Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
dsan

Phím Esc mất tác dụng khi mở photoshop

Các bài được khuyến nghị

Ko biết bác nào có bị giống em ko ạ? e dùng Cad 2010 và shop cs4 64 bit, ko hiểu sao dạo gần đây khi mở đồng thời 2 pm này thì phím Esc bên Cad lại mất tác dụng, mới đầu e còn tưởng bàn phím hỏng, chết cười.

Bác nào biết chỉ em với ạ! :unsure:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

không bác nào biết ạ?

Bạn thử cài đặt ESC bằng 1 tác dụng khác ,vì theo em thấy chắc khi mở đồng thời 2 chương trình có các phím tắt có tác dụng như bác dùng SP với cad vậy, nếu chức năng của chúng tương tác với nhau thì nó không hoạt động!

Bác thử cài đặt lệnh lại cho cad khác đi xem sao?

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

e hỏi ngu tí là cài phím Esc lại ntn ạ

Bạn đừng nói vậy,vì chả có ai ngu ở đây bạn ah, chỉ có sự tham luận đây thôi:

Thế này nhé! bạn làm như sau:

Trong Cad 2007 bạn vào Tool->Customize->Edit Program Parametters

; Program Parameters File For AutoCAD 2007

Các lệnh tắt mặc định như sau:

3A, *3DARRAY

3DMIRROR, *MIRROR3D

3DNavigate,*3DWALK

3DO, *3DORBIT

3DW, *3DWALK

3F, *3DFACE

3M, *3DMOVE

3P, *3DPOLY

3R, *3DROTATE

A, *ARC

AC, *BACTION

ADC, *ADCENTER

AECTOACAD, *-ExportToAutoCAD

AA, *AREA

AL, *ALIGN

3AL, *3DALIGN

AP, *APPLOAD

AR, *ARRAY

-AR, *-ARRAY

ATT, *ATTDEF

-ATT, *-ATTDEF

ATE, *ATTEDIT

-ATE, *-ATTEDIT

ATTE, *-ATTEDIT

B, *BLOCK

-B, *-BLOCK

BC, *BCLOSE

BE, *BEDIT

BH, *HATCH

BO, *BOUNDARY

-BO, *-BOUNDARY

BR, *BREAK

BS, *BSAVE

BVS, *BVSTATE

C, *CIRCLE

CAM, *CAMERA

CH, *PROPERTIES

-CH, *CHANGE

CHA, *CHAMFER

CHK, *CHECKSTANDARDS

CLI, *COMMANDLINE

COL, *COLOR

COLOUR, *COLOR

CO, *COPY

CP, *COPY

CT, *CTABLESTYLE

CYL, *CYLINDER

D, *DIMSTYLE

DAL, *DIMALIGNED

DAN, *DIMANGULAR

DAR, *DIMARC

JOG, *DIMJOGGED

DBA, *DIMBASELINE

DBC, *DBCONNECT

DC, *ADCENTER

DCE, *DIMCENTER

DCENTER, *ADCENTER

DCO, *DIMCONTINUE

DDA, *DIMDISASSOCIATE

DDI, *DIMDIAMETER

DED, *DIMEDIT

DI, *DIST

DIV, *DIVIDE

DJO, *DIMJOGGED

DLI, *DIMLINEAR

DO, *DONUT

DOR, *DIMORDINATE

DOV, *DIMOVERRIDE

DR, *DRAWORDER

DRA, *DIMRADIUS

DRE, *DIMREASSOCIATE

DRM, *DRAWINGRECOVERY

DS, *DSETTINGS

DST, *DIMSTYLE

DT, *TEXT

DV, *DVIEW

E, *ERASE

ED, *DDEDIT

EL, *ELLIPSE

ER, *EXTERNALREFERENCES

EX, *EXTEND

EXIT, *QUIT

EXP, *EXPORT

EXT, *EXTRUDE

F, *FILLET

FI, *FILTER

FSHOT, *FLATSHOT

G, *GROUP

-G, *-GROUP

GD, *GRADIENT

GEO, *GEOGRAPHICLOCATION

GR, *DDGRIPS

H, *HATCH

-H, *-HATCH

HE, *HATCHEDIT

HI, *HIDE

I, *INSERT

-I, *-INSERT

IAD, *IMAGEADJUST

IAT, *IMAGEATTACH

ICL, *IMAGECLIP

IM, *IMAGE

-IM, *-IMAGE

IMP, *IMPORT

IN, *INTERSECT

INF, *INTERFERE

IO, *INSERTOBJ

J, *JOIN

L, *LINE

LA, *LAYER

-LA, *-LAYER

LE, *QLEADER

LEN, *LENGTHEN

LI, *LIST

LINEWEIGHT, *LWEIGHT

LO, *-LAYOUT

LS, *LIST

LT, *LINETYPE

-LT, *-LINETYPE

LTYPE, *LINETYPE

-LTYPE, *-LINETYPE

LTS, *LTSCALE

LW, *LWEIGHT

M, *MOVE

MA, *MATCHPROP

MAT, *MATERIALS

ME, *MEASURE

MI, *MIRROR

ML, *MLINE

MO, *PROPERTIES

MS, *MSPACE

MSM, *MARKUP

MT, *MTEXT

MV, *MVIEW

NORTH, *GEOGRAPHICLOCATION

NORTHDIR, *GEOGRAPHICLOCATION

O, *OFFSET

OP, *OPTIONS

ORBIT, *3DORBIT

OS, *OSNAP

-OS, *-OSNAP

P, *PAN

-P, *-PAN

PA, *PASTESPEC

PARAM, *BPARAMETER

PARTIALOPEN, *-PARTIALOPEN

PE, *PEDIT

PL, *PLINE

PO, *POINT

POL, *POLYGON

PR, *PROPERTIES

PRCLOSE, *PROPERTIESCLOSE

PROPS, *PROPERTIES

PRE, *PREVIEW

PRINT, *PLOT

PS, *PSPACE

PSOLID, *POLYSOLID

PTW, *PUBLISHTOWEB

PU, *PURGE

-PU, *-PURGE

PYR, *PYRAMID

QC, *QUICKCALC

R, *REDRAW

RA, *REDRAWALL

RC, *RENDERCROP

RE, *REGEN

REA, *REGENALL

REC, *RECTANG

REG, *REGION

REN, *RENAME

-REN, *-RENAME

REV, *REVOLVE

RO, *ROTATE

RP, *RENDERPRESETS

RPR, *RPREF

RR, *RENDER

RW, *RENDERWIN

S, *STRETCH

SC, *SCALE

SCR, *SCRIPT

SE, *DSETTINGS

SEC, *SECTION

SET, *SETVAR

SHA, *SHADEMODE

SL, *SLICE

SN, *SNAP

SO, *SOLID

SP, *SPELL

SPL, *SPLINE

SPLANE, *SECTIONPLANE

SPE, *SPLINEDIT

SSM, *SHEETSET

ST, *STYLE

STA, *STANDARDS

SU, *SUBTRACT

T, *MTEXT

-T, *-MTEXT

TA, *TABLET

TB, *TABLE

TH, *THICKNESS

TI, *TILEMODE

TO, *TOOLBAR

TOL, *TOLERANCE

TOR, *TORUS

TP, *TOOLPALETTES

TR, *TRIM

TS, *TABLESTYLE

UC, *UCSMAN

UN, *UNITS

-UN, *-UNITS

UNI, *UNION

V, *VIEW

-V, *-VIEW

VP, *DDVPOINT

-VP, *VPOINT

VS, *VSCURRENT

VSM, *VISUALSTYLES

-VSM, *-VISUALSTYLES

W, *WBLOCK

-W, *-WBLOCK

WE, *WEDGE

X, *EXPLODE

XA, *XATTACH

XB, *XBIND

-XB, *-XBIND

XC, *XCLIP

XL, *XLINE

XR, *XREF

-XR, *-XREF

Z, *ZOOM

; The following are alternative aliases and aliases as supplied

; in AutoCAD Release 13.

AV, *DSVIEWER

CP, *COPY

DIMALI, *DIMALIGNED

DIMANG, *DIMANGULAR

DIMBASE, *DIMBASELINE

DIMCONT, *DIMCONTINUE

DIMDIA, *DIMDIAMETER

DIMED, *DIMEDIT

DIMTED, *DIMTEDIT

DIMLIN, *DIMLINEAR

DIMORD, *DIMORDINATE

DIMRAD, *DIMRADIUS

DIMSTY, *DIMSTYLE

DIMOVER, *DIMOVERRIDE

LEAD, *LEADER

TM, *TILEMODE

; Aliases for Hyperlink/URL Release 14 compatibility

SAVEURL, *SAVE

OPENURL, *OPEN

INSERTURL, *INSERT

; Aliases for commands discontinued in AutoCAD 2000:

AAD, *DBCONNECT

AEX, *DBCONNECT

ALI, *DBCONNECT

ASQ, *DBCONNECT

ARO, *DBCONNECT

ASE, *DBCONNECT

DDATTDEF, *ATTDEF

DDATTEXT, *ATTEXT

DDCHPROP, *PROPERTIES

DDCOLOR, *COLOR

DDLMODES, *LAYER

DDLTYPE, *LINETYPE

DDMODIFY, *PROPERTIES

DDOSNAP, *OSNAP

DDUCS, *UCS

; Aliases for commands discontinued in AutoCAD 2004:

ACADBLOCKDIALOG, *BLOCK

ACADWBLOCKDIALOG, *WBLOCK

ADCENTER, *ADCENTER

BMAKE, *BLOCK

BMOD, *BLOCK

BPOLY, *BOUNDARY

CONTENT, *ADCENTER

DDATTE, *ATTEDIT

DDIM, *DIMSTYLE

DDINSERT, *INSERT

DDPLOTSTAMP, *PLOTSTAMP

DDRMODES, *DSETTINGS

DDSTYLE, *STYLE

DDUCS, *UCSMAN

DDUCSP, *UCSMAN

DDUNITS, *UNITS

DDVIEW, *VIEW

DIMHORIZONTAL, *DIMLINEAR

DIMROTATED, *DIMLINEAR

DIMVERTICAL, *DIMLINEAR

DOUGHNUT, *DONUT

DTEXT, *TEXT

DWFOUT, *PLOT

DXFIN, *OPEN

DXFOUT, *SAVEAS

PAINTER, *MATCHPROP

PREFERENCES, *OPTIONS

RECTANGLE, *RECTANG

SHADE, *SHADEMODE

VIEWPORTS, *VPORTS

; Aliases for commands discontinued in AutoCAD 2007:

RMAT, *MATERIALS

FOG, *RENDERENVIRONMENT

FINISH, *MATERIALS

SETUV, *MATERIALMAP

SHOWMAT, *LIST

RFILEOPT, *RENDERPRESETS

RENDSCR, *RENDERWIN

; -- User Defined Command Aliases --

; Make any changes or additions to the default AutoCAD command aliases in

; this section to ensure successful migration of these settings when you

; upgrade to the next version of AutoCAD. If a command alias appears more

; than once in this file, items in the User Defined Command Alias take

; precedence over duplicates that appear earlier in the file.

; **********----------********** ; No xlate ; DO NOT REMOVE

Bạn sửa lệnh mình cần sửa cho nó khác đi mặc định : ESC của ERASE, bạn có thể sửa nó là K chả hạn!

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Ko biết bác nào có bị giống em ko ạ? e dùng Cad 2010 và shop cs4 64 bit, ko hiểu sao dạo gần đây khi mở đồng thời 2 pm này thì phím Esc bên Cad lại mất tác dụng, mới đầu e còn tưởng bàn phím hỏng, chết cười.

Bác nào biết chỉ em với ạ! :unsure:

"Dạo gần đây" có nghĩa là lúc trước dùng đồng thời 2 phần mềm này không ảnh hưởng gì hết? Dùng riêng từng phần mềm thì không có hiện tượng này? Bạn cố gắng nhớ lại xem "gần đây" có cài thêm bất cứ 1 chương trình nào khác (dù là rất nhỏ)? Chẳng hạn như chương trình gõ tiếng Việt?

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

@anhvanyeuem : mình đã thử và ko đc bạn ạ.

@Chiron : bị khá lâu rồi, nhưng mình ko biết , lúc mới bị thì mình cứ nghĩ cái bàn phím nó có vấn đề, hoặc cad có vấn đề, mãi hôm qua mình mới biết lỗi là do mở shop đồng thời, nên trong thời gian đó mình có cài và remove nhiều pm, thành ra giờ chả biết nó là do cái nào . Hình như không có ai từng bị như mình thì phải.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

bạn thử restar lại máy rồi mở thứ tự từng chương trình ví dụ như cái này trước mở cái kia sau rồi ngược lại thử. ko bt được ko còn nếu ko đc thì bt cài lại :blush:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

@Chiron : bị khá lâu rồi, nhưng mình ko biết , lúc mới bị thì mình cứ nghĩ cái bàn phím nó có vấn đề, hoặc cad có vấn đề, mãi hôm qua mình mới biết lỗi là do mở shop đồng thời, nên trong thời gian đó mình có cài và remove nhiều pm, thành ra giờ chả biết nó là do cái nào . Hình như không có ai từng bị như mình thì phải.

Bạn thử làm theo cách của hoasybatdatdy xem sao, dùng phương pháp loại trừ nguyên nhân. Rất nhiều người dùng 2 phần mềm này song song nhưng không sao cả, như vậy đã loại trừ 2 thằng này "đụng" nhau. Bạn nên kiểm tra các chương trình kiểm soát bàn phím, chẳng hạn như phần mềm gõ tiếng Việt hay từ điển... các phần mềm chạy background. Tắt hết mấy hết phần mềm này rồi chạy từng thằng lại xem thằng nào gây nên lỗi và tìm cách khắc phục hoặc... loại trừ :wacko:.

Chúc bạn thành công.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

http://cdn.howtogeek.com/wp-content/uploads/2010/06/fix_esc_photoshop.zip

Bạn down file này về, giải nén rồi mở cùng photoshop hoặc photoshop element (tuỳ nhu cầu) thì sẽ dùng đc phím Esc trong Cad và các chương trình khác.

Xong việc bạn mở Task Mananger (Ctrl Arl Del) rồi tắt nó đi vì chương trình này không có giao diện.

Chúc vui.. :D

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

biggrin.pngbiggrin.pngbiggrin.png

2 lúa đề xuất phương án trị nút ESC xung đột giữa 2 phần mềm photoshop + autocad:

PA1: Không xài phần mềm nào trong cả 2 phần mềm trên.

PA2: Xài 2 CPU, 1 bàn phím, 1 chuột, 2 màn hình trong quá trình sử dụng. (Cách này không dùng cho 2 lúa hoặc tương đương)

PA3: Win8 + CS6 + Cad2013. (Cái này 2 lúa xài gần 1 năm không thấy lỗi trên)

biggrin.pngbiggrin.pngbiggrin.png

Hình đính kèm:

 

110802_chuyennghiep.jpg

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Trước mình cũng bị vấn đề này nhưng chỉ trên 1 máy. Vp có 1 dàn máy thiết kế 5 con thì chỉ 1 mình con máy mình ngồi bị, các máy khác cùng cấu hình, cài cùng 1 bản phần mềm (chung 1 bộ ghost) thì ko sao. Cuối cùng là mình đành phải sống chung với lũ.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×