Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

[AO]Bài 01: Giao diện - Line -Erase


 • Please log in to reply
338 replies to this topic

#321 anhtutran71291

anhtutran71291

  Edu level: to10, ao10

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 09 February 2017 - 09:45 AM

A hoành xem giúp em. Em có đăng kí khóa autocad cơ bản, học phí đã chuyển rồi, sao chưa thấy add vào lớp vậy a
 • 0

#322 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 265 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)

Đã gửi 09 February 2017 - 02:59 PM

Đã set bạn anhtutran71291 lên level tiếp theo
 • 0

#323 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 265 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)

Đã gửi 21 February 2017 - 02:16 PM

Đã set bạn buombecosau lên level tiếp theo
 • 0

#324 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 265 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)

Đã gửi 22 February 2017 - 07:55 PM

Đã set bạn dinhvanhoan3g lên level tiếp theo
 • 0

#325 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 265 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)

Đã gửi 25 February 2017 - 09:23 AM

Đã set bạn datprforeveralone lên level tiếp theo
 • 0

#326 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 265 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)

Đã gửi 25 February 2017 - 06:18 PM

Đã set bạn Nttnga96ht lên level tiếp theo
 • 0

#327 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 265 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)

Đã gửi 27 February 2017 - 07:17 PM

Đã set bạn trancuongvn95 lên level tiếp theo
 • 0

#328 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 265 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)

Đã gửi 27 February 2017 - 09:49 PM

Đã set bạn phuocnguyen.2205.96 lên level tiếp theo
 • 0

#329 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 265 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)

Đã gửi 04 March 2017 - 06:48 AM

Đã set bạn nguyenkimxeng lên level tiếp theo
 • 0

#330 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 265 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)

Đã gửi 04 March 2017 - 05:35 PM

Đã set bạn tunv55138 lên level tiếp theo
 • 0

#331 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 265 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)

Đã gửi 08 March 2017 - 07:57 PM

Đã set bạn letruongkhls lên level tiếp theo
 • 0

#332 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 265 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)

Đã gửi 16 March 2017 - 07:51 AM

Đã set bạn tanh1503 lên level tiếp theo
 • 0

#333 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 265 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)

Đã gửi 18 March 2017 - 02:13 PM

Đã set bạn huytung091196 lên level tiếp theo
 • 0

#334 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 265 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)

Đã gửi 22 March 2017 - 12:32 PM

Đã set bạn tntan92 lên level tiếp theo
 • 0

#335 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 265 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)

Đã gửi 25 March 2017 - 01:30 AM

Đã set bạn duongxuantho lên level tiếp theo
 • 0

#336 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 265 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)

Đã gửi 26 March 2017 - 01:38 PM

Đã set bạn homanhcuong16 lên level tiếp theo
 • 0

#337 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 265 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)

Đã gửi Hôm qua, 12:13 PM

Đã set bạn nhanhnt5354 lên level tiếp theo
 • 0

#338 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 265 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)

Đã gửi Hôm qua, 10:26 PM

Đã set bạn trantu220595 lên level tiếp theo
 • 0

#339 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 265 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)

Đã gửi Hôm qua, 11:04 PM

Đã set bạn Hoang.lx.prof lên level tiếp theo
 • 0