Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
harmonysouth

làm sao để chuyển đổi đường Spline thành Pline

Các bài được khuyến nghị

Lệnh pe cũng chuyển Spline thành polyline được, mình không biết AutoCAD hỗ trợ từ version nào nhưng CAD 2010 đã có.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Lệnh pe cũng chuyển Spline thành polyline được, mình không biết AutoCAD hỗ trợ từ version nào nhưng CAD 2010 đã có.

 

Câu hỏi của bạn đã có câu trả lời trên trang 1 : Chắc chắn có từ AutoCAD2007

 

Bạn dùng lệnh FLATTEN nhé

Còn một cách nữa không cần phải nhớ lệnh FLATTEN:

Nhấp đúp chuột >> tiếp tục chuột phải >>> sẽ hiện ra bảng sau:

jud665fgudx.jpg

Command: _splinedit

Enter an option [Close/Join/Fit data/Edit vertex/convert to

Polyline/Reverse/Undo/eXit] <eXit>: P

Specify a precision <10>:

  • Vote tăng 1
  • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Lệnh SplineEdit, tùy chọn convert to Polyline yêu cầu nhập precision (nghĩa là độ chính xác) mà không phải là khoảng chia. Mọi người có ai hiểu 'độ chính xác' này là gì không? Mình đã kiểm tra, sau khi convert xong thì Polyline có độ dài các phân đoạn không bằng nhau, góc giữa các phân đoạn cũng khác nhau.

 

Các bác xem hình ở bên dưới nhé!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Sao của em nó không có cái convert ấy nhỉ 

Regenerating model.
 
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.
 
AutoCAD menu utilities loaded.
Command: l LINE Specify first point:
Specify next point or [undo]:
Specify next point or [undo]:
Command:  LINE Specify first point:
Specify next point or [undo]:
Specify next point or [undo]: *Cancel*
 
Command:
Command: *Cancel*
 
Command: Specify opposite corner:
Command:
Command: *Cancel*
 
Command: overkill
 
Initializing...
Select objects: 1 found
 
Select objects:
 
 
 
Command:
Command: *Cancel*
 
Command:
Command:
Command: _plot
Specify window for printing
Specify first corner: Specify opposite corner:
Automatic save to C:\Users\TRUNGP~1\AppData\Local\Temp\Drawing1_1_1_0041.sv$ ...
 
Command:
Command: *Cancel*
 
Command: *Cancel*
 
Command: spl SPLINE
Specify first point or [Object]:
Specify next point:
Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>:
Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>:
Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>:
 
Specify start tangent:
 
Specify end tangent:
 
Command:
SPLINE
Specify first point or [Object]: *Cancel*
 
Command: *Cancel*
 
Command: s*Cancel*
 
Command: ap APPLOAD wp_pw.lsp successfully loaded.
 
 
Command:
Command:
Command: wp
 
         Chon doi tuong can thay doi do day (Width) !
Select objects: 1 found
 
Select objects:
 
Do rong polyline <0.05>: 1
 
Object selected is not a polyline
 
Invalid window specification.
; error: Function cancelled
 
Specify first corner:
 
Invalid window specification.
 
Specify first corner: Specify opposite corner: Select polyline or [Multiple]:
Object selected is not a polyline
Select polyline or [Multiple]:
Select polyline or [Multiple]:
Select polyline or [Multiple]:
Select polyline or [Multiple]: *Cancel*
 
Command: *Cancel*
 
Command: *Cancel*
 
Command: wp
 
         Chon doi tuong can thay doi do day (Width) !
Select objects: 1 found
 
Select objects:
 
Do rong polyline <1.0>:
 
Object selected is not a polyline
 
Invalid window specification.
; error: Function cancelled
 
Specify first corner: *Cancel*
 
Command: *Cancel*
 
Command: *Cancel*
 
Command:
Command: *Cancel*
 
Command: pl PLINE
Specify start point:
Current line-width is 0.0000
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: *Cancel*
 
Command: wp
         Chon doi tuong can thay doi do day (Width) !
Select objects: 1 found
 
Select objects:
 
Do rong polyline <1.0>:
Unknown command "W".  Press F1 for help.
1.000000
Unknown command "WP".  Press F1 for help.
 
 
Command:
Command:
Command:
Command: _properties
Command: *Cancel*
 
Command: *Cancel*
 
Command: wp
 
         Chon doi tuong can thay doi do day (Width) !
Select objects: 1 found
 
Select objects:
 
Do rong polyline <1.0>: 10
Unknown command "W".  Press F1 for help.
10.000000
Unknown command "WP".  Press F1 for help.
 
 
Command:
Command: *Cancel*
 
Command: pe PEDIT Select polyline or [Multiple]: m
Select objects: 1 found
 
Select objects:
No valid objects selected.
Select polyline or [Multiple]:  Select polyline or [Multiple]: *Cancel*
 
Command: pe PEDIT Select polyline or [Multiple]:
Object selected is not a polyline
Select polyline or [Multiple]:
Object selected is not a polyline
Select polyline or [Multiple]:
Object selected is not a polyline
Select polyline or [Multiple]:
Object selected is not a polyline
Select polyline or [Multiple]: *Cancel*
 
Command: *Cancel*
 
Command:
Automatic save to C:\Users\TRUNGP~1\AppData\Local\Temp\Drawing1_1_1_0041.sv$ ...
 
Command: *Cancel*
 
Command: *Cancel*
 
Command:
Command: *Cancel*
 
Command: *Cancel*
 
Command: *Cancel*
 
Command: *Cancel*
 
Command: *Cancel*
 
Command:
Command:
Command:
Command: _splinedit
Enter an option [Fit data/Close/Move vertex/Refine/rEverse/Undo]: *Cancel*
 
Command: *Cancel*
 
Command:
Command:
Command:
Command: _copy 1 found
 
Specify base point or [Displacement] <Displacement>: *Cancel*
 
Command: *Cancel*
 
Command:
Command: *Cancel*
 
Command:
Command:
Command:
Command: _splinedit
Enter an option [Fit data/Close/Move vertex/Refine/rEverse/Undo]: M
 
Specify new location or [Next/Previous/Select point/eXit] <N>: *Cancel*
 
Command:
Command:
Command:
Command: _splinedit
Enter an option [Fit data/Close/Move vertex/Refine/rEverse/Undo]: *Cancel*
 
Command:
Command:
Command:
Command: _splinedit
Enter an option [Fit data/Close/Move vertex/Refine/rEverse/Undo]: R
 
Enter a refine option [Add control point/Elevate order/Weight/eXit] <eXit>: w
 
Spline is not rational. Will make it so.
Enter new weight (current = 1.0000) or [Next/Previous/Select point/eXit] <N>: 
100
 
Enter new weight (current = 100.0000) or [Next/Previous/Select point/eXit] <N>:
 
Enter new weight (current = 1.0000) or [Next/Previous/Select point/eXit] <N>: 
1000
 
Enter new weight (current = 1000.0000) or [Next/Previous/Select point/eXit] <N>:
 
Enter new weight (current = 1.0000) or [Next/Previous/Select point/eXit] <N>:
 
Enter new weight (current = 1.0000) or [Next/Previous/Select point/eXit] <N>:
 
Enter new weight (current = 1.0000) or [Next/Previous/Select point/eXit] <N>:
 
Enter new weight (current = 1.0000) or [Next/Previous/Select point/eXit] <P>:
 
Enter new weight (current = 1.0000) or [Next/Previous/Select point/eXit] <P>:
 
Enter new weight (current = 1.0000) or [Next/Previous/Select point/eXit] <P>: 
*Cancel*
 
Command: *Cancel*
 
Command:
Command: *Cancel*
 
Command:
Command:
Command:
Command:
Command: _splinedit
Enter an option [Fit data/Close/Move vertex/Refine/rEverse/Undo]: R
 
Enter a refine option [Add control point/Elevate order/Weight/eXit] <eXit>: 
*Cancel*
 
Command: *Cancel*
 
Command: splinedit
Select spline:
 
Command:
SPLINEDIT
Select spline:
Enter an option [Fit data/Close/Move vertex/Refine/rEverse/Undo]: *Cancel*
 
 
Command:
SPLINEDIT
Select spline:
Enter an option [Fit data/Close/Move vertex/Refine/rEverse/Undo]:
Command:
SPLINEDIT
Select spline:
Enter an option [Fit data/Close/Move vertex/Refine/rEverse/Undo]:
Command:
SPLINEDIT
Select spline:
Enter an option [Fit data/Close/Move vertex/Refine/rEverse/Undo]:
Command:
SPLINEDIT
Select spline:
Enter an option [Fit data/Close/Move vertex/Refine/rEverse/Undo]:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

các bác giúp em cái này với , em không biết tạo chủ đề mới trên Diển đàn nên mượn bài biết này mong các bác giúp đỡ !

em muốn nhờ các bác viết giúp em cái lisp chuyển : polyline,elip,spline,cyrcle,lwpolyline sang ARC

Vì em có các hoa văn cánh cửa chạy CNC mà nó toàn là đối tượng spline với elip phần mềm lập trình lệnh cho  CNC nó không hiểu nên không chạy được , mà sử dung lisp C2P ở trên chuyển về polyline thì khi explode nó thành nhiều đường line nhỏ , khi phầm mềm lập trình lệnh chuyển qua lệnh cho CNC thì nó dài như cái truyện tiểu thuyết vậy , nặng quá bộ nhớ CNC không chứa hết được mà làm thủ công vẽ ARC và line  lại quá mất thời gian mà số lượng hoa văn thì nhiều nhìn hoa hết cả mắt mong các bác viết giúp em cái lisp

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

"các bác giúp em cái này với , em không biết tạo chủ đề mới trên Diển đàn nên mượn bài biết này mong các bác giúp đỡ !

em muốn nhờ các bác viết giúp em cái lisp chuyển : polyline,elip,spline,cyrcle,lwpolyline sang ARC

Vì em có các hoa văn cánh cửa chạy CNC mà nó toàn là đối tượng spline với elip phần mềm lập trình lệnh cho  CNC nó không hiểu nên không chạy được , mà sử dung lisp C2P ở trên chuyển về polyline thì khi explode nó thành nhiều đường line nhỏ , khi phầm mềm lập trình lệnh chuyển qua lệnh cho CNC thì nó dài như cái truyện tiểu thuyết vậy , nặng quá bộ nhớ CNC không chứa hết được mà làm thủ công vẽ ARC và line  lại quá mất thời gian mà số lượng hoa văn thì nhiều nhìn hoa hết cả mắt mong các bác viết giúp em cái lisp"
Up cái này vì Mình cũng gặp phải trường hợp như bạn này
Có cao thủ nào ra tay giải cứu giúp vụ này với nhỉ

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×