Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
 • Thông báo

  • Nguyen Hoanh

   CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

   Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
ledung_xda

Gặp vấn đề khi sử dụng layon và layoff

Các bài được khuyến nghị

Mong mọi người giúp đỡ dùm:mình đang sử dụng Cad 2007,mình đang gặp vấn đề là vẫn sử dụng lệnh layiso bình thường nhưng không dùng được lệnh layon với layof.Mình đặt lệnh lại 1=layon,2=layoff,3=layiso,ban đầu vẫn sử dụng bình thường nhưng mấy hôm nay thi layon với layoff thi không dùng được trong khi layiso vẫn dùng được,mình đã gõ đúng tên lệnh layon,layoff đều không được.

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mong mọi người giúp đỡ dùm:mình đang sử dụng Cad 2007,mình đang gặp vấn đề là vẫn sử dụng lệnh layiso bình thường nhưng không dùng được lệnh layon với layof.Mình đặt lệnh lại 1=layon,2=layoff,3=layiso,ban đầu vẫn sử dụng bình thường nhưng mấy hôm nay thi layon với layoff thi không dùng được trong khi layiso vẫn dùng được,mình đã gõ đúng tên lệnh layon,layoff đều không được.

Bác tham khảo các bài liên quan ở phía dưới xem sao:

Vd: http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=20145

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn kiểm tra lại thử nếu như tất cả các bản vẽ đều bị như thế thì là lỗi của CAD, còn nếu như chỉ bị cho bản vẽ của bạn đang chỉnh sửa thì bạn xem lại khi đó bạn có dùng Lisp hay những ứng dụng mà bạn cài đặt thêm cho Cad chúng có đánh nhau không.

Bạn nên post bản vẽ đó lên hoặc lỗi của nó lên để mọi người giúp bạn.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

3A, *3DARRAY

HX, *Helix

3DMIRROR, *MIRROR3D

3DNavigate,*3DWALK

3DO, *3DORBIT

3DW, *3DWALK

3F, *3DFACE

3M, *3DMOVE

3P, *3DPOLY

3R, *3DROTATE

A, *ARC

AC, *BACTION

ADC, *ADCENTER

AECTOACAD, *-ExportToAutoCAD

AA, *AREA

AL, *ALIGN

3AL, *3DALIGN

AP, *APPLOAD

AR, *ARRAY

-AR, *-ARRAY

ATT, *ATTDEF

-ATT, *-ATTDEF

ATE, *ATTEDIT

-ATE, *-ATTEDIT

ATTE, *-ATTEDIT

B, *BLOCK

-B, *-BLOCK

BC, *BCLOSE

BE, *BEDIT

BH, *HATCH

BO, *BOUNDARY

-BO, *-BOUNDARY

BR, *BREAK

BS, *BSAVE

BVS, *BVSTATE

C, *CIRCLE

CAM, *CAMERA

CH, *PROPERTIES

-CH, *CHANGE

CHA, *CHAMFER

CHK, *CHECKSTANDARDS

CLI, *COMMANDLINE

COL, *COLOR

COLOUR, *COLOR

CO, *COPY

CP, *COPY

CT, *CTABLESTYLE

CYL, *CYLINDER

D, *DIMSTYLE

DAL, *DIMALIGNED

DAN, *DIMANGULAR

DAR, *DIMARC

JOG, *DIMJOGGED

DBA, *DIMBASELINE

DBC, *DBCONNECT

DC, *ADCENTER

DCE, *DIMCENTER

DCENTER, *ADCENTER

DCO, *DIMCONTINUE

DDA, *DIMDISASSOCIATE

DDI, *DIMDIAMETER

DED, *DIMEDIT

DI, *DIST

DIV, *DIVIDE

DJO, *DIMJOGGED

DLI, *DIMLINEAR

DO, *DONUT

DOR, *DIMORDINATE

DOV, *DIMOVERRIDE

DR, *DRAWORDER

DRA, *DIMRADIUS

DRE, *DIMREASSOCIATE

DRM, *DRAWINGRECOVERY

DS, *DSETTINGS

DST, *DIMSTYLE

DT, *TEXT

DV, *DVIEW

E, *ERASE

ED, *DDEDIT

EL, *ELLIPSE

ER, *EXTERNALREFERENCES

EX, *EXTEND

EXIT, *QUIT

EXP, *EXPORT

EXT, *EXTRUDE

F, *FILLET

FI, *FILTER

FSHOT, *FLATSHOT

G, *GROUP

-G, *-GROUP

GD, *GRADIENT

GEO, *GEOGRAPHICLOCATION

GR, *DDGRIPS

H, *HATCH

-H, *-HATCH

HE, *HATCHEDIT

HI, *HIDE

I, *INSERT

-I, *-INSERT

IAD, *IMAGEADJUST

IAT, *IMAGEATTACH

ICL, *IMAGECLIP

IM, *IMAGE

-IM, *-IMAGE

IMP, *IMPORT

IN, *INTERSECT

INF, *INTERFERE

IO, *INSERTOBJ

J, *JOIN

L, *LINE

LA, *LAYER

-LA, *-LAYER

LE, *QLEADER

LEN, *LENGTHEN

LI, *LIST

LINEWEIGHT, *LWEIGHT

LO, *-LAYOUT

LS, *LIST

LT, *LINETYPE

-LT, *-LINETYPE

LTYPE, *LINETYPE

-LTYPE, *-LINETYPE

LTS, *LTSCALE

LW, *LWEIGHT

M, *MOVE

MA, *MATCHPROP

MAT, *MATERIALS

ME, *MEASURE

MI, *MIRROR

ML, *MLINE

MO, *PROPERTIES

MS, *MSPACE

MSM, *MARKUP

MT, *MTEXT

MV, *MVIEW

NORTH, *GEOGRAPHICLOCATION

NORTHDIR, *GEOGRAPHICLOCATION

O, *OFFSET

OP, *OPTIONS

ORBIT, *3DORBIT

OS, *OSNAP

-OS, *-OSNAP

P, *PAN

-P, *-PAN

PA, *PASTESPEC

PARAM, *BPARAMETER

PARTIALOPEN, *-PARTIALOPEN

PE, *PEDIT

PL, *PLINE

PO, *POINT

POL, *POLYGON

PR, *PROPERTIES

PRCLOSE, *PROPERTIESCLOSE

PROPS, *PROPERTIES

PRE, *PREVIEW

PRINT, *PLOT

PS, *PSPACE

PSOLID, *POLYSOLID

PTW, *PUBLISHTOWEB

PU, *PURGE

-PU, *-PURGE

PYR, *PYRAMID

QC, *QUICKCALC

R, *REDRAW

RA, *REDRAWALL

RC, *RENDERCROP

RE, *REGEN

REA, *REGENALL

REC, *RECTANG

REG, *REGION

REN, *RENAME

-REN, *-RENAME

REV, *REVOLVE

RO, *ROTATE

RP, *RENDERPRESETS

RPR, *RPREF

RR, *RENDER

RW, *RENDERWIN

S, *STRETCH

SC, *SCALE

SCR, *SCRIPT

SE, *DSETTINGS

SEC, *SECTION

SET, *SETVAR

SHA, *SHADEMODE

SL, *SLICE

SN, *SNAP

SO, *SOLID

SP, *SPELL

SPL, *SPLINE

SPLANE, *SECTIONPLANE

SPE, *SPLINEDIT

SSM, *SHEETSET

ST, *STYLE

STA, *STANDARDS

SU, *SUBTRACT

T, *MTEXT

-T, *-MTEXT

TA, *TABLET

TB, *TABLE

TH, *THICKNESS

TI, *TILEMODE

TO, *TOOLBAR

TOL, *TOLERANCE

TOR, *TORUS

TP, *TOOLPALETTES

TR, *TRIM

TS, *TABLESTYLE

UC, *UCSMAN

UN, *UNITS

-UN, *-UNITS

UNI, *UNION

V, *VIEW

-V, *-VIEW

VP, *DDVPOINT

-VP, *VPOINT

VS, *VSCURRENT

VSM, *VISUALSTYLES

-VSM, *-VISUALSTYLES

W, *WBLOCK

-W, *-WBLOCK

WE, *WEDGE

X, *EXPLODE

XA, *XATTACH

XB, *XBIND

-XB, *-XBIND

XC, *XCLIP

XL, *XLINE

XR, *XREF

-XR, *-XREF

Z, *ZOOM

 

; The following are alternative aliases and aliases as supplied

; in AutoCAD Release 13.

 

AV, *DSVIEWER

CP, *COPY

DIMALI, *DIMALIGNED

DIMANG, *DIMANGULAR

DIMBASE, *DIMBASELINE

DIMCONT, *DIMCONTINUE

DIMDIA, *DIMDIAMETER

DIMED, *DIMEDIT

DIMTED, *DIMTEDIT

DIMLIN, *DIMLINEAR

DIMORD, *DIMORDINATE

DIMRAD, *DIMRADIUS

DIMSTY, *DIMSTYLE

DIMOVER, *DIMOVERRIDE

LEAD, *LEADER

TM, *TILEMODE

 

; Aliases for Hyperlink/URL Release 14 compatibility

SAVEURL, *SAVE

OPENURL, *OPEN

INSERTURL, *INSERT

 

; Aliases for commands discontinued in AutoCAD 2000:

AAD, *DBCONNECT

AEX, *DBCONNECT

ALI, *DBCONNECT

ASQ, *DBCONNECT

ARO, *DBCONNECT

ASE, *DBCONNECT

DDATTDEF, *ATTDEF

DDATTEXT, *ATTEXT

DDCHPROP, *PROPERTIES

DDCOLOR, *COLOR

DDLMODES, *LAYER

DDLTYPE, *LINETYPE

DDMODIFY, *PROPERTIES

DDOSNAP, *OSNAP

DDUCS, *UCS

 

; Aliases for commands discontinued in AutoCAD 2004:

ACADBLOCKDIALOG, *BLOCK

ACADWBLOCKDIALOG, *WBLOCK

ADCENTER, *ADCENTER

BMAKE, *BLOCK

BMOD, *BLOCK

BPOLY, *BOUNDARY

CONTENT, *ADCENTER

DDATTE, *ATTEDIT

DDIM, *DIMSTYLE

DDINSERT, *INSERT

DDPLOTSTAMP, *PLOTSTAMP

DDRMODES, *DSETTINGS

DDSTYLE, *STYLE

DDUCS, *UCSMAN

DDUCSP, *UCSMAN

DDUNITS, *UNITS

DDVIEW, *VIEW

DIMHORIZONTAL, *DIMLINEAR

DIMROTATED, *DIMLINEAR

DIMVERTICAL, *DIMLINEAR

DOUGHNUT, *DONUT

DTEXT, *TEXT

DWFOUT, *PLOT

DXFIN, *OPEN

DXFOUT, *SAVEAS

PAINTER, *MATCHPROP

PREFERENCES, *OPTIONS

RECTANGLE, *RECTANG

SHADE, *SHADEMODE

VIEWPORTS, *VPORTS

 

; Aliases for commands discontinued in AutoCAD 2007:

RMAT, *MATERIALS

FOG, *RENDERENVIRONMENT

FINISH, *MATERIALS

SETUV, *MATERIALMAP

SHOWMAT, *LIST

RFILEOPT, *RENDERPRESETS

RENDSCR, *RENDERWIN

 

; -- User Defined Command Aliases --

; Make any changes or additions to the default AutoCAD command aliases in

; this section to ensure successful migration of these settings when you

; upgrade to the next version of AutoCAD. If a command alias appears more

; than once in this file, items in the User Defined Command Alias take

; precedence over duplicates that appear earlier in the file.

; **********----------********** ; No xlate ; DO NOT REMOVE

 

L1, *ltscale

3dar, *3darray

ro3d, *rotate3d

mi3d, *mirror3d

c1, *change

v1, *vpoint

d1, *dimlfac

d2, *dimscale

D4, *DIMADEC

d5, *dimtol

s1, *solprof

mst, *mstretch

lo, *layoff

ln, *layon

cyl, *cylinder

ad, *adcenter

35, *extrim

BH, *BHATCH

dx, *dxbin

d3, *dimdec

H, *BHATCH

-H, *HATCH

LO1, *-LAYOUT

 

" bạn copy toàn bọ các phần trên vào Tools->Customize->EditProgram vào acad Notepad rồi save lại xong tắt cad đi rồi mở lại thử đc ko

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×