungleee

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 10 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 25 October 2012 - 09:18 AM

Đúng là những người có đầu óc profesional. tks nhiều.
 • 0

#212 colombus

colombus

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 71 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 01 November 2012 - 11:17 AM

Tôi thấy chỉ có 31 kiểu thanh... và không có thép hình, thép bản.
Về việc có thể sửa trực tiếp trên CAD mà không phải chuyển qua lại với phần mềm thì rất tôt.
Nếu thư viện thanh thép đủ phong phú thì tôi sẽ dùng CTK
 • 0

#213 hoangvuxd

hoangvuxd

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 5 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 01 March 2013 - 09:33 PM

Bản 5.0 của bạn Jin lại ko thống kê thép theo kích thước phủ bì của cấu kiện nữa ah ? Sao bạn lại bỏ chức năng này, thật là phí ? Đây chính là thế mạnh của CTK so với những phần mềm khác mà ?

Mình thấy phiên bản 3.1 là ngon lắm rồi, bạn chỉ cần bổ sung chức năng người dùng tự nhập số hiệu thanh thép và chức năng là về thống kê nhanh dầm đơn giản, móng băng... như trước đây là ổn !


 • 0

#214 Jin Yong

Jin Yong

  biết lệnh group

 • Vip
 • PipPipPipPipPipPip
 • 498 Bài viết
Điểm đánh giá: 334 (khá)

Đã gửi 23 March 2013 - 09:16 PM

Bản 5.0 của bạn Jin lại ko thống kê thép theo kích thước phủ bì của cấu kiện nữa ah ? Sao bạn lại bỏ chức năng này, thật là phí ? Đây chính là thế mạnh của CTK so với những phần mềm khác mà ?

Mình thấy phiên bản 3.1 là ngon lắm rồi, bạn chỉ cần bổ sung chức năng người dùng tự nhập số hiệu thanh thép và chức năng là về thống kê nhanh dầm đơn giản, móng băng... như trước đây là ổn !

.

Okies, mình sẽ nghiên cứu để đưa các tính năng của 3.1 vào phiên bản 5.0


 • 0

Phát triển phần mềm thiết kế Kết cấu Việt Nam - http://www.ketcausoft.com


#215 nhantao

nhantao

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 5 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 22 May 2013 - 08:21 AM

e dùng cad 2014, load lên nó đã báo là CTK.lisp successfully loaded nhưng vào cad e gõ lên ctk nó ko hiện ra j cả, nó báo cái bản cảnh báo màu vàng kèm theo chữ nil ngay con trỏ chuột, e đã làm theo hướng dẫn của mọi người đầy đủ rồi ạ! mọi người giúp e ạ! tks!


 • 0

#216 NamAudi

NamAudi

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 20 June 2013 - 06:55 PM

K VÀO ĐC LINK DOW BẠN ƠI


 • 0

#217 Jin Yong

Jin Yong

  biết lệnh group

 • Vip
 • PipPipPipPipPipPip
 • 498 Bài viết
Điểm đánh giá: 334 (khá)

Đã gửi 20 June 2013 - 08:57 PM

K VÀO ĐC LINK DOW BẠN ƠI

 

Bạn vào lại thử coi, có thể do mạng chập chờn

 

e dùng cad 2014, load lên nó đã báo là CTK.lisp successfully loaded nhưng vào cad e gõ lên ctk nó ko hiện ra j cả, nó báo cái bản cảnh báo màu vàng kèm theo chữ nil ngay con trỏ chuột, e đã làm theo hướng dẫn của mọi người đầy đủ rồi ạ! mọi người giúp e ạ! tks!

 

CTK chỉ tích hợp cho CAD từ 2007 - 2012 thôi bạn ạ


 • 0

Phát triển phần mềm thiết kế Kết cấu Việt Nam - http://www.ketcausoft.com


#218 trangnhung

trangnhung

  biết vẽ pline

 • Members
 • PipPip
 • 61 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 21 June 2013 - 04:17 PM

Bác ơi cho em hỏi. em cần thống kê thép nhưng hình dạng không có trong danh sách các mẫu thép của ctk5.0. liệu có thể tạo 1 mẫu riêng biệt rùi add vào thư viện mẫu của chương trình được không. Mong hồi âm !


 • 0

#219 doan.bizweb

doan.bizweb

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 3 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 20 August 2013 - 08:20 AM

Code thép. Thép cho mọi công trình.

BẢNG GIÁ THÉP VIỆT NHẬT 

Ngày :

02 – 08  – 2013 ( Áp dụng cho đến khi có bảng giá mới )

Kính gởi :

Quý Khách hàng : ……...

Số fax :

 

Về việc :

Cung cấp sỉ và lẻ thép Việt Nhật – Miền Nam –  Pomina cho công trình xây dựng tại Tp. HCM

Mã số Báo Giá

595/27/VN

        Theo yêu cầu của Quý Khách hàng, Công ty TNHH DV XD TM Song Phuong là nhà phân phối chính thức sản phẩm thép Việt  Nhật – Miền Nam – Pomina – Việt Úc trân trọng gởi báo bảng giá thép Việt Nhật theo bảng liệt kê bên dưới. Nếu Quý Khách hàng có thêm yêu cầu nào, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi để có thông tin mới nhất.

 

Các bạn truy cập địa chỉ này để xem bảng giá : http://giathepxaydun...at-b660761.html

Bảng giá thép Việt Nhật trên bao gồm các thông tin và các điều khoản:

 • Gía trên đã bao gồm thuế VAT (10%), và phí vận chuyển đến chân công trình
 • Thép cuộn được giao qua cân, Thép cây được giao theo cách đếm cây
 • Phương thức giao hàng: Giao hàng đến công trình
 • Phương thức thanh toán : Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
 • Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thép tấm,H,U,I,V,xà gồ các loại….

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Khách hàng. Kính chúc Quý Khách hàng sức khoẻ và thành đạt!

Mr. Chung :  08.66.859.879 - 0914.44.65.68

Sản phẩm tin cậy – Giá cả cạnh tranh – Dịch vụ hoàn hảo

 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Khách hàng. Kính chúc Quý Khách hàng sức khoẻ và thành đạt!

HỆ THỐNG CHUYÊN PHÂN PHỐI THÉP VIỆT NHẬT TẠI VIỆT NAM

Tìm kiếm theo  từ khóa : Thép xây dựng | Báo giá thép xây dựng | Giá thép xây dựng | Bảng giá thép việt nhật | Bảng giá thép xây dựng | Thép Pomina  |Thép Việt Nhật | Thép miền namGiá thép xây dựng hôm nayTiêu chuẩn thép xây dựng

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     THEO :giathepxaydung.net


 • 0

#220 trieubb

trieubb

  biết vẽ pline

 • Members
 • PipPip
 • 63 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 26 August 2013 - 04:53 PM

Jin xin giới thiệu chương trình thống kế cốt thép cho kết cấu bê tông cốt thép - CTK
Chương trình thuộc dự án phát triển CADViet Utility

Khác với các chương trình thống kê khác, chương trình gồm có hai phần độc lập:

 • Phần 1 được viết bằng VB để tối ưu hóa việc soạn thảo và chỉnh sửa, file xuất ra dạng text có đuôi là (*.tk5)
 • Phần 2 là file Lisp, bạn chỉ cần load trong Cad file CTK.lsp rồi gọi lệnh ctk, chương trình sẽ yêu cầu chọn file (*.tk5) và chọn điểm chèn.

Hình 1: Chương trình soạn thảo

Gioithieu.jpg


Hình 2: Gọi lệnh ctk trong AutoCAD, yêu cầu chọn file

CAD1.jpg


Hình 3: Kết quả

CAD2.jpgDownload: CTK 5.0 (Last updated: 13.07.2012)

Mình mới down hôm nay, thấy ngay 2 chỗ chưa hợp lý lắm bạn ạ, 1 đó là cái chỗ nhập đường kính thép ấy, theo mình cái đó là chọn chứ không cho nhập chứ nhập 11 nó cũng được hihi. Nên cho chọn các đường kính có trên thị trường để tránh nhầm lẫn gây buồn cười. Ví dụ như 12, 14 mà không có 13

2 là cái ô hình dạng, kích thước cũng cần đường kẻ ngang chứ bạn.


 • 0