Jump to content
Invision Community
Sign in to follow this  
ngbmanh

Insert Field cho Filename

Recommended Posts

ngbmanh    0

Gửi mọi người,

Mình có 1 yêu cầu nho nhỏ mong mọi người giúp đỡ với.

Hiện tại mình có 1 file cad mình đặt tên là: ABC-XXX_REVA

Nhưng mình chỉ muốn lấy insert field cho filename chỉ là: ABC-XXX

Mong mọi người giúp đỡ với.

Thanks!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Doan Van Ha    2,713

Gửi mọi người,

Mình có 1 yêu cầu nho nhỏ mong mọi người giúp đỡ với.

Hiện tại mình có 1 file cad mình đặt tên là: ABC-XXX_REVA

Nhưng mình chỉ muốn lấy insert field cho filename chỉ là: ABC-XXX

Mong mọi người giúp đỡ với.

Thanks!

Có phải như thế này không?

(setq file_name "ABC-XXX_REVA")
(setq ins_field (vl-string-right-trim "_REVA" file_name))

Share this post


Link to post
Share on other sites
ngbmanh    0

Bạn ơi,

Mình không apload được,

Ý của mình là không phải chỉ mỗi RevA bị loại, mà là n ký tự đứng cuối bị loại. Ví dụ như

AAAA-BBBB-CCCC-XXXX-Rev_1

khi insert field thành

AAA-BBBB-CCCC-XXXX

Share this post


Link to post
Share on other sites
Doan Van Ha    2,713

Bạn ơi,

Mình không apload được,

Ý của mình là không phải chỉ mỗi RevA bị loại, mà là n ký tự đứng cuối bị loại. Ví dụ như

AAAA-BBBB-CCCC-XXXX-Rev_1

khi insert field thành

AAA-BBBB-CCCC-XXXX

1). n của bạn là bao nhiêu? 1, 2, 3, hay 10?

2). Bạn muốn có code để đưa vào lisp của bạn hay bạn muốn viết lisp cho bạn?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Doan Van Ha    2,713

1. n=3

2. Nhờ bạn viết luôn cho mình với

3. Cảm ơn bạn nhiều :D

Bạn đưa ra 2 ví dụ cho thấy n=5 và n=6 ("_REVA" là 5 ký tự, "-Rev_1" là 6 ký tự).

Bây giờ muốn n=3 là sao?

Share this post


Link to post
Share on other sites
ngbmanh    0

Cái này tùy khi mình đặt tên cho bản vẽ thôi. Nhưng hiện tại trường hợp mà mình đang cần là AAA-C1.dwg mình muốn khi insert field sẽ thành là AAA. Còn các trường hợp khác để sau cũng được. Thanks bạn nhiều nha

Share this post


Link to post
Share on other sites
ketxu    2,664

Yêu cầu của bạn rất dễ, tuy nhiên, bạn muốn viết lisp chèn filed cho bạn hay chỉ cho bạn code field ? Nếu liên quan đến lisp, bạn lại phải đọc nội quy trước đã, dù có hơi quan liêu tí ^^

(nội quy ở đầu mục các bài viết chú ý trong box Lisp - hoặc dẫn link dưới chữ ký của mình)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×