Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
quyen3v

Cùng nhau bàn về Tam quốc

Các bài được khuyến nghị

Tính cách Quang Vũ ah kiêu căng ỷ mình giỏi mà xem thường người khác

Cuối cùng chết một cách lảng nhách dưới tay một tên tướng trẻ vô danh tiểu tốt chẳn ai biết tên tuổi

sẳn nói về Quang Vũ tôi nói luôn các bác có biết ai giết Quang Vũ ko ?

Chỉ cần nói thân thế người đó ra thôi nếu ai nói đúng tôi xin bái phục

Các bác thích nhân vật này nhưng còn biết rất ít về lão ta

Đây là thân thế của người đã bắt Quan Vũ.

Lã Mông (178-219) tự Tử Minh, là vị tướng quân đội của phe Đông Ngô sống vào cuối đời Hán, đầu đời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông trở thành người đứng đầu của quân đội Đông Ngô sau cái chết của Chu Du và Lỗ Túc và nổi tiếng qua việc chiếm Kinh Châu dẫn đến cái chết của Quan Vũ, người đứng đầu trong ngũ hổ tướng phe Thục Hán.

Lã Mông sinh năm 178 tại Nhữ Dương. Ông gia nhập Đông Ngô sau khi Tôn Quyền lên nối nghiệp Tôn Sách. Năm 208, ông tham gia trận chiến tại Hạ Khẩu chống lại Hoàng Tổ và trận Xích Bích chống lại Tào Tháo dưới quyền chỉ huy của đại đô đốc Đông Ngô là Chu Du.

 

Sau khi Chu Du mất quyền điều khiển quân đội thuộc về Lỗ Túc. Năm 215, Tôn Quyền tấn công Hợp Phì sai Lã Mông đi theo. Lã Mông dùng kế chiếm được Uyển Thành nhưng quân Đông Ngô sau đó vấp phải sự kháng cự của Trương Liêu nên không chiếm được Hợp Phì. Sau đó Tào Tháo đem quân từ Hán Trung trở về khiến Tôn Quyền phải rút quân.

 

Năm 217 Lỗ Túc mất, quyền điều khiển quân đội thuộc về Lã Mông. Lúc này Đông Ngô và Tây Thục xảy ra bất hòa về vấn đề Kinh Châu nên Tôn Quyền sai Lã Mông tìm cách chiếm Kinh Châu. Nhân lúc Quan Vũ đi đánh Phàn Thành ở Tương Dương, Lã Mông dùng kế đánh úp Kinh Châu rồi phục binh bắt được Quan Vũ khi ông trên đường chạy trốn về Thành Đô. Quan Vũ bị Tôn Quyền sai đem chém. Chẳng lâu sau đó Lã Mông cũng bệnh mất ở tuổi 41. Do Lã Mông mất cùng năm với Quan Vũ nên tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung hư cấu chuyện Quan Vũ hiện hồn về vật chết Lã Mông.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đây là thân thế của người đã bắt Quan Vũ.

Lã Mông (178-219) tự Tử Minh, là vị tướng quân đội của phe Đông Ngô sống vào cuối đời Hán, đầu đời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông trở thành người đứng đầu của quân đội Đông Ngô sau cái chết của Chu Du và Lỗ Túc và nổi tiếng qua việc chiếm Kinh Châu dẫn đến cái chết của Quan Vũ, người đứng đầu trong ngũ hổ tướng phe Thục Hán.

Lã Mông sinh năm 178 tại Nhữ Dương. Ông gia nhập Đông Ngô sau khi Tôn Quyền lên nối nghiệp Tôn Sách. Năm 208, ông tham gia trận chiến tại Hạ Khẩu chống lại Hoàng Tổ và trận Xích Bích chống lại Tào Tháo dưới quyền chỉ huy của đại đô đốc Đông Ngô là Chu Du.

 

Sau khi Chu Du mất quyền điều khiển quân đội thuộc về Lỗ Túc. Năm 215, Tôn Quyền tấn công Hợp Phì sai Lã Mông đi theo. Lã Mông dùng kế chiếm được Uyển Thành nhưng quân Đông Ngô sau đó vấp phải sự kháng cự của Trương Liêu nên không chiếm được Hợp Phì. Sau đó Tào Tháo đem quân từ Hán Trung trở về khiến Tôn Quyền phải rút quân.

 

Năm 217 Lỗ Túc mất, quyền điều khiển quân đội thuộc về Lã Mông. Lúc này Đông Ngô và Tây Thục xảy ra bất hòa về vấn đề Kinh Châu nên Tôn Quyền sai Lã Mông tìm cách chiếm Kinh Châu. Nhân lúc Quan Vũ đi đánh Phàn Thành ở Tương Dương, Lã Mông dùng kế đánh úp Kinh Châu rồi phục binh bắt được Quan Vũ khi ông trên đường chạy trốn về Thành Đô. Quan Vũ bị Tôn Quyền sai đem chém. Chẳng lâu sau đó Lã Mông cũng bệnh mất ở tuổi 41. Do Lã Mông mất cùng năm với Quan Vũ nên tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung hư cấu chuyện Quan Vũ hiện hồn về vật chết Lã Mông.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hay quá kiến thức cuả bác quả là uyên bác

thế mà tôi laị nghe bác bậc tiền bối nghiên cứu sách xưa kể lại rằng người giết Quang Vũ chính là con của người thợ rèn đã rèn ra cây đao của Quang Vũ chứ hồi xưa lúc ông thợ rèn cây đao xong đúng giờ nghọ thì có 1 con rồng màu xanh nhập vào cây đao vì Quang Vũ ko biết nên lấy ra múa vài đường chẳn may chén xuống bóng của người thợ rèn nên ông ta die điều đó đã xảy ra trước mắt người con của ông thợ rèn nên anh ta nuôi trí trả thù cho cha

Nên khi ra trận Quang Vũ thường có thói quen là để đao rà sát đất

Kiến thức bác uyên bác vậy cho tôi hỏi nốt ai là thầy của Khổng Minh vậy chẳn lẻ ông ta mới đẻ ra đã biết binh pháp

Mà theo tôi nhận thấy những mưu kế của ông ta khá giống Quỷ Cốc chắc bác củng đã nghe đến cái tên này chứ

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hay quá kiến thức cuả bác quả là uyên bác

thế mà tôi laị nghe bác bậc tiền bối nghiên cứu sách xưa kể lại rằng người giết Quang Vũ chính là con của người thợ rèn đã rèn ra cây đao của Quang Vũ chứ hồi xưa lúc ông thợ rèn cây đao xong đúng giờ nghọ thì có 1 con rồng màu xanh nhập vào cây đao vì Quang Vũ ko biết nên lấy ra múa vài đường chẳn may chén xuống bóng của người thợ rèn nên ông ta die điều đó đã xảy ra trước mắt người con của ông thợ rèn nên anh ta nuôi trí trả thù cho cha

Nên khi ra trận Quang Vũ thường có thói quen là để đao rà sát đất

Kiến thức bác uyên bác vậy cho tôi hỏi nốt ai là thầy của Khổng Minh vậy chẳn lẻ ông ta mới đẻ ra đã biết binh pháp

Mà theo tôi nhận thấy những mưu kế của ông ta khá giống Quỷ Cốc chắc bác củng đã nghe đến cái tên này chứ

 

Chuyện Quan Vũ chết như thế nào thì tôi cũng chỉ đọc trên sách, sách nói vậy thì tôi viết vậy.

Quỷ Cốc Tử thì tất nhiên là tôi nge chứ.

Quỷ Cốc Tử là nhân vật trong lịch sử cổ đại Trung Quốc. Họ tên không rõ ràng con người ông được người đời sau hư cấu nên mang tính huyền bí, theo sách Đông Chu Liệt Quốc thế kỷ 1 TCN tên ông là Vương Hủ, người đời Tấn Bình Công Trung Quốc, là bạn thân của Tôn Tử và Mặc Địch. Ông là một nhà tư tưởng, nhà truyền giáo, có rất nhiều học trò theo học, trong số đó có nhiều người trở nên nổi tiếng thời Xuân Thu Chiến Quốc. Bốn học trò được nổi tiếng hay được nhắc đến là Tôn Tẫn người nước Tề, Bàng Quyên và Trương Nghi người nước Ngụy, Tô Tần người Lạc Dương (kinh đô nhà Chu).

 

Theo các sách sử, ông là người thông thạo pháp thuật, kiến thức sâu rộng, sau khi về ở ẩn, ông sống trong một hang núi gọi là "Quỷ Cốc" (hang quỉ), bởi chỗ đó núi cao, rừng rậm, âm khí nặng nề, không phải chỗ cho người ở. Tên "Quỷ Cốc Tử" do ông tự đặt ra cho mình. Người đời thường gọi ông là Quỷ Cốc tiên sinh. ông sống thọ và được coi là ông tổ của các thuật tướng số, bói toán, phong thuỷ.

Gia Cát học binh pháp của ai ư, tất nhiên là phải học mới biết chứ. Tôi cũng chỉ đọc sách và nhớ là ông ta học từ cha vợ hay là vợ của mình gì đó, tuơng truyền là vậy thôi. Cha vợ ông là Hoàng Thừa Ngạn thì phải, còn vợ ông tên là Hoàng Nguyệt Anh, một người rất xấu nhưng tài năng. Ông có thế trận nổi tiếng như Bát trận đồ, chắc bạn đã nghe qua.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chuyện Quan Vũ chết như thế nào thì tôi cũng chỉ đọc trên sách, sách nói vậy thì tôi viết vậy.

Quỷ Cốc Tử thì tất nhiên là tôi nge chứ.

Quỷ Cốc Tử là nhân vật trong lịch sử cổ đại Trung Quốc. Họ tên không rõ ràng con người ông được người đời sau hư cấu nên mang tính huyền bí, theo sách Đông Chu Liệt Quốc thế kỷ 1 TCN tên ông là Vương Hủ, người đời Tấn Bình Công Trung Quốc, là bạn thân của Tôn Tử và Mặc Địch. Ông là một nhà tư tưởng, nhà truyền giáo, có rất nhiều học trò theo học, trong số đó có nhiều người trở nên nổi tiếng thời Xuân Thu Chiến Quốc. Bốn học trò được nổi tiếng hay được nhắc đến là Tôn Tẫn người nước Tề, Bàng Quyên và Trương Nghi người nước Ngụy, Tô Tần người Lạc Dương (kinh đô nhà Chu).

 

Theo các sách sử, ông là người thông thạo pháp thuật, kiến thức sâu rộng, sau khi về ở ẩn, ông sống trong một hang núi gọi là "Quỷ Cốc" (hang quỉ), bởi chỗ đó núi cao, rừng rậm, âm khí nặng nề, không phải chỗ cho người ở. Tên "Quỷ Cốc Tử" do ông tự đặt ra cho mình. Người đời thường gọi ông là Quỷ Cốc tiên sinh. ông sống thọ và được coi là ông tổ của các thuật tướng số, bói toán, phong thuỷ.

Gia Cát học binh pháp của ai ư, tất nhiên là phải học mới biết chứ. Tôi cũng chỉ đọc sách và nhớ là ông ta học từ cha vợ hay là vợ của mình gì đó, tuơng truyền là vậy thôi. Cha vợ ông là Hoàng Thừa Ngạn thì phải, còn vợ ông tên là Hoàng Nguyệt Anh, một người rất xấu nhưng tài năng. Ông có thế trận nổi tiếng như Bát trận đồ, chắc bạn đã nghe qua.

kiến thức của bác quả là chi tiếc làm cho tôi mở mang phần nào kiến thức đó

cảm ơn bác nhiều

vậy sẳn đây tôi hỏi luôn chứ ko thôi lại ko có dịp hỏi bác

Theo tôi biết Tào Tháo có đội quân thiện chiến đó là đội Hổ Báo Kỵ

Và người đứng đầu đội Hổ Báo Kỵ có phải trọng đạt ko nghe đâu củng là 1 danh tướng rất giỏi mà tại sao tôi thấy lu mờ trong Tam Quốc Chí quá vậy

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
kiến thức của bác quả là chi tiếc làm cho tôi mở mang phần nào kiến thức đó

cảm ơn bác nhiều

vậy sẳn đây tôi hỏi luôn chứ ko thôi lại ko có dịp hỏi bác

Theo tôi biết Tào Tháo có đội quân thiện chiến đó là đội Hổ Báo Kỵ

Và người đứng đầu đội Hổ Báo Kỵ có phải trọng đạt ko nghe đâu củng là 1 danh tướng rất giỏi mà tại sao tôi thấy lu mờ trong Tam Quốc Chí quá vậy

 

Mình cũng hơi ham lịch sử nên cũng ráng sưu tầm tài liệu hồi xưa.

Bạn nhắc đến đội hổ báo kỵ sao mình thấy giống trong bộ truyện chú bé rồng quá. Trong truyện đó cũng nhắc đến đội hổ bá kỵ do Tư Mã Ý cầm đầu, hình như trong truyện đó hắn còn cầm đầu Ngũ Hổ Thần nữa thì phải. Chắc đó chỉ là trong truyện Cậu bé rồng thôi chứ trong Tam Quốc mình cũng chưa nghe tên đội quân này nữa.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×