Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

[yêu cầu] Lisp tạo text theo cấp số cộng cách đều nhau 1 khoảng


 • Please log in to reply
15 replies to this topic

#1 vetgo

vetgo

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 76 Bài viết
Điểm đánh giá: 17 (tàm tạm)

Đã gửi 11 August 2011 - 08:46 AM

Em có vấn đề sau nhờ các bác giúp đỡ:
- Có 12 bản vẽ chẳng hạn
- Đánh số thứ tự bản vẽ như sau: 1/12, 2/12,...,12/12
- Mỗi chữ text 1/12, 2/12,...,12/12 cách đều nhau 1 khoảng là 420
H e muốn làm như sau:
+ Nhập số bản vẽ: 12
+ Nhập khoảng cách đều giữa các text: 420
+ Pick điểm lựa chọn và xuất hiện 12 text như đã nói ở trên cùng nằm trên 1 hàng cách nhau 420
Thank's các bác!
 • 0
Nếu nội dung post là có ích, xin tick + để thăng hàm lên lương...

#2 cd2k44

cd2k44

  Edu level: li5

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 648 Bài viết
Điểm đánh giá: 122 (tàm tạm)

Đã gửi 11 August 2011 - 08:55 AM

Nếu cách đều nhau thì bạn có thể dụng lệnh array và replace la dc mà bạn.Còn lisp thì trên diễn đàn lisp như vậy bạn tìm lisp với tên là "dsbv" là sẽ thấy.
Bạn cũng có thể dùng lệnh tcount kết hợp replace để thực hiện việc này.
 • 1

#3 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5543 Bài viết
Điểm đánh giá: 2669 (tuyệt vời)

Đã gửi 11 August 2011 - 09:30 AM

Em có vấn đề sau nhờ các bác giúp đỡ:
- Có 12 bản vẽ chẳng hạn
- Đánh số thứ tự bản vẽ như sau: 1/12, 2/12,...,12/12
- Mỗi chữ text 1/12, 2/12,...,12/12 cách đều nhau 1 khoảng là 420
H e muốn làm như sau:
+ Nhập số bản vẽ: 12
+ Nhập khoảng cách đều giữa các text: 420
+ Pick điểm lựa chọn và xuất hiện 12 text như đã nói ở trên cùng nằm trên 1 hàng cách nhau 420
Thank's các bác!

Bạn xài tạm cái này nhé!

;------------DVH
(defun C:CT (/ sl kc pt tx x)
(setq oldos (getvar "osmode") oldcm (getvar "cmdecho"))
(setvar "osmode" 0) (setvar "cmdecho" 0)
(setq sl (getint "\nSo luong ban ve: "))
(setq kc (getreal "\nKhoang cach giua cac Text: "))
(setq pt (getpoint "\Diem bat dau dong Text: "))
(setq x 0)
(repeat sl
(setq tx (strcat (itoa (1+ x)) "/" (itoa sl)))
(command ".text" pt "" 0 tx)
(setq pt (polar pt 0 kc))
(setq x (1+ x)))
(setvar "osmode" oldos) (setvar "cmdecho" oldcm))
(princ "Lenh dung: CT")


 • 1

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#4 vetgo

vetgo

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 76 Bài viết
Điểm đánh giá: 17 (tàm tạm)

Đã gửi 11 August 2011 - 09:44 AM

Thanh's bác Doan Van Ha, nhưng cái của bác mới chỉ cho ra 1,2,3...12 mà chưa cho ra 1/12,2/12,...,12/12, với lại bác có thể thêm dạng tùy biến khi mình chọn 1 Text theo ý muốn làm mẫu được không.
 • 0
Nếu nội dung post là có ích, xin tick + để thăng hàm lên lương...

#5 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5543 Bài viết
Điểm đánh giá: 2669 (tuyệt vời)

Đã gửi 11 August 2011 - 10:07 AM

Thanh's bác Doan Van Ha, nhưng cái của bác mới chỉ cho ra 1,2,3...12 mà chưa cho ra 1/12,2/12,...,12/12, với lại bác có thể thêm dạng tùy biến khi mình chọn 1 Text theo ý muốn làm mẫu được không.

Sorry, đã thêm "/n" ở trên lsp cũ. Còn chọn text mẫu cũng không khó. Tuy nhiên, vấn đề này trên Cadviet thì rất nhiều, bạn cố search sẽ có. Tăng dần, thêm tiền tố, thêm hậu tố... đều có cả.
Nếu bạn tìm không ra thì tôi sẽ viết cho.
Thân thương!
 • 1

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#6 vetgo

vetgo

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 76 Bài viết
Điểm đánh giá: 17 (tàm tạm)

Đã gửi 11 August 2011 - 10:48 AM

Thank's bác, em tìm trên diễn đàn và thấy có đoạn code chọn text mẫu, nhưng quả thật e chưa biết gì về Lisp cả mà đoạn code này dài ngoằng nên nhờ bác hoàn thiện luôn giúp em đoạn Lisp trên với!
 • 0
Nếu nội dung post là có ích, xin tick + để thăng hàm lên lương...

#7 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5543 Bài viết
Điểm đánh giá: 2669 (tuyệt vời)

Đã gửi 11 August 2011 - 11:28 AM

Thank's bác, em tìm trên diễn đàn và thấy có đoạn code chọn text mẫu, nhưng quả thật e chưa biết gì về Lisp cả mà đoạn code này dài ngoằng nên nhờ bác hoàn thiện luôn giúp em đoạn Lisp trên với!

Không biết có phải ý Bạn muốn thế này không?

;------------DVH
(defun C:CT (/ dt p1 p2 txcu txmoi kc tt1 tt2)
(setq oldos (getvar "osmode") oldcm (getvar "cmdecho"))
(setvar "osmode" 0) (setvar "cmdecho" 0)
(setq sl (getint "\nSo luong ban ve: "))
(setq kc (getreal "\nKhoang cach giua cac Text: "))
(setq pt (getpoint "\Diem bat dau dong Text: "))
(setq mau (entsel "\nChon Text mau..."))
(setq x 0)
(repeat sl
(setq tx (strcat (itoa (1+ x)) "/" (itoa sl)))
(command ".text" pt "" 0 tx)
(command ".MATCHPROP" mau (entlast) "")
(setq pt (polar pt 0 kc))
(setq x (1+ x)))
(setvar "osmode" oldos) (setvar "cmdecho" oldcm))
(princ "Lenh dung: CT")


 • 1

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#8 vetgo

vetgo

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 76 Bài viết
Điểm đánh giá: 17 (tàm tạm)

Đã gửi 11 August 2011 - 01:13 PM

Thank's bác, phiền bác Hà lần nữa. Nếu e có 12 bản vẽ (do tách file chẳng hạn) nhưng e muốn đánh số thứ tự từ 3 trở đi chẳng hạn (3/12, 4/12...,12/12) thì bác có thể giúp e lựa chọn tùy biến như thế được không? :rolleyes:
 • 0
Nếu nội dung post là có ích, xin tick + để thăng hàm lên lương...

#9 thanhduan2407

thanhduan2407

  biết lệnh adcenter

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1010 Bài viết
Điểm đánh giá: 225 (khá)

Đã gửi 11 August 2011 - 01:48 PM

Thank's bác, phiền bác Hà lần nữa. Nếu e có 12 bản vẽ (do tách file chẳng hạn) nhưng e muốn đánh số thứ tự từ 3 trở đi chẳng hạn (3/12, 4/12...,12/12) thì bác có thể giúp e lựa chọn tùy biến như thế được không? :rolleyes:

Xin lỗi bài Hà. Em làm tí cho vui.
;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=51859
;------------DVH
(defun C:CT (/ dt p1 p2 txcu txmoi kc tt1 tt2)
(setq oldos (getvar "osmode") oldcm (getvar "cmdecho"))
(setvar "osmode" 0) (setvar "cmdecho" 0)
(setq sl (getint "\nSo luong ban ve: "))
(setq dau (getint "\nNhap so ban ve bat dau tu: "))
(setq kc (getreal "\nKhoang cach giua cac Text: "))
(setq pt (getpoint "\Diem bat dau dong Text: "))
(setq mau (entsel "\nChon Text mau..."))
(repeat (+ (- sl dau) 1)
(setq tx (strcat (itoa (1+ (- dau 1))) "/" (itoa sl)))
(command ".text" pt "" 0 tx)
(command ".MATCHPROP" mau (entlast) "")
(setq pt (polar pt 0 kc))
(setq dau (1+ dau)))
(setvar "osmode" oldos) (setvar "cmdecho" oldcm))
(princ "Lenh dung: CT") • 1Tôi là con kiến bò trên sa mạc kiến thức bao la. Biển học thật rộng lớn#10 vetgo

vetgo

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 76 Bài viết
Điểm đánh giá: 17 (tàm tạm)

Đã gửi 11 August 2011 - 02:01 PM

Thank's các bác. Đúng ý của e rồi!
 • 0
Nếu nội dung post là có ích, xin tick + để thăng hàm lên lương...

#11 vuongminh

vuongminh

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 3 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 20 April 2012 - 11:01 AM

Em đang có nhu cầu có lisp tạo hồ sơ kỹ thuật thửa đất có bảng thống kê tọa độ, kích thước, và sơ đồ thửa đất ra bảng riêng. Nhưng do trình độ viết Lisp có hạn nên chưa thể viết được. Nếu anh em có điều kiện thì giúp mình với nhé. Mình cũng đang cần. Thanhk anh em trước.
(Mình có gửi kèm theo file mẫu cần xuất ra bên dưới)
http://www.cadviet.c...o_lisp_hskt.rar
 • 0

#12 phamthanhbinh

phamthanhbinh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 6017 Bài viết
Điểm đánh giá: 3118 (tuyệt vời)

Đã gửi 20 April 2012 - 04:08 PM

Em đang có nhu cầu có lisp tạo hồ sơ kỹ thuật thửa đất có bảng thống kê tọa độ, kích thước, và sơ đồ thửa đất ra bảng riêng. Nhưng do trình độ viết Lisp có hạn nên chưa thể viết được. Nếu anh em có điều kiện thì giúp mình với nhé. Mình cũng đang cần. Thanhk anh em trước.
(Mình có gửi kèm theo file mẫu cần xuất ra bên dưới)
http://www.cadviet.c...o_lisp_hskt.rar

Hề hề hề,
Cái bạn cần có thể vào đây xem thử coi đã ưng ý chưa nhé. Nếu có gì cần bổ sung thì post lên ngay trong topic đó chứ đừng mở thêm topic mơi làm chi bạn nhé.
http://www.cadviet.c...pic=13361&st=20
 • 0
Chúc các quý Anh trên diễn đàn luôn khỏe, đẻ thêm được nhiều thứ để mót.

#13 dautuan.esgc

dautuan.esgc

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 10 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 20 April 2012 - 11:06 PM

Chào các anh chị, em nhờ mọi người viết lisp hộ em cái ạ. Em đang làm đồ án nhưng phải sửa cao độ lên( cộng thêm 1000 m ) vào cao độ cũ.
Anh chị nào viết hộ em cái lisp khi chỉ vào số nào đó thì số đó sẽ tự động cộng thêm vào 1000 đươc không ạ.

Cảm ơn cả nha!
 • 0

#14 avi612

avi612

  biết lệnh move

 • Members
 • PipPipPip
 • 126 Bài viết
Điểm đánh giá: 15 (tàm tạm)

Đã gửi 20 April 2012 - 11:36 PM

Lisp rất hay nhưng còn 1 vài điểm chưa ưng ý cho lắm, mình xin góp ý một chút như sau:

Mình muốn 1 lisp nó hoạt động như sau (tương tự lệnh array), nên mong các bạn bỏ ít thời gian nghiên cứu để có 1 lệnh hoàn thiện, hay và hữu dụng.

Command: (tên lệnh tùy ý) --> Enter.
* Xuất hiện 1 hộp thoại gồm các mục:
-- Số cột:
-- K/c cột:
-- Số hàng:
-- K/c hàng:
-- Tiền tố:
-- Hậu tố:
-- Bản vẽ bắt đầu từ:
-- Chọn đối tượng mẫu: (giống phần select objects ở lệnh array)
* Sau khi khai báo xong ta Enter cho ra kết quả.

Ví dụ:
Command: stt --> Enter.
* (Xuất hiện 1 hộp thoại gồm các mục)
-- Số cột: 1
-- K/c cột: 420
-- Số hàng: 20
-- K/c hàng: 297
-- Tiền tố: (BV-
-- Hậu tố: /30)
-- Số lượng BV: 30
-- Bản vẽ bắt đầu từ: 1
-- Chọn đối tượng mẫu: (giống phần select objects ở lệnh array)
(Lisp hoạt động đánh stt từ trên xuống dưới từ trái qua phải).

Kết quả:
(BV-1/30)
(BV-2/30)
(BV-3/30)
........
(BV-30/30)

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi avi612: 20 April 2012 - 11:43 PM

 • 0

#15 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5723 Bài viết
Điểm đánh giá: 2637 (tuyệt vời)

Đã gửi 21 April 2012 - 09:25 AM

Chào các anh chị, em nhờ mọi người viết lisp hộ em cái ạ. Em đang làm đồ án nhưng phải sửa cao độ lên( cộng thêm 1000 m ) vào cao độ cũ.

Bài viết sai topic . Đã có lisp - Mong bạn chú ý tìm kiếm và tôn trọng chủ topic

Em đang có nhu cầu có lisp tạo hồ sơ kỹ thuật thửa đất có bảng thống kê tọa độ, kích thước, và sơ đồ thửa đất ra bảng riêng. Nhưng do trình độ viết Lisp có hạn nên chưa thể viết được. Nếu anh em có điều kiện thì giúp mình với nhé. Mình cũng đang cần. Thanhk anh em trước.
(Mình có gửi kèm theo file mẫu cần xuất ra bên dưới)
http://www.cadviet.c...o_lisp_hskt.rar

Bài viết sai topic . Đã có lisp - Mong bạn chú ý tìm kiếm và tôn trọng chủ topic

Lisp rất hay nhưng còn 1 vài điểm chưa ưng ý cho lắm, mình xin góp ý một chút như sau:

Mình muốn 1 lisp nó hoạt động như sau (tương tự lệnh array), nên mong các bạn bỏ ít thời gian nghiên cứu để có 1 lệnh hoàn thiện, hay và hữu dụng.

Command: (tên lệnh tùy ý) --> Enter.
* Xuất hiện 1 hộp thoại gồm các mục:
-- Số cột:
-- K/c cột:
-- Số hàng:
-- K/c hàng:
-- Tiền tố:
-- Hậu tố:
-- Bản vẽ bắt đầu từ:
-- Chọn đối tượng mẫu: (giống phần select objects ở lệnh array)
* Sau khi khai báo xong ta Enter cho ra kết quả.

Ví dụ:
Command: stt --> Enter.
* (Xuất hiện 1 hộp thoại gồm các mục)
-- Số cột: 1
-- K/c cột: 420
-- Số hàng: 20
-- K/c hàng: 297
-- Tiền tố: (BV-
-- Hậu tố: /30)
-- Số lượng BV: 30
-- Bản vẽ bắt đầu từ: 1
-- Chọn đối tượng mẫu: (giống phần select objects ở lệnh array)
(Lisp hoạt động đánh stt từ trên xuống dưới từ trái qua phải).

Kết quả:
(BV-1/30)
(BV-2/30)
(BV-3/30)
........
(BV-30/30)

Yêu cầu không khó, tuy nhiên mình nhớ có lisp SHBV bác Tuệ viết trong topic viết lisp theo yêu cầu (sau đó mình sửa lại hàm tạo Text), bạn thử tìm xem sao. Từ khóa c:shbv ketxu
 • 1

#16 vuongminh

vuongminh

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 3 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 22 April 2012 - 12:48 PM

Mình xin lỗi chủ topic nhé. Mình không cô ý đâu.Lần sau sẽ rút kinh nghiệm.
 • 0