Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
tranmthien

Tên của Dinamic Block

Các bài được khuyến nghị

Tôi viết chương trình về Dynamic Block gắp khó khăn trong việc truy cấp tên của Block của Dynamic Block. Không truy được tên Block với Block đã sử dụng hiệu ứng Dynamic

Đối với các Dynamic Block nguyên dạng: (chưa sử dụng hiệu ứng Dynamic nào) thì vấn đề truy cập tên vẫn bình thường: Ví dụ tên Block của tôi là “NutGT” nguyên dạng bảng số liệu của Block như sau:

Command: !dt2

((-1 . <Entity name: 7efda258>) (0 . "INSERT") (330 . <Entity name: 7efd7cf8>)

(5 . "30B") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 .

"AcDbBlockReference") (66 . 1) (2 . "NutGT") (10 -180.042 103.524 0.0) (41 .

1.0) (42 . 1.0) (43 . 1.0) (50 . 6.19592) (70 . 0) (71 . 0) (44 . 0.0) (45 .

0.0) (210 0.0 0.0 1.0))

Như vậy có thể truy cập vào phần tử (2. “NutGT”)

Đối với các Dynamic Block dã sử dụng Dynamic: (tôi dã sử dụng hiệu ứng Mirrow). Lúc này tên Dynamic Block được thay thế bằng tên mới xem bảng số liệu:

Command: !dt2

((-1 . <Entity name: 7efdaee8>) (0 . "INSERT") (5 . "6B5") (102 .

"{ACAD_XDICTIONARY") (360 . <Entity name: 7efdaf78>) (102 . "}") (330 . <Entity

name: 7efd7cf8>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 .

"AcDbBlockReference") (66 . 1) (2 . "*U13") (10 -240.307 118.121 0.0) (41 .

1.0) (42 . 1.0) (43 . 1.0) (50 . 6.19592) (70 . 0) (71 . 0) (44 . 0.0) (45 .

0.0) (210 0.0 0.0 1.0))

- Tìm mãi vẫn không có cách nào lấy tên Block để viết tiếp, còn nếu gõ tên Block là
(2 . "*U13")
máy sẽ báo không tím thấy.

- AutoCAD có lệnh list có thể truy được tên nhưng tôi không thể lấy tên Block được.

Block Name: "NutGT"

Anonymous Name: "*U13"

Bạn nào có thể truy cập lấy được tên Block trong trường hợp này giúp tôi với.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn dùng hàm này để lấy chính xác tên Block

(vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object BlockEnt))

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×