Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

[Xin giúp chỉnh sửa] Lisp xuất tọa độ


 • Please log in to reply
6 replies to this topic

#1 namnhim

namnhim

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 73 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 16 June 2011 - 05:04 PM

Em Search được cái lisp này thấy hay nhưng thiếu ô đô cao.
Nhờ các bác sửa giúp để thêm cột độ cao vào bảng này nữa với. Thanh'k!
Đây là LISP: http://www.cadviet.c...s/3/tabcord.lsp
 • 0

#2 hadeptrai

hadeptrai

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 70 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 16 June 2011 - 05:15 PM

bạn dùng list này nhé:

;-----------------***********ChuyÓn Cao §é Tõ Acad Vµo Files .TXT**********------------
;********************
(defun doichu ()
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "osmode" 0)
(if_file2)
;(setq s (getstring "\nFilename <Khong-Ten>: "))
;(if (= s nul) (setq s "Khong-Ten"))
(setq fn (open filename2 "w"))
(setq i 0)
(setq j 1)
(prompt "\n")
(prompt "\Chän C¸c §iÓm Cao §é : ")
(setq ss (ssget (list (cons 0 "Text"))))
(if ss
(progn
(repeat (sslength ss)
(setq ent (entget (ssname ss i)))
(setq nd (cdr (assoc 1 ent)))
(setq ss1 (cdr (assoc 72 ent)))
(setq ss2 (cdr (assoc 73 ent)))
(if (and (= ss1 0) (= ss2 0))
(setq td (cdr (assoc 10 ent)))
(setq td (cdr (assoc 11 ent)))
)
;(setq td1 (cdr (assoc 10 ent)))
(setq Y (cadr td))
(setq X (car td))
(setq z (caddr td))
(write-line (strcat (itoa j)
" "
(rtos X 2 3)
" "
(rtos Y 2 3)
" "
(rtos z 2 3)
" "
nd
) fn)
(setq i (+ i 1))
(setq j (+ j 1))
)
)
)
(close fn)
(setvar "osmode" 191)
(prompt "\n**** Chóc B¹n Thµnh C«ng ***")
(princ)
)
;********************************
;*********
(defun c:XTDT ()
(doichu)
)
;;***************************Mo file
(defun if_file1 (/ name1)
(if (= filename1 nil)
(progn
(setq name1 (getfiled "Më TËp Tin Chøa Sè LiÖu"
(strcat "d:/canhan/TUAN/luu/" "solieu") "txt" 2))
(if name1 (setq filename1 (strcase name1)))
)
(progn
(setq name1 (getfiled "Më TËp Tin Chøa Sè LiÖu"
filename1 "txt" 2))
(if name1 (setq filename1 (strcase name1)))
)
)
)
;****************************Ghi file
(defun if_file2 (/ name2)
(if (= filename2 nil)
(progn
(setq name2 (getfiled "Më TËp Tin Chøa Sè LiÖu"
(strcat "d:/canhan/TUAN/luu/" "solieu") "txt" 1))
(if name2 (setq filename2 (strcase name2)))
)
(progn
(setq name2 (getfiled "L­u TËp Tin Sè LiÖu"
filename2 "txt" 1))
(if name2 (setq filename2 (strcase name2)))
)
)
)
 • 0

#3 namnhim

namnhim

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 73 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 16 June 2011 - 05:38 PM

mình thử mà no xuất sang file txt ma khong co j cả
 • 0

#4 namnhim

namnhim

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 73 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 17 June 2011 - 05:11 PM

có lẽ không ai giup mình được rồi, buồn quá! :unsure:
 • 0

#5 phamthanhbinh

phamthanhbinh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 6017 Bài viết
Điểm đánh giá: 3118 (tuyệt vời)

Đã gửi 17 June 2011 - 06:06 PM

có lẽ không ai giup mình được rồi, buồn quá! :unsure:

Hề hề hề,
Chớ có buồn. Phải thú thực là cái file lisp của mấy ông tây này hay thì hay thiệt, nhưng mà khó nhằn quá. Chỉ nội cái việc đọc mà hiểu cho hết cũng đã mệt phờ râu chứ nói chi tới chuyện sửa nó. Giá như bạn cứ nêu cái yêu cầu của bạn và viết một cái lisp mới có nhẽ sẽ dễ hơn là phải sửa của mấy ông Tây. Lisp ta tuy chả hay bằng Tây vì tụi nó học sâu hơn và toàn diện hơn ta, song dù sao nó cũng có thể gỡ rối cho công việc trước mắt bạn ạ. Còn để theo cho kịp mấy ông Tây này thì cánh học mót như mình có mà chờ đến Tết Công gô mất.....
Thôi thì đành ngậm đắng nuốt cay mà dòm cái hay của nó vậy.
Hề hề hề,....
 • 0
Chúc các quý Anh trên diễn đàn luôn khỏe, đẻ thêm được nhiều thứ để mót.

#6 cd2k44

cd2k44

  Edu level: li5

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 648 Bài viết
Điểm đánh giá: 122 (tàm tạm)

Đã gửi 17 June 2011 - 07:18 PM

mình thử mà no xuất sang file txt ma khong co j cả

Lisp này mình vẫn dùng.Xuất tốt mà bạn.Bạn gửi mình xem bản vẽ của bạn xem nào
 • 0

#7 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5720 Bài viết
Điểm đánh giá: 2636 (tuyệt vời)

Đã gửi 17 June 2011 - 10:33 PM

Lisp này mình vẫn dùng.Xuất tốt mà bạn.Bạn gửi mình xem bản vẽ của bạn xem nào

Đọc code lisp bạn post mình thấy rõ ràng là khác với mục đích của lisp tabcord
 • 0