Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

[yêu cầu] viết lisp copy nhảy cao độ tự động như hình vẽ kèm theo


 • Please log in to reply
41 replies to this topic

#41 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5732 Bài viết
Điểm đánh giá: 2641 (tuyệt vời)

Đã gửi 12 November 2014 - 11:48 AM

Mình đã post rồi mà nhỉ

http://www.cadviet.c...cao-do-tu-dong/


 • 0

#42 Tot77

Tot77

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 994 Bài viết
Điểm đánh giá: 501 (tốt)

Đã gửi 12 November 2014 - 12:07 PM

Vòng lặp đây, muốn dứt thì enter.

(defun c:cpt (/ ss a b dis eg)
  (princ (strcat "\nHien tai la " (itoa (getvar 'luprec)) " so le."))
  (prompt "\nChon cac text:")
  (setq ss (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget '((0 . "*TEXT"))))))
a (getpoint "\nTu diem:")
  )
  (setvar 'cmdecho 0)
  
  (while (setq b (getpoint a  "\nDen diem "))
    (setq dis (distance a b))
    (princ (strcat "cach " (rtos dis)))
    (foreach v ss
      (command "copy" v "" "non" a "non" b)
      (setq  eg (entget (entlast)))
      (entmod (subst (cons 1 (rtos (+ dis (atof (cdr (assoc 1 eg)))))) (assoc 1 eg) eg))
    )
  )
  (setvar 'cmdecho 1) (princ)
)

 • 0