Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
twins87bmt

CAO ĐỘ TRONG SAN NỀN

Các bài được khuyến nghị

Xin chào tất cả ae trong diễn đàn. mình có 1 file cao độ san nền bây giờ mình muốn đổi sang cao độ khác có được không? có phần mềm hay list nào đổi được không? ví dụ như file của mình hiện tại cao độ đang là 450.00m mình muốn đổi tất cả sang 457.00m (hoặc cộng tất cả cao độ trong file lên 7m thì phải làm thế nào? ae nào biết có phần mềm hay list nào làm được như vậy hoặc đã từng làm thì xin chỉ giúp cho mình với được không. Xin cảm ơn nhiều.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Dùng lisp này

;; free lisp from cadviet.com

(defun c:cso()

(setq olddim (getvar "dimzin"))

(setvar "DimZin" 0)

 

(setq en (ssget '((0 . "TEXT"))))

(setq tp (getint "\n So chu so thap phan :"))

 

(setq n (sslength en) i 0)

 

(if (null newo) (setq newo 1))

 

(setq new1 (getreal (strcat "\nNhap so can cong : ")))

 

(if (null new1) (setq new1 newo) (setq newo new1))

 

(while (< i n)

 

(setq ename (entget (ssname en i)))

 

(setq li (cdr (assoc 1 ename)))

(setq lis (+ (atof li) new1))

 

(setq ename (subst (cons 1 (rtos lis 2 tp)) (assoc 1 ename) ename))

 

(entmod ename)

(setq i (+ i 1))

)

(setvar "dimzin" olddim)

(princ)

)

;;;;

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×