Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

[Nhờ chỉnh sửa]Lisp tính tổng độ dài đoạn thẳng.


 • Please log in to reply
40 replies to this topic

#1 minhtu2004

minhtu2004

  biết lệnh break

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 220 Bài viết
Điểm đánh giá: 35 (tàm tạm)

Đã gửi 05 April 2012 - 02:37 PM

-Mình tìm trên diễn đàn có lisp tính độ dài các đoạn thẳng và có chỉnh sửa lại theo nhu cầu công việc. Nhưng có 1 điểm không biết phải làm sao để làm tròn số lên 0.5m.
VD: Tổng độ dài các đoạn thẳng là 19213m mình muốn làm tròn lên 19500m.Còn 19501m thì làm tròn lên 20000m. Tóm lại là làm tròn từ 001--->499 = 500 và từ 501--->999 =1000

;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=3778
(defun add_mline ()
(foreach e_record_sub e_record
(cond ((= 10 (car e_record_sub))
(setq pt1 (cdr e_record_sub)
mline_len 0.0
)
)
((= 11 (car e_record_sub))
(setq pt2 (cdr e_record_sub)
mline_len (+ mline_len (distance pt2 pt1))
pt1 pt2
)
)
)
)
(setq tot_len (+ tot_len mline_len))
(ssdel e_name ss)
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun C:tg (/ tot_len ss e_name e_record e_type)
(setq tot_len 0.0)
(setq ss (ssget))
(if (null ss)
(exit)
)
(while (> (sslength ss) 0)
(setq e_name (ssname ss 0))
(setq e_record (entget e_name))
(setq e_type (cdr (assoc '0 e_record)))
(cond ((wcmatch e_type "LINE,ARC,CIRCLE,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE")
(command "lengthen" e_name "")
(setq tot_len (+ tot_len (getvar "PERIMETER")))
(ssdel e_name ss)
)
((wcmatch e_type "MLINE") (add_mline))
(e_type (ssdel e_name ss))
)
)
(setq p (getpoint "\n Chon diem nhap ket qua" ))
(setq i (getreal "\n Chieu cao ha xuong" ))
(setq h (getreal "\n Nhap chieu cao text ket qua "))
(command "text" p h "0" (strcat(rtos tot_len 2 0)"/" (rtos i 2 0)))
;(prompt (strcat "\nTotal length is: " (rtos tot_len 2 2)))
(princ)
)
http://www.cadviet.c...3/35974_cad.dwg
Xin cám ơn mong mọi người giúp đỡ.
 • 0

-Nhận thực hiện bản vẽ 3D bằng revit.
-Liên hệ: 01664793290.


#2 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5543 Bài viết
Điểm đánh giá: 2669 (tuyệt vời)

Đã gửi 05 April 2012 - 02:47 PM

-Mình tìm trên diễn đàn có lisp tính độ dài các đoạn thẳng và có chỉnh sửa lại theo nhu cầu công việc. Nhưng có 1 điểm không biết phải làm sao để làm tròn số lên 0.5m.
VD: Tổng độ dài các đoạn thẳng là 19213m mình muốn làm tròn lên 19500m.Còn 19501m thì làm tròn lên 20000m. Tóm lại là làm tròn từ 001--->499 = 500 và từ 501--->999 =1000
http://www.cadviet.c...3/35974_cad.dwg
Xin cám ơn mong mọi người giúp đỡ.

Bạn sử dụng hàm làm tròn số này:

(defun LAM_TRON(so tron)
(if (= (rem so tron) 0)
so
(* tron (+ 1 (fix (/ so tron))))))
VD1: (LAM_TRON 20501 500) = 21000
VD2: (LAM_TRON 20471 500) = 20500
 • 1

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#3 minhtu2004

minhtu2004

  biết lệnh break

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 220 Bài viết
Điểm đánh giá: 35 (tàm tạm)

Đã gửi 05 April 2012 - 02:59 PM

Bạn sử dụng hàm làm tròn số này:


(defun LAM_TRON(so tron)
(if (= (rem so tron) 0)
so
(* tron (+ 1 (fix (/ so tron))))))
VD1: (LAM_TRON 20501 500) = 21000
VD2: (LAM_TRON 20471 500) = 20500

-Cám ơn đã giúp đỡ. Làm phiền bạn hướng dẫn chèn đoạn code đó như thế nào mình chưa hiểu về lisp nhiều lắm.
 • 0

-Nhận thực hiện bản vẽ 3D bằng revit.
-Liên hệ: 01664793290.


#4 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5543 Bài viết
Điểm đánh giá: 2669 (tuyệt vời)

Đã gửi 05 April 2012 - 03:13 PM

-Cám ơn đã giúp đỡ. Làm phiền bạn hướng dẫn chèn đoạn code đó như thế nào mình chưa hiểu về lisp nhiều lắm.

1). Copy đoạn code của tôi paste vào đầu hoặc cuối lisp
2). Sửa dòng này: (rtos tot_len 2 2)
Thành: (rtos (LAM_TRON tot_len 500) 2 2)
 • 1

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#5 minhtu2004

minhtu2004

  biết lệnh break

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 220 Bài viết
Điểm đánh giá: 35 (tàm tạm)

Đã gửi 05 April 2012 - 03:19 PM

-Thank bạn nhiều. Biết được thêm 1 hàm mới.
 • 0

-Nhận thực hiện bản vẽ 3D bằng revit.
-Liên hệ: 01664793290.


#6 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5543 Bài viết
Điểm đánh giá: 2669 (tuyệt vời)

Đã gửi 05 April 2012 - 03:22 PM

-Thank bạn nhiều. Biết được thêm 1 hàm mới.

Chả có hàm nào là mới. Đây là hàm do tôi tự viết chứ không phải hàm của lisp. Muốn dùng được nó thì phải copy và paste vào lisp.
 • 1

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#7 minhtu2004

minhtu2004

  biết lệnh break

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 220 Bài viết
Điểm đánh giá: 35 (tàm tạm)

Đã gửi 05 April 2012 - 03:36 PM

Chả có hàm nào là mới. Đây là hàm do tôi tự viết chứ không phải hàm của lisp. Muốn dùng được nó thì phải copy và paste vào lisp.

uh ý mình là cai ham tự tạo này đấy hehe.
 • 0

-Nhận thực hiện bản vẽ 3D bằng revit.
-Liên hệ: 01664793290.


#8 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4329 Bài viết
Điểm đánh giá: 3830 (đỉnh cao)

Đã gửi 05 April 2012 - 03:47 PM

Bạn sử dụng hàm làm tròn số này:


(defun LAM_TRON(so tron)
(if (= (rem so tron) 0)
so
(* tron (+ 1 (fix (/ so tron))))))
VD1: (LAM_TRON 20501 500) = 21000
VD2: (LAM_TRON 20471 500) = 20500

Lisp làm tròn ngắn gọn hơn :


(defun Rnd-tron (so tron)
(- so (rem so tron) (- tron))
)

VD1: (Rnd-tron 20501 500) -> 21000
VD2: (Rnd-tron 20471 500) -> 20500
 • 1

#9 nickao_12

nickao_12

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 4 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 11 June 2012 - 12:02 PM

Xin các bác trong diễn đàn chỉnh sửa lisp tính tổng chiều dài để kết quả được ghi bằng Text không? Được như vậy thì tốt quá. Thanks!
 • 0

#10 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5543 Bài viết
Điểm đánh giá: 2669 (tuyệt vời)

Đã gửi 11 June 2012 - 12:21 PM

Xin các bác trong diễn đàn chỉnh sửa lisp tính tổng chiều dài để kết quả được ghi bằng Text không? Được như vậy thì tốt quá. Thanks!

Lisp đâu bạn?
 • 0

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#11 Chiron

Chiron

  biết dimradius

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 312 Bài viết
Điểm đánh giá: 90 (tàm tạm)

Đã gửi 11 June 2012 - 12:41 PM

Xin các bác trong diễn đàn chỉnh sửa lisp tính tổng chiều dài để kết quả được ghi bằng Text không? Được như vậy thì tốt quá. Thanks!

Hi vọng đúng cái bạn cần.


;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=763
(defun add_mline ()
(foreach e_record_sub e_record
(cond ((= 10 (car e_record_sub))
(setq pt1 (cdr e_record_sub)
mline_len 0.0
)
)
((= 11 (car e_record_sub))
(setq pt2 (cdr e_record_sub)
mline_len (+ mline_len (distance pt2 pt1))
pt1 pt2
)
)
)
)
(setq tot_len (+ tot_len mline_len))
(ssdel e_name ss)
)

(defun C:tg (/ tot_len ss e_name e_record e_type txtpnt txtht)
(setq tot_len 0.0)
(setq ss (ssget))
(if (null ss)
(exit)
)
(while (> (sslength ss) 0)
(setq e_name (ssname ss 0))
(setq e_record (entget e_name))
(setq e_type (cdr (assoc '0 e_record)))
(cond ((wcmatch e_type
"LINE,ARC,CIRCLE,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE"
)
(command "lengthen" e_name "")
(setq tot_len (+ tot_len (getvar "PERIMETER")))
(ssdel e_name ss)
)
((wcmatch e_type "MLINE") (add_mline))
(e_type (ssdel e_name ss))
)
)
(setq txtpnt (getpoint "\nSpecify start point of text."))
(setq txtht
(getdist (strcat "\nSpecify height <"
(rtos (getvar "textsize") 2 2)
">: "
)
)
)
(if (null txtht)
(setq txtht (getvar "textsize"))
)
(command "text"
"m"
txtpnt
txtht
0
(strcat (rtos (/ tot_len 1000) 2 2) "m")
)
(princ)
)


 • 0

#12 f4_ars

f4_ars

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 4 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 11 October 2012 - 03:51 PM

Các bác cho hỏi là: em tính nhiều lần chiều dài như thế và có yêu cầu là:
1. Ghi đè kết quả lên định dạng text trên bản vẽ
2. Xuất tất cả kết quả của từng lần theo thứ tự ra 1 file txt (hoặc file excell).
Các bác giúp em với. Thanks các bác nhiều.
 • 0

#13 dothanhdatvtchd

dothanhdatvtchd

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 27 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 12 October 2012 - 09:04 AM

Em cũng có thắc mắc như bác f4_ars. Điều kiện:
1. Ghi đè kết quả lên text
2. Xuất các giá trị ra file txt
Các bác giúp em với
 • 0

#14 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5543 Bài viết
Điểm đánh giá: 2669 (tuyệt vời)

Đã gửi 12 October 2012 - 09:10 AM

2 bạn f4_arsdothanhdavtchf đặt đề lại từ đầu, gồm những công đoạn gì. Bởi hơi khó hiểu khi đề ra nửa chừng. Cái này chắc không khó.
 • 0

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#15 dothanhdatvtchd

dothanhdatvtchd

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 27 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 12 October 2012 - 09:52 AM

2 bạn f4_arsdothanhdavtchf đặt đề lại từ đầu, gồm những công đoạn gì. Bởi hơi khó hiểu khi đề ra nửa chừng. Cái này chắc không khó.

Bác giúp em chỉnh lisp theo các bước này với:
1. Chọn các đối tượng cần tính tổng chiều dài (tỉ lệ theo dimstyle hiện hành) _ Lần thứ nhất
2. ghi đè kết quả lên text có sẵn trên bản vẽ
3. Chọn các đối tượng cần tính tổng chiều dài _ Lần 2
4. Ghi đè kq lên text trên bản vẽ
5. Lặp lại bước 1,2
....
Cuối cùng: Nhấn "Space" để kết thúc lệnh. Hỏi có xuất ra file txt không? Nơi lưu file. (Hoặc file excell càng tốt bác ạ)
Tổng 1 =...
Tổng 2=...
.....
Cám ơn bác nhiều. Em mới biết sơ qua lisp nên chưa biết hết các hàm, ko cop được đoạn code. Bác giải thích đoạn code hộ em thì tốt quá ạ :D
 • 0

#16 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5543 Bài viết
Điểm đánh giá: 2669 (tuyệt vời)

Đã gửi 12 October 2012 - 10:48 PM

Viết nhanh cho bạn đây.


;Doan Van Ha - CADViet.com - Ngay 13/10/2012
;Muc dich: Tinh tong chieu dai cac doi tuong, ghi len text, ghi ra file.
(defun C:HA ( / tl lst ss entlst cdai a z)
(vl-load-com)
(setq tl (getreal "\nHe so ti le: "))
(while
(and
(princ "\nChon cac doi tuong can tinh chieu dai...")
(setq ss (ssget '((0 . "*LINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE")))))
(setq entlst (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
(setq cdai 0)
(foreach ent entlst
(setq cdai (+ cdai (/ (vlax-curve-getDistAtParam ent (vlax-curve-getEndParam ent)) tl))))
(setq a (assoc 1 (entget (setq ent (car (entsel "Chon Text de nhap chieu dai..."))))))
(entmod (subst (cons 1 (rtos cdai 2 2)) a (entget ent)))
(setq lst (cons cdai lst)))
(if (not ss)
(progn
(initget "Y N")
(setq ghi (getkword "\nBan muon luu file khong?[Y/N] <Y>: "))
(if (or (= ghi "Y") (= ghi nil))
(progn
(setq fn (getfiled "Chon file de xuat ket qua" "" "txt" 1))
(setq pw (open fn "w"))
(setq z 0 lst (reverse lst))
(repeat (length lst)
(princ (strcat "Tong " (itoa (1+ z)) " = " (rtos (nth z lst) 2 2) "\n") pw)
(setq z (1+ z)))
(close pw)))))
(princ))
P/S: bổ sung 17h-13/10/2012
 • 1

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#17 dothanhdatvtchd

dothanhdatvtchd

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 27 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 12 October 2012 - 10:53 PM

Viết nhanh cho bạn đây.;Doan Van Ha - CADViet.com - Ngay 22/4/2012
;Muc dich: Tinh tong chieu dai cac doi tuong, ghi len text, ghi ra file.
(defun C:HA ()
(vl-load-com)
(setq lst '())
(while (setq ss (ssget '((0 . "*LINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE"))))
(setq entlst (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
(setq cdai 0)
(foreach ent entlst
(setq cdai (+ cdai (vlax-curve-getDistAtParam ent (vlax-curve-getEndParam ent)))))
(setq a (assoc 1 (entget (setq ent (car (entsel "Chon Text de nhap chieu dai..."))))))
(entmod (subst (cons 1 (rtos cdai 2 2)) a (entget ent)))
(setq lst (cons cdai lst)))
(if (not ss)
(progn
(initget "Y N")
(setq ghi (getkword "\nGhi ra file <Y>: "))
(if (or (= ghi "Y") (= ghi nil))
(progn
(setq fn (getfiled "Chon file de xuat ket qua" "" "txt" 1))
(setq pw (open fn "w"))
(setq z 0 lst (reverse lst))
(repeat (length lst)
(princ (strcat "Tong " (itoa (1+ z)) " = " (rtos (nth z lst) 2 2) "\n") pw)
(setq z (1+ z)))
(close pw)))))
(princ))

Rất cảm ơn bác. Chưa test nhưng em cảm ơn vì muộn rồi mà bác còn nhiệt tình vậy :D Cảm ơn bác
 • 0

#18 dothanhdatvtchd

dothanhdatvtchd

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 27 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 12 October 2012 - 11:05 PM

Viết nhanh cho bạn đây.;Doan Van Ha - CADViet.com - Ngay 22/4/2012
;Muc dich: Tinh tong chieu dai cac doi tuong, ghi len text, ghi ra file.
(defun C:HA ()
(vl-load-com)
(setq lst '())
(while (setq ss (ssget '((0 . "*LINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE"))))
(setq entlst (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
(setq cdai 0)
(foreach ent entlst
(setq cdai (+ cdai (vlax-curve-getDistAtParam ent (vlax-curve-getEndParam ent)))))
(setq a (assoc 1 (entget (setq ent (car (entsel "Chon Text de nhap chieu dai..."))))))
(entmod (subst (cons 1 (rtos cdai 2 2)) a (entget ent)))
(setq lst (cons cdai lst)))
(if (not ss)
(progn
(initget "Y N")
(setq ghi (getkword "\nGhi ra file <Y>: "))
(if (or (= ghi "Y") (= ghi nil))
(progn
(setq fn (getfiled "Chon file de xuat ket qua" "" "txt" 1))
(setq pw (open fn "w"))
(setq z 0 lst (reverse lst))
(repeat (length lst)
(princ (strcat "Tong " (itoa (1+ z)) " = " (rtos (nth z lst) 2 2) "\n") pw)
(setq z (1+ z)))
(close pw)))))
(princ))


Viết nhanh cho bạn đây.;Doan Van Ha - CADViet.com - Ngay 22/4/2012
;Muc dich: Tinh tong chieu dai cac doi tuong, ghi len text, ghi ra file.
(defun C:HA ()
(vl-load-com)
(setq lst '())
(while (setq ss (ssget '((0 . "*LINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE"))))
(setq entlst (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
(setq cdai 0)
(foreach ent entlst
(setq cdai (+ cdai (vlax-curve-getDistAtParam ent (vlax-curve-getEndParam ent)))))
(setq a (assoc 1 (entget (setq ent (car (entsel "Chon Text de nhap chieu dai..."))))))
(entmod (subst (cons 1 (rtos cdai 2 2)) a (entget ent)))
(setq lst (cons cdai lst)))
(if (not ss)
(progn
(initget "Y N")
(setq ghi (getkword "\nGhi ra file <Y>: "))
(if (or (= ghi "Y") (= ghi nil))
(progn
(setq fn (getfiled "Chon file de xuat ket qua" "" "txt" 1))
(setq pw (open fn "w"))
(setq z 0 lst (reverse lst))
(repeat (length lst)
(princ (strcat "Tong " (itoa (1+ z)) " = " (rtos (nth z lst) 2 2) "\n") pw)
(setq z (1+ z)))
(close pw)))))
(princ))

Bác Ha ạ. Có vài điểm chưa đúng lắm bác ạ:
1. Lisp trên tính chiều dài theo tỉ lệ 1:1
2. Ý em thì các bước là: Tính tổng chiều dài lần 1, sửa vào text 1, tiếp theo tính chiều dài lần 2 luôn, sửa lần 2, rồi tính chiều dài lần 3 luôn, sửa lần 3 luôn... Khi muốn kết thúc thì gõ dấu cách( sau khi sửa text), rồi hỏi: Có lưu không.
Bác giúp em lần nữa với/
Thanks bác
 • 0

#19 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5543 Bài viết
Điểm đánh giá: 2669 (tuyệt vời)

Đã gửi 12 October 2012 - 11:12 PM

đúng vậy mà, mỗi lần sửa vào 1 text
 • 0

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#20 dothanhdatvtchd

dothanhdatvtchd

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 27 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 12 October 2012 - 11:46 PM

đúng vậy mà, mỗi lần sửa vào 1 text

Ví dụ cần tính tổng chiều dài 3 lần thì gồm các bước là:
gõ lệnh, "cách", chọn đối tượng lần 1,"cách", Sửa text lần 1, chọn lần 2, "cách", sửa text lần 2, chọn lần 3, "cách", sửa text lần 3,"cách"_kết thúc lệnh_ Hỏi "có lưu file vào đâu ko"
Còn cái tính chiều dài theo tỉ lệ nữa. Bác xem hộ em với. Hì
 • 0