Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

SolidWorks 2011 - Core Concepts


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 lethuc007

lethuc007

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 08 September 2011 - 04:16 PM

Hình đã gửi

Hình đã gửi

SolidWorks 2011 - Core Concepts
Đây là một phần trong bộ SolidWorks Professor, một website đào tạo SolidWorks có tiếng. Chuyên đào tạo để lấy chứng chỉ CSWA (hỗ trợ thiết kế) và CSWP (Chuyên nghiệp).

Ngôn ngữ: Tiếng Anh - Có video minh họa nên cũng dễ hiểu.
(Anh em nên download nhanh vì những video này có bản quyền và sẽ bị xóa nếu bị báo cáo vi phạm bản quyền ==> Link die).
Hình đã gửi
Link download:

Bao gồm 80 bài giảng (bằng Video) như sau:

1.Introduction - 1.Course Introduction.flv
1.Introduction - 2.SolidWorks Overview.flv
1.Introduction - 3.SolidWorks Interface.flv
1.Introduction - 4.Task Pane Resources.flv
1.Introduction - 5.View Manipulation.flv
2.The Sketcher - 01.The Sketcher.flv
2.The Sketcher - 02.Lines.flv
2.The Sketcher - 03.Rectangles.flv
2.The Sketcher - 04.Circles & Arcs.flv
2.The Sketcher - 05.Automatic Relations.flv
2.The Sketcher - 06.Geometric Relations.flv
2.The Sketcher - 07.Dimensions.flv
2.The Sketcher - 09.Over Defined Sketches.flv
2.The Sketcher - 10.Sketch Fillets.flv
2.The Sketcher - 11.Sketch Mirroring.flv
2.The Sketcher - 12.Offset Entities.flv
2.The Sketcher - 13.Trim Tools.flv
2.The Sketcher - 14.Convert Entities.flv
2.The Sketcher - 15.Sketches on Faces.flv
3.Sketched Features - 1.Sketched Features Introduction.flv
3.Sketched Features - 2.Extruded Boss.flv
3.Sketched Features - 3.Contours & Thin Features.flv
3.Sketched Features - 4.Extruded Cut.flv
3.Sketched Features - 5.Revolved Boss.flv
3.Sketched Features - 6.Revolved Cut.flv
3.Sketched Features - 7.Sweep.flv
3.Sketched Features - 8.Loft.flv
3.Sketched Features - 9.Ribs.flv
4.Applied Features - 01.Applied Features Overview.flv
4.Applied Features - 02.Fillets.flv
4.Applied Features - 03.Chamfers.flv
4.Applied Features - 04.Shell.flv
4.Applied Features - 05.3D Mirroring.flv
4.Applied Features - 06.Planes I.flv
4.Applied Features - 07.Mirroring Bodies.flv
4.Applied Features - 08.Linear Patterns.flv
4.Applied Features - 09.Circular Patterns.flv
4.Applied Features - 10.Curve Driven Patterns.flv
4.Applied Features - 11.Fill Patterns.flv
4.Applied Features - 12.Creating Axes.flv
4.Applied Features - 13.Planes II.flv
4.Applied Features - 14.Hole Wizard.flv
5.Parts - 01.Introducing Parts.flv
5.Parts - 02.Starting a Part.flv
5.Parts - 03.Picking a Plane.flv
5.Parts - 04.Design Intent.flv
5.Parts - 05.Symmetry A.flv
5.Parts - 06.Symmetry B.flv
5.Parts - 07.Appearances.flv
5.Parts - 08.Editing Parts.flv
5.Parts - 09.Instant 3D.flv
5.Parts - 10.Feature Suppression.flv
5.Parts - 11.Parent Child Relations.flv
5.Parts - 12.Configurations - Intro.flv
5.Parts - 13.Configurations - Dimension Changes.flv
5.Parts - 14.Configurations - Feature Suppression.flv
5.Parts - 15.Configurations - Table.flv
5.Parts - 16.Design Tables - Intro.flv
5.Parts - 17.Design Tables - Renaming Dimensions.flv
5.Parts - 18.Design Tables - Creating.flv
5.Parts - 19.Design Tables for Features.flv
6.Assemblies - 01.Introducing Assemblies.flv
6.Assemblies - 02.Starting an Assembly.flv
6.Assemblies - 03.Inserting Components.flv
6.Assemblies - 04.Positioning Parts.flv
6.Assemblies - 05.Adding Mates.flv
6.Assemblies - 06.Coincident Mate.flv
6.Assemblies - 07.Distance Mate.flv
6.Assemblies - 08.Concentric Mate.flv
6.Assemblies - 09.Tangent Mate.flv
6.Assemblies - 10.Smart Mates.flv
6.Assemblies - 11.Multiple Mate Mode.flv
6.Assemblies - 12.Assembly Appearances.flv
6.Assemblies - 13.Assembly Appearances - II.flv
6.Assemblies - 15.Dynamic Clearance.flv
6.Assemblies - 16.Collision Detection.flv
6.Assemblies - 17.Exploding Assemblies.flv
6.Assemblies - 18.Introduction to Top Down Design.flv
6.Assemblies - 19.Intro to Top Down Design - II.flv
6.Assemblies - 20.Assembly BOM.flv


Links download các file mẫu kèm theo bài giảng: http://www.solidprof...S/partfiles.php

(nguồn SPKT.NET)
 • 0

#2 naidayCaduamb

naidayCaduamb

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 3 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 03 October 2011 - 05:08 AM

Both...solidworks for design and refinement them mastercam for machine code
 • 0