Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Cùng nhau bàn về Tam quốc


 • Please log in to reply
55 replies to this topic

#41 quyen3v

quyen3v

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 19 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 08 September 2008 - 02:39 PM

Sự thực của một số tình tiết hư cấu:

Những người không hội minh với Viên Thiệu để đánh Đổng Trác: Sự thực không có tới 17 người mà chỉ có 10 người là Viên Thiệu, Viên Thuật, Hàn Phức, Khổng Do, Lưu Đại, Trương Mạo, Trương Siêu, Vương Khuông, Viên Di, Kiều Mạo. Những người khác được Tam Quốc Diễn Nghĩa đề cập tới nhưng thực ra không tham dự là: Khổng Dung, Đào Khiêm, Mã Đằng, Trương Dương, Công Tôn Toản. Còn người thứ 17 là Tôn Kiên cũng tự động khởi binh đánh Đổng Trác chứ không hội quân với Viên Thiệu.

Tam anh chiến Lã Bố: Ba anh em Lưu Bị cũng không tham dự đánh Đổng Trác và do đó sự kiện "Tam anh chiến Lã Bố" ở Hổ Lao là không có thự.

Quan Vũ giết Hoa Hùng: truyện Tam quốc diễn nghĩa kể Quan Vũ chém Hùng trong nháy mắt, khi chén rượu mời của Tào Tháo trước khi ra trận còn nóng. Nhưng thực tế theo sử sách thì người giết Hoa Hùng - bộ tướng của Đổng Trác - là Tôn Kiên, người khai nghiệp ở Giang Đông.

Thuyền cỏ mượn tên: Trong trận Xích Bích nổi tiếng, có tình tiết Gia Cát Lượng đi cùng Lỗ Túc và 30 thuyền cỏ trong sương mù, khiến Tào Tháo không dám xuất quân mà chỉ bắn tên ra. Thế là hàng chục vạn mũi tên cắm vào thuyền cỏ quay ngang. Gia Cát Lượng thu tên về nộp cho Chu Du. Sự thực không có việc dùng "thuyền cỏ mượn tên".

Gia Cát Lượng mượn bài phú Đài Đồng Tước của Tào Thực để khích Chu Du: Tam Quốc Diễn Nghĩa kể việc Khổng Minh gợi chuyện Tào Tháo xây đài Đồng Tước vì muốn bắt 2 nàng Kiều là vợ Tôn Sách và Chu Du, còn sai Tào Thực làm bài phú. Sự thực là sau trận Xích Bích, Tào Tháo mới xây đài và khi đó Tào Thực mới làm bài phú.

"Sinh Du hà sinh Lượng?" Tam quốc diễn nghĩa kể chuyện Gia Cát Lượng 3 lần chọc tức Chu Du khiến Du tức phải than: "Trời sinh Du sao còn sinh Lượng?" rồi chết. Sự thực là Chu Du chết bệnh trong quân ngũ, không liên quan đến việc bị Gia Cát Lượng chọc tức.

Cha con Gia Cát Chiêm tử trận: Do đề cao Gia Cát Lượng, La Quán Trung để con và cháu ông là Gia Cát Chiêm, Gia Cát Thượng tử trận khi Đặng Ngải vào Tây Xuyên. Sự thực là cha con Gia Cát Chiêm đã hàng Đặng Ngải.

Sưu tầm!!!
 • 0
Tưởng tượng là sự khởi nguồn của tri thức.

#42 phamthanhbinh

phamthanhbinh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 6022 Bài viết
Điểm đánh giá: 3119 (tuyệt vời)

Đã gửi 08 September 2008 - 02:39 PM

Sao nói Tứ đại mỹ nhân mà - ngày càng không được bình chọn nhiều à. quyen3v phải SMS nhiều nhiều chút :lol:


Bác Vanduong nhầm rồi.
Ngày xưa nó chửa có net nên Điêu thuyền mới được bình chọn bằng mồm vậy. Mà bình kiểu đó thì cứ thằng này bảo thằng kia chứ có ai tận mục sở thị đâu. Cái của không thấy được nó mới thèm chứ.
Thời đại net ngày nay, cái gì cũng tê hê ra hết thì chắc Điêu thuyền còn thua mấy em hoa hậu nhà mình xa. Ai đời đi ra mắt Lã bố mà còn kín mít mìn mịt kia chứ. Không thấy mấy anh Tàu sang tận Việt nam kén vợ sao? Tê hê ra hết mà vẫn bị loại chòng vó đấy thôi.
Cho nên các bác đừng để cái bình chọn trên net nó lừa nha.
 • 0
Chúc các quý Anh trên diễn đàn luôn khỏe, đẻ thêm được nhiều thứ để mót.

#43 SONCAD

SONCAD

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 819 Bài viết
Điểm đánh giá: 862 (rất tốt)

Đã gửi 08 September 2008 - 02:50 PM

Đúng rồi, Lưu Bị khi qua bên Đông Ngô lấy được vợ đẹp là em của Tôn Sách. Đó cũng là mưu kế của Khổng Minh mà!
Tào Tháo xây Đổng tước để dành cho người đẹp bên Đông Ngô là Tiểu Kiều ở. Nên đem quân đánh Đông Ngô, xảy ra trận chiến Xích Bích.
Ôi, anh hùng khó quan ải mĩ nhân.

Đúng là sau khi Cam phu nhân và My phu nhân mất đi!Lưu Bị lúc ấy đang là lính "phòng không". Do Tôn Quyền và Chu Du nóng lòng muốn lấy lại Kinh Châu nên mới lập mưu lừa Lưu Bị sang Đông Ngô với lý do là kết thân và gả em gái nhưng đã bị Khổng Minh lật tẩy lập mưu để Lưu Bị vừa được vợ mà Kinh Châu vẫn nguyên vẹn.
Còn Tào Tháo xây đài Đồng Tước là do đêm trăng sao đẹp Tào Tháo ngắm cảnh bầu trời thì có thấy một ngôi sao sáng xẹt qua vào rơi xuống. Tháo ta mới sai người tới đào lên tại vị trí ấy thì mới được con chim sẻ bằng đồng. Các cận thần tham mưu đây là điều rất tốt nên Tào Tháo mới tiến hành xây Đài Đồng Tước gồm tả đài và hữu đài rất rộng lớn và tráng lệ nhằm mục đích an nghỉ tuổi già!
Còn chuyện xây đài dành cho người đẹp dành cho 2 nàng Kiều mà đem quân đi đánh Đông Ngô là không đúng tích truyện!Việc hiểu lầm mà khiến cho Đông Ngô quyết tâm liên minh với Tây Thục đánh lại Quân Ngụy cũng là do kế sách của Khổng Minh. Khổng Minh biết lúc ấy quân Thục đang ở thế yếu sau trận thua ở Tương Đương và Trường Bản nên đã dùng kế đổi lại bài phú ca ngợi Đài Đồng Tước của con trai Tào Tháo viết tặng cha có câu nói là :Bắc Cầu Kiều để nối bên tả và hữu đài bị Khổng Minh dùng kế khích Chu Du bằng cách đổi thành câu "Đem nhốt 2 nàng Kiều (Đại Kiều và Tiểu Kiều) về đài Đồng Tước để vui thú tuổi già nên mới là tiền đề xảy ra trấn đánh Xích Bích lịch sử trên!
 • 0
Hình đã gửi

#44 vndesperados

vndesperados

  biết lệnh xref

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 547 Bài viết
Điểm đánh giá: 253 (khá)

Đã gửi 08 September 2008 - 02:54 PM

Sự thực của một số tình tiết hư cấu:

Những người không hội minh với Viên Thiệu để đánh Đổng Trác: Sự thực không có tới 17 người mà chỉ có 10 người là Viên Thiệu, Viên Thuật, Hàn Phức, Khổng Do, Lưu Đại, Trương Mạo, Trương Siêu, Vương Khuông, Viên Di, Kiều Mạo. Những người khác được Tam Quốc Diễn Nghĩa đề cập tới nhưng thực ra không tham dự là: Khổng Dung, Đào Khiêm, Mã Đằng, Trương Dương, Công Tôn Toản. Còn người thứ 17 là Tôn Kiên cũng tự động khởi binh đánh Đổng Trác chứ không hội quân với Viên Thiệu.

Tam anh chiến Lã Bố: Ba anh em Lưu Bị cũng không tham dự đánh Đổng Trác và do đó sự kiện "Tam anh chiến Lã Bố" ở Hổ Lao là không có thự.

Quan Vũ giết Hoa Hùng: truyện Tam quốc diễn nghĩa kể Quan Vũ chém Hùng trong nháy mắt, khi chén rượu mời của Tào Tháo trước khi ra trận còn nóng. Nhưng thực tế theo sử sách thì người giết Hoa Hùng - bộ tướng của Đổng Trác - là Tôn Kiên, người khai nghiệp ở Giang Đông.

Thuyền cỏ mượn tên: Trong trận Xích Bích nổi tiếng, có tình tiết Gia Cát Lượng đi cùng Lỗ Túc và 30 thuyền cỏ trong sương mù, khiến Tào Tháo không dám xuất quân mà chỉ bắn tên ra. Thế là hàng chục vạn mũi tên cắm vào thuyền cỏ quay ngang. Gia Cát Lượng thu tên về nộp cho Chu Du. Sự thực không có việc dùng "thuyền cỏ mượn tên".

Gia Cát Lượng mượn bài phú Đài Đồng Tước của Tào Thực để khích Chu Du: Tam Quốc Diễn Nghĩa kể việc Khổng Minh gợi chuyện Tào Tháo xây đài Đồng Tước vì muốn bắt 2 nàng Kiều là vợ Tôn Sách và Chu Du, còn sai Tào Thực làm bài phú. Sự thực là sau trận Xích Bích, Tào Tháo mới xây đài và khi đó Tào Thực mới làm bài phú.

"Sinh Du hà sinh Lượng?" Tam quốc diễn nghĩa kể chuyện Gia Cát Lượng 3 lần chọc tức Chu Du khiến Du tức phải than: "Trời sinh Du sao còn sinh Lượng?" rồi chết. Sự thực là Chu Du chết bệnh trong quân ngũ, không liên quan đến việc bị Gia Cát Lượng chọc tức.

Cha con Gia Cát Chiêm tử trận: Do đề cao Gia Cát Lượng, La Quán Trung để con và cháu ông là Gia Cát Chiêm, Gia Cát Thượng tử trận khi Đặng Ngải vào Tây Xuyên. Sự thực là cha con Gia Cát Chiêm đã hàng Đặng Ngải.

Sưu tầm!!!


Bác này đưa thông tin mà không có chứng cứ gì hết...
 • 0

#45 quyen3v

quyen3v

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 19 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 10 September 2008 - 09:25 AM

Bác này đưa thông tin mà không có chứng cứ gì hết...


Chứng cứ nằm trong wikipedia, bách khoa toàn thư mở đấy bác.
 • 0
Tưởng tượng là sự khởi nguồn của tri thức.

#46 vndesperados

vndesperados

  biết lệnh xref

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 547 Bài viết
Điểm đánh giá: 253 (khá)

Đã gửi 10 September 2008 - 09:30 AM

Chứng cứ nằm trong wikipedia, bách khoa toàn thư mở đấy bác.Uhm, vậy thì bạn cũng nên đưa link vào để mọi người tham khảo và ý kiến của bạn có tính thuyết phục hơn
 • 0

#47 vanduong

vanduong

  biết lệnh adcenter

 • Validating
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1383 Bài viết
Điểm đánh giá: 536 (tốt)

Đã gửi 10 September 2008 - 10:50 AM

Uhm, vậy thì bạn cũng nên đưa link vào để mọi người tham khảo và ý kiến của bạn có tính thuyết phục hơn

Đây http://vnthuquan.net...q83a3q3m3237nvn
có tổng cộng 119 hồi _ anh em tha hỗ vừa vẽ cad vừa đọc
he hé
 • 0

#48 QUYMEGAI

QUYMEGAI

  biết vẽ arc

 • Members
 • PipPip
 • 44 Bài viết
Điểm đánh giá: 268 (khá)

Đã gửi 14 September 2008 - 11:22 PM

Sự thực của một số tình tiết hư cấu:

Những người không hội minh với Viên Thiệu để đánh Đổng Trác: Sự thực không có tới 17 người mà chỉ có 10 người là Viên Thiệu, Viên Thuật, Hàn Phức, Khổng Do, Lưu Đại, Trương Mạo, Trương Siêu, Vương Khuông, Viên Di, Kiều Mạo. Những người khác được Tam Quốc Diễn Nghĩa đề cập tới nhưng thực ra không tham dự là: Khổng Dung, Đào Khiêm, Mã Đằng, Trương Dương, Công Tôn Toản. Còn người thứ 17 là Tôn Kiên cũng tự động khởi binh đánh Đổng Trác chứ không hội quân với Viên Thiệu.

Tam anh chiến Lã Bố: Ba anh em Lưu Bị cũng không tham dự đánh Đổng Trác và do đó sự kiện "Tam anh chiến Lã Bố" ở Hổ Lao là không có thự.

Quan Vũ giết Hoa Hùng: truyện Tam quốc diễn nghĩa kể Quan Vũ chém Hùng trong nháy mắt, khi chén rượu mời của Tào Tháo trước khi ra trận còn nóng. Nhưng thực tế theo sử sách thì người giết Hoa Hùng - bộ tướng của Đổng Trác - là Tôn Kiên, người khai nghiệp ở Giang Đông.

Thuyền cỏ mượn tên: Trong trận Xích Bích nổi tiếng, có tình tiết Gia Cát Lượng đi cùng Lỗ Túc và 30 thuyền cỏ trong sương mù, khiến Tào Tháo không dám xuất quân mà chỉ bắn tên ra. Thế là hàng chục vạn mũi tên cắm vào thuyền cỏ quay ngang. Gia Cát Lượng thu tên về nộp cho Chu Du. Sự thực không có việc dùng "thuyền cỏ mượn tên".

Gia Cát Lượng mượn bài phú Đài Đồng Tước của Tào Thực để khích Chu Du: Tam Quốc Diễn Nghĩa kể việc Khổng Minh gợi chuyện Tào Tháo xây đài Đồng Tước vì muốn bắt 2 nàng Kiều là vợ Tôn Sách và Chu Du, còn sai Tào Thực làm bài phú. Sự thực là sau trận Xích Bích, Tào Tháo mới xây đài và khi đó Tào Thực mới làm bài phú.

"Sinh Du hà sinh Lượng?" Tam quốc diễn nghĩa kể chuyện Gia Cát Lượng 3 lần chọc tức Chu Du khiến Du tức phải than: "Trời sinh Du sao còn sinh Lượng?" rồi chết. Sự thực là Chu Du chết bệnh trong quân ngũ, không liên quan đến việc bị Gia Cát Lượng chọc tức.

Cha con Gia Cát Chiêm tử trận: Do đề cao Gia Cát Lượng, La Quán Trung để con và cháu ông là Gia Cát Chiêm, Gia Cát Thượng tử trận khi Đặng Ngải vào Tây Xuyên. Sự thực là cha con Gia Cát Chiêm đã hàng Đặng Ngải.

Sưu tầm!!!

Hay nhỉ những thông tin bác đưa ra chưa nghe bao giờ
thế cái trận mà Khổng Minh mở cửa thành đánh đàn mà Tư Mã Ý không không dám nhào vô thì bác nói sao
theo tôi nghĩ Tư Mã đã đón biết được kế của Khổng Minh nhưng vẫn giả bộ mắc mưu vì nếu khổng Minh chết thì Tư Mã củng chẳn có đất sống
Giống như người ta thường nói: Hết thỏ chó săn củng lên nồi đó mà
các bác thấy tôi nói có đúng ko?
 • 0
Hình đã gửi

#49 QUYMEGAI

QUYMEGAI

  biết vẽ arc

 • Members
 • PipPip
 • 44 Bài viết
Điểm đánh giá: 268 (khá)

Đã gửi 14 September 2008 - 11:31 PM

Tui cũng thích nhất là Quan Vũ đó. Nhất là về tính cách, đúng là ông thánh.


Tính cách Quang Vũ ah kiêu căng ỷ mình giỏi mà xem thường người khác
Cuối cùng chết một cách lảng nhách dưới tay một tên tướng trẻ vô danh tiểu tốt chẳn ai biết tên tuổi
sẳn nói về Quang Vũ tôi nói luôn các bác có biết ai giết Quang Vũ ko ?
Chỉ cần nói thân thế người đó ra thôi nếu ai nói đúng tôi xin bái phục
Các bác thích nhân vật này nhưng còn biết rất ít về lão ta
 • 0
Hình đã gửi

#50 quyen3v

quyen3v

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 19 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 19 September 2008 - 12:22 PM

Hay nhỉ những thông tin bác đưa ra chưa nghe bao giờ
thế cái trận mà Khổng Minh mở cửa thành đánh đàn mà Tư Mã Ý không không dám nhào vô thì bác nói sao
theo tôi nghĩ Tư Mã đã đón biết được kế của Khổng Minh nhưng vẫn giả bộ mắc mưu vì nếu khổng Minh chết thì Tư Mã củng chẳn có đất sống
Giống như người ta thường nói: Hết thỏ chó săn củng lên nồi đó mà
các bác thấy tôi nói có đúng ko?


Bạn chưa đọc những thông tin đó bao giờ àh, mình cũng chỉ mới đọc và post lên thôi, mình đọc chúng trong wikipedia đó bạn.
Sự thật khi La Quán Trung viết lại Tam Quốc đã hư cấu thêm một số chi tiết để làm gì thì đó là mục đích của ông ta. Khi các nhà sử học họ nghiên cứu và họ thấy có một số chi tiết như tớ nêu ở trên là không đúng với lịch sử nên mới gọi là hư cấu.
Trước cái lúc mà Khổng Minh mở cửa đánh đàn, Tư Mã Ý không dám nhào vô là đúng với cái tính cách của Tư Mã Ý, làm việc rất là cẩn trọng. Lúc Khổng Minh rút quân, TMY đã tới và xem cách đóng quân, cách ăn ở sinh hoạt của quân Khổng Minh, trong lòng hắn cũng đã thấy sợ cách hành quân của Gia Cát rồi. Hănlám sao biết được Gia Cát đang giăng bẫy gì trong thành chờ hắn. Vả lại với cái tính cẩn trọng quá của hắn, hắn không dám xông vô.
Tôi nghĩ biết đâu đàn không đứt dây, có lẽ hắn sẽ xông vô!
 • 0
Tưởng tượng là sự khởi nguồn của tri thức.

#51 quyen3v

quyen3v

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 19 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 19 September 2008 - 12:37 PM

Tính cách Quang Vũ ah kiêu căng ỷ mình giỏi mà xem thường người khác
Cuối cùng chết một cách lảng nhách dưới tay một tên tướng trẻ vô danh tiểu tốt chẳn ai biết tên tuổi
sẳn nói về Quang Vũ tôi nói luôn các bác có biết ai giết Quang Vũ ko ?
Chỉ cần nói thân thế người đó ra thôi nếu ai nói đúng tôi xin bái phục
Các bác thích nhân vật này nhưng còn biết rất ít về lão ta

Đây là thân thế của người đã bắt Quan Vũ.
Lã Mông (178-219) tự Tử Minh, là vị tướng quân đội của phe Đông Ngô sống vào cuối đời Hán, đầu đời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông trở thành người đứng đầu của quân đội Đông Ngô sau cái chết của Chu Du và Lỗ Túc và nổi tiếng qua việc chiếm Kinh Châu dẫn đến cái chết của Quan Vũ, người đứng đầu trong ngũ hổ tướng phe Thục Hán.
Lã Mông sinh năm 178 tại Nhữ Dương. Ông gia nhập Đông Ngô sau khi Tôn Quyền lên nối nghiệp Tôn Sách. Năm 208, ông tham gia trận chiến tại Hạ Khẩu chống lại Hoàng Tổ và trận Xích Bích chống lại Tào Tháo dưới quyền chỉ huy của đại đô đốc Đông Ngô là Chu Du.

Sau khi Chu Du mất quyền điều khiển quân đội thuộc về Lỗ Túc. Năm 215, Tôn Quyền tấn công Hợp Phì sai Lã Mông đi theo. Lã Mông dùng kế chiếm được Uyển Thành nhưng quân Đông Ngô sau đó vấp phải sự kháng cự của Trương Liêu nên không chiếm được Hợp Phì. Sau đó Tào Tháo đem quân từ Hán Trung trở về khiến Tôn Quyền phải rút quân.

Năm 217 Lỗ Túc mất, quyền điều khiển quân đội thuộc về Lã Mông. Lúc này Đông Ngô và Tây Thục xảy ra bất hòa về vấn đề Kinh Châu nên Tôn Quyền sai Lã Mông tìm cách chiếm Kinh Châu. Nhân lúc Quan Vũ đi đánh Phàn Thành ở Tương Dương, Lã Mông dùng kế đánh úp Kinh Châu rồi phục binh bắt được Quan Vũ khi ông trên đường chạy trốn về Thành Đô. Quan Vũ bị Tôn Quyền sai đem chém. Chẳng lâu sau đó Lã Mông cũng bệnh mất ở tuổi 41. Do Lã Mông mất cùng năm với Quan Vũ nên tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung hư cấu chuyện Quan Vũ hiện hồn về vật chết Lã Mông.
 • 0
Tưởng tượng là sự khởi nguồn của tri thức.

#52 QUYMEGAI

QUYMEGAI

  biết vẽ arc

 • Members
 • PipPip
 • 44 Bài viết
Điểm đánh giá: 268 (khá)

Đã gửi 23 September 2008 - 12:05 AM

Đây là thân thế của người đã bắt Quan Vũ.
Lã Mông (178-219) tự Tử Minh, là vị tướng quân đội của phe Đông Ngô sống vào cuối đời Hán, đầu đời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông trở thành người đứng đầu của quân đội Đông Ngô sau cái chết của Chu Du và Lỗ Túc và nổi tiếng qua việc chiếm Kinh Châu dẫn đến cái chết của Quan Vũ, người đứng đầu trong ngũ hổ tướng phe Thục Hán.
Lã Mông sinh năm 178 tại Nhữ Dương. Ông gia nhập Đông Ngô sau khi Tôn Quyền lên nối nghiệp Tôn Sách. Năm 208, ông tham gia trận chiến tại Hạ Khẩu chống lại Hoàng Tổ và trận Xích Bích chống lại Tào Tháo dưới quyền chỉ huy của đại đô đốc Đông Ngô là Chu Du.

Sau khi Chu Du mất quyền điều khiển quân đội thuộc về Lỗ Túc. Năm 215, Tôn Quyền tấn công Hợp Phì sai Lã Mông đi theo. Lã Mông dùng kế chiếm được Uyển Thành nhưng quân Đông Ngô sau đó vấp phải sự kháng cự của Trương Liêu nên không chiếm được Hợp Phì. Sau đó Tào Tháo đem quân từ Hán Trung trở về khiến Tôn Quyền phải rút quân.

Năm 217 Lỗ Túc mất, quyền điều khiển quân đội thuộc về Lã Mông. Lúc này Đông Ngô và Tây Thục xảy ra bất hòa về vấn đề Kinh Châu nên Tôn Quyền sai Lã Mông tìm cách chiếm Kinh Châu. Nhân lúc Quan Vũ đi đánh Phàn Thành ở Tương Dương, Lã Mông dùng kế đánh úp Kinh Châu rồi phục binh bắt được Quan Vũ khi ông trên đường chạy trốn về Thành Đô. Quan Vũ bị Tôn Quyền sai đem chém. Chẳng lâu sau đó Lã Mông cũng bệnh mất ở tuổi 41. Do Lã Mông mất cùng năm với Quan Vũ nên tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung hư cấu chuyện Quan Vũ hiện hồn về vật chết Lã Mông.


 • 0
Hình đã gửi

#53 QUYMEGAI

QUYMEGAI

  biết vẽ arc

 • Members
 • PipPip
 • 44 Bài viết
Điểm đánh giá: 268 (khá)

Đã gửi 23 September 2008 - 12:21 AM

Hay quá kiến thức cuả bác quả là uyên bác
thế mà tôi laị nghe bác bậc tiền bối nghiên cứu sách xưa kể lại rằng người giết Quang Vũ chính là con của người thợ rèn đã rèn ra cây đao của Quang Vũ chứ hồi xưa lúc ông thợ rèn cây đao xong đúng giờ nghọ thì có 1 con rồng màu xanh nhập vào cây đao vì Quang Vũ ko biết nên lấy ra múa vài đường chẳn may chén xuống bóng của người thợ rèn nên ông ta die điều đó đã xảy ra trước mắt người con của ông thợ rèn nên anh ta nuôi trí trả thù cho cha
Nên khi ra trận Quang Vũ thường có thói quen là để đao rà sát đất
Kiến thức bác uyên bác vậy cho tôi hỏi nốt ai là thầy của Khổng Minh vậy chẳn lẻ ông ta mới đẻ ra đã biết binh pháp
Mà theo tôi nhận thấy những mưu kế của ông ta khá giống Quỷ Cốc chắc bác củng đã nghe đến cái tên này chứ
 • 0
Hình đã gửi

#54 quyen3v

quyen3v

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 19 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 24 September 2008 - 01:23 PM

Hay quá kiến thức cuả bác quả là uyên bác
thế mà tôi laị nghe bác bậc tiền bối nghiên cứu sách xưa kể lại rằng người giết Quang Vũ chính là con của người thợ rèn đã rèn ra cây đao của Quang Vũ chứ hồi xưa lúc ông thợ rèn cây đao xong đúng giờ nghọ thì có 1 con rồng màu xanh nhập vào cây đao vì Quang Vũ ko biết nên lấy ra múa vài đường chẳn may chén xuống bóng của người thợ rèn nên ông ta die điều đó đã xảy ra trước mắt người con của ông thợ rèn nên anh ta nuôi trí trả thù cho cha
Nên khi ra trận Quang Vũ thường có thói quen là để đao rà sát đất
Kiến thức bác uyên bác vậy cho tôi hỏi nốt ai là thầy của Khổng Minh vậy chẳn lẻ ông ta mới đẻ ra đã biết binh pháp
Mà theo tôi nhận thấy những mưu kế của ông ta khá giống Quỷ Cốc chắc bác củng đã nghe đến cái tên này chứ


Chuyện Quan Vũ chết như thế nào thì tôi cũng chỉ đọc trên sách, sách nói vậy thì tôi viết vậy.
Quỷ Cốc Tử thì tất nhiên là tôi nge chứ.
Quỷ Cốc Tử là nhân vật trong lịch sử cổ đại Trung Quốc. Họ tên không rõ ràng con người ông được người đời sau hư cấu nên mang tính huyền bí, theo sách Đông Chu Liệt Quốc thế kỷ 1 TCN tên ông là Vương Hủ, người đời Tấn Bình Công Trung Quốc, là bạn thân của Tôn Tử và Mặc Địch. Ông là một nhà tư tưởng, nhà truyền giáo, có rất nhiều học trò theo học, trong số đó có nhiều người trở nên nổi tiếng thời Xuân Thu Chiến Quốc. Bốn học trò được nổi tiếng hay được nhắc đến là Tôn Tẫn người nước Tề, Bàng Quyên và Trương Nghi người nước Ngụy, Tô Tần người Lạc Dương (kinh đô nhà Chu).

Theo các sách sử, ông là người thông thạo pháp thuật, kiến thức sâu rộng, sau khi về ở ẩn, ông sống trong một hang núi gọi là "Quỷ Cốc" (hang quỉ), bởi chỗ đó núi cao, rừng rậm, âm khí nặng nề, không phải chỗ cho người ở. Tên "Quỷ Cốc Tử" do ông tự đặt ra cho mình. Người đời thường gọi ông là Quỷ Cốc tiên sinh. ông sống thọ và được coi là ông tổ của các thuật tướng số, bói toán, phong thuỷ.
Gia Cát học binh pháp của ai ư, tất nhiên là phải học mới biết chứ. Tôi cũng chỉ đọc sách và nhớ là ông ta học từ cha vợ hay là vợ của mình gì đó, tuơng truyền là vậy thôi. Cha vợ ông là Hoàng Thừa Ngạn thì phải, còn vợ ông tên là Hoàng Nguyệt Anh, một người rất xấu nhưng tài năng. Ông có thế trận nổi tiếng như Bát trận đồ, chắc bạn đã nghe qua.
 • 0
Tưởng tượng là sự khởi nguồn của tri thức.

#55 QUYMEGAI

QUYMEGAI

  biết vẽ arc

 • Members
 • PipPip
 • 44 Bài viết
Điểm đánh giá: 268 (khá)

Đã gửi 24 September 2008 - 03:28 PM

Chuyện Quan Vũ chết như thế nào thì tôi cũng chỉ đọc trên sách, sách nói vậy thì tôi viết vậy.
Quỷ Cốc Tử thì tất nhiên là tôi nge chứ.
Quỷ Cốc Tử là nhân vật trong lịch sử cổ đại Trung Quốc. Họ tên không rõ ràng con người ông được người đời sau hư cấu nên mang tính huyền bí, theo sách Đông Chu Liệt Quốc thế kỷ 1 TCN tên ông là Vương Hủ, người đời Tấn Bình Công Trung Quốc, là bạn thân của Tôn Tử và Mặc Địch. Ông là một nhà tư tưởng, nhà truyền giáo, có rất nhiều học trò theo học, trong số đó có nhiều người trở nên nổi tiếng thời Xuân Thu Chiến Quốc. Bốn học trò được nổi tiếng hay được nhắc đến là Tôn Tẫn người nước Tề, Bàng Quyên và Trương Nghi người nước Ngụy, Tô Tần người Lạc Dương (kinh đô nhà Chu).

Theo các sách sử, ông là người thông thạo pháp thuật, kiến thức sâu rộng, sau khi về ở ẩn, ông sống trong một hang núi gọi là "Quỷ Cốc" (hang quỉ), bởi chỗ đó núi cao, rừng rậm, âm khí nặng nề, không phải chỗ cho người ở. Tên "Quỷ Cốc Tử" do ông tự đặt ra cho mình. Người đời thường gọi ông là Quỷ Cốc tiên sinh. ông sống thọ và được coi là ông tổ của các thuật tướng số, bói toán, phong thuỷ.
Gia Cát học binh pháp của ai ư, tất nhiên là phải học mới biết chứ. Tôi cũng chỉ đọc sách và nhớ là ông ta học từ cha vợ hay là vợ của mình gì đó, tuơng truyền là vậy thôi. Cha vợ ông là Hoàng Thừa Ngạn thì phải, còn vợ ông tên là Hoàng Nguyệt Anh, một người rất xấu nhưng tài năng. Ông có thế trận nổi tiếng như Bát trận đồ, chắc bạn đã nghe qua.

kiến thức của bác quả là chi tiếc làm cho tôi mở mang phần nào kiến thức đó
cảm ơn bác nhiều
vậy sẳn đây tôi hỏi luôn chứ ko thôi lại ko có dịp hỏi bác
Theo tôi biết Tào Tháo có đội quân thiện chiến đó là đội Hổ Báo Kỵ
Và người đứng đầu đội Hổ Báo Kỵ có phải trọng đạt ko nghe đâu củng là 1 danh tướng rất giỏi mà tại sao tôi thấy lu mờ trong Tam Quốc Chí quá vậy
 • 0
Hình đã gửi

#56 quyen3v

quyen3v

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 19 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 24 September 2008 - 03:56 PM

kiến thức của bác quả là chi tiếc làm cho tôi mở mang phần nào kiến thức đó
cảm ơn bác nhiều
vậy sẳn đây tôi hỏi luôn chứ ko thôi lại ko có dịp hỏi bác
Theo tôi biết Tào Tháo có đội quân thiện chiến đó là đội Hổ Báo Kỵ
Và người đứng đầu đội Hổ Báo Kỵ có phải trọng đạt ko nghe đâu củng là 1 danh tướng rất giỏi mà tại sao tôi thấy lu mờ trong Tam Quốc Chí quá vậy


Mình cũng hơi ham lịch sử nên cũng ráng sưu tầm tài liệu hồi xưa.
Bạn nhắc đến đội hổ báo kỵ sao mình thấy giống trong bộ truyện chú bé rồng quá. Trong truyện đó cũng nhắc đến đội hổ bá kỵ do Tư Mã Ý cầm đầu, hình như trong truyện đó hắn còn cầm đầu Ngũ Hổ Thần nữa thì phải. Chắc đó chỉ là trong truyện Cậu bé rồng thôi chứ trong Tam Quốc mình cũng chưa nghe tên đội quân này nữa.
 • 0
Tưởng tượng là sự khởi nguồn của tri thức.