Jump to content
Invision Community
Sign in to follow this  
kegiaumat

OBject ARX

Recommended Posts

kegiaumat    2

Bên bọn tàu khựa nó có trang http://www.objectarx.net/forum.php nhưng mà em đăng kí rồi sao nó vẫn ko cho đọc bài của nó nhỉ. Em đi tìm tài liệu của cái này nhiều lắm rồi mà ko thấy đâu cả bác nào có tài liệu nào em xin (hoặc ngoài thị trường nó có bán quyển sách nào chỉ em với).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×