Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
amateurday

[Yêu cầu] Lisp sắp xếp đối tượng theo đường cong

Các bài được khuyến nghị

bạn tìm lisp rải đối tượng theo đường dẫn của bác Duy đã làm.Rất ok

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

cái này không phải rải đối tượng đâu, nó là sắp xếp đối tượng mà bác!!!

Bạn y/c Lisp nhiều rồi, sao lại ném file cad lên mà không có vài lời diễn giải nhỉ?

Tôi đã đọc file của bạn, nhưng thấy bạn y/c chưa rõ ràng lắm. Tôi đoán như thế này:

Có 1 số đối tượng đủ các kiểu, đang nằm dọc theo 1 line nằm ngang. Bây giờ copy một đối tượng nào đó đến 1 điểm được chỉ định trên curve, sao cho vị trí tương đối của tiếp tuyến với curve tại điểm đó so với đối tượng cũng giống như vị trí tương đối của line so với đối tượng. Tức là vừa copy vừa rotate.

Nếu không đúng thì bạn bổ sung.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Lần sau những bài yêu cầu theo phong cách "vừa đủ" sẽ bị phạt nhé a ma tơ. Nội quy có rõ ràng rồi mà. File là để minh họa :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Trước tiên xin nhận lời góp ý của các bác, vì em nghĩ có bản vẽ sẽ dễ hình dung nên em không ghi lên dd. Em sẽ rút kinh nghiệm lần sau (lâu lâu sơ sót vài tí)!!!

Cách giải thích của bác thì em không hiểu lắm, ý của em là các đối tượng sẽ được dời về polyline và được xoay theo hướng polyline (như hình vẽ). Và Khoảng cách từ đối tượng đó đến điểm đầu của đường thẳng = khoảng cách từ đối tượng đó đến điểm đầu của đường cong polyline. Không biết như vậy có giống với cách hiểu của bác không???

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Thấy chưa? Tôi và bạn cùng diễn giải mà vẫn chưa hiểu hết nghĩa.

Tóm lại: Move + Rotate?

Nhưng khái niệm khoảng cách vẫn chưa rõ: khoảng cách trên line thì dễ, nhưng khoảng cách trên curve là khoảng cách máy bay bay hay khoảng cách ô tô chạy?

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn yêu cầu mọi người giúp đỡ thì hãy thật rõ ràng yêu cầu và thật xúc tích nội dung

Như vậy yêu cầu của bạn sẽ sớm có đáp án hơn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hic. Diễn giải cho người khác hiểu quả là 1 nghệ thuật, phải đúc kết nhiều lần mới được.

Về yêu cầu của em thì: Khoảng cách là theo lý trình bác à. Đường polyline đó kiểu như đường thẳng mà mình bẻ cong đi ấy mà, các đối tượng cứ thế mà dính theo.

Hy vọng vậy là súc tích. Hic hic

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Lisp sắp xếp các đối tượng dọc theo Curve. Đã test thấy OK. Bạn test lại giùm nhé.

;Doan Van Ha - CADViet.com - Ngay 06/6/2012
;Muc dich: sap xep cac doi tuong doc theo curve.
(defun C:HA( / z ent pt pg ptc pdh cur d1 dh d2 p lst)
(vl-load-com) (command "undo" "be") (setq osm (getvar "osmode"))
(setq z 1)
(while
 (and
 (setq ent (car (entsel (strcat "\nChon doi tuong thu " (itoa z) ": "))))
 (setq pt (getpoint (strcat "\nChon diem goc cua doi tuong thu " (itoa z) ": "))))
 (if (= z 1) (setq pg pt))
 (setq lst (cons (list ent pt (distance pg pt)) lst))
 (setq z (1+ z)))
(setq lst (reverse lst))
(setq ptc (getpoint "\nChon diem dat cua doi tuong thu 1 tren Curve: "))
(setq pdh (getpoint ptc "\nChon 1 diem tren Curve de xac dinh huong: "))
(setq cur (car (nentselp ptc)))
(setq d1 (vlax-curve-getDistAtPoint cur ptc))
(setq dh (vlax-curve-getDistAtPoint cur pdh))
(setvar "osmode" 0)
(foreach n lst
 (if (> dh d1)
 (setq d2 (+ d1 (caddr n)))
 (setq d2 (- d1 (caddr n))))
 (setq p (vlax-curve-getPointAtDist cur d2))
 (command "move" (car n) "" (cadr n) p)
 (command "rotate" (car n) "" p (/ (* 180 (angle '(0 0 0) (vlax-curve-getFirstDeriv cur (vlax-curve-getParamAtPoint cur p)))) pi)))
(command "undo" "end") (setvar "osmode" osm) (princ))

 • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

OK rồi bác. Thanks bác nhiều!!!

Thiếu 1 dòng (vl-load-com), em bổ sung luôn.

;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=64524
;Doan Van Ha - CADViet.com - Ngay 06/6/2012
;Muc dich: sap xep cac doi tuong doc theo curve.
(defun C:HA( / z ent pt pg ptc pdh cur d1 dh d2 p lst)
(vl-load-com)
(command "undo" "be") (setq osm (getvar "osmode"))
(setq z 1)
(while
 (and
 (setq ent (car (entsel (strcat "\nChon doi tuong thu " (itoa z) ": "))))
 (setq pt (getpoint (strcat "\nChon diem goc cua doi tuong thu " (itoa z) ": "))))
 (if (= z 1) (setq pg pt))
 (setq lst (cons (list ent pt (distance pg pt)) lst))
 (setq z (1+ z)))
(setq lst (reverse lst))
(setq ptc (getpoint "\nChon diem dat cua doi tuong thu 1 tren Curve: "))
(setq pdh (getpoint ptc "\nChon 1 diem tren Curve de xac dinh huong: "))
(setq cur (car (nentselp ptc)))
(setq d1 (vlax-curve-getDistAtPoint cur ptc))
(setq dh (vlax-curve-getDistAtPoint cur pdh))
(setvar "osmode" 0)
(foreach n lst
 (if (> dh d1)
 (setq d2 (+ d1 (caddr n)))
 (setq d2 (- d1 (caddr n))))
 (setq p (vlax-curve-getPointAtDist cur d2))
 (command "move" (car n) "" (cadr n) p)
 (command "rotate" (car n) "" p (/ (* 180 (angle '(0 0 0) (vlax-curve-getFirstDeriv cur (vlax-curve-getParamAtPoint cur p)))) pi)))
(command "undo" "end") (setvar "osmode" osm) (princ))

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
OK rồi bác. Thanks bác nhiều!!! Thiếu 1 dòng (vl-load-com), em bổ sung luôn.

Hề hề hề,

Tiện thể bạn test thử cái củ chuối này xem có chát không nhé:

(defun c:mrd (/ oldos obj obj1 ent ent1 plst ssdt ssmr p p1 p2 l1 v1 v2 g1 g2)
(vl-load-com)
(setq oldos (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(command "undo" "be")
(setq obj (vlax-ename->vla-object (setq ent (car (entsel "\n Chon duong lwpolyline chuan"))))
     plst (acet-geom-vertex-list ent)
     ssdt (acet-ss-to-list (ssget "f" plst))
     ssmr (list)
)
(foreach en ssdt
     (setq p (cdr (assoc 10 (entget en)))
          p1 (vlax-curve-getclosestpointto obj p) 
          l1 (vlax-curve-getdistatpoint obj p1)
          v1 (vlax-curve-getfirstderiv obj (vlax-curve-getparamatpoint obj p1)) 
          g1 (atan (/ (cadr v1) (car v1))) )
     (if (and (equal (distance p p1) 0 0.000001) (not (equal en ent)) )
       (setq ssmr (append (list (list en l1 p1 g1)) ssmr))
     )
)
(setq obj1 (vlax-ename->vla-object (setq ent1 (car (entsel "\n Chon duong lwpolyline dich")))))
(foreach en1 ssmr
    (setq p2 (vlax-curve-getpointatdist obj1 (cadr en1))
         v2 (vlax-curve-getfirstderiv obj1 (vlax-curve-getparamatpoint obj1 p2)) 
         g2 (atan (/ (cadr v2) (car v2))) )
    (command "copy" (car en1) "" (caddr en1) p2 "rotate" (entlast) "" p2 (/ (* 180 (- g2 (cadddr en1))) pi) )
)
(command "undo" "e")
(setvar "osmode" oldos)
(princ)
)

 • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×