Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Tạo độ dốc trong CAD


 • Please log in to reply
4 replies to this topic

#1 zuonkun

zuonkun

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 6 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 27 July 2008 - 09:37 PM

Kính thưa các bác, cho e hỏi trong CAD, nếu muốn tạo độ dốc như là 10%,4%,5% thì làm thế nào cho nhanh ạ!
E xin kẻm ơn
 • 0

#2 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 27 July 2008 - 09:52 PM

Kính thưa các bác, cho e hỏi trong CAD, nếu muốn tạo độ dốc như là 10%,4%,5% thì làm thế nào cho nhanh ạ!
E xin kẻm ơn

bạn gõ xline, rồi nhập vào @100,10 để vẽ line nghiêng 10%
bạn gõ xline, rồi nhập vào @100,4 để vẽ line nghiêng 4%
bạn gõ xline, rồi nhập vào @100,5 để vẽ line nghiêng 5%
 • 5

#3 zuonkun

zuonkun

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 6 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 28 July 2008 - 01:08 PM

bạn gõ xline, rồi nhập vào @100,10 để vẽ line nghiêng 10%
bạn gõ xline, rồi nhập vào @100,4 để vẽ line nghiêng 4%
bạn gõ xline, rồi nhập vào @100,5 để vẽ line nghiêng 5%


ok,kẻm ơn bác nh`
 • 0

#4 MANHHUNGXDA

MANHHUNGXDA

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 926 Bài viết
Điểm đánh giá: 458 (tốt)

Đã gửi 28 July 2008 - 04:17 PM

Kính thưa các bác, cho e hỏi trong CAD, nếu muốn tạo độ dốc như là 10%,4%,5% thì làm thế nào cho nhanh ạ!
E xin kẻm ơn


ăn con này xem thế nào:
========================================================
;;Ke do doc theo ti le
(defun c:doc ()
(princ "\n MHPro. Thanks for use")
(command "layer" "m" "ddo" "" )
(setq p1 (getpoint "\nChän ®iÓm thø nhÊt: ")
p2 (getpoint p1"\nChän ®iÓm thø hai: "))
(setq dx (abs(- (car p1)(car p2))))
;---------------------------------;
(setq dx1 (abs(- (car p1)(car p2))))
(setq dy1 (abs(- (cadr p1)(cadr p2))))
(setq tl1 (/ (* dy1 100) dx))
(command "line" p1 p2 "")
(princ (strcat "\n§é dèc hiÖn t¹i: " (rtos tl1 2 2) "%"))
;----------------------------------;
(setq tl (getreal "\n§é dèc míi (%): "))
(command "erase" "last" "")
(if (= tl nil)
(command "line" p1 p2 "")
(progn
(setq dy (/(* tl dx) 100))
(setq x3 (car p2))
(setq y3 (+(cadr p1) dy))
(setq p3 (list x3 y3))
(SETQ OSV(GETVAR "OSMODE"))
(SETVAR "OSMODE" 0)
(command "line" p1 p3 "")
(SETVAR "OSMODE" OSV)
);end progn
);end if
(princ)
)
========================================================
 • 2
Hãy ước cho trọn 1 ước mơ!

#5 zuonkun

zuonkun

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 6 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 05 August 2008 - 09:44 PM

========================================================


cám ơn bác nhiều
 • 0