Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
cadthanyeu

xuất toạ độ ra file text

Các bài được khuyến nghị

Chào các bạn. Tôi mới download trên diễn đàn lisp xuất toạ độ ra file text bằng cách pick từng điểm. Nay tôi muốn 1 lisp tự động

chọn tất cả các line (hoặc polyline) có trên bản vẽ, lấy toạ độ và xuất ra file text 1 cáh tự động mà không phải Pick từng điểm.

và đọc số liệu toạ độ từ file txt vào bản vẽ (có cả số thứ tự text cho từng điểm tải vào bản vẽ ở 1 lớp là code. ví dụ point1 thì ứng với nó là diem1, point2 là diem2 ...)

mong các cao thủ chỉ giáo.

Sau đây là lisp tôi tải được trên diễn đàn.

 

 

(defun c:xy (/ x y coc i p str f)

(setq fn (getfiled "ghi to¹ ®é ra file " "Toa_do" "txt" 1))

(setq f (open fn "w"))

(write-line fn f)

(write-line (strcat "To¹ ®é" "\t\t" "x" "\t\t" "y") f)

 

 

(setq i 0)

(while (setq p (getpoint "\n Pick point:"))

(setq x (rtos (car p) 2 3))

(setq y (rtos (cadr p) 2 3))

(Setq i (1+ i))

(setq coc (strcat "§iÓm thø " (if (< i 10) (strcat "0" (itoa i)) (itoa i))))

(setq str (strcat coc "\t" x "\t" y))

(prompt str)

(write-line str f)

)

 

 

(close f)

(startapp "C:\\windows\\Notepad.exe" fn)

)

 

(defun c:lpt (/ x y coc i p str f)

 

 

 

(setq fn (getfiled "Doc so lieu tu file " "Toa_do" "txt" 2))

(setq f (open fn "r"))

(read-line f)

(read-line f)

 

(command "undo" "begin")

(setq i 0)

(while (setq str (read-line f))

(setq x (distof (substr str (- (strlen str) 10) 11)))

(setq y (distof (substr str (- (strlen str) 21) 11)))

(setq coc (substr str 1 6))

 

(command "Point" (setq p (list y x)))

;(command "text" p "" "" coc)

 

)

(command "undo" "end")

 

(close f)

 

)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tôi cũng đang có vấn đề quan tâm như bạn: Tôi cần xuất toạ độ của các điểm trên đường pline và đường spline ra file text.

Nếu bạn tìm thấy lisp xuất toạ của các điểm trên đường pline và spline thì gửi cho mình xin nhé.

Thank you!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn copy thư mục SNTCVN (VBA) vào ổ chạy win, mở cad load application để tải các đuôi dvb, khởi động lại cad bạn sẽ thấy trên thanh menu có thêm SNl thế là xong phần thiết lập. thực hiện lệnh SavePointPL và chọn pline để được kq như mong muốn. Chúc bạn thành công!

Vào đây để tải http://www.cadviet.com/upfiles/SNTCVN.zíp

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn copy thư mục SNTCVN (VBA) vào ổ chạy win, mở cad load application để tải các đuôi dvb, khởi động lại cad bạn sẽ thấy trên thanh menu có thêm SNl thế là xong phần thiết lập. thực hiện lệnh SavePointPL và chọn pline để được kq như mong muốn. Chúc bạn thành công!

Vào đây để tải http://www.cadviet.com/upfiles/SNTCVN.zíp

Nhờ bạn có hướng dẫn của chương trình này cho mình xin với .

Cám ơn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn copy thư mục SNTCVN (VBA) vào ổ chạy win, mở cad load application để tải các đuôi dvb, khởi động lại cad bạn sẽ thấy trên thanh menu có thêm SNl thế là xong phần thiết lập. thực hiện lệnh SavePointPL và chọn pline để được kq như mong muốn. Chúc bạn thành công!

Vào đây để tải http://www.cadviet.com/upfiles/SNTCVN.zíp

Chào bạn Truong 14,

Bạn làm ơn check lại cái link bạn cho với nhé, click vào toàn thấy thế này thôi.

Not Found

 

The requested URL /SNTCVN.zíp was not found on this server.

Thanks,

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×