Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

[Đã xong] phôi cửa sổ 3D


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 phamngoctukts

phamngoctukts

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1107 Bài viết
Điểm đánh giá: 708 (tốt)

Đã gửi 15 June 2011 - 09:53 PM

Đấy là phôi của 1 cửa sổ 3D. Các bạn có thể phát triển thêm chi tiết tuỳ khả năng.

(defun c:cs()
(setq oldos (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(setq p1 (getpoint "\nChon diem chen cua: ")
dr (getreal "\nNhap rong cua: ")
dd (getreal "\nNhap dai cua: ")
p2 (polar p1 0 dr)
p3 (polar p2 (/ pi 2) dd)
p31 (list(-(car p3)60)(-(cadr p3)60)0.0)
p11 (list(+(car p1)60)(-(cadr p3)400)0.0)
p12 (list(+(car p1)60)(+(cadr p1)60)0.0)
p32 (list(car p31)(-(cadr p11)60)0.0)
p311 (list(+(car p32)10)(+(cadr p32)10)0.0)
p111 (list(-(car p12)10)(-(cadr p12)10)0.0)
p312 (list(+(car p31)10)(+(cadr p31)10)0.0)
p112 (list(-(car p11)10)(-(cadr p11)10)0.0)
p321 (list(-(car p311)100)(-(cadr p311)100)0.0)
p121 (list(+(car p111)100)(+(cadr p111)100)0.0)
p322 (list(-(car p312)100)(-(cadr p312)100)0.0)
p122 (list(+(car p112)100)(+(cadr p112)100)0.0)
)
(command "rectang" p1 p3)
(command "extrude" (entlast) "" 250)
(setq el1 (entlast))
(command "rectang" p11 p31)
(command "extrude" (entlast) "" 250)
(setq el2 (entlast))
(command "rectang" p12 p32)
(command "extrude" (entlast) "" 250)
(setq el3 (entlast))
(command "subtract" el1 "" el2 el3 "")
(setq el4 (entlast))
(command "rectang" p311 p111)
(command "extrude" (entlast) "" 50)
(setq el5 (entlast))
(command "rectang" p312 p112)
(command "extrude" (entlast) "" 50)
(setq el6 (entlast))
(command "subtract" el4 "" el5 el6 "")
(command "rectang" p311 p111)
(command "extrude" (entlast) "" 50)
(setq el5 (entlast))
(command "rectang" p312 p112)
(command "extrude" (entlast) "" 50)
(setq el6 (entlast))
(command "rectang" p321 p121)
(command "extrude" (entlast) "" 50)
(setq el7 (entlast))
(command "rectang" p322 p122)
(command "extrude" (entlast) "" 50)
(setq el8 (entlast))
(command "subtract" el5 el6 "" el7 el8 "")
(command "rectang" p321 p121)
(command "extrude" (entlast) "" 5)
(setq el7 (entlast))
(command "rectang" p322 p122)
(command "extrude" (entlast) "" 5)
(setq el8 (entlast))
(command "move" el7 el8 "" "0,0,0" "0,0,20")
(command "view" "swiso")
(acet-ss-zoom-extents (ssadd el4))
(command "vscurrent" "c")
(setvar "osmode" oldos)
)
minh hoạ
Hình đã gửi
 • 1
Tất cả vì sự phát triển của diễn đàn ...
Cám ơn đừng nói lời suông mà hãy nhấn Hình đã gửi!

#2 anhsaodem_172

anhsaodem_172

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 5 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 24 June 2011 - 12:48 AM

Đấy là phôi của 1 cửa sổ 3D. Các bạn có thể phát triển thêm chi tiết tuỳ khả năng.


(defun c:cs()
(setq oldos (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(setq p1 (getpoint "\nChon diem chen cua: ")
dr (getreal "\nNhap rong cua: ")
dd (getreal "\nNhap dai cua: ")
p2 (polar p1 0 dr)
p3 (polar p2 (/ pi 2) dd)
p31 (list(-(car p3)60)(-(cadr p3)60)0.0)
p11 (list(+(car p1)60)(-(cadr p3)400)0.0)
p12 (list(+(car p1)60)(+(cadr p1)60)0.0)
p32 (list(car p31)(-(cadr p11)60)0.0)
p311 (list(+(car p32)10)(+(cadr p32)10)0.0)
p111 (list(-(car p12)10)(-(cadr p12)10)0.0)
p312 (list(+(car p31)10)(+(cadr p31)10)0.0)
p112 (list(-(car p11)10)(-(cadr p11)10)0.0)
p321 (list(-(car p311)100)(-(cadr p311)100)0.0)
p121 (list(+(car p111)100)(+(cadr p111)100)0.0)
p322 (list(-(car p312)100)(-(cadr p312)100)0.0)
p122 (list(+(car p112)100)(+(cadr p112)100)0.0)
)
(command "rectang" p1 p3)
(command "extrude" (entlast) "" 250)
(setq el1 (entlast))
(command "rectang" p11 p31)
(command "extrude" (entlast) "" 250)
(setq el2 (entlast))
(command "rectang" p12 p32)
(command "extrude" (entlast) "" 250)
(setq el3 (entlast))
(command "subtract" el1 "" el2 el3 "")
(setq el4 (entlast))
(command "rectang" p311 p111)
(command "extrude" (entlast) "" 50)
(setq el5 (entlast))
(command "rectang" p312 p112)
(command "extrude" (entlast) "" 50)
(setq el6 (entlast))
(command "subtract" el4 "" el5 el6 "")
(command "rectang" p311 p111)
(command "extrude" (entlast) "" 50)
(setq el5 (entlast))
(command "rectang" p312 p112)
(command "extrude" (entlast) "" 50)
(setq el6 (entlast))
(command "rectang" p321 p121)
(command "extrude" (entlast) "" 50)
(setq el7 (entlast))
(command "rectang" p322 p122)
(command "extrude" (entlast) "" 50)
(setq el8 (entlast))
(command "subtract" el5 el6 "" el7 el8 "")
(command "rectang" p321 p121)
(command "extrude" (entlast) "" 5)
(setq el7 (entlast))
(command "rectang" p322 p122)
(command "extrude" (entlast) "" 5)
(setq el8 (entlast))
(command "move" el7 el8 "" "0,0,0" "0,0,20")
(command "view" "swiso")
(acet-ss-zoom-extents (ssadd el4))
(command "vscurrent" "c")
(setvar "osmode" oldos)
)
minh hoạ
Hình đã gửi

Cái này hay à nha! Thank Bác
 • 0