Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
dung_can

[Nhờ chỉnh sửa] Lisp ghi kích thước mà không ghi đường gióng kích thước

Các bài được khuyến nghị

Bác Pro nào giúp em sửa đoạn lisp này của bác Tue_NV sao cho khi chọn 2 điểm xong thì kết quả chỉ ghi khoảng cách 2 điểm mà không thực hiện Dimlinear (Không có đường gióng kích thước) với nhé. Em cảm ơn nhiều.

 

Ví dụ:

 

dokichthuockhonghienduo.png

 

 

(vl-load-com)
(defun Tue:ss-drag-move (ss p / el lp)
;;;copyright by Tue_NV
(setq el (entlast))
(if (and ss p (vl-cmdf "copy" ss "" p pause) (null (equal (getvar "lastpoint") p)))
  (setq lp (getvar "lastpoint")) (setq lp nil)
)
(while (setq el (entnext el)) (entdel el))
lp)
(defun c:dkt(/ p1 p2 ob)
(while  (setq p1 (getpoint "\n diem do dau tien :"))
 (if (vl-cmdf "DIMALIGNED" p1 (setq p2 (getpoint p1 "\n diem do tiep theo :")) pause )
(progn
 	(setq ob (vlax-ename->vla-object (entlast)))
 	(vla-addtext (vla-get-modelspace(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
(rtos (vlax-get ob 'Measurement) 2 (vlax-get ob 'PrimaryUnitsPrecision))
(vlax-3d-point (vlax-get ob 'TextPosition)) (vlax-get ob 'TextHeight) )
 	(setq ptt (Tue:ss-drag-move (ssadd (entlast) (ssadd)) (vlax-get ob 'TextPosition)) )
 	(command "move" (entlast) "" (vlax-get ob 'TextPosition) ptt)

 	)
  )
)
)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Có thực sự cần dùng lisp không bạn? Mình có thể tắt các biến dimsd1, dimsd2, dimse1, dimse2 là sẽ không thấy các đường dóng mà.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×