Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Gặp vấn đề khi sử dụng layon và layoff


 • Please log in to reply
6 replies to this topic

#1 ledung_xda

ledung_xda

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 6 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 05 January 2012 - 03:42 PM

Mong mọi người giúp đỡ dùm:mình đang sử dụng Cad 2007,mình đang gặp vấn đề là vẫn sử dụng lệnh layiso bình thường nhưng không dùng được lệnh layon với layof.Mình đặt lệnh lại 1=layon,2=layoff,3=layiso,ban đầu vẫn sử dụng bình thường nhưng mấy hôm nay thi layon với layoff thi không dùng được trong khi layiso vẫn dùng được,mình đã gõ đúng tên lệnh layon,layoff đều không được.
 • 2

#2 I m a Loner

I m a Loner

  biết vẽ arc

 • Members
 • PipPip
 • 47 Bài viết
Điểm đánh giá: 15 (tàm tạm)

Đã gửi 05 January 2012 - 03:47 PM

Mong mọi người giúp đỡ dùm:mình đang sử dụng Cad 2007,mình đang gặp vấn đề là vẫn sử dụng lệnh layiso bình thường nhưng không dùng được lệnh layon với layof.Mình đặt lệnh lại 1=layon,2=layoff,3=layiso,ban đầu vẫn sử dụng bình thường nhưng mấy hôm nay thi layon với layoff thi không dùng được trong khi layiso vẫn dùng được,mình đã gõ đúng tên lệnh layon,layoff đều không được.

Bác tham khảo các bài liên quan ở phía dưới xem sao:
Vd: http://www.cadviet.c...showtopic=20145
 • 0


#3 cd2k44

cd2k44

  Edu level: li5

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 648 Bài viết
Điểm đánh giá: 122 (tàm tạm)

Đã gửi 05 January 2012 - 03:48 PM

Không được nhưng cũng phải bik nó báo lỗi gì chứ bạn
 • 0

#4 avi612

avi612

  biết lệnh move

 • Members
 • PipPipPip
 • 126 Bài viết
Điểm đánh giá: 15 (tàm tạm)

Đã gửi 06 January 2012 - 09:53 AM

Bạn kiểm tra lại thử nếu như tất cả các bản vẽ đều bị như thế thì là lỗi của CAD, còn nếu như chỉ bị cho bản vẽ của bạn đang chỉnh sửa thì bạn xem lại khi đó bạn có dùng Lisp hay những ứng dụng mà bạn cài đặt thêm cho Cad chúng có đánh nhau không.
Bạn nên post bản vẽ đó lên hoặc lỗi của nó lên để mọi người giúp bạn.
 • 0

#5 hoasybatdatdy

hoasybatdatdy

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 25 Bài viết
Điểm đánh giá: 3 (bình thường)

Đã gửi 06 January 2012 - 10:00 AM

3A, *3DARRAY
HX, *Helix
3DMIRROR, *MIRROR3D
3DNavigate,*3DWALK
3DO, *3DORBIT
3DW, *3DWALK
3F, *3DFACE
3M, *3DMOVE
3P, *3DPOLY
3R, *3DROTATE
A, *ARC
AC, *BACTION
ADC, *ADCENTER
AECTOACAD, *-ExportToAutoCAD
AA, *AREA
AL, *ALIGN
3AL, *3DALIGN
AP, *APPLOAD
AR, *ARRAY
-AR, *-ARRAY
ATT, *ATTDEF
-ATT, *-ATTDEF
ATE, *ATTEDIT
-ATE, *-ATTEDIT
ATTE, *-ATTEDIT
B, *BLOCK
-B, *-BLOCK
BC, *BCLOSE
BE, *BEDIT
BH, *HATCH
BO, *BOUNDARY
-BO, *-BOUNDARY
BR, *BREAK
BS, *BSAVE
BVS, *BVSTATE
C, *CIRCLE
CAM, *CAMERA
CH, *PROPERTIES
-CH, *CHANGE
CHA, *CHAMFER
CHK, *CHECKSTANDARDS
CLI, *COMMANDLINE
COL, *COLOR
COLOUR, *COLOR
CO, *COPY
CP, *COPY
CT, *CTABLESTYLE
CYL, *CYLINDER
D, *DIMSTYLE
DAL, *DIMALIGNED
DAN, *DIMANGULAR
DAR, *DIMARC
JOG, *DIMJOGGED
DBA, *DIMBASELINE
DBC, *DBCONNECT
DC, *ADCENTER
DCE, *DIMCENTER
DCENTER, *ADCENTER
DCO, *DIMCONTINUE
DDA, *DIMDISASSOCIATE
DDI, *DIMDIAMETER
DED, *DIMEDIT
DI, *DIST
DIV, *DIVIDE
DJO, *DIMJOGGED
DLI, *DIMLINEAR
DO, *DONUT
DOR, *DIMORDINATE
DOV, *DIMOVERRIDE
DR, *DRAWORDER
DRA, *DIMRADIUS
DRE, *DIMREASSOCIATE
DRM, *DRAWINGRECOVERY
DS, *DSETTINGS
DST, *DIMSTYLE
DT, *TEXT
DV, *DVIEW
E, *ERASE
ED, *DDEDIT
EL, *ELLIPSE
ER, *EXTERNALREFERENCES
EX, *EXTEND
EXIT, *QUIT
EXP, *EXPORT
EXT, *EXTRUDE
F, *FILLET
FI, *FILTER
FSHOT, *FLATSHOT
G, *GROUP
-G, *-GROUP
GD, *GRADIENT
GEO, *GEOGRAPHICLOCATION
GR, *DDGRIPS
H, *HATCH
-H, *-HATCH
HE, *HATCHEDIT
HI, *HIDE
I, *INSERT
-I, *-INSERT
IAD, *IMAGEADJUST
IAT, *IMAGEATTACH
ICL, *IMAGECLIP
IM, *IMAGE
-IM, *-IMAGE
IMP, *IMPORT
IN, *INTERSECT
INF, *INTERFERE
IO, *INSERTOBJ
J, *JOIN
L, *LINE
LA, *LAYER
-LA, *-LAYER
LE, *QLEADER
LEN, *LENGTHEN
LI, *LIST
LINEWEIGHT, *LWEIGHT
LO, *-LAYOUT
LS, *LIST
LT, *LINETYPE
-LT, *-LINETYPE
LTYPE, *LINETYPE
-LTYPE, *-LINETYPE
LTS, *LTSCALE
LW, *LWEIGHT
M, *MOVE
MA, *MATCHPROP
MAT, *MATERIALS
ME, *MEASURE
MI, *MIRROR
ML, *MLINE
MO, *PROPERTIES
MS, *MSPACE
MSM, *MARKUP
MT, *MTEXT
MV, *MVIEW
NORTH, *GEOGRAPHICLOCATION
NORTHDIR, *GEOGRAPHICLOCATION
O, *OFFSET
OP, *OPTIONS
ORBIT, *3DORBIT
OS, *OSNAP
-OS, *-OSNAP
P, *PAN
-P, *-PAN
PA, *PASTESPEC
PARAM, *BPARAMETER
PARTIALOPEN, *-PARTIALOPEN
PE, *PEDIT
PL, *PLINE
PO, *POINT
POL, *POLYGON
PR, *PROPERTIES
PRCLOSE, *PROPERTIESCLOSE
PROPS, *PROPERTIES
PRE, *PREVIEW
PRINT, *PLOT
PS, *PSPACE
PSOLID, *POLYSOLID
PTW, *PUBLISHTOWEB
PU, *PURGE
-PU, *-PURGE
PYR, *PYRAMID
QC, *QUICKCALC
R, *REDRAW
RA, *REDRAWALL
RC, *RENDERCROP
RE, *REGEN
REA, *REGENALL
REC, *RECTANG
REG, *REGION
REN, *RENAME
-REN, *-RENAME
REV, *REVOLVE
RO, *ROTATE
RP, *RENDERPRESETS
RPR, *RPREF
RR, *RENDER
RW, *RENDERWIN
S, *STRETCH
SC, *SCALE
SCR, *SCRIPT
SE, *DSETTINGS
SEC, *SECTION
SET, *SETVAR
SHA, *SHADEMODE
SL, *SLICE
SN, *SNAP
SO, *SOLID
SP, *SPELL
SPL, *SPLINE
SPLANE, *SECTIONPLANE
SPE, *SPLINEDIT
SSM, *SHEETSET
ST, *STYLE
STA, *STANDARDS
SU, *SUBTRACT
T, *MTEXT
-T, *-MTEXT
TA, *TABLET
TB, *TABLE
TH, *THICKNESS
TI, *TILEMODE
TO, *TOOLBAR
TOL, *TOLERANCE
TOR, *TORUS
TP, *TOOLPALETTES
TR, *TRIM
TS, *TABLESTYLE
UC, *UCSMAN
UN, *UNITS
-UN, *-UNITS
UNI, *UNION
V, *VIEW
-V, *-VIEW
VP, *DDVPOINT
-VP, *VPOINT
VS, *VSCURRENT
VSM, *VISUALSTYLES
-VSM, *-VISUALSTYLES
W, *WBLOCK
-W, *-WBLOCK
WE, *WEDGE
X, *EXPLODE
XA, *XATTACH
XB, *XBIND
-XB, *-XBIND
XC, *XCLIP
XL, *XLINE
XR, *XREF
-XR, *-XREF
Z, *ZOOM

; The following are alternative aliases and aliases as supplied
; in AutoCAD Release 13.

AV, *DSVIEWER
CP, *COPY
DIMALI, *DIMALIGNED
DIMANG, *DIMANGULAR
DIMBASE, *DIMBASELINE
DIMCONT, *DIMCONTINUE
DIMDIA, *DIMDIAMETER
DIMED, *DIMEDIT
DIMTED, *DIMTEDIT
DIMLIN, *DIMLINEAR
DIMORD, *DIMORDINATE
DIMRAD, *DIMRADIUS
DIMSTY, *DIMSTYLE
DIMOVER, *DIMOVERRIDE
LEAD, *LEADER
TM, *TILEMODE

; Aliases for Hyperlink/URL Release 14 compatibility
SAVEURL, *SAVE
OPENURL, *OPEN
INSERTURL, *INSERT

; Aliases for commands discontinued in AutoCAD 2000:
AAD, *DBCONNECT
AEX, *DBCONNECT
ALI, *DBCONNECT
ASQ, *DBCONNECT
ARO, *DBCONNECT
ASE, *DBCONNECT
DDATTDEF, *ATTDEF
DDATTEXT, *ATTEXT
DDCHPROP, *PROPERTIES
DDCOLOR, *COLOR
DDLMODES, *LAYER
DDLTYPE, *LINETYPE
DDMODIFY, *PROPERTIES
DDOSNAP, *OSNAP
DDUCS, *UCS

; Aliases for commands discontinued in AutoCAD 2004:
ACADBLOCKDIALOG, *BLOCK
ACADWBLOCKDIALOG, *WBLOCK
ADCENTER, *ADCENTER
BMAKE, *BLOCK
BMOD, *BLOCK
BPOLY, *BOUNDARY
CONTENT, *ADCENTER
DDATTE, *ATTEDIT
DDIM, *DIMSTYLE
DDINSERT, *INSERT
DDPLOTSTAMP, *PLOTSTAMP
DDRMODES, *DSETTINGS
DDSTYLE, *STYLE
DDUCS, *UCSMAN
DDUCSP, *UCSMAN
DDUNITS, *UNITS
DDVIEW, *VIEW
DIMHORIZONTAL, *DIMLINEAR
DIMROTATED, *DIMLINEAR
DIMVERTICAL, *DIMLINEAR
DOUGHNUT, *DONUT
DTEXT, *TEXT
DWFOUT, *PLOT
DXFIN, *OPEN
DXFOUT, *SAVEAS
PAINTER, *MATCHPROP
PREFERENCES, *OPTIONS
RECTANGLE, *RECTANG
SHADE, *SHADEMODE
VIEWPORTS, *VPORTS

; Aliases for commands discontinued in AutoCAD 2007:
RMAT, *MATERIALS
FOG, *RENDERENVIRONMENT
FINISH, *MATERIALS
SETUV, *MATERIALMAP
SHOWMAT, *LIST
RFILEOPT, *RENDERPRESETS
RENDSCR, *RENDERWIN

; -- User Defined Command Aliases --
; Make any changes or additions to the default AutoCAD command aliases in
; this section to ensure successful migration of these settings when you
; upgrade to the next version of AutoCAD. If a command alias appears more
; than once in this file, items in the User Defined Command Alias take
; precedence over duplicates that appear earlier in the file.
; **********----------********** ; No xlate ; DO NOT REMOVE

L1, *ltscale
3dar, *3darray
ro3d, *rotate3d
mi3d, *mirror3d
c1, *change
v1, *vpoint
d1, *dimlfac
d2, *dimscale
D4, *DIMADEC
d5, *dimtol
s1, *solprof
mst, *mstretch
lo, *layoff
ln, *layon
cyl, *cylinder
ad, *adcenter
35, *extrim
BH, *BHATCH
dx, *dxbin
d3, *dimdec
H, *BHATCH
-H, *HATCH
LO1, *-LAYOUT

" bạn copy toàn bọ các phần trên vào Tools->Customize->EditProgram vào acad Notepad rồi save lại xong tắt cad đi rồi mở lại thử đc ko
 • 1

#6 ledung_xda

ledung_xda

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 6 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 07 January 2012 - 04:38 PM

Cảm ơn các bác đã đóng góp ý kiến!Mình cài lại Cad thì sử dụng được rồi.
 • 0

#7 hoasybatdatdy

hoasybatdatdy

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 25 Bài viết
Điểm đánh giá: 3 (bình thường)

Đã gửi 09 January 2012 - 08:56 AM

ban lam theo cach minh thi khoi mac cong cai lai, mat thoi gian lam
 • 0