Jump to content
Invision Community
Sign in to follow this  
playboy2612

Xin softwere sketchup!

Recommended Posts

playboy2612    27

Có pro nào có softwere skẹtchup không cho em xin với? em muốn học cái này quá mà không tìm được bộ cài của nó. Em đa lên mạng để download nhưng không được. pro nào có thể cho em link nào down dễ nhất không, hoặc gửi vào địa chỉ email cho em được không? thanks!

email: trungquang2612@gmail.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nguyen Hoanh    4,537
Có pro nào có softwere skẹtchup không cho em xin với? em muốn học cái này quá mà không tìm được bộ cài của nó. Em đa lên mạng để download nhưng không được. pro nào có thể cho em link nào down dễ nhất không, hoặc gửi vào địa chỉ email cho em được không? thanks!

email: trungquang2612@gmail.com

bạn vào phần download của diễn đàn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
trananhtuan    3
Có pro nào có softwere skẹtchup không cho em xin với? em muốn học cái này quá mà không tìm được bộ cài của nó. Em đa lên mạng để download nhưng không được. pro nào có thể cho em link nào down dễ nhất không, hoặc gửi vào địa chỉ email cho em được không? thanks!

email: trungquang2612@gmail.com

bạn oi. ban vào trang Web SUVN.com có đủ thứ ăn chơi đó

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×