Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
anhvanyeuem

Chúc Mừng Giáng Sinh!Vui Vẽ Ấm Áp Yêu Thương!

Các bài được khuyến nghị

Hiho! Bác và các anh chị ( Kextu,Phamthanhbinh,The Hiep,Hoan2182,...)đừng thấy topic em lập có chữ yêu cầu mà giận em nhé,hiho,tại em không có ai chơi với và em là tham gia sau nên phải đòi quà của các anh chị đi trước hiho!

Ai muốn nhận quà xếp hàng nhé:

Danh sách nhận quà :

1. Anhvanyeuem.

2.

3.........

Ai có nhu cầu thì điền tiếp! Riêng bác The Hiep vẫn chưa tính là có quà Noel, Bác cho em và mọi người hàng ngàn triết lý em kết mỗi câu kia thì bị Bác và mọi người chém nên em không đồng ý!

Nói tóm lại quà và quà.....hiha!!

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

hic..hic... em cũng muốn nhận quà! Giúp em tải bản Revit full với. Và tài liệu tham khảo nữa.

 

Chúc mọi người có 1 mùa giáng sing an lành, hạnh phúc!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

hic..hic... em cũng muốn nhận quà! Giúp em tải bản Revit full với. Và tài liệu tham khảo nữa.

 

Chúc mọi người có 1 mùa giáng sing an lành, hạnh phúc!

Mình thấy trên kênh HTV4 (Kênh giáo dục và phổ biến kiến thức - Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh) có những bộ phim hướng dẫn về 3DS MAX, REVIT ARCHITECTURE, REVIT STRUCTURE rất hay. Bạn có thể tham khảo.

Link : http://www.htv4.vn/Pages1/MediaLibrary.aspx?Me=4&Sub=5&Bra=491&Page=1

Chúc vui!

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hiho! Bác và các anh chị ( Kextu,Phamthanhbinh,The Hiep,Hoan2182,...)đừng thấy topic em lập có chữ yêu cầu mà giận em nhé,hiho,tại em không có ai chơi với và em là tham gia sau nên phải đòi quà của các anh chị đi trước hiho!

Ai muốn nhận quà xếp hàng nhé:

Danh sách nhận quà :

1. Anhvanyeuem.

2.

3.........

Ai có nhu cầu thì điền tiếp! Riêng bác The Hiep vẫn chưa tính là có quà Noel, Bác cho em và mọi người hàng ngàn triết lý em kết mỗi câu kia thì bị Bác và mọi người chém nên em không đồng ý!

Nói tóm lại quà và quà.....hiha!!

xàm quá!!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hiho! Bác và các anh chị ( Kextu,Phamthanhbinh,The Hiep,Hoan2182,...)đừng thấy topic em lập có chữ yêu cầu mà giận em nhé,hiho,tại em không có ai chơi với và em là tham gia sau nên phải đòi quà của các anh chị đi trước hiho!

Ai muốn nhận quà xếp hàng nhé:

Danh sách nhận quà :

1. Anhvanyeuem.

2.

3.........

Ai có nhu cầu thì điền tiếp! Riêng bác The Hiep vẫn chưa tính là có quà Noel, Bác cho em và mọi người hàng ngàn triết lý em kết mỗi câu kia thì bị Bác và mọi người chém nên em không đồng ý!

Nói tóm lại quà và quà.....hiha!!

Hề hề hề,

Muốn quà thì có quà đây,

Chỉ sợ quà này muốn lấy cũng ngan (ngán)

Quà chúc các bạn an khang,'

Chớ vô cadviet làm quàng làm xiên,

Quà này chỉ tặng bạn hiền.

Mới cũng như cũ thành viên Cad viền (cadviet)

Hề hề hề

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

xàm quá!!

Mình không hiểu máy bạn nói Xàm là có ý gì nhỉ?

Ý mình quà ở đây là Những cái hay về tài liệu,những điều tthú vị từ tri thức phục vụ cho Cadviet để mọi người tham khảo ý!

Nếu các bác không ủng hộ thì thui,cũng chẳng cần nóng tính vậy.

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hề hề hề,

Muốn quà thì có quà đây,

Chỉ sợ quà này muốn lấy cũng ngan (ngán)

Quà chúc các bạn an khang,'

Chớ vô cadviet làm quàng làm xiên,

Quà này chỉ tặng bạn hiền.

Mới cũng như cũ thành viên Cad viền (cadviet)

Hề hề hề

Mong bác có nhiều sức khoẻ vậy!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình thấy trên kênh HTV4 (Kênh giáo dục và phổ biến kiến thức - Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh) có những bộ phim hướng dẫn về 3DS MAX, REVIT ARCHITECTURE, REVIT STRUCTURE rất hay. Bạn có thể tham khảo.

Link : http://www.htv4.vn/P...&Bra=491&Page=1

Chúc vui!

Thay mặt mọi người ,Cảm ơn bác nhiều!Mỗi bác hiểu ý em!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Quà à :) OK. Mọi người đến nhà mình nhé, lấy tận tay

Bác nói thế là không hiểu ý em rùi!huuuu!

Ý em nói là .... em đã nói trên rùi!

Còn mà đi đến nhà bác chắc còn khó hơn lên trời!

Số nhà 99,phố hàng lượn,tìm đường Mất hút!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chúc mừng Giáng Sinh !

 

;;http://cadviet.com
;;Merry xmas !
(defun c:XMASTREE (/ rad R N Z dZ a da d H I J K +- s c)
 (setq	c (if (>= (getvar "acadver") "15")
  	vl-cmdf
  	command
 	)
 )
 (setq	d distance
s setvar
 )
 (s "CMDECHO" 0)
 (s "UCSICON" 0)
 (s "TILEMODE" 1)
 (s "UCSFOLLOW" 0)
 (s "HIGHLIGHT" 0)
 (s "REGENMODE" 1)
 (c "_.LINE" "0,0" "1,1" "")
 (c "_.ZOOM" "_E")
 (C "_.LAYER" "_U" "*" "")
 (C "_.ERASE" (ssget "X") "")
 (c "_.UCS" "_W")
 (C "_.VPOINT" "-3,-3,1.2")
 (C "_.ZOOM" "_C" "0,0,7" 15)
 (defun rad (Z) (* 0.75 (sqrt (- 12.0 Z))))
 (setq	N  25
Z  1.0
dZ 0.5
a  0.0
da (/ pi N)
hpi (* pi 0.5)
 )
 (while (< Z 12.0)
(setq R (rad Z))
(repeat N
 	(setq +- (if (= +- -)
  	+
  	-
   	)
  	H (list 0.0 0.0 (+- Z (* dz 0.25)))
  	I (polar H a R)
  	a (+ a da)
  	I (mapcar '+ I (list 0.0 0.0 (* dZ 0.5)))
  	J (polar H a (+ R R))
  	a (+ a da)
  	J (mapcar '+ J (list 0.0 0.0 dZ))
  	K (polar H a R)
  	K (mapcar '+ K (list 0.0 0.0 (* dZ 0.1)))
 	)
 	(entmake (list '(0 . "3DFACE")
    	'(62 . 3)
    	'(70 . 0)
    	(cons 10 H)
    	(cons 11 I)
    	(cons 12 J)
    	(cons 13 K)
   	)
 	)
 	(if (and (zerop (rem (1- Z) 1)) (zerop (rem N 5)))
(progn
 	(entmake (list '(0 . "CIRCLE")
    	(cons 10 J)
    	'(40 . 0.07)
    	'(39 . 0.35)
    	'(62 . 255)
   	)
 	)
 	(prompt " HO")
 	(setq J (mapcar '+ J (list 0.0 0.0 0.4)))
 	(entmake
  	(list '(0 . "3DFACE")
   	'(62 . 2)
   	'(70 . 0)
   	(cons 10 (polar J (+ a hpi) (* (d I K) 0.2)))
   	(cons 11 (polar J (- a hpi) (* (d I K) 0.2)))
   	(cons 12 (mapcar '+ J (list 0.0 0.0 (* dZ 0.5))))
   	(cons 13 (mapcar '+ J (list 0.0 0.0 (* dZ 0.5))))
  	)
 	)
)
 	)
)
(terpri)
(setq Z (+ Z dZ)
 	a (+ a (/ da 2))
)
 )
 (entmake '((0 . "3DFACE")
  	(62 . 7)
  	(10 -0.536 0.57073 13.225)
  	(11 0.5123 -0.545566 13.225)
  	(12 -0.011815 0.012582 12.6687)
  	(13 -0.0118153 0.012582 12.6687)
  	(70 . 0)
  	)
 )
 (entmake '((0 . "3DFACE")
  	(62 . 7)
  	(10 -0.3357 0.3575 12.325)
  	(11 -0.0118 0.01258 13.7813)
  	(12 0.18839 -0.200611 12.8812)
  	(13 0.188387 -0.200611 12.8812)
  	(70 . 0)
  	)
 )
 (entmake '((0 . "3DFACE")
  	(62 . 7)
  	(10 -0.536 0.57073 13.225)
  	(11 0.31212 -0.33237 12.3249)
  	(12 0.111916 -0.11918 13.225)
  	(13 0.111916 -0.119179 13.225)
  	(70 . 0)
  	)
 )
 (c "_.SHADE")
 (setvar "cmdecho" 1)
 (alert "\nGiang sinh an lanh!\nNam moi hanh phuc!\nEnjoy!")
 (princ)
)

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình không hiểu máy bạn nói Xàm là có ý gì nhỉ?

Ý mình quà ở đây là Những cái hay về tài liệu,những điều tthú vị từ tri thức phục vụ cho Cadviet để mọi người tham khảo ý!

Nếu các bác không ủng hộ thì thui,cũng chẳng cần nóng tính vậy.

Anh không hiểu máy bạn nói Xàm có ý nghĩa gì sao thật ư??? Máy của em hiểu xàm là:

"Xàm là yêu một người mà không dám nói, đến khi người ta đi lấy chồng rồi mới tiếc nuối rằng anh vẫn yêu em!

Xàm là không thích thất bại nhưng lại sợ thành công!"

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chúc mừng Giáng Sinh !

 

 

Hề hề hề,

Cám ơn món quà mà bác đã tặng anh em.

Lưu ý mọi người trước khi mở quà, phải tắt các bản vẽ đang làm việc đi nhé. Kẻo mà nhận quà xong phải ngồi làm lại từ đầu thì mệt đấy....

(C "_.ERASE" (ssget "X") "")

Hề hề hề

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×