Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

CAO ĐỘ TRONG SAN NỀN


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 twins87bmt

twins87bmt

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 39 Bài viết
Điểm đánh giá: -4 (bình thường)

Đã gửi 02 November 2011 - 11:38 AM

Xin chào tất cả ae trong diễn đàn. mình có 1 file cao độ san nền bây giờ mình muốn đổi sang cao độ khác có được không? có phần mềm hay list nào đổi được không? ví dụ như file của mình hiện tại cao độ đang là 450.00m mình muốn đổi tất cả sang 457.00m (hoặc cộng tất cả cao độ trong file lên 7m thì phải làm thế nào? ae nào biết có phần mềm hay list nào làm được như vậy hoặc đã từng làm thì xin chỉ giúp cho mình với được không. Xin cảm ơn nhiều.
 • 0

#2 toana3

toana3

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 2 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 02 November 2011 - 11:58 AM

Dùng lisp này
;; free lisp from cadviet.com
(defun c:cso()
(setq olddim (getvar "dimzin"))
(setvar "DimZin" 0)

(setq en (ssget '((0 . "TEXT"))))
(setq tp (getint "\n So chu so thap phan :"))

(setq n (sslength en) i 0)

(if (null newo) (setq newo 1))

(setq new1 (getreal (strcat "\nNhap so can cong : ")))

(if (null new1) (setq new1 newo) (setq newo new1))

(while (< i n)

(setq ename (entget (ssname en i)))

(setq li (cdr (assoc 1 ename)))
(setq lis (+ (atof li) new1))

(setq ename (subst (cons 1 (rtos lis 2 tp)) (assoc 1 ename) ename))

(entmod ename)
(setq i (+ i 1))
)
(setvar "dimzin" olddim)
(princ)
)
;;;;
 • 0