Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

[Yêu cầu] Lisp chỉnh sửa nội dung text


 • Please log in to reply
22 replies to this topic

#21 bienda

bienda

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 70 Bài viết
Điểm đánh giá: -4 (bình thường)

Đã gửi 05 October 2011 - 11:32 PM

Sau khi mình chọn đối tượng thì command chẳng thông báo gì cả
 • 0

#22 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5732 Bài viết
Điểm đánh giá: 2641 (tuyệt vời)

Đã gửi 05 October 2011 - 11:34 PM

Quên mất, bạn thêm dòng này vào đầu lisp hộ mình (vl-load-com), dòng này ở sẵn trong máy mình nên nhiều lúc quên
 • 0

#23 bienda

bienda

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 70 Bài viết
Điểm đánh giá: -4 (bình thường)

Đã gửi 05 October 2011 - 11:35 PM

@Ketxu: không thấy Ket giúp nên nghĩ chắc Ket bận, đành liều giúp vậy, có gì thì srr nhé!
Bạn dùng cái này thì Text có các kiểu tiền tố và hậu tố hay số nguyên và số thực đều OK
P/S: loay hoay viết, đến khi xong, thì Ket đã xong rồi, srr Ket.


(defun C:HA( / num txtm) ;Doan Van Ha CADViet.com
(setq num (getreal "\nNhap so can them/bot: "))
(princ "\nChon cac Text can thay doi...")
(foreach ent (acet-ss-to-list (ssget '((0 . "*TEXT"))))
(setq txtm (acet-str-replace (cadr (chia3 (cdr (assoc 1 (entget ent)))))
(rtos (+ num (atof (cadr (chia3 (cdr (assoc 1 (entget ent))))))) 2 (get-sle (cadr (chia3 (cdr (assoc 1 (entget ent)))))))
(cdr (assoc 1 (entget ent)))))
(entmod (subst (cons 1 txtm) (cons 1 (cdr (assoc 1 (entget ent)))) (entget ent)))))
(defun get-sle (str)
(if (not (acet-str-find "." str)) 0 (- (strlen str) (acet-str-find "." str))))
(defun CHIA3 (str / trai phai lstt lstn)
(setq lstt (vl-string->list str) lstn (reverse lstt))
(while lstt
(cond ((or (< (car lstt) 48) (> (car lstt) 57)) (setq trai (cons (car lstt) trai) lstt (cdr lstt)))
(T (setq lstt nil))))
(while lstn
(cond ((or (< (car lstn) 48) (> (car lstn) 57)) (setq phai (cons (car lstn) phai) lstn (cdr lstn)))
(T (setq lstn nil))))
(setq ds (list (vl-list->string (reverse trai))
(if (= (strlen str) (strlen (vl-list->string (reverse trai)))) "" (vl-string-right-trim (vl-list->string phai) (vl-string-left-trim (vl-list->string trai) str)))
(if (= (strlen str) (strlen (vl-list->string (reverse trai)))) "" (vl-list->string phai)))))

Rất cảm ơn sự giúp đỡ của bạn
Thanks 2 người sao lại không được nhỉ
Diễn đàn bảo lỗi
 • 0