Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
xuantran15

chọn nhanh tất các dimstyle trong cùng một bản vẽ

Các bài được khuyến nghị

Cho mình hỏi làm thế nào để chọn nhanh tất các dímtyle trong cùng một bản vẽ(Các dímtyle này có thể cùng hoặc khác layer, cùng hoặc khác màu). Giúp mình tí :s_big:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cho mình hỏi làm thế nào để chọn nhanh tất các dímtyle trong cùng một bản vẽ(Các dímtyle này có thể cùng hoặc khác layer, cùng hoặc khác màu). Giúp mình tí :s_big:

Bạn đang nói đến DimStyle?

Các DimStyle không phải là đối tượng vẽ nên sao mà chọn được!

Bạn cần nói rõ hơn về yêu cầu của mình!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cho mình hỏi làm thế nào để chọn nhanh tất các dímtyle trong cùng một bản vẽ(Các dímtyle này có thể cùng hoặc khác layer, cùng hoặc khác màu). Giúp mình tí :s_big:

 

(Defun c:chondim ( )

(Princ "\nHay chon vung :")

(setq SS (ssget '((0 . "dimension"))))

(if (Null ss)

(princ "\nKhong tim thay doi tuong nao")

)

(IF (/= NIL SS) (PROGN

(setq Sl (SSLength SS))

(princ (strcat "\nTim thay: <" (itoa sl) "> doi tuong la DIMENSION"))

)

)

(princ)

)

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn đang nói đến DimStyle?

Các DimStyle không phải là đối tượng vẽ nên sao mà chọn được!

Bạn cần nói rõ hơn về yêu cầu của mình!

Có lẽ câu hỏi của xuantran15 la : Cách chọn các đường kích thước có cùng DimStyle trên bản vẽ ?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nhiều khi trong một bản vẽ các đường đo kích thước không cùng layer, màu... với nhau. Để dễ quản lí mình muốn đưa nó về 1 layer chẳng hạn. Nhưng việc select tất cả các đối tượng dim theo cách quét chọn thì lâu quá, mình muốn hỏi cách select nhanh các đối tượng dim để chuyển chúng về 1 layer. heeeee mụch đích là như vầy thôi mà. :s_big:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nhiều khi trong một bản vẽ các đường đo kích thước không cùng layer, màu... với nhau. Để dễ quản lí mình muốn đưa nó về 1 layer chẳng hạn. Nhưng việc select tất cả các đối tượng dim theo cách quét chọn thì lâu quá, mình muốn hỏi cách select nhanh các đối tượng dim để chuyển chúng về 1 layer. heeeee mụch đích là như vầy thôi mà. :s_big:

Hy vọng cái này đúng ý bạn

; Dimensions fomat, dua cac duong kich thuoc ve 1 lop ban ve

(defun C:SD (/ dimset newLay)

(setvar "cmdecho" 0) ; khong the hien nhung ket qua trung gian

(setq NewLay (getstring

"\nXac dinh ten Layer moi Can cho Duong kich thuoc <Dim>:"

)

NewLay (if (= newLay "")

"dim"

newLay

)

) ; Tao Layer moi

(command "-layer" "N" NewLay "")

; thay doi Layer

(setq Dimset (ssget "X" '((0 . "dimension"))))

(command ".chprop" Dimset "" "La" Newlay "")

(setvar "cmdecho" 0)

(princ)

)

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nhiều khi trong một bản vẽ các đường đo kích thước không cùng layer, màu... với nhau. Để dễ quản lí mình muốn đưa nó về 1 layer chẳng hạn. Nhưng việc select tất cả các đối tượng dim theo cách quét chọn thì lâu quá, mình muốn hỏi cách select nhanh các đối tượng dim để chuyển chúng về 1 layer. heeeee mụch đích là như vầy thôi mà. :s_big:

Thế cái lisp của mình bên trên thì sao? không dùng được à?

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nhiều khi trong một bản vẽ các đường đo kích thước không cùng layer, màu... với nhau. Để dễ quản lí mình muốn đưa nó về 1 layer chẳng hạn. Nhưng việc select tất cả các đối tượng dim theo cách quét chọn thì lâu quá, mình muốn hỏi cách select nhanh các đối tượng dim để chuyển chúng về 1 layer. heeeee mụch đích là như vầy thôi mà. :s_big:

Bạn hãy sử dụng lệnh Filter.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nhiều khi trong một bản vẽ các đường đo kích thước không cùng layer, màu... với nhau. Để dễ quản lí mình muốn đưa nó về 1 layer chẳng hạn. Nhưng việc select tất cả các đối tượng dim theo cách quét chọn thì lâu quá, mình muốn hỏi cách select nhanh các đối tượng dim để chuyển chúng về 1 layer. heeeee mụch đích là như vầy thôi mà. :s_big:

À tức là Bác muốn chọn đối tượng là tất cả các Dim để thay đổi về cùng 1 loại chứ gì, Vậy Bác có thể dùng lệnh "Filter" rồi bấm vào Add selected object và chọn một đường Dim bất kỳ, sau đó xoá hết các đặc tính của đường Dim kia đi để lại duy nhất dòng Object = Dimension lại tiếp tục Apply và chọn toàn bộ các đối tượng bản vẽ thì tự nhiên tất cả các Dim sẽ được chọn ngay. Bác thử làm xem.

 

Hoặc cách thứ 2 là Bác chọn tất cả các đối tượng bản vẽ sau đó nhấn Qick Select và xuất hiện hộp thoại Qick Select trong phần Object type bác chọn Rotated Dimension rồi ok cũng được .

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
À tức là Bác muốn chọn đối tượng là tất cả các Dim để thay đổi về cùng 1 loại chứ gì, Vậy Bác có thể dùng lệnh "Filter" rồi bấm vào Add selected object và chọn một đường Dim bất kỳ, sau đó xoá hết các đặc tính của đường Dim kia đi để lại duy nhất dòng Object = Dimension lại tiếp tục Apply và chọn toàn bộ các đối tượng bản vẽ thì tự nhiên tất cả các Dim sẽ được chọn ngay. Bác thử làm xem.

 

Hoặc cách thứ 2 là Bác chọn tất cả các đối tượng bản vẽ sau đó nhấn Qick Select và xuất hiện hộp thoại Qick Select trong phần Object type bác chọn Rotated Dimension rồi ok cũng được .

Lệnh Filter:

Trong phần Select Filter -> chọn Dimension -> Apply -> chon đối tượng

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Không ngờ có nhiều người quan tâm thế. cám ơn mọi người nhiều. Cái của bác duy782006 ko đúng ý mình rồi, cái của bác chỉ có đếm được có bao nhiêu dim trong vùng chọn mà ko seclect để chỉnh sửa nó được, dù sao cũng cãm ơn bác nhiều, hy vọng lần sau sẽ được bác chỉ giáo. :s_big:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Không ngờ có nhiều người quan tâm thế. cám ơn mọi người nhiều. Cái của bác duy782006 ko đúng ý mình rồi, cái của bác chỉ có đếm được có bao nhiêu dim trong vùng chọn mà ko seclect để chỉnh sửa nó được, dù sao cũng cãm ơn bác nhiều, hy vọng lần sau sẽ được bác chỉ giáo. :s_big:

Bạn yên tâm đi, thành viên Cadviet ai cũng nhiệt tình hết. Đặc biệt là cac Mod nhà mình

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Không ngờ có nhiều người quan tâm thế. cám ơn mọi người nhiều. Cái của bác duy782006 ko đúng ý mình rồi, cái của bác chỉ có đếm được có bao nhiêu dim trong vùng chọn mà ko seclect để chỉnh sửa nó được, dù sao cũng cãm ơn bác nhiều, hy vọng lần sau sẽ được bác chỉ giáo. :s_big:

Tại yêu cầu của bạn là chọn mà. Khi đã đếm được thì khi dùng các lệnh khác tại phần chọn đối tượng chỉ cần gỏ p là được mà. Cái lisp tự động chuyễn các dim về 1 layẻ mình cũng có nhưng thấy của bạn ghót8.3 đưa lên rồi nên thôi.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Quá đơn giản đúng không? có hai cách:

1 Dùng lệnh: Filter (fi)

2 Dùng Quick select ( alt+T+K)

vào đó là oke luôn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
(Defun c:chondim ( )

(Princ "\nHay chon vung :")

(setq SS (ssget '((0 . "dimension"))))

(if (Null ss)

(princ "\nKhong tim thay doi tuong nao")

)

(IF (/= NIL SS) (PROGN

(setq Sl (SSLength SS))

(princ (strcat "\nTim thay: <" (itoa sl) "> doi tuong la DIMENSION"))

)

)

(princ)

)

Có cần thiết phải mang list ra đây không nhỉ? theo minh thì chỉ càn filter hoạc quick select là oke

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Có cần thiết phải mang list ra đây không nhỉ? theo minh thì chỉ càn filter hoạc quick select là oke

Thế thì theo bạn, người ta sử dụng Autolisp để làm gì?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Có cần thiết phải mang list ra đây không nhỉ? theo minh thì chỉ càn filter hoạc quick select là oke

Ờ ờ nhỉ ! Nhưng mình không biết dùng 2 cái kia :s_big:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Có cần thiết phải mang list ra đây không nhỉ? theo minh thì chỉ càn filter hoạc quick select là oke

 

Nếu cái lisp ấy chạy đúng thao tác, kết quả như một cách nào đó có sẳn trong autocad thi lisp đó vứt đi, nhưng chỉ cần khác đi một chút thao tác, giao diện hoặc kết quả thì lisp đó đã có tác dụng rồi.

Bạn hỏi thế chẳng khác nào bạn hỏi "có cần chạy xe máy không? trong khi xe đạp vẫn đi được mà!"

 

Đừng giận nhá! he..he...

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cho mình hỏi làm thế nào để chọn nhanh tất các dímtyle trong cùng một bản vẽ(Các dímtyle này có thể cùng hoặc khác layer, cùng hoặc khác màu). Giúp mình tí :cheers:

có 3 cách mình hay dùng:

1, dung lệnh FI nhw các bạn nói

2, dùng lệnh Quich select (tools/Quich select) chon đối tượng cần select (chọn theo layer, color......)

3, Cách này hơi thủ công và chỉ sửa dc thuộc tính chứ ko chọn độc lập hẳn nhưng cũng hiệu quả trong một số trường hợp: chọn toàn bộ đối tượng (hoạc nhóm đối tượng trong đó có cái bạn cần chọn)-> Crt+1 -> tại thanh trải xuống chọn đối tượng cần chọn và sửa thuộc tính ngay trên PROPERTIES

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×