Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Giúp tính diện tích


 • Please log in to reply
4 replies to this topic

#1 mrtranxd

mrtranxd

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 21 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 18 June 2011 - 06:26 PM

Mọi người chỉ m cách tinh diện tích thằng này với.Dùng lệnh AA thì lâu quá lại phải đổi thành đường pl.hic!Rồi cộng từng cái.t chỉ biết làm như vậy thôi.Ai có cách tính khác không?Nhanh lên nhé.Mình đang cần.
mediafile:
http://www.mediafire...qi91f3c2b7b1c3y
 • 0

#2 pdle

pdle

  biết lệnh mtext

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 286 Bài viết
Điểm đánh giá: 125 (tàm tạm)

Đã gửi 18 June 2011 - 07:36 PM

Mọi người chỉ m cách tinh diện tích thằng này với.Dùng lệnh AA thì lâu quá lại phải đổi thành đường pl.hic!Rồi cộng từng cái.t chỉ biết làm như vậy thôi.Ai có cách tính khác không?Nhanh lên nhé.Mình đang cần.
mediafile:http://www.mediafire.com/?qi91f3c2b7b1c3y

Sao anh không tính diện tích bằng các số đã có trên các cột đã có í ạ ?
 • 0
Share your knowledge. It is a way to achieve immortality !

***

PS: Nếu bài viết của mình có ích, xin hãy "Bình chọn cho bài viết này" nhé :D

#3 pdle

pdle

  biết lệnh mtext

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 286 Bài viết
Điểm đánh giá: 125 (tàm tạm)

Đã gửi 18 June 2011 - 08:10 PM

Sao anh không tính diện tích bằng các số đã có trên các cột đã có í ạ ?

Hoặc là anh dùng lệnh boundary biến các cột đó thành region, sau đó union chúng thành một cái region và tìm diện tích của cái region tổng!
 • 0
Share your knowledge. It is a way to achieve immortality !

***

PS: Nếu bài viết của mình có ích, xin hãy "Bình chọn cho bài viết này" nhé :D

#4 phamthanhbinh

phamthanhbinh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 6017 Bài viết
Điểm đánh giá: 3118 (tuyệt vời)

Đã gửi 18 June 2011 - 10:07 PM

Mọi người chỉ m cách tinh diện tích thằng này với.Dùng lệnh AA thì lâu quá lại phải đổi thành đường pl.hic!Rồi cộng từng cái.t chỉ biết làm như vậy thôi.Ai có cách tính khác không?Nhanh lên nhé.Mình đang cần.
mediafile:
http://www.mediafire...qi91f3c2b7b1c3y

Hề hề hề,
Bạn xài thử cái lisp mới toe của bác hochoaihetdot xem sao nhé. nếu thấy ưng ý thì thank cho bác ấy một phát. còn chưa ưng thì ngứa chỗ nào, hãy post lên sẽ có bác gãi giùm hỉ????


(defun CheckObj (e funnam) (if (eq (cdr (assoc 0 (entget e))) funnam) T nil))
(defun PasRes(kq / OK e data)
(setq OK nil)
(while (not OK)
(setq e (car (entsel "\tSelect a text to paste result:")))
(if (CheckObj e "TEXT") (setq OK T) (alert "\nFunction only for TEXT object."))
)
(entmod (subst (cons 1 (rtos kq 2 2)) (assoc 1 (setq data (entget e))) data))
(princ)
)
;;;-----------------------------------------
(defun WriRes(kq / pt)
(if (not h0) (setq h0 2.0))
(setq h (getreal (strcat "\nInput height of result text <" (rtos h0 2 1) ">")))
(if (not h) (setq h h0) (setq h0 h))
(setq pt (getpoint "\tPick point of text result:"))
;;;;(if (not (tblsearch "Style" "DBD_TXT")) (command "-style" "DBD_TXT" "Vnsimple" "" "0.7" "" "" "" ""))
(if (not (tblsearch "Layer" "DBD_TXT")) (Command "Layer" "N" "DBD_TXT" "C" "Magenta" "DBD_TXT" ""))
(entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 1 (rtos kq 2 2)) (cons 40 h) (cons 41 0.7) (cons 10 pt) (cons 72 1) (cons 11 pt)
(cons 73 2) (cons 8 "DBD_TXT")
;;;;;(cons 7 "DBD_TXT")
(cons 62 6)))
(princ)
)
;;;-----------------------------------------
(defun OutPutRes(kq)
(if (not key1) (setq key1 "P"))
(initget "p w ")
(setq key (getkword (strcat "\Paste result on a existing text/Write result [P/W] <" key1 ">: ")))
(if (not key) (setq key key1) (setq key1 key))
(if (= (strcase key) "P") (PasRes kq))
(if (= (strcase key) "W") (WriRes kq))
)
(defun congtrunhanchia (pheptinh sohang1 sohang2 / kq)
(cond
((= (strcase pheptinh) "C") (setq kq (+ sohang1 sohang2)))
((= (strcase pheptinh) "T") (setq kq (- sohang1 sohang2)))
((= (strcase pheptinh) "N") (setq kq (* sohang1 sohang2)))
((= (strcase pheptinh) "H") (setq kq (/ sohang1 sohang2)))
)
kq
)
(defun c:dtdt()
(setq sca1 1.0)
(setq sca (getreal (strcat "\nNhap ty le <" (rtos sca1) ">:")))
(if (not sca)
(setq sca sca1)
(setq sca1 sca)
)
(setq suma 0 ss_del (ssadd) pt nil)
(while (setq pt (getpoint "Pick point"))
(command "-boundary" "A" "" pt "")
(setq obj (entlast))
(command ".area" "o" obj)
(setq suma (+ suma (getvar "area")))
;;;;(command "-hatch" pt "")
(setq ss_del (ssadd (entlast) ss_del))
)
(setq kq (* sca sca suma))
(if (not key_ctnc1) (setq key_ctnc1 "C"))
(initget "c t n h")
(setq key_ctnc (getkword (strcat "\Cong/Tru/Nhan/cHia [C/T/N/H] <" key_ctnc1 ">: ")))
(if (not key_ctnc) (setq key_ctnc key_ctnc1) (setq key_ctnc1 key_ctnc))
(if (not sohang0) (setq sohang0 0.00))
(setq chon (getstring t "\n Chon so hang <y or n> : "))
(if (= (strcase chon) "Y")
(setq sohang (atof (cdr (assoc 1 (entget (car (entsel "\n Chon text gia tri muon tinh")))))))
(setq sohang (getreal (strcat "\nInput number to cong tru nhan chia <" (rtos sohang0) ">:")))
)
(if (not sohang)
(setq sohang sohang0)
(setq sohang0 sohang)
)
(setq kq (congtrunhanchia key_ctnc kq sohang))
(command "erase" ss_del "")
(OutPutRes kq)
(princ "\nWirrten by hochoaivandot-www.Cadviet.com")
(princ)
)

Hề hế hề,.... chúc bạn vui.
 • 0
Chúc các quý Anh trên diễn đàn luôn khỏe, đẻ thêm được nhiều thứ để mót.

#5 hoan2182

hoan2182

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 836 (rất tốt)

Đã gửi 18 June 2011 - 10:49 PM

Hoặc là anh dùng lệnh boundary biến các cột đó thành region, sau đó union chúng thành một cái region và tìm diện tích của cái region tổng!

Cách làm thủ công của anh hơi bị lâu. Em cũng làm thủ công như anh, nhưng dùng lệnh Hatch. Khi sử dụng lệnh Hatch lưu ý phải bấm Piview xem thử Hatch, nếu thấy nhỏ quá phải thay đổi scale cho phù hợp, trước khi OK kết thúc lệnh.
Chọn đối tượng Hatch>> gõ lệnh Li đểm xem diện tích:
Command: li
LIST 1 found

HATCH Layer: "betong"
Space: Model space
Handle = 942
Hatch pattern ANSI31
Annotative: No
Hatch scale 400.0000
Hatch angle 0
Associative
Area 35830359.0410
Origin X= 0.0000 Y= 0.0000 Z= 0.0000

Đây là File bản vẽ đã Hatch xong:

http://www.cadviet.c...s/3/hatchdt.dwg
 • 1

Gió đưa cây cải về trời

Rau răm ở lại chịu lời đắng cay...