Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
kimvantoan

Kiểm tra kiểu của đối tượng kích thước

Các bài được khuyến nghị

Chào các bạn! Tôi có một selectionset để lọc ra 2 đối tượng của dimension(dimaligned và dimrotated). Bây giờ tôi muốn kiểm tra xem trong selectionset của tôi có bao nhiêu đối tượng là dimaligned. Tôi phải làm như thế nào?

Rất mong sự giúp đỡ của các bạn! Xin cám ơn!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Topic này thấy khá lâu rồi, không biết bạn còn cần không?

Bạn tham khảo cách sau nhé:Public Sub Count_Dimemsion()
Dim dem1 As Double, dem2 As Double
Dim ssObject As AcadSelectionSet
Dim FilterType(0) As Integer
Dim FilterData(0) As Variant
Dim obj_i
'Chon doi tuong
Set ssObject = ThisDrawing.SelectionSets.Add("CountDimension")
FilterType(0) = 0
FilterData(0) = "Dimension"
ssObject.SelectOnScreen FilterType, FilterData
For Each obj_i In ssObject
If obj_i.ObjectName = "AcDbRotatedDimension" Then
   	dem1 = dem1 + 1
ElseIf obj_i.ObjectName = "AcDbAlignedDimension" Then
   	dem2 = dem2 + 1
End If
Next obj_i
MsgBox "Vung ban chon co " & dem1 & " doi tuong AcadDimAligned, " & vbCr & "va co " & dem2 & " doi tuong AcadDimRotated"
ssObject.Delete
End Sub

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×