Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

[Yêu cầu] Lisp spline các điểm có tọa độ nhập từ .txt


 • Please log in to reply
22 replies to this topic

#21 faith_90

faith_90

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 2 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 14 March 2014 - 11:19 AM

mình mới tham gia diễn đàn và cũng mới biết về auto lisp, mình có một bài toán muốn nhờ các bạn trợ giúp đó là vẽ lên autocad đường spline tọa độ (x,y) lấy từ file text http://www.cadviet.c...7_thuy19_02.txt ở dạng cột một cột là x, một cột là y rất mong nhận được sự trợ giúp từ các bạn 


 • 0

#22 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5556 Bài viết
Điểm đánh giá: 2675 (tuyệt vời)

Đã gửi 14 March 2014 - 01:52 PM

Đây bạn!

;Doan Van Ha - CADViet.com - Ngay 14/3/2014
;Muc dich: Ve Spline qua cac diem duoc ghi trong file txt (moi hang la 1 diem, cac so trong hang cach nhau boi 1 ky tu trong).
(defun C:HA2( / fn pr rl txt lst)
 (command "ucs" "w")
 (setq fn (getfiled "Chon file de lay so lieu" "" "txt" 8))
 (setq pr (open fn "r"))
 (while (setq rl (read-line pr))
  (setq txt (HA:str->lst rl " "))
  (setq lst (cons (list (car txt) (cadr txt)) lst)))
 (close pr)
 (setq xx lst)
 (Spline (reverse lst))
 (princ))
;----- String to List, EX: (HA:str->lst "1,2,3,4,5" ",") => (1 2 3 4 5)
(defun HA:str->lst ( str del / pos )
 (if (setq pos (vl-string-search del str))
  (cons (atof (substr str 1 pos)) (HA:str->lst (substr str (+ pos 1 (strlen del))) del)) 
  (list (atof str))))
;----- Ve Spline
(defun Spline (lst)
 (entmake (append (list '(0 . "SPLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbSpline") (cons 71 3) (cons 74 (length lst))) (mapcar (function (lambda (p) (cons 11 p))) lst))))
 


 • 2

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#23 faith_90

faith_90

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 2 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 17 April 2014 - 08:02 AM

cảm ơn bạn DoanvanHa rất nhiều!


 • 0